NOM og finansieringsløsning/emisjon


Gratulerer til alle NOM`ere!
Både til de tålmodige og de utålmodige!

Jeg sitter på en god post, selv om jeg solgte en del som sikring for noen uker siden.

Det jeg spør meg selv om nå er:

- Skal jeg ta ny inngang nå?
- Skal jeg vente til finansieringsløsning presenteres?

Mest sannsynlig vil eksisterende aksjonærer få tilbud om å delta i emisjon som del av denne løsningen.
Er styret gitt fullmakt til å utstede aksjer i en slik storstilt emisjon?

Min erfaring er at emisjonskursene tilbake i tid alltid har vært lavt priset, så jeg undres om dette vil kunne gi meg fordel med å sitte på gjerdet?
Eller vil kursen få en gjevn stigning fram til finansieringsløsningen presenteres?

Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Boss 99
18.06.2020 kl 16:27 5526

En gjevn siging i kurs tror jeg. Ser slik ut. Tror ikke på mere emi. Men hvem vet, ikke jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Carbo
18.06.2020 kl 16:39 5456

Har jeg misforstått eller?
Er det ikke meldt at finansiering skal være 40/60 i emi/bank?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Boss 99
18.06.2020 kl 16:49 5410

Det har ikke jeg hørt eller sett no om. Kan ikke se t det ha vert diskutert på fb heller.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
18.06.2020 kl 16:50 5390

Ikke jeg heller har hørt noe om den løsningen. Her tror jeg du tuller.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Carbo dette er mine vurderinger

Nom er satt på vent,grunnet kraftig økonomisk nedkjøling.
Altså ikke det helt store behovet for industri mineralene nom skal produsere.
Barton valgte å gå helt ut av 2 store granat prosjekter,uten en vent å se fase.

Nom prosjektet har kalkulert granat forekomsten som en vesentlig økonomisk faktor for lønnsomheten.Barton med sin beslutning i Australia og nom forteller meg dem ser det uforsvarlig å satse økonomisk i det nåværende bilde.Dette på tross at dem uttalte tidligere det var nødvendig pga minkende granat ressurser å øke sin tilgang på granat.

Kan det da skje at nom blir satt på is?


Har Barton som er blant de 10 største, gjort en total feilvurdering av lønnsomhet og fremtidig etterspørsel?

Industrial Garnetmarket competition by top Countries manufacturers/ Key player Data Profiled:

GMA Garnet Group
Indian Ocean Garnet Sands Company Ltd.
Trimex Sands Private Limited
Barton International
Zircon Mineral Co.
Mohawk Garnet Inc.
Opta Minerals Inc.
V.V. Mineral Pvt. Ltd.
Beach Minerals Company
Rizhao Garnet Ltd.

Tror jeg avventer,stor emi vil trolig bli satt lavt,mulig det blir spleis før den tid.

Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Kvike11
18.06.2020 kl 17:37 5252

Kunne forstille mig det er Japansk firma der finansierer det hele, de er meget interesseret i NOM
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Kvike11
18.06.2020 kl 17:39 5244

Skibschefen er nu blevet til flådechefen, det er bare for amatøragtigt
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Carbo
18.06.2020 kl 18:12 5241

Takk for innspill G-Aksje!

40% som nevnes her oppfatter jeg som kapital fra emisjon.
Keliber kan selges, men det blir uansett en dråpe i havet for hva som blir nødvendig egenkapital.
Er det andre alternativer i kategorien egenkapital?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
G-Aksje
18.06.2020 kl 18:17 5211

Står noe i sluttet av artikkelen:
«Om egenkapitalandelen på 40 prosent, sier han:
– Så lenge betingelsene for banklån er fornuftige, ønsker man generelt en høy låneandel. Men som et lite selskap, er vi ikke herre over dette. Derfor er vi nøye med å understreke at vi også ser på andre alternativer, som for eksempel obligasjonsmarkedet. De tilbakemeldinger vi imidlertid har fått, gjør at hovedsporet er prosjektfinansiering basert på banklån.»
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Får håpe på banklån og emisjon.
Obligasjonskarusellen kan fort bli en tragisk felle.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

https://finansavisen.no/nyheter/ravarer/2020/03/31/7513366/nordic-mining-utsetter-engebo-arbeid-som-folge-av-coronaviruset

Bakgrunnen er usikkerheten coronaviruset har medført både globalt og i nasjonale økonomier, og at viruset påvirker tilbud og etterspørsel innen mineraler og metallprodukter.
Nordic Mining regner imidlertid med at det vil være relativt sterk etterspørsel for rutil i tiden som kommer, og at forsyningene fra eksisterende produsenter vil fortsette å være begrenset de kommende årene. Granatetterspørselen derimot, ventes å SYNKE som følge av utsikter til svakere BNP-vekst.

Finansiert inn i 2021

Selskapet presiserer at det er gjeldfritt og at det har arbeidskapital til å finansiere driften gjennom 2020 og godt inn i 2021.

«Vi synes det er fornuftig å tilpasse seg til en annerledes fremtid frem til vi vet mer om utfallet», sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum i meldingen fra selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
HP17
18.06.2020 kl 19:34 5005

Enda en emisjon i NOM?
Tar det aldri slutt på emisjonene i NOM?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
18.06.2020 kl 20:55 4828

Den neste emisjonen blir trolig den siste - og da for å realisere Engebøprosjektet.
CEO har tidligere sagt at dagens kontantbeholdning rekker langt inn i 2021. Hvis det blir flere utsettelser trengs kun en mindre emisjon for å dekke faste utgifter og lønninger. Tidligere emisjoner skulle dekke dyre undersøkelser og rapporter fra eksterne.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
FAR100
18.06.2020 kl 21:23 4758

Her er det utdrag fra februar. nå er det juni tror masse er på plass. snart melding?


Positive banker
I utgangspunktet ønsker Nordic Mining å finansiere utbyggingen av gruven med cirka 60 prosent fremmedkapital og 40 prosent egenkapital. Selskapet har engasjert Clarksons Platou Securities, SpareBank 1 Markets og Northcott Capital som rådgivere.
– Det er nok først og fremst store, internasjonale banker som vil bidra med finansiering, men vi skal ikke se bort fra at også noen norske banker vil delta i lånesyndikatet, sier Fossum.

– Banker er generelt mer positive til gruveprosjekter i Norge og Skandinavia enn i mange andre verdensdeler. I utgangspunktet oppfatter vi bankene som positive.

Om egenkapitalandelen på 40 prosent, sier han:

– Så lenge betingelsene for banklån er fornuftige, ønsker man generelt en høy låneandel. Men som et lite selskap, er vi ikke herre over dette. Derfor er vi nøye med å understreke at vi også ser på andre alternativer, som for eksempel obligasjonsmarkedet. De tilbakemeldinger vi imidlertid har fått, gjør at hovedsporet er prosjektfinansiering basert på banklån.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
FAR100
18.06.2020 kl 21:48 4674

5-6 kr når medlingen kommer om ikke så lenge
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
_HH_
18.06.2020 kl 23:37 4493

Her trur eg du bommer.

At Barton gjekk ut trur eg er tufta på heilt andre forhold som til dømes at NOM sitt prosjekt vart for stort for dei og dei hadde ikkje økonomiske musklar til å fullt utnytte NOM sitt potensial innanfor granatsegmentet.

Barton skriv at på lang sikt vil det bli stor tilgang på granat pga nye prosjekt. I dette ligger det nok at Barton reknar med at Engebø vil bli realisert og posisjonerer seg i forhold til dette. Min tanke rundt dette er at Barton forstår at når NOM blir realisert så vil det bli eit overskot av granat i marknaden ei stund sidan produksjonen fra Engebø vil tilsvare over 10 prosent av verdsmarknaden for granat idag. I ein slik konkurransesituasjon vil Engebøprosjektet greie seg fint, men det vil bli hard konkurranse for dei eksisterande produsentane og det vil Barton kunne utnytte seg av. Barton er ikkje berre ein granatprodusent, men tilbyr også materiell til vassjettkuting. Dei har derfor fleire bein å stå på sidan dei tilbyr ei pakkeløysing. Korleis kan Barton utnytte dette? Ved å vente på realisering av Engebø og når granaten her kjem på marknaden vil det bli ubalanse som gjev god tilgang på billeg granat fra dei leverandørane som vert pressa av Engebø. Barton sitt mål er å sikre seg sikre forsyninger av granat og med denne strategien slepp dei å investere i eit eige granatprosjekt ei stund framover. Ved stor tilgang på granat er det ikkje gitt at det er lurast å eige gruva sjølv for dei, det vert ein vurdering opp mot forsyningssikkeheit. Dermed slepp Barton å bidra til å realisere Engebø og utnyttar ubalansen som oppstår i granatmarknaden pga Engebø. På denne måten reduserer dei finansiell risiko. Men da legg Barton til grunn at Engebø vert realisert.

Når NOM vil vere eit av dei største granatprosjekta i verda, ha topp kvalitet og veldig lav driftskonstnadar er det ingenting som tyder på at det er dette prosjektet som vil få utfordringar med tanke på framtidig konkurranse.

NOM fekk også nye interessenter på kort tid. Nok eit forhold som stadfester at det er eit interessant prosjekt og den/desse aktørane kan ikkje vere så bekymra for marknadstilhøva.

Eg trur derfor at Barton har skifta strategi, men at Barton sjølv legger til grunn at Engebø vert realisert i denne strategien.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Noe uenig der.

Barton la plutselig (den 26.02.2020 og dato Mar 13 2020 ) fra seg to store (skulle man tro) vel gjennomtenkte prosjekter. Det er ikke normalt å gjøre en slik plutselig u vending og skifte strategi lik din teori.
Setter man seg fore å utvikle to store prosjekter er det forventet at man har regnet lenge og vel på kostnadene ved slike investeringer,særlig da når man strekker seg etter to store prosjekter.(Australia og Norge ) som tidligere nevnt fikk Barton den Australske stat med på lasset vedr. betingelser på lån.

https://i.stuff.co.nz/national/120249249/west-coast-garnet-mine-granted-10m-government-loan-scrapped

West Coast garnet mine granted $10m Government loan scrapped
"Barton has decided to stop development of the Ruatapu Garnet Project due to changing global market conditions," he said.

Fossum sier det slik: Granatetterspørselen derimot, ventes å SYNKE som følge av utsikter til svakere BNP-vekst.

Her mener jeg Fossum sier det jeg hevder. Økonomisk uansvarlig for Barton å kjøre løpet ved disse nye rådende forhold.

Lønnsomheten er betraktlig endret til det negative for begge mineralene som følge av kraftig økonomisk nedkjøling verden over. Investoren(e) vil kreve stor rabatt i lys av dette.


Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
19.06.2020 kl 07:51 4168

Det er veldig modig av deg å anta noe som helst om verdensøkonomien 3-4 år frem i tid. At den synker i år og kanskje neste år er sannsynlig, men utover det blir det rene spekulasjoner.
Det kan også tenkes at flere stater setter i gang byggeprosjekter for å sysselsette befolkningen og få i gang økonomien igjen etter 2020/2021-nedturen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
DrHayek
19.06.2020 kl 09:55 3960

Flere av Bartons kunder på granat er vel i Shale-industrien, hvor der er mye usikkerhet pr nu og mange brønde er stengt som følge av olieprisens deroute. I tilleg er korn-størrelsen og kvaliteten nødvendig for disse kunder ikke et bra match for Engebø, om eg husker korrekt (overkill på kvalitet) !?

Bartons prosjekt down-under er ikke down-under i Australien btw, men New Zealand. Logistikken dér er ganske utfordrende for utskipning av granat i volumen.

Som HH skriver er det sandsyngligt at Barton har valgt en annen strategi fremover med tanke på markedsutviklingen. Dette ser eg og som mest sandsynligt.
Etterspørselen etter granat henger selvsakt sammen med verdensøkonomien, men det er en bransje i generel medvind, og eg deler ikke din pessimisme generelt. Men den henger vel i større grad også sammen med, om du er inne eller ute i aksjen end objektive observationer i verden. Men om Nom har andre interessenter på granat, finner vi nok snart ut av... Let's watch.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Flåyesjefen,

Kan du si noe om hvordan denne prisutviklingen vil være? Ser du for deg 3%, 10% eller 70% prisendring på begge disse som følge av SVAKERE BNP-VEKST?

Hva tror du det vil gjøre med superprofitten som nom regner med, hvor mye utslag vil det ha?

Kan jo legge til at det er vurdering om en grunnrenteskatt, hvorpå Fossum sier at prosjektet er så lønnsomt at den vil omtrent ikke merkes (parafrasering men det er noe slik)
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
merida1
19.06.2020 kl 11:28 3724

-Forbruket av kjemikalier er blitt redusert fra seks kjemikalier på 1.972 tonn pr år fra seks kjemikalier, til tre kjemikalier som totalt utgjør et forbruk på ni tonn pr år, heter det i meldingen.

Hva mener de egentlig?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
19.06.2020 kl 11:35 3683

Nå skal du høre.

Opprinnelig, da de søkte om utslippstillatelse for mange herrens år siden, hadde de planlagt å bruke en annen prosess for å separere ut rutil og granat fra malmen. Denne prosessen baserte seg på å flotere rutilen. Da trengte de store mengder svovelsyre og andre kjemikalier. Totalt 1970 tonn per år

Senere, i løpet av PFS og DFS, fikk de optimalisert prosessen slik at de klarer å separere stoffet magnetisk og elektrostatisk - uten kjemikalier. Floteringen av rutil ble derfor unødvendig, men de måtte flotere pyritt istedenfor og til dette trenger de et par andre stoffer: Dow Froth 400 og SIBX, men i mye mindre mengder.
Totalt trenger de 5.79 tonn årlig, men de har (trolig) søkt om 9 tonn for å være sikker.

Du kan lese mer om dette på side 17 og 18 i DFS hvor alle kjemikaliene er listet opp og prosessen og endringen av denne er forklart.
https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1580191825/chapter-01-executive-summary-final-v3.pdf

Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
_HH_
19.06.2020 kl 11:35 3680

Trur du Barton hadde planar om å realisere prosjektet på New Zealand og samstundes realisere Engebø, altso to granatprosjekt samstundes? Dei dreiv jo på med parallell utvikling av prosjekta. Det trur ikkje eg, eg trur prosjektet på New Zealand var backup dersom Engebø stoppa opp og dette ville bli stoppa uansett dersom Engebø såg ut til å bli realisert.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
OZZY1
19.06.2020 kl 11:36 3675

når de sier kjemikalier er dette stoffer som blir nøytralisert i forbindelse med kontakt med saltvann. ikke giftig med andre ord.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
merida1
19.06.2020 kl 11:47 3616

Takk. Børsmeldinger er ofte så fulle av feil at de er villedende
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
19.06.2020 kl 11:58 3585

Hva mener du var feil i børsmeldingen ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
19.06.2020 kl 12:00 3570

Det stemmer Carbo. Hvor kursen vil gå er ikke lett å spå, men det fundamentale er styrket og aksjen ytterligere derisket. Antar SB1M vil komme med en oppdatert analysenå når driftstillatelsen er i boks og kursmålet vil garantert økes utfra deres siste kursmål kr. 7. Om det er lurt å gå inn nå eller vente, det kommer vel litt an på hvor lenge du har planer om å ha aksjene :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
merida1
19.06.2020 kl 12:04 3552

Feil og feil. Det er knotete formulert
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Maalselv
19.06.2020 kl 12:39 3484

Trist at du sliter med forståelsen, men meldingen var vel meget positiv ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
merida1
19.06.2020 kl 15:14 3267

Jeg forstod både meldingen og at det var positivt. Men jeg lot som jeg ikke forstod det fordi det var feilskriving. Hvis du ikke ser det så kan ikke jeg hjelpe deg
Hvis ikke du og pipegakk er enige i at mange børsmeldinger er dårlig norsk så er dere barn av tiden : -Slurv og unøyaktighet
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Kan vi forvente melding om finansieringen når som helst nå? Ivar sa på forrige generalforsamling for noen mnd siden at de var i god dialog med banker og så for seg at en eller flere banker tok 40% av finansieringen. Bør vel komme melding snart?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Ønsker man å få på plass offtake-avtale for titan og granat først, eller kan man bare kjøre på med finansiering med en gang?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
20.06.2020 kl 18:27 2844

Jeg vil tro at man stiller bedre i forhandlinger med bankene om man kan vise til en offtakeavtale som garanterer en viss inntekt i året
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Winter
20.06.2020 kl 18:47 2812

Er det ikke 60% som det er meningen man skal finansiere med lån da?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
20.06.2020 kl 22:53 2625

I følge siste presentasjon, så forventes det at offtake avtale er klar ila. Q3 og finansieringen ila. Q4 i år. Tenker driftstillatelsen måtte på plass først.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare

Winter! Beklager skrev feil og takk for at du gjorde meg oppmerksom på det Lån 60% skulle det stått. Tjuagutt! Ja Ivar sa da at de var i veldig god dialog og at bankene nå så på prosjektet og lønnsomheten. Derfor mener jeg også at driftsgodkjenningen var brikken som måtte på plass. Men en offtakeavtale nå i tillegg hadde vært helt supert.
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
dinglebær
21.06.2020 kl 14:38 2160

Virker noe uklart dette om hva som skjer videre.Om man skal ta Fossums uttalelser til følge der han sier det nå er forventet utsettelse pga effekten viruset har forårsaket.
Dette er noe han sa i mediene en stund etter presentasjonen det her henvises til.
Er det han eller dere som tar feil her ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare