Hold øye med dette anonyme ESG selskapet


Skjul Meldepliktig handel styret
MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE Newsweb
Styreleder Stig Grimsgaard Andersen har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA over Oslo Børs til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap Acumulus AS. Etter dette eier Stig Grimsgaard Andersen, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 121 956 aksjer i Goodtech ASA. Styremedlem Karl-Erik Staubo har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap KES AS. Etter dette eier Karl-Erik Staubo, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 105 000 aksjer i Goodtech ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 4-2 og §5-12

Man kan sammenligne litt med Wow, som har markedsverdi på nesten 3 mrd. GOD er i likhet med Vow, posisjonert perfekt i et voksende ESG marked, GOD hadde vel i 2019 høyere omsetning enn Vow. Det er faktisk spekulert i at GOD kan være en mulig oppkjøpskandidat for Vow for å befeste posisjonen på den landbaserte virksomheten. Uansett, veldig stort avvik i prisingen i disse selskapene, og selv om Vow har vist god ordreinngang og har kanskje har en mer skalerbar businessmodell, så er det på tide at GOD tar igjen noe av avviket snart (per nå ca 1/15 del av Vow i mc)
Dennis
18.06.2020 kl 10:30 2105

Skagen Fondene sin vinner oppskrift fra 20 år tilbake i tid passer fint på Goodtech, de 3 'U'ene.... underanalysert, upopulær og undervudert :-)

Det er de som ser de detaljene andre overser som gjør gode investeringer.

Takk for glimrende tips.
Dennis
25.06.2020 kl 17:48 1950

Ikke mange solide selskaper å putte oenger i nå. Goodtech er fortsatt en skjult perle som tjener penger, og samtidig et ESG selskap i vekst.

Meldepliktig handel styret

Styremedlem Åge Westbø har den 4. september 2020 kjøpt 130.920 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 6,976 gjennom sitt heleide selskap Westhawk AS.

Etter dette eier Åge Westbø, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 1.943.690 aksjer i Goodtech ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nyeste selskap med innpass i porteføljen, er Goodtech. Lite selskap med markedsverdi på 175 mill som omsetter for 600 mill når deres svenske datterselskap er oppe og står. Goodtech driver hovedsakelig med automasjon og produksjonslinjer til industrien, men det er den grønne miljødatteren i Sverige vi tror kan være nøkkelen her.

Datterselskapet har hatt en rettsak hengende over seg i flere år, men ble slått konkurs for noen mnd tilbake. Goodtech fikk kjøpe innmaten i selskapet på billigsalg, og har sannsynligvis planer for det til våren.

Segmentet tilsvarer VOW (tidligere Scanship) sin landbaserte satsning. Goodtech leverer biogassanlegg, avfallslamhåndtering, div produkter til oppdrett som landstrøm og biogassanlegg som behandler fiskeavfall. Veldig mye er overlappende med VOW (mcap 3,4 mrd) som nå skal ekspandere på land. Ved å gjøre en 10%er (hvis man tar utgangspunkt i 100% oppkjøpspremie på Goodtech) vil VOW utvide produktporteføljen, doble omsetningen og P/Sales vil gå fra 7x til 3,5x. Goodtech bør derfor være en god kjøpsmulighet for VOW.
Potensielle kontraktstildelinger er naturligvis også mulige kurstriggere.

Det er et begrenset antall ESG-alternativ på Oslo Børs, og vi har vært vitne til enorme kursoppganger de siste årene som resultat av at store summer dyttes inn i grønne aksjer. Den lave markedsverdien til Goodtech og det lave volumet som omsettes kan gjøre at det fort blir trangt i døren dersom ting begynner å skje her.

Les siste innlegg. Snart ny sjef også!

Denne aksjen er lett antennelig nå, kun på det tekniske skal den nok opp mot 15kr, da salgsviljen er liten. Bunnen er også satt på 9kr etter korreksjonen fra forrige rally. Ingen av de største aksjonærene har solgt, Daimyo har økt noe som er et godt tegn. Her kommer det news, iform av ny ceo og ny strategi iforhold til å ta større markedsandeler i fornybart. Selskapet har fått en fot i Hywind utbyggingen, Ålandvirksomheten skilles trolig ut som eget selskap samt at de er godt rustet til å få kontrakter i forbindelse med biogass anlegget på nedre Romerike. Hvis dette eller deler av dette slår til så snakker vi nok raskt kurser som priser selskapet til ca 1mrd i første omgang.

– Selskapet er inne i veldig mye forskjellig, og mye av dette er grønt; vannrensing, biogass, havvind og energigjenvinning for å nevne noe. Det er imidlertid få som har fått det med seg, og her håper jeg den nye konsernsjefen blir tydeligere på å synliggjøre verdier, sier Myrholt.

Fra: https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/11/10/7586045/tidligere-sparebank-1-markets-analytiker-thomas-myrholt-mener-goodtech-prises-helt-feil
Fevang
21.11.2020 kl 23:53 702

Først må selskapet få en ny sjef som markedet har tiltro til. Deretter må den nye sjefen få en mnd eller fem til å bli kjent med selskapet og sette sitt preg på det. TTT.

Men jøss - kursen kan jo gå opp lenge før det.

Helt enig. CEO med ESG-fokus kan bety mangedobling. I all den tid det ikke er på plass kan vi laste opp mer

uten å dvele for mye ved historien, så har selvsagt ikke ledelsen vært dyktige nok hverken mtp guiding eller å synliggjøre potensialet for markedet. kursen bevegde seg sidelengs rundt kr 7 lenge og har startet reprisingen. spennende nye eiere og mye større oppmerksomhet (les omsettes på børs) gjør goodtech til et av børsens mest spennende case. kr 20 bør være nådd om kort tid.
Redigert 22.11.2020 kl 12:49 Du må logge inn for å svare

Vi ser nok 20kr før jul, her kommer det noe news den kommende mnd. Her må folk kjenne sin besøkelsestid på de nivåene aksjen er på nå. Det som gjør denne spesielt interessant er at den fint kan gå til 30-50kr uten at den er overpriset iforhold til hvor selskapet står i dag. Er nok gode grunner for innsidekjøpene og at Spetalen ser ut til å være en langsiktig eier i selskapet.