Mulig utbytte i 3Q?


HUnter group er et selskap hvor pengene flyter inn med de kontraktene de har på sine skip. Styret har annonsert at de vurderer 3 alternativer, utbytte, tilbakekjøp av aksjer, nedbetaling av gjeld. Hva skal til?

Tipper/tror det vil bli en kombo.

Her er et utdrag fra outlooken til Hunt fra Q1 rapporten:
uploads-ssl.webflow.com/5b06a89af9e393ba01c3e0ea/5ecf96c8fd9cb2a6491f632c_1254744.pdf

We expect to significantly reduce our cost of
capital and cash breakeven for these vessels, albeit with a lower loan amount. The Company is cautiously optimistic
for the outlook of the tanker market going forward and expects to be able to increasingly return capital to
shareholders as the investment phase draws to a close, either through dividends, share buybacks or a combination of
the two.

Kan ellers opplyse om at ifølge Marinetraffic er Disen er på vei til Singapore med forventet adkomst 12.06. Da er det vel ikke mange dagene til den går rett inn på 6 mnd TC til nydelig rate.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:6230748/mmsi:538008423/imo:9858046/vessel:HUNTER_DISEN
ks1977
07.06.2020 kl 19:53 3316

Etter hva jeg kan se så har HUNT MULIGHETEN til å betale utbytte allerede for Q2, men om de gjør det gjenstår å se (jeg håper de gjør det bare for å markere, men de har jo også buybacktillatelsen på 10% av aksjene også så mulig den kommer foran i prioriteringsrekka - etter evt kontantbehov ifbm refinansering av sale&leaseback).

Det kommer ikke noe utbytte før evntuelt 3Q først skal det tjenes inn cash noe det er masse av for 1 og 2Q for ikke å nevne 3Q og 4Q, da snakker vi pm 30% inntjening
ks1977
07.06.2020 kl 21:44 3100

Jeg skal på ingen måte garantere at HUNT vil gi utbytte for Q2, men hvorfor så skråsikker?

Fra Q1-rapporten så vet vi at capex Q3 = 106 mot debt capacity Q3 = 110, så debt capacity Q3 dekker capex-behovet i Q3.

Videre så har vi Capex Q2 = 87 og Debt capacity Q2 = 55, så manko på 32MUSD der, MEN samtidig så har vi allerede 35MUSD i cash and cash equivalents ved utløpet av Q1, så kontantbeholdningen pr Q1 dekker differansen for capex i Q2.

Ut over det så har vi refinansieringen av sale&leaseback (3x5MUSD???), oppbygging av "krigskasse" (skjønt med TCene i Q3 og Q4 så er det ikke behov for å ha en enorm krigskasse pr utløpet av Q2), samt "forsinkelser" i cash-flow (les; oppbygging av kundefordringer fra når ratene eksploderte + spotreiser som binder opp penger lengre enn TC)

Med mindre det er noe med liten skrift i låneavtalen så har de MULIGHETEN til utbytte for Q2 dersom de vil, men jeg tror ikke det er smart av oss å FORVENTE det. Jeg vil tippe at de vil prioritere buybacks først, men inntekten i Q2 vil mest sannsynlig bli litt høyere enn Q1 (ser for meg ut som at gjennomsnittsraten på tvers av spot og TC i Q2 kanskje blir bittelitt høyere enn Q1, og så har vi Disen som gikk/går på TC nå i juni) og så er spørsmålet hvordan kostnadene i Q2 blir ifht Q1
d12m
07.06.2020 kl 22:50 2944

Må vel ha EGM for å vedta utbytte?
ks1977
08.06.2020 kl 08:35 2573

Godt innspill.

Noen utvalgte punkter fra aksjeloven;
1) "Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd"
2) "Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling"
3) "Selskapet kan dele ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen"

Så med mindre styret har fått fullmakt fra generalforsamlingen (hvilket da vel skal fremgå av referatet fra gen.fors?) så vil vi vel se en innkalling til en ekstraordinær gen.fors. før et utbytte kan vedtas?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_8-1#%C2%A78-1
d12m
08.06.2020 kl 09:36 2422

Fullmakt var ikke på møteagenda på ordinære GF
https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=500748&attachmentId=196166&obsvc.item=1

Derfor jeg skrev at utbytte vel vil kreve EGF for å få dette på plass.

Sendte mail i dag til Hunter group med et spørsmål om hvilken rate Hunter Diesen går på. Fikk til svar at det opplyser de ikke om, en frakt kan være på -20 til +30 dager. Men tar man utgangspunkt i 6 mnd avtale og dagsrate som varierer fra dag til dag så vil svaret være noe deromkring.
Reserven
08.06.2020 kl 20:47 2095

Tror ikke HUNT innkaller til EGF for å gi styret fullmakt til å utbetale utbytte før de er helt sikre på at de skal betale utbytte. Dvs, tidligst i august når alle 7 VLCC er på vannet og bankfinansiering for Atla, Saga og Laga er på plass. Mest ærlig ovenfor aksjonærene, slik at de ikke skaper forventninger de senere ikke kan innfri - unødig skuffelse kan senke tillit og aksjekurs betydelig.

Ser ut til å ta tid å flytte finansieringen av Atla, Saga og Laga fra SFL til banklån. Håper det er fordi HUNT innhenter andre tilbud enn fra bare konsortiet Danske Bank, DNB, Nordea and SEB. Selv om jeg ikke er aksjonær i andre råoljetankrederier, skummer jeg igjennom Q-rapportene. Et av dem, tror det var OET, hadde sikret seg bankfinansiering til 0,5% lavere rente enn HUNT. Med ca 5 milliarder i lån, blir det penger av 0,5% lavere rente.

Redigert 08.06.2020 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
ks1977
08.06.2020 kl 22:23 1902

Dagsraten varierer vel ikke fra dag til dag når Diesen går på en fast TC?

Ellers så kan du se ca hva TCene er på ut fra Q1-rapporten. Det er forskjellige rater på damene, men grovt sett så ligger de mellom 70k og 85k (etter mine beregninger ligger Disen midt i mellom)

ks1977
08.06.2020 kl 22:27 1867

Tipper at HUNT kommer til å innkalle til EGF ifbm den Q-rapporten de ønsker å dele utbytte fra.

Med 3 av damene på saftige TC og Idun allerede klargjort for TC når hun kommer på vannet, så er det ikke nødvendig å vente til Q3 ut fra hva jeg kan se. Hver av disse TCene dekker jo nær cash break-even for halve flåten (når vi får redusert den til 20,5k vel å merke), så 3-4 TCer her gir HUNT veldig stort spillerom - men hva de velger å bruke spillerommet på (og når) gjenstår å se (førstepri er vel å få refinanseringen på plass og jobbe ned cash break-even, deretter kanskje buybacksene de har tillatelse til, og så - gitt at "krigskassa" er stor nok - utbytte)
nordnes
13.06.2020 kl 01:32 1360

I morgen Lørdag står det en del om tank på s 32-33 i Finansavisen.
Face
13.06.2020 kl 06:38 1255

Hunter har ikkje noko «forsinkelsar» i cashflow. All inntjening i TI pool blir utbetalt hver 14. dag og eg trur faktisk at TI betaler forskot på de inngåtte ratene. På TC betalast det også alltid forskot på månedlig basis. Disen gjekk på tc umiddelbart etter overlevering slik børsmelding tilsa, så ho treng ikkje vente til «posisjonering» i Singapore.
ks1977
13.06.2020 kl 09:31 1081

Snakker du om inntjening som TI har fått betalt inn på spotreisene, eller at TI faktisk forskutterer for chartrerne? Robert (FRO) fortalte om forskjellen mellom TC og spot, hvor en av hovedforskjellene i så måte var at spotreiser betales etterskuddsvis (i motsetning til TC). Høres rart ut om HUNT har vesentlig bedre betingelser i så måte (med mindre TI har seg betalt for det, eller om det er et krav som TI setter for alle chartrerne - skjønt det vil jo ha innvirkning på ratene de oppnår)
Face
13.06.2020 kl 10:10 1010

TI fordelar inntekter kvar 14. dag i poolen. Hunter har uttalt at tc og ti pool ikkje er nokon vesentlig forskjell kva angår timing på betaling. Men eg er usikker på korleis dei fordeler inntekter mtp inngåtte rater. Men vil nesten tru de forskutterer ja iom at skipene får betalt allereie 14 dagar etter at det inngår i poolen.
Face
13.06.2020 kl 10:12 1003

TI tar 600$ pr dag pr skip for å drifte det kommersielle for skipa.
Redigert 13.06.2020 kl 10:13 Du må logge inn for å svare