Oppdrett er ingen grønn næring

Volven
05.09.2018 kl 14:42 1689

Laksen svømmer riktignok rundt og rundt i mærene, men driten går rett ut i havet, kloakk, medisinrester mm, så noen grønn næring er dette ikke. Og det betales heller ikke en eneste avgift for å få lov til å ødelegge hele vår lange kystlinje. Hva ville skjedd om oljenæringen gjorde noe liknende? Ramaskrik
karma
05.09.2018 kl 14:50 1678

Du mener oljenæringen er grønnere enn fiskenæringen når det kommer til havet og kystlinjen ?
milk
05.09.2018 kl 15:20 1660

Oppdrett er en blå næring! det er landbruk som er grønn... Fargeblindhet skal man ikke spøke med !!
karma
05.09.2018 kl 15:25 1652

hehe, den der var fin :-)
Volven
05.09.2018 kl 19:54 1602

Ja, faktisk mener jeg det. Oljenæringen har ennå ikke klart å ødelegge kysten i noen særlig grad, fiskeoppdrett derimot har omdannet rene fjorder og kystlinje så mye at jeg har sluttet å fiske og feriere langs norskekysten, det er ikke lenger appetittelig, seien er bløt og full av pellets.

På tide at eierne må betale erstatning til alle oss som er skadelidende. Nullutslippsloven må komme nå, oljenæringen fikk nullutslippsloven i 2008.

fra Oljedirektoratet: Nullutslippsmålet innebærer at det som hovedregel ikke skal slippes ut olje og miljøfarlige kjemikalier til sjø. Målet gjelder både tilsatte og naturlig forekommende miljøfarlige stoffer. Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier (røde og svarte) på norsk sokkel er redusert fra 4160 tonn i 1997 til ca 17 tonn i 2008. Dette gir en reduksjon på 99,6 %. Målet om nullutslipp anses som nådd for tilsatte kjemikalier jf. St. melding 26 (2006-2007). Selv om en stort sett er kommet i mål med hensyn på kjemikalienes miljøegenskaper, vil det fortsatt være forsking og utvikling av nye effektive miljøvennlige kjemikalier i årene som kommer.
Redigert 05.09.2018 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
addyfred
05.09.2018 kl 20:35 1585

Da må det jo være fantastisk at et selskap som Scanship leverer rensesystemer til oppdrettsnæringen!
Volven
05.09.2018 kl 21:31 1556

Håper det går unna i svingene, oppdrettsselskapene har ingen tid å miste - ikke naturen heller. Scanships teknologi er et klart framskritt. Problemet er fortsatt hvilke ingredienser som skal inngå i fôret. Vi kan ikke ta maten fra villfisken og fuglene og gi den til oppdrettsfisken.
Redigert 05.09.2018 kl 21:31 Du må logge inn for å svare
-Dëë-
06.09.2018 kl 08:49 1504

Se der ja. Der kom det enda ett sutreinnlegg. De kommer gjerne med ett par måneders mellomrom, får en håndfull svar, så fader de ubetydelig bort...
Volven
08.09.2018 kl 10:53 1420

Are Haram i Finansavisa skriver idag en glimrende artikkel om Finansdepartementets nylig nedsatte utvalg for å vurdere beskatningen av havbruk. Karen Helene Ulltveit-Moe UIO leder utvalget som skal se på hvordan skattesystemet bør utformes for å "bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen".

Nessekongemandatet
Mandatet slår fast at havbrukstillatelser "gir en beskyttet rett til næringsutøvelse" som "kan gi opphav til ekstraordinær avkastning, såkalt grunnrente" (det er verdien av fjordene, «urørt av hender», som representerer den største verdien i oppdrett, ikke produksjonsprosessen).

Men siden fjordene har en alternativ anvendelse som ikke får skadeserstatning fra oppdrettsnæringen, så burde oppdrettsnæringen først og fremst bli ilagt miljøavgifter basert på utslipp av skadelige restprodukter (eller på innsatsfaktorene pellets, lakselusmidlene teflubenzuron, diflubenzuron, deltametrin og azametifos). Hvis det er noe resultat igjen utover normalavkastning i industrien, kan man eventuelt vurdere grunnrentebeskatning. Det viktigste er imidlertid at skadene på miljøet i havet og fjordene blir så mye redusert at oppdrettsnæringen kan bli kalt en bærekraftig eller grønn næring, og det er ikke mulig uten kraftig bruk av miljøavgifter. Til det trengs det ikke noe tidstap i form av et utvalg, det er bare å innføre avgiftene straks.

I følge Naturmangfoldlovens aktsomhetskrav (§§ 4-12) skal kunnskap, føre var-holdning og en vurdering av samlet belastning på økosystemene ligge til grunn for all næringsutøvelse.
Redigert 08.09.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare

Hva er problemet med at den driter i havet? Alle dyr som lever i havet driter selvsagt også i havet. Sauer driter i marka etc... Dyr driter generelt ute i naturen. Fly over Europa og se ned så ser du hva andre matproduserende næringer har gjort med naturen vår. Til sammenligning er havbruk en veldig grønn næring.

Kanskje en selv kan forsøke å gjøre næringen grønn med dette spillet?
I hvertfall på pcén...

To forskere innen akvakulturgenetikk har laget et spill for å få folk interessert i virksomheten.
Det ble lansert for mindre enn to uker siden. AquaKultor er et oppdrettspill hvor du kan lage ditt eget anlegg, fôre fisken din og ta de riktige beslutninger for å gjøre lokaliteten vellykket – alt mens du overvåker den økologiske effekten.
Spillet, som kan lastes ned gratis i Playstore og Itunes, ble først lansert på «We R Aquaculture»-konferansen i slutten av august, men brukes allerede av om lag 1.000 mennesker rundt om i verden, blant annet fra Marine Harvest og EU-kommisjonen.

Nå er verdens første oppdrettspill lansert.
https://ilaks.no/na-kommer-verdens-forste-oppdrettspill/
Redigert 09.09.2018 kl 15:40 Du må logge inn for å svare