GCMC: Transoceantransaksjonen priser GCMC til dobbel kurs!


Transoceans kjøp av Ocean Rig priser hvert boreskip til USD 323 Mill (Pareto).

GCMC eier et tilsvarende boreskip, Deepsea Metro I.

Legger man til grunn samme verdi (323 Mill) tilsvarer det godt over det dobbelte av dagens aksjekurs (30kr)!

Verdt å ta en kikk på selskapet?