Hold øye med dette anonyme ESG selskapet


Skjul Meldepliktig handel styret
MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE Newsweb
Styreleder Stig Grimsgaard Andersen har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA over Oslo Børs til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap Acumulus AS. Etter dette eier Stig Grimsgaard Andersen, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 121 956 aksjer i Goodtech ASA. Styremedlem Karl-Erik Staubo har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap KES AS. Etter dette eier Karl-Erik Staubo, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 105 000 aksjer i Goodtech ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 4-2 og §5-12

Man kan sammenligne litt med Wow, som har markedsverdi på nesten 3 mrd. GOD er i likhet med Vow, posisjonert perfekt i et voksende ESG marked, GOD hadde vel i 2019 høyere omsetning enn Vow. Det er faktisk spekulert i at GOD kan være en mulig oppkjøpskandidat for Vow for å befeste posisjonen på den landbaserte virksomheten. Uansett, veldig stort avvik i prisingen i disse selskapene, og selv om Vow har vist god ordreinngang og har kanskje har en mer skalerbar businessmodell, så er det på tide at GOD tar igjen noe av avviket snart (per nå ca 1/15 del av Vow i mc)
Dennis
18.06.2020 kl 10:30 3578

Skagen Fondene sin vinner oppskrift fra 20 år tilbake i tid passer fint på Goodtech, de 3 'U'ene.... underanalysert, upopulær og undervudert :-)

Det er de som ser de detaljene andre overser som gjør gode investeringer.

Takk for glimrende tips.
Dennis
25.06.2020 kl 17:48 3416

Ikke mange solide selskaper å putte oenger i nå. Goodtech er fortsatt en skjult perle som tjener penger, og samtidig et ESG selskap i vekst.

Meldepliktig handel styret

Styremedlem Åge Westbø har den 4. september 2020 kjøpt 130.920 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 6,976 gjennom sitt heleide selskap Westhawk AS.

Etter dette eier Åge Westbø, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 1.943.690 aksjer i Goodtech ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nyeste selskap med innpass i porteføljen, er Goodtech. Lite selskap med markedsverdi på 175 mill som omsetter for 600 mill når deres svenske datterselskap er oppe og står. Goodtech driver hovedsakelig med automasjon og produksjonslinjer til industrien, men det er den grønne miljødatteren i Sverige vi tror kan være nøkkelen her.

Datterselskapet har hatt en rettsak hengende over seg i flere år, men ble slått konkurs for noen mnd tilbake. Goodtech fikk kjøpe innmaten i selskapet på billigsalg, og har sannsynligvis planer for det til våren.

Segmentet tilsvarer VOW (tidligere Scanship) sin landbaserte satsning. Goodtech leverer biogassanlegg, avfallslamhåndtering, div produkter til oppdrett som landstrøm og biogassanlegg som behandler fiskeavfall. Veldig mye er overlappende med VOW (mcap 3,4 mrd) som nå skal ekspandere på land. Ved å gjøre en 10%er (hvis man tar utgangspunkt i 100% oppkjøpspremie på Goodtech) vil VOW utvide produktporteføljen, doble omsetningen og P/Sales vil gå fra 7x til 3,5x. Goodtech bør derfor være en god kjøpsmulighet for VOW.
Potensielle kontraktstildelinger er naturligvis også mulige kurstriggere.

Det er et begrenset antall ESG-alternativ på Oslo Børs, og vi har vært vitne til enorme kursoppganger de siste årene som resultat av at store summer dyttes inn i grønne aksjer. Den lave markedsverdien til Goodtech og det lave volumet som omsettes kan gjøre at det fort blir trangt i døren dersom ting begynner å skje her.

Les siste innlegg. Snart ny sjef også!

Denne aksjen er lett antennelig nå, kun på det tekniske skal den nok opp mot 15kr, da salgsviljen er liten. Bunnen er også satt på 9kr etter korreksjonen fra forrige rally. Ingen av de største aksjonærene har solgt, Daimyo har økt noe som er et godt tegn. Her kommer det news, iform av ny ceo og ny strategi iforhold til å ta større markedsandeler i fornybart. Selskapet har fått en fot i Hywind utbyggingen, Ålandvirksomheten skilles trolig ut som eget selskap samt at de er godt rustet til å få kontrakter i forbindelse med biogass anlegget på nedre Romerike. Hvis dette eller deler av dette slår til så snakker vi nok raskt kurser som priser selskapet til ca 1mrd i første omgang.

– Selskapet er inne i veldig mye forskjellig, og mye av dette er grønt; vannrensing, biogass, havvind og energigjenvinning for å nevne noe. Det er imidlertid få som har fått det med seg, og her håper jeg den nye konsernsjefen blir tydeligere på å synliggjøre verdier, sier Myrholt.

Fra: https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/11/10/7586045/tidligere-sparebank-1-markets-analytiker-thomas-myrholt-mener-goodtech-prises-helt-feil
Fevang
21.11.2020 kl 23:53 2154

Først må selskapet få en ny sjef som markedet har tiltro til. Deretter må den nye sjefen få en mnd eller fem til å bli kjent med selskapet og sette sitt preg på det. TTT.

Men jøss - kursen kan jo gå opp lenge før det.

Helt enig. CEO med ESG-fokus kan bety mangedobling. I all den tid det ikke er på plass kan vi laste opp mer

uten å dvele for mye ved historien, så har selvsagt ikke ledelsen vært dyktige nok hverken mtp guiding eller å synliggjøre potensialet for markedet. kursen bevegde seg sidelengs rundt kr 7 lenge og har startet reprisingen. spennende nye eiere og mye større oppmerksomhet (les omsettes på børs) gjør goodtech til et av børsens mest spennende case. kr 20 bør være nådd om kort tid.
Redigert 22.11.2020 kl 12:49 Du må logge inn for å svare

Vi ser nok 20kr før jul, her kommer det noe news den kommende mnd. Her må folk kjenne sin besøkelsestid på de nivåene aksjen er på nå. Det som gjør denne spesielt interessant er at den fint kan gå til 30-50kr uten at den er overpriset iforhold til hvor selskapet står i dag. Er nok gode grunner for innsidekjøpene og at Spetalen ser ut til å være en langsiktig eier i selskapet.

Bare å benytte mellomtiden til å laste opp. Når denne går så går den virkelig

Noen som følger med på aksjonærlistene?

Ny sjef i dag som skal sette mer fokus på ESG delen av selskapet...
bellx
26.11.2020 kl 09:40 1044

Trodde dagens mld.var positiv men ser ikke slik ut men det tror jeg er feil.Her kommer det nok positive nyheter fremover.
Fevang
26.11.2020 kl 10:49 976

Markedet har visst ikke noe tro på den nye sjefen, men det har jeg.
raven12
26.11.2020 kl 11:35 912

Skummelt å selge denne nå. Melding om kontrakt kan komme nårsomhelst nå

Jeg har også tro på at Hauge er et meget godt valg for Goodtech.

https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2020/11/26/7592266/margrethe-hauge-ny-konsernsjef-i-goodtech

Dagens fall i kursen fører jeg på kontoen for tradervirksomhet slik jeg ser det.
Med en lang tidshorisont på investeringen så er det ikke noe å bry seg med. Bare litt støy på veien. :-)

Blir interessant å se om det kommer et nytt innsidekjøp i nær fremtid. Kan jo også være sånn at potensielle nyheter gjør at det kjøpet lar vente på seg.
bellx
26.11.2020 kl 13:34 755

Hun bør kjøpe aksjer så fort som mulig fordi hvis hun skal ta grep er hun jo innsider Hun bør kjøpe noe for å vise at hun har troen på selskapet.tror det er mange nye aksjonærer som er leie av kursutviklingen og det er ikke noe rart.

Vil heller anbefale dere å lese dere opp på Quanatfuel enn denne aksjen.
Fevang
26.11.2020 kl 14:46 672

Risikoen i den er skyhøy og i alle fall ikke noe for meg. Goodtech tror jeg har ekstremt mye lavere risiko.
Men jeg er overrasket over dagens nedsalg.
Redigert 26.11.2020 kl 15:18 Du må logge inn for å svare

Kan håpe på at sluttkursen ender rundt 12.
bellx
26.11.2020 kl 17:38 523

Kanskje goodtech kan gjøre som havyard,skille ut ting for å få frem verdiene.M.cap på 270 mill er lavt for et sånt selskap.Ser ut som markedet ikke liker kvinnelige sjefer men jeg mener de kan gjøre bedre jobb enn menn i mange tilfeller.Se på cathrin i kitron,hun har mye av æren for suksessen der.Da hun begynte var kursen ca.1.70 kr,pluss utbyttene så ser dere verdiskapningen siden 2013.to forskjellige selskaper men begge var voldsomt underpriset da jeg gikk inn.Ikke så mange som så det da heller.
Fevang
26.11.2020 kl 21:02 412

En undersøkelse jeg så for en tid tilbake viste at selskaper med kvinnelig sjef hadde en bedre kursutvikling enn selskaper med mannlig sjef. Artig observasjon!!

Men markedet tenkte visst ikke på det i dag. Hehe!!

Uansett svak utvikling i det siste- særlig i forhold til markedet. Ikke lett å lese de kortsiktige bevegelsene - så jeg trader ikke aksjen. Får heller bli med en tur ned.

Noen etterlyser kjøp av den nye sjefen, men det er kanskje ikke vanlig å kjøpe før man har begynt i jobben??

Det viktigste er nok at den nye sjefen er innstilt på å maksimere aksjonærverdier. Og det bør kunne gi oss en hyggelig reise selv om det tar tid.


Kan nok være tvilsomt med noe innsidekjøp på denne siden av nyttår, men det kommer nok. Man skal heller ikke stresse for mye med det, for selvsagt er det det å skape aksonærverdier som betyr mest.
Redigert 26.11.2020 kl 22:18 Du må logge inn for å svare

Utviklingen er jo en gavepakke for oss som ønsker å laste opp mer. Alt går i henhold til plan så slapp av. Mange som ikke evner å sitte på en aksje mer enn tre dager fordi den ikke tredobler seg. Denne kommer, og da er det kjipt å ha solgt seg ut billig