Eierseksjonsloven

UTLEIE 21.06.2020 kl 14:50 1813

Hvor lenge må du leie ut for at det kan kalles langtidsleie?
Tenker ikke i skattemessing forstand, men for å oppfylle loven i sameiet.
Fra 1. januar 2020 er korttidsutleie i sameier kun lov i 90 døgn i året, og maks 30 døgn sammenhengende.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
22.06.2020 kl 11:53 1590

Er det virkelig ingen her inne som kan svare på dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
glimt
22.06.2020 kl 12:01 1572

Krav til utleie er 3 år,kortere framleie må begrunnes med bruk av bolig selv eller nær familie.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
22.06.2020 kl 12:53 1522

Er usikker på om den klausulen har noe med dette å gjøre ettersom dette er ment å ivareta leietakers rettigheter.
Om du leier ut i ett år så kan det vel det neppe kalles korntidsleie?
Dette er veldig dårlig beskrevet i lovverket synes jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Hellboy
22.06.2020 kl 13:03 1501

Korttidsutleie er definert som under 30 dager. Så leieforhold som er over er ikke korttidsutleie.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

0 Endret ved lov 10 apr 2019 nr. 13 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 10 apr 2019 nr. 474). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

§ 49.Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighet
Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 20 annet ledd annet punktum.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
22.06.2020 kl 13:27 1454

Er konklusjonen at om jeg leier ut boligseksjonen i 91 dager eller mer, så vil det være å betrakte som langtidsleie?
Eller er det slik at det er langtidsleie om jeg leier ut i 31 dager?
Hva er definisjonen på langtidsleie i denne sammenhengen?

Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Hellboy
22.06.2020 kl 13:30 1440

Bare lei den ut over 30 dager er det langtidsleie. Korttidsutleie er under 30 dager pr utleie. Men totalt kan du ikke ha korttidsutleie mer enn 90 dager. Men 3x31dager er innenfor siden det er tre som ikke er korttidsleie
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
22.06.2020 kl 13:39 1416

I det tilfelle at 31 dager er å betrakte som langtidsleie så kan jeg jo i teorien leie ut 31 x 11,77 (365 dager) innenfor lovens rammer.
Tror ikke nødvendigvis alle er enig i at 31 dager er langtidsleie.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Hellboy
22.06.2020 kl 13:42 1410

Stemmer. Og det er definisjonen. Se f.eks på skatteetatens sider.

Altså at korttidsleie er under 30 dgr
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
baltuz
23.06.2020 kl 16:51 1211

jeg kan ikke definisjonen men det er sikkert 30 dager som det skrives av fler her. Denne regelen er vel nå kommet for å begrense type airbnb virksomhet som helårsaktivitet .
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare