CEO i TU-podcast

Nasdaq Kompis
HUDDLY 18.06.2020 kl 23:08 733

Jeg synes å kunne høre mellom linjene i denne podcasten at det går varmt om dagen... Videre får vi forklart mer inngående om softwaren på «innsiden» av kameraene.

http://podcast.tu.no/episode-274-kameraekspertene-i-huddly-satser-p-sm-mterom

Er man nysgjerrig på Huddly og selskapets utvikling og fantastiske potensiale, er dette en podcast man bør høre på. Man mer enn værer entusiasmen fra CEO Eriksens side, og denne deles av intervjuerne. Det er interessant å merke seg at det synes som om markedet for Huddlys produkter er blitt betydelig utvidet i den senere tid - fra ca 50 millioner "Huddle rooms" globalt til også å i større grad omfatte hjemmekontor (ref også den siste work from home- lanseringen).

Jeg oppfatter Eriksen dithen at de opplever økende salg både til Huddle rooms og til hjemmekontor. Og med den teknologiske kompetansen selskapet besitter, bør det være grunn til forventning om spennende, markedtilpassede nyvinninger i tiden fremover. Det er også grunn til å få med seg Eriksens merknader knyttet til Huddly og de store plattformene Google, Zoom og Microsoft teams.
Zampa
23.06.2020 kl 07:23 575

Det jeg bet meg merke i og fant meget interessant var når Stein Ove forklarte at tidslinjen på hvor selskapet så seg selv/markedet om 10 år, nå var redusert til bare et par år.