COV-Aksjen splittes 1:10


Med kursmål på 350 kroner som snart må økes ytterligere så blir det fint med splitt 1:10. Det er jo i dag bare 7,7 mill aksjer i selskapet.


https://newsweb.oslobors.no/message/508591
bj111
24.06.2020 kl 13:00 2383

MCAP mål må økes ytterligere. Kursmålet må vel ned når 1 aksje blir til 10 :-) Dette var vel en irriterende firkantet kommentar ;-)
Tror det er bra med en splitt her for mange ser på kurs ikke MCAP.
focuss
24.06.2020 kl 20:07 2255

Når vi får ti ganger så mange aksjer som i dag så vil dagens kursmål endres fra 350 til 35, alt annet likt. Dagens kurs på 212 vil være 21,2 alt annet likt. Tror det er bra for aksjen jeg. Kjennes irrasjonelt nok fint å få ti ganger flere aksjer før kursmålet økes videre.
focuss
24.06.2020 kl 20:10 2232

About ContextVision
ContextVision is a medical technology software company specialized in image
analysis and artificial intelligence. As the global market leader within image
enhancement, we are a trusted partner to leading manufacturers of ultrasound, X-
ray and MRI equipment around the world.

Our expertise is to develop powerful software products, based on proprietary
technology and artificial intelligence for image-based applications. Our
cutting-edge technology helps clinicians accurately interpret medical images, a
crucial foundation for better diagnosis and treatment.

ContextVision is now entering the fast-growing digital pathology market. We are
re-investing significantly in our product portfolio of decision support tools
and we are dedicated to becoming a leading resource for pathologists to
radically develop cancer diagnosis and improve patient care.
Tyr
24.06.2020 kl 20:18 2207

Tror det er dumt og feil å splitte aksjen.
focuss
24.06.2020 kl 21:21 2144

Og hva i all verden er begrunnelsen for det?
29.06.2020 kl 14:27 1864

Med dagens melding er det enda mer forståelig hvorfor COV ønsker aksjesplitt...
kreinh
02.07.2020 kl 18:19 1644

Ser frem til aksjesplitt. Trolig får vi mer flyt og mer trading. Tror aksjen blir mer likvid da. Det er vanskelig både å komme inn og komme ut av COV. Har ikke fått med meg dato for aksjesplitt. Det må kanskje først vedtas på EGF?
kreinh
02.07.2020 kl 18:21 1634

"ContextVision is now entering the fast-growing digital pathology market. We are
re-investing significantly in our product portfolio of decision support tools"

Klarer man dette med det de har av midler eller blir det behov for emisjon?
Redigert 02.07.2020 kl 18:23 Du må logge inn for å svare
focuss
02.07.2020 kl 19:02 1581

Patologi teknologien er noe COV har investert i utviklingen av i mange år. Teknologien for bruk på prostata, INIFY, er ferdig utviklet og ferdig godkjent og skal ut i sykehus verden rundt. Med basis i den utviklingen som er gjort så er det mye mindre arbeid for å tilpasse teknologien til andre kreftformer, lunge, tarm etc. Når det gjelder emisjoner så er jo status at det kun er 7,7 millioner aksjer i selskapet så de har ikke levd av aksjetrykking men av inntjening. Av de 7,7 millioner aksjer så sitter styremedlem Magne Jordanger med 30% av aksjene. Det viser at COV er et typisk eierstyrt selskap i motsetning til eks PHO som er administrasjonstyrt uten eiere av betydning i styret. At COV er eierstyrt i slik grad gjør at vi kan være avslappet til at selskapet i sine valg vil beslutte til eiernes beste.
kreinh
02.07.2020 kl 19:19 1545

Takk for utfyllende svar! Nå har jeg lest meg opp på selskapet og begynner å skjønne at jeg har gjort ett godt valg ved å investere i COV.
Melhus79
04.07.2020 kl 11:52 1258

Når skjer aksje splitt ?
04.07.2020 kl 11:54 1248

Ekstraordinær generalforsamling (hvor dette er tema) er 5. august - se børsmelding (newsweb)

Her kommer utviklingen til å gå i et rivende tempo. Så spørs det om cov har muligheten til å henge på de store gutta. Bare se hvordan utviklingen har vært på mobiler, det meste utvikles nå i Kina. Tror en bør påregne emisjoner i forsøk på å henge på utviklingen her.
bulleye
05.07.2020 kl 22:43 854

Eremittkreps, nå er du helt på jordet eller helt på havbunnen basert på ditt nick.
COV har vært børsnotert siden 1997 og har ikke hentet inn en krone i emisjoner siden IPO ved noteringen ( som jeg var med på).
De har i stedet kjøpt egne aksjer og slettet ca. 0,8 mill aksjer i årene 2006-2008.
Ved nysatsingen innen digital patologi fra 2014 og frem til i dag har selskapet brukt/investert ca. 100 mill. kr. som de i all hovedsak har kostnadsført over resultatregnskapet. Dvs at resultatene for COV de siste fem årene er nærmere 100 mill bedre hvis man isolerer den opprinnelige virksomheten, bildeforbedring.
COV har nå utviklet en plattform for DP som vil benyttes til andre kreftformer, nå vil utviklingen gå mye kjappere og kostnaden med å få tarmkreft, lungekreft og brystkreft på samme plattform som prostata vil være minimal sammenlignet med kostnadene ved utviklingen av prostata.