Lar Norge utenlandske kraftselskaper slippe til uten videre ?


https://e24.no/energi/det-groenne-skiftet/utenlandske-milliarder-til-norsk-vindkraft-vi-liker-norden/24435303

Noen jobber er det alt ?
Hva holder Norge på med her ?
Dette må det bli et søkelys på med strengere norske briller.

Utlendingene tillater seg til og med å snakke om at vi burde være takknemlig for at de okkuperer våre vindressurser og vårt kraftnett. Og får regne vår vannkraft som sin mht. utslippsrenhet. Utenlandske datasentraler får også etablere seg ukritsk. De driver faktisk egentlig med mye vi ikke liker.
Er det norske NWO-horer som har lagt seg helt sprikende på rygg her ?
Er all norsk skepsis kjøpt unna med korrupsjon ?

Hvem selger areal til utlendingene eller leier ut ?
Hvem godkjenner dette ?
Hvor er lokalt styre og stell ?

Norge utnyttes av utlandet, akkurat som på Sverdrup -feltet.
Hvor julenisse er det ? Det vil vi vite.
08.09.2018 kl 22:03 836

Har ikke kjennskap, men hvis det foregår bør jo noen kontrollere om det er tillatt.

Hele Vestlandskysten ,på land er solgt til utenlandske vindmølle selskaper av denne regjeringen.......

Når folket oppdager dette kan mye skje....