Vistin -oljetrading


Går det hjem med Kjos sine disposisjoner og Vistin kommer med et titalls + millioner på Q ,skal det bli morsomt å følge selskapet videre .
trek
06.11.2018 kl 17:06 2499

Oljeprisen har isolert sett ingen betydning for for Vistin Trading. Om noe så må det være negativt, etter som tradingen har gått i minus samtidig som oljeprisen har steget mye.

For øvrig så var største selger forrige uke Norus AS. De har på 6 uker solgt seg ned fra 446K til 216 K

Slik jeg har forstått det, ble traden satt i mai 2018, da olja hadde en topp på rundt 80 dollar. Men traden gjelder spread mellom LSFO og sur Tungolje. Ved slutten av 2019 er det bare 4000 skip som har scrubbere, og som derfor kan benytte den sure olja. Prisen på den delen må påregnes å stupe kraftig når de nye reglene trer i kraft. I tillegg ventes det å bli for lite tilgjengelig LSFO når de resterende 21000 skipene skal kjøpe søt olje. Da får vi en voldsom spread mellom disse oljetypene, noe som som Vistin har investert i og gearet med 4-gangen.

De fleste rederier kjøper ikke olje så tidlig i løpet at denne spreaden har gjort seg gjeldende enda. Men det kommer i 2019, som julekvelden på kjerringa.
joneug
07.11.2018 kl 08:59 2284

Virker som en merkelig innstilling. Skip med Scrubbere slipper ut mindre SO2 enn skip som seiler på marin diesel (0,1 % So2). Stiller man krav om "closed loop" i tillegg er man sikker på at ingen skadelige avgasser i partikkelform dumpes i havet. Det er liten forskjell på MDO og HFO hva gjelder NOx.

https://theloadstar.co.uk/carriers-still-weighing-pros-cons-scrubbers-vs-switch-low-sulphur-fuel/

Diskusjonene går fortsatt høyt om beste løsning. Scrubbers eller LSFO. Vi satser på at beslutningne tas så sent som mulig. Desto trangere blir det i døra mot slutten av 2019, og desto større blir spreaden mellom HSFO og LSFO gjennom 2019. La forvirringen råde.
ynot
09.11.2018 kl 12:28 1887

VISTIN faller med oljeprisen.
RT: 9,380 -2,90%
Matsern
09.11.2018 kl 18:54 1822

Vistin trader råvarer, de produserer ikke råvarer. Skjønner ikke panikken
EBITDA
09.11.2018 kl 18:59 1818


Vistin burde bytte navn til Einar Aas,

De har antatt kjempeposisjoner som vil slå farlig feil.

Du må være utrolig smart, som allerede nå vet at posisjonene vil slå farlig feil. Endatil når du ikke vet konkret hvilke posisjoner det er snakk om.

Det du sier er at det blir nok søt bunkers, og lite sur bunkers tilgjengelig i starten av 2020.

Hvis du skal få rett, må vi anta at en svært stor prosentandel av denne flåten ligger i opplag ved neste årsskifte for at det skal bli nok søt bunkersolje til lave/ordinære priser. Hvor sannsynlig er det? Dette scenarioet kan ikke kombineres med lite sur bunkers. For da stuper prisen på sur bunkers på grunn av for høy produksjon og for lav etterspørsel.

Vi kan heller anta at USA og Kina blir enige om en handelsavtale i løpet av første halvår 2019. Da vil skipsfarten ha mye å henge fingrene i det kommende halvåret. Det er ikke akkurat en ulempe for Vistins posisjoner.
EBITDA
10.11.2018 kl 12:37 1606


EBITDA er utrolig smart asså, så pass opp. Vistin en nok ikke den eneste som som kjenner all tilgjengelig informasjon i markedet, som dere synes tro.

Det gjør de helt sikkert ikke. Og de var litt for tidlig ute med å sette de første posisjonene. Minusen er ganske stor i dag. Men ut over 2019 må skipsnæringen bestille masse søt bunkers. Og langt færre enn før kan benytte sur bunkers fra 2020. Da vil jeg tro at mange fler har oppdaget tradingmulighetene, og satt noen flere posisjoner.