Brabank stiger over 40 prosent etter fusjonsmelding


De to forbrukslånsbankene Easybank asa og Brabank asa skal slå seg sammen til ett selskap, som skal stå notert på Merkur Market på Oslo Børs, der Brabank allerede er notert. Selskapene regner med å skape «betydelig verdi» for aksjonærene, gjennom å slå sammen utgifter, samt å generere kontantstrøm fra felles distribusjonsstyrke.

Blir dette bra for småaksjonærer?
Redigert 19.01.2021 kl 16:04 Du må logge inn for å svare

Ja. Det er nok mange utgifter som kan spares.
Men, hva skal de tjene penger på?
20.06.2020 kl 00:12 1553

Neppe, Easybank er for så vidt godt drevet. Men det er ikke BraBank.
Redigert 20.06.2020 kl 00:13 Du må logge inn for å svare
AlfaQ
21.08.2020 kl 09:40 1110

Gode tall fra BRAbank idag. Dette er en av aksjene i porteføljen jeg har hatt størst tro på etter meldingen om fusjon med Easybank.
Prisingen er lav og det fremstår som det er ganske åpenbare synergier, så satser på at denne vil fortsette å gå frem mot fusjonen.

Dagens første melding:

Snuoperasjonen gjennomført og lønnsomheten gjenopprettet

· Sterk forbedring i underliggende lønnsomhet
· 17,5 millioner kroner i resultat før skatt sammenlignet med -25.2
millioner kroner i 2.kv'19
· Underliggende kostnadsbase redusert med 28 prosent sammenlignet med
2.kv'19

· Kredittkvaliteten fortsetter å bedres
· Laveste tapsprosent på utlån siden 2017
· Ingen tegn til svekket kredittkvalitet til tross for COVID-19 og
oljeprissjokk

· Godt kapitalisert - soliditeten gjenopprettet
· Kapitaldekningen 3 prosentpoeng over myndighetskrav

· Fusjon med Easybank vedtatt på ekstraordinær generalforsamling

«For et år siden ble fusjonen mellom tidligere BRAbank og Monobank formelt
gjennomført. Fokus i den nye organisasjonen var vekst og ekspansjon. Ugunstig
markedsutvikling, svakere resultat enn forventet og kapitalbegrensninger bidro
imidlertid til at vi måtte endre fokus mot risikoreduksjon, forbedrede
kredittrutiner samt redusert kostnadsbase. Som en konsekvens ble flere
effektiviseringstiltak iverksatt. Et år senere, er snuoperasjonen gjennomført og
lønnsomheten gjenopprettet. BRAbank har nå en sunn lånebok, driver mer
kostnadseffektivt og soliditeten er tilfredstillende.", sier Hans Ljøen,
administrerende direktør i BRAbank ASA.

Driftsresultatene fortsatte å forbedre seg i løpet av andre kvartal drevet av de
vellykkede effektiviseringstiltakene iverksatt i andre halvår 2019 og første
kvartal 2020. Den underliggende kostnadsbasen er redusert med 28 prosent
sammenlignet med andre kvartal 2019.

Kredittkvaliteten er forbedret og BRAbank rapporterer en tapsprosent på 2,2
prosent i forhold til gjennomsnittlig utlån, som er den laveste siden 2017. I
løpet av de siste 12 månedene har BRAbank forbedret kredittprosessene og
redusert risikotaking i alle markeder.

BRAbank har gjenopprettet en sunn kapitaldekning med tre prosentpoeng buffer til
myndighetskravet. Dette er et resultat av tiltak i løpet av de to siste
kvartalene, blant annet en rettet emisjon, en Tier 2 obligasjonsutstedelse, salg
av en misligholdt låneportefølje og lavere nysalg som medfører redusert lånebok.

Netto renteinntekter for andre kvartal i 2020 var 77,9 millioner kroner, en
nedgang på 11,5 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Nedgangen er
primært drevet av en reduksjon i netto utlån på grunn av en redusert lånebok i
Norge og en forsiktig tilnærming til nysalg i Finland.

Driftskostnadene utgjorde 36,8 millioner kroner i andre kvartal (72,1 millioner
kroner). Ekskludert restruktureringskostnader på 3,8 millioner (26,6 millioner)
utgjorde driftskostnadene 33,0 millioner kroner, under det guidede intervallet
på mellom 38 og 41 millioner kroner. Andre kvartal i 2020 var det første
kvartalet med full effekt av effektiviseringstiltakene.

Tap på utlån var 23,1 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 40,4
millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette tilsvarer en tapsprosent på 2,2
prosent p.a. i kvartalet sammenlignet med 3,6 prosent p.a. i andre kvartal i
fjor.

Resultat etter skatt endte på 13,2 millioner i andre kvartal, mot et underskudd
på 18,9 millioner kroner i samme periode i fjor.
sveipen
22.08.2020 kl 00:13 951

forbindelse med fusjonen mellom Easybank ASA (EASY-NOTC) og BRAbank ASA (BRA -ME) er det inngått en samarbeidsavtale med IT-selskapet Stacc AS, som innebærer at intellektuelle rettigheter til saksbehandlingssystem, nettbank og kredittkortapplikasjoner utviklet av BRAbank ASA vil bli overført til Stacc AS, med den hensikt at Stacc AS skal videreutvikle og kommersialisere disse systemene. Avtalen innebærer at det fusjonerte selskapet (Nye BRAbank) vil bli tilført deler av fremtidige kommersielle inntekter basert på systemer utviklet av BRAbank ASA. Stacc AS vil opprette et nytt datterselskap som vil arbeide med kommersialisering av de intellektuelle rettighetene som overføres. Det er i tillegg inngått en samarbeidsavtale med Stacc AS om utvikling og vedlikehold av systemene. Avtalene vil tre i kraft i forbindelse med ikrafttredelse av fusjonen, forutsatt relevante myndighetsgodkjennelser. Stacc AS er et bergensbasert finansteknologiselskap med ca. 80 ansatte, som leverer moderne, innovative og fleksible systemer og plattformer til en rekke banker og finansieringsselskaper i det nordiske markedet. Stacc AS er en sentral IT-leverandør både til BRAbank og Easybank. Sitater: Oddbjørn Berentsen, CEO Easybank ASA og CEO i Nye BRAbank: "Avtalen med Stacc AS sikrer at systemene utviklet av BRAbank vil bli videreutviklet og kommersialisert av en ledende fintech-aktør, og vil tilføre BRAbank tilgang til videre utvikling og vedlikehold fra en profesjonell leverandør." Henrik Lie-Nielsen, Styreformann, Stacc AS: "Vi har store ambisjoner for videreutvikling av det nye datterselskapet i Stacc AS. Samarbeidsavtalen med BRAbank styrker vår satsning ytterligere innen fremtidsrettede IT-løsninger for banker og finansieringsselskaper, og det nye datterselskapet vil ha mange synergier med dagens produkt- og tjenesteportefølje i Stacc. " For videre informasjon kontakt: Oddbjørn Berentsen, Chief Executive Officer Easybank ASA, telefon: +47 924 66 688 Hans Ljøen, Chief Executive Officer BRAbank ASA, telefon: +47 481 87 750 Henrik Lie-Nielsen, Styreformann Stacc AS, telefon: +47 924 04 152
sveipen
23.08.2020 kl 11:49 703

Obs, obs...Dette vil bli bra.