KOA vs KOA-ME


Jeg ser at KOA omsettes til rundt 32 øre, mens KOA-ME omsettes ned mot 15 øre.

Jeg sliter med å forstå prisingen av disse aksjene, så håper noen kan bidra med å forklare logikken i den store prisforskjellen - og hva som eventuelt bør være «fair pris» på disse to koa-aksjene?
Mdg1
18.06.2020 kl 14:08 9929

KOA koster mer fordi tickeren har halvparten så mange tegn. Mange flere bits må til for å skrive KOA-ME, så det koster vel ca 1,7 mrd å få bort de to bokstavene igjen når de skal konverteres til KOA. Dette er penger aksjonærene i KOA-ME, 17 øre pr aksje må betale til en konto på bermuda om de skal få konvertert aksjene konvertering.
erinho
18.06.2020 kl 14:09 9917

Det er ingen logikk i dette. Det eneste logiske er at begge prisene etter hvert presses ned mot emisjonskurs på 0,10 kr. Jeg tviler på at den vil gå under, men at man kan handle aksjer for 0,105 - 0,110 kr om kort tid er jeg rimelig sikker på. Jeg tror enkelte emisjonsdeltakere lett tar 5 - 10% gevinst hvis de har mulighet for det.
HP17
18.06.2020 kl 14:12 9886

Enig, og ikke glem at finansgribben med Spetalen i spissen alt har hatt en eventyrlig avkastning på det de har fått solgt ut denne uken. Bankkontoen til Spetalen vokser, mens småaksjonærene ikke får være med på dette får om mange uker til og dermed blir loppet og står igjen som taperne i KOA.
Mdg1
18.06.2020 kl 14:14 9841

Har jeg forstått feil når jeg antar at det bare er 89 mill aksjer i omløp på merkur? Eller var det 89 mill nye koa aksjer og 7 mrd aksjer koa-me som kan handles på merkur nå?
Niky
18.06.2020 kl 14:17 9807

Når de store har tømt ferdig på KOA-ME så skal nok denne opp å lukte på KOA kursen. Den EKTE verdien ligger på Oslo Børs.

OK, så hvis «fair pris» for KOA-ME ligger mellom 10 og 11 øre, da må det jo være svært lønnsomt å selge KOA til 32 øre, for deretter å kjøpe KOA-ME i intervallet 10-15 øre, eller er det noe jeg her har misforstått?

Pussig at det fortsatt er folk som kjøper KOA til 32 øre.

Dette virker jo helt idiotisk for å si det mildt.
Redigert 18.06.2020 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Mdg1
18.06.2020 kl 14:30 9729

Så lenge det finnes en differanse og aksjene kan handles tilnærmet samtidig så vil det lønne seg å selge alt man har av koa og kjøpe tilbake koa-me. Forholdet mellom aksjene er tross alt 1/1 etter konvertering. Så enten kjøper man samme antallet aksjer og tar gevinst i kr. Eller så kan man få 2,5 ganger så mange koa aksjer uten å øke innsatsen.
Mdg1
18.06.2020 kl 14:34 9695

Det er dette som holder oppe kursen på KOA-ME nå. Hvis ikke hadde Koa-Me ligget nær 10 øre nå. Hadde folk solgt og ventet litt før de kjøpte koa-me ville gevisnten blitt større og de som bare har koa-me hadde ikke klart å selge seg ut med like stor gevinst
Niky
18.06.2020 kl 14:46 9648

Selskapet har akkurat hentet 700 mill. Ned til 10 øre skal den ikke. Vi skal over 25 øre her når de "store" har tømt ferdig.

Vanvittig at aksjonærene i KOA fortsatt ikke har forstått at de kan mer enn doble antall aksjer i samme selskap, ved å selge KOA - for deretter å kjøpe KOA-ME.
Redigert 18.06.2020 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Mdg1
18.06.2020 kl 15:11 9545

Uansett hva du tror så må du selge koa og kjøpe koa-me. Du ender opp med 2,5 ganger så mange aksjer. Det helt gratis penger uten noe som helst risiko
john1
18.06.2020 kl 20:04 9262

Logikk er KOA aksjer er gammel aksjer, og KOA-ME er nye aksjer som koster 10øre. KOA aksjer er plutselig fra verdi 2 kr. til 10øre, da klarer kursen ikke så raskt ned til 10øre. Hva skjer? Fordi selskapet er helt blakk og må tigge for penger og selge selv seg så billig som mulig.
Garmis
19.06.2020 kl 00:06 9017

Hvem vil kjøpe noe som ikke tjener penger? Kanskje de som har skjønt eller vet noe annet? Ikke vet jeg, ikke lett å forstå hva som egentlig skjer i KOA fortiden. Men jeg forstår ikke at herrene Fredly og Spetalen tør å vise seg ute dersom noe av det som skrives her er i nærheten av sant.

Spetalen og Fredly har vell ikke gjort noe galt? Hvis noen kaster penger etter deg, stopper du ikke og plukker dem opp? Det er ledelsen i Koa som er rasshøla i denne overgrepshistorien:(
omans
19.06.2020 kl 00:13 8994

Har du en oppdatert liste som viser "hvor mye de har fått solgt denne uken" ?
omans
19.06.2020 kl 00:15 8972

Det er på grensen til at Finanstilsynet kan underkjenne aksjene, og det utgjør risikoen nå mhp Merkur aksjene.

Ledelsen gikk til de mest slue og griske ålene i gamet, for å skaffe penger, til best mulig premisser for ålene.

Ingen tvil om at dette har vært en ekstremt uryddig prosess - og ledelsen i KOA fremstår som ekstremt lite troverdige. Bare det i seg selv bør være et vektig argument for å holde seg borte fra KOA aksjen. Trøsten får være at alle nå kan kjøpe KOA-ME til 15 øre, noe som begrenser oppsiden til Spetalen & Co - og hvem vet, kanskje vil aksjen sige ned mot 10 øre, etterhvert som nye milliarder av aksjer pumpes ut i markedet.

STAY AWAY!

KOA:TELEIOS CAPITAL SOLGT 18M AKSJER, KJØPT SAMME ANTALL AKSJER I KOA-ME
Oslo (TDN Direkt): Teleios Capital solgte 18. juni 2020 18.000.000 aksjer i Kongsberg Automotive på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 0,3345 kroner pr aksje. Samtidig har selskapet kjøpt samme antall aksjer i Kongsberg Automotive på Merkur Market til gjennomsnittskurs 0,1567 kroner pr aksje.
Det fremgår av en melding fredag.

SSN finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Sa2ri
19.06.2020 kl 10:20 8278

Noen har skjønt at det er mulig å tjene på arbitrasjen som eksisterer enda - svært rart at ikke flere har kastet seg på denne muligheten, spesielt når arbitrasjen var høyere enn hva den er i dag.

https://www.dn.no/bors/teleois-capital/merkur-market/oslo-bors/kapitalfond-fortsetter-a-selge-dyrt-og-kjope-billig-i-kongsberg-automotive/2-1-829216

Nå er det slik at har du ikke KOA fra før så er de bare å sitte og vente om du har planer om en inngang. KOA ME er alle de milliarder (7+3) nye aksjene som er blitt trykket opp i forbindelse med emisjonen + rep emi. Det er ikke slik at man i dag kan kjøpe KOA ME og selge de under ticker KOA, men hadde man KOA fra før så burde man selge disse og heller kjøpe KOA ME til halve prisen som vi ser flere store har gjort.

Når det er sagt så ble jo emisjonen kjørt på 10 øre så KOA ME pr nå ligger 50% over (15 øre) og vil etter hvert sige ned mot 10øre. Det samme vil skje med KOA som nå står rundt 30 øre, den vil også sige ned mot 10 øre slik at noe frem i tid så vil KOA og KOA ME ligge på tilnærmet samme nivå og så vil de bli konvertert 1:1 hvor kursen da vil ligge et eller annet sted i intervallet 10-15øre hvor mitt bett er nærmere 10 enn 15øre.

Uansett, så lenge noen er villige til å betale 30 øre for KOA og 15 øre for KOA ME så vil også utjamningen ta lengre tid og de som tjener på dette er ingen andre enn Spettet & Co hvor taperne er alle småinvestorene som kjøper i disse tider på disse nivåene som ligger langt over det nivået kursen vil stå i om ikke lenge (juli) når KOA og KOA ME aksjene blir en og samme og hvor da Spettet & Co kan dumpe dett resterende og le hele veien til banken ...

Mao, aldri dumt og bruke hodet ... ;)
Redigert 19.06.2020 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
Niky
19.06.2020 kl 11:10 8111

De som mener KOA skal ned til 10 øre har ikke peil. De hentet 700 mill på 10 øre. Det er drøyt 7 milliarder aksjer i selskapet nå. På 10 øre prises den ta til cash beholdning. Man kan si det er dumt å se Spetalen og Fredly hente så enkelt på 10 øre. Men det er mye billigere for KOA å hente kroner av to som kjøper mer enn å hyre inn en bank til å hente penger fra 2000 personer. De lemper ut på 15 øre nå. Men dette skal oppover når trykket nedover gir seg. KOA pris på Oslo Børs til 30 øre er nok nærmere riktig pris enn KOA-ME til 15 øre.
Niky
19.06.2020 kl 11:13 8104

Husk også at det er mange utenlandske som ikke får kjøpt fordi emisjonsaksjene er på lille børs Merkur. Så fort KOA- ME aksjene er på Oslo Børs skal traderne inn igjen.

Tror du her har rett med hensyn til aksjekursene for disse to tickerne fremover. Mye sannsynlig at vi i løpet av relativ kort tid skal ned mot 10 øre - og kanskje under.
Redigert 19.06.2020 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
OldNick
19.06.2020 kl 12:22 7957

Les børsmeldingen fra 20/5: https://newsweb.oslobors.no/message/506225

og/eller innkallingen til EOG 22/5: https://newsweb.oslobors.no/message/506308

med vedlegg.

Vi ser at KOA ble priset til NOK1.47 den 20/5, og det var da markedet prising av selskpaet EK den dagen.

Før den rettede emisjonen ble gjennomført 20/5 var det ca. 447.89 mill. aksjer utstedt, og prisingen den 20/5 var: ca. NOK.658 mill.

Så fikk vi 7 mrd. nye aksjer (i den rettede emsijonen gjennomført 20/5 etter børsslutt) som nå er (godkjent på EOG og) utstedt. I tillegg kommer (opptil) 3 mrd. nye KOA-aksjer til i den etterfølgende rep.emisjonen, totalt 10 mrd. nye KOA-aksjer utstedt til pris 10 øre/aksje.

Børsprising (= VEK) onsdag 20/5: 447.89 x 1.47 = 658 mill.
Ny-emisjoner: 10 000 x 0.10 = 1 000 mill.
Ny sum antall aksjer: 447.89 + 10 000 = ca. 10 448 mill. KOA-aksjer
Sum ny VEK: 658 + 1 000 = ca. 1 658 mill.

Det blir 1 658 / 10 448 = 15.9 øre/aksje.
______

Ang. tegningsretter: 448 x 71% = ca. 318 mill. aksjer kan delta i rep.emisjonen og få kjøpt 2 304 mill. aksjer.

Så, de som satt på KOA-aksjer pr. 20/5, vil få uomsettelige tegningsretter.

De dukker nok opp på VPS når prospektet KOA utarbeider blir publisert.

Det skulle tilsi at hver gammel KOA-aksje (blant 71%-andelen) kan kjøpe ca. 7.25 nye KOA-aksjer til 10øre/aksje (= 2 304/318).

Av de 7 mrd. aksjene i fra den rettede emisjonen, ble drøyt 89 mill. utstedt og overført VPS som vanlige KOA-akser på tirsdag 17/6, og vi så handelen av disse startet litt over 12:00 (og det ble omsatt mer enn 90mill. aksjer den ca. neste timen med påfølgende fall i kursen - som på tross av dette endte dagen på 50 øre).

De resterende ca. 6 910 mill. nye KOA-aksjene fra den rettede emisjonen tillater ikke børsreglementet å bli handlet på hovedlisten (eller axess) før selskapet har utarbeidet og fått godkjent et prospekt som investorene kan lese før de handler. Men, de fikk lov til å handle dem på Merkur, som ikke er plaget av slike strikte regler. Og der handles de nå under ticker KOA-ME.

Når prospektet blir godkjent og publisert, får selskapet lov til å konvertere KOA-ME aksjene til vanlige KOA-aksjer, som da blir en del av de eksisterende ca. 448+89 mill. KOA-aksjer i handel idag.

Så, se etter prospektet, da vil også rep.emisjonen bli satt igang, og de resterende, gamle KOA-aksjonærene pr 20/5 kan få kjøpt sine 10-øres aksjer også.

Dette med rettede "over-natten" emisjoner til kraftig underprising er en veldig slett praksis.

Håper myndighetene strammer inn på praksisen, siden det gir finanselitenenorme fordeler til å komme inn for billig og hente ut store gevinster på kort tid.

Rådet er: å holde seg borte fra selskap som er finansielt ute å kjøre, som kan foreta seg slike "krumpsring".
locksley
19.06.2020 kl 12:40 7902

Dette er måten å regne på. Men i tillegg vil markedet prise inn at selskapet er vesentlig bedre finansielt rustet enn før emisjonen. Det blir derfor tenk-på-et-tall-leken for hva MCAP bør være. Etter mitt syn bør markedsverdien stige til 3-4 milliarder relativt raskt etter det forventede droppet pga. emisjonsaksjer. Det tilsvarer ca. 0,30 til 0,40 kr. KOA til 15 øre er meget billig.
OldNick
19.06.2020 kl 12:51 7861

Det kan være at KOA-aksjene er verdt 30-40 øre, men det forklarer allikevel ikke hvorfor KOA handles til 30 øre idag, og KOA-ME til 15 øre.

Alle som innehar KOA-aksjer og kan handle på Merkur, bør snarest selge sine KOA-aksjer, og bruke beløpet på å kjøpe dobbelt antall KOA-ME aksjer, dersom man har tenkt å forbli KOA-aksjonære.

Det er jo kun dager (uker?) før aksjeklassene blir slått sammen og handlet til en (= samme) kurs.

Dette vanviddet har pågått en måned nå.

Pr 15/6 (før de nye aksjene fra den rettede emisjonen kom i handel), var det omsatt ca. 780 mill. KOA-aksjer på børsen, til en kurs mellom ca. 50-80 øre pr. aksje, mens den - hvis markedet var effketivt burde vært omsatt til kanskje 20 øre eller under, allerede fra 22/5.

De som er netto-kjøpere av KOA-aksjer i denne perioden har betalt 3-4 ganger overkurs.

Teleios Cap.Partners har vist hvordan man skal gjøre det (jfr. børsmeldinger fra igår og idag).
Felixcat
19.06.2020 kl 13:18 7780

Faan det her var "irriterende". Solgte mine 100000 aksjer i KOA, og kjøpte 200000 aksjer i KOA-ME, og det ble en regning på en tusenlapp med omkostninger. Skulle solgt på 60 øre, og fått inn ca. 30-tusen. Ringte dnb om dette og de hadde hatt mange henvendelser, de ordnet alt på telefon, fem-minutt. Spurte de om "haker" ved dette. Ingen, bare å vente til de kommer på "vanlig børs". Har altså byttet inn 100000 aksjer til 200000 aksjer som da blir "samme aksjer" til nær samme pris. Tenkte nok som mange andre at "for godt til å sant". Anbefaling: Snakk med din bank/ megler og få dette bekreftet av dem, og få byttet til eksempelvis dobbelt antall aksjer.

Noen som har oversikt over tidslinjen fremover?

Når vil rep. aksjene bli tilgjengelig for handel - og når vil de ulike aksjeklassene slås sammen?

..... ikke når 25 - 50% av inntektsgrunnlaget er borte og krisekassa på 700m vil få bein å gå på for og holde kemneren ute av døra ..

Men for all del i fornektelsens navn så er det ikke forbudt å betale 30 øre for noe som er verdt 10 øre - men det blir jo ikke noen gevinst av slikt - snarere det motsatte ...

Kursen har nå og ikke overraskende falt ned på 20 tallet og KOA ME sliter med å holde seg over 15 øre. Disse 2 vil om ikke lenge krysse og det er krysningspunktet som blir interessant hvor mitt bet er at det vil bli et godt stykke under 20 øre - lykke til med bunnfiske ... ;)
Redigert 19.06.2020 kl 16:34 Du må logge inn for å svare
neivelda
19.06.2020 kl 17:20 7359

NÅ skal haiene stoppes!!
Niky
19.06.2020 kl 18:42 7243

Bilindustrien vil få en kjempe løft i Q3. Du er jo i klovn på alle aksjetrådene her da Richisiosisisio
Potet
19.06.2020 kl 20:48 7078

Når KOA og KOA-ME samles på hovedlisten, er det da kursen til KOA som blir satt på alle aksjer? Eller har jeg misforstått? Kjøpte 50k på 0,19 men plukker nok litt til over helgen. Ikke mange ukene siden jeg solgte KOA for 1,41 med 100% avkastning og angret meg da den gikk til ca 2,50 dagen etterpå. Kan bli spennende å se om det kan bli samme bevegelser fremover, men med så mange nye aksjer er vel priser på over krona bare en fjern drøm på kort sikt?

Dette er uansett "fuck-you-money" som jeg blåser i hvordan det går med, enten 0 eller 100, litt moro på linje med Lotto.
pengex
19.06.2020 kl 22:42 6951

Viktig at dere ser hvem som fikk tildelt aksjer.
Noen av disse er finansakrobater. Og de skyr ingenting for å tjene noen mill.
Dere... .altså småaksjonærene stiller i siste rekke her.
Dersom koa-me når 20øre etter sammenslåing vil den shortes ned til emikurs 10-15øre.
Trump75
20.06.2020 kl 00:07 6846

Så KOA er i realiteten en ny lottoaksje?

Spetalen og Fredly kommer til å tjene fett på KOA. Små aksjonærene kommer bare til og tape enda mere.
Niky
20.06.2020 kl 08:45 6661

De tjener 50%. Selger nå på 0.15 øre. Når de er tomme skal KOA - ME nærme seg KOA kursen på Oslo Børs. 30 øre er nærmere riktig pris enn 15 øre. Jeg tipper vi lander rundt 25 øre på Oslo Børs når disse smelter sammen.