Andfjord Salmon


Dette blir et spennende selskap å følge fremover. Kan virke som om de tenker litt nytt og spiller på det <>. Dette kan vel gjøre at alle større fond ønsker å ta et bet her? Noen som har kjøpt?
https://www.youtube.com/watch?v=8Fn5FqYjZsM

Bra vurdering. Hvor lang? Jeg hoppet ikke på den emisjonen. De emisjonene er mer for tradere enn langsiktige investorer. Noen hausses opp ikke minst i media som ikke har sammenheng med de fundamentale forholdene.

Er ikke det gurglevann, H2O2 ustabilt vann som også brukes ved desinfisering av planter. Ufarlig så vidt jeg vet.
Mister83
27.06.2020 kl 14:12 1643

Jeg er ikke aksjonær i Andfjord Salmon og kommer heller ikke til å bli det. Har stor tro på at deler av den fremtidige veksten i næringen vil komme på land. Før noen investerer i en slik aksje er det viktig å forstå teknologien og risikoen tilknyttet teknologien.

RAS - Resirkulering av opptil 99% av vannet. Resirkulering gjør at varmen i vannet også resirkuleres som fører til lavere energibehov knyttet til oppvarming. Konseptet bak RAS er å bruke et minimum av begrensete ressurser. Eksempelvis for å begrense bruken av ferskvann i smoltproduksjon. De fleste skjønner at en laks ikke vil trives i sjøvannet som er i Florida. Derfor har Atlantic Sapphire borret etter vann som holder en fin temperatur og har tilfredsstillende saltinnhold. Dette vannet må resirkuleres for å holde kostnadene og forbruket nede.

RAS anlegg passer altså for matfisk produksjon nær markeder som eksempelvis Florida eller Japan. For produksjon av smolt er også RAS godt egnet ettersom det begrenser bruken av ferskvann.

Risikoen med RAS øker etterhvert som graden av resirkulering og biomassen øker. Vannkvalitet er utrolig viktig for å unngå dannelse av eksempelvis hydrogensulfid. Ved RAS er det en rekke flaskehalser for god vannkvalitet - O2, CO2, NH3, NO3 diverse metaller og andre organismer.

Produksjon av smolt opp til 500 gram i RAS har god track record, produksjon av matfisk er det fremdeles en del utfordringer med.

I Norge har vi mer enn nok med sjøvann hvor laksen trives så det er ingen grunn til å bruke RAS for matfiskproduksjon. Det eneste gode argumentet er større gjenbruk av varme og dermed lavere energibehov.

Det er åpenbart at for matfisk anlegg i Norge bør det brukes gjennomstrømning eller gjennomstrømning med gjenbruk. Sistnevnte betyr at anlegget gjenbruker 60-70 % av vannet og dermed beholder deler av varmen i vannet. Samtidig er gjenbruket eller resirkuleringen så lav at vannet kun må tilsettes oksygen og luftes for CO2, noe som er standard for de fleste anlegg og ikke innebærer særlig risiko.

Når det gjelder lus og sykdommer som eksisterer i sjø er risikoen svært lav for en landbasert anlegg. Inntaksvannet renses og filtreres slik at det ikke skal kunne skje.

Når det gjelder Anfjord Salmon så er det et gjennomstrømningsanlegg med en egen patentert teknologi. Dette er en uprøvd teknologi som flere mener har høy risiko kontra et vanlig gjennomstrømningsanlegg. Det første byggetrinnet på 1000 tonn er et pilotanlegg som skal validere teknologien. At selskapet prises til 1,9 milliarder uten å ha produsert en eneste fisk og uten validering av teknologien er helt vilt.
milk
27.06.2020 kl 14:53 1614

Kostnadene ved å drive et fullskala anlegg på land,vil bli langt dyrere en estimatene til Anfjord Salmon.... Forøvrig ett godt innlegg "Mister"
Mister83
27.06.2020 kl 15:15 1593

Hva mener du produksjonskostnaden på land vil være?

Produksjonskostnadene vil variere i stor grad av hvilke teknologi som brukes. Husk at produksjonskostnadene i sjø varierer også voldsomt avhengig av hvor i landet anlegget ligger. Eksempelvis Vestland fylke har betydelig høyere prodkost enn resten av landet grunnet større utfordringer knyttet til lus, virus, alger etc.

Ville du godtatt en høyere produksjonskostnad dersom du hadde sluppet risikoene i sjø og i tillegg hatt en raskere produksjon? På land ligger produksjonstiden på 11-12 måneder mens i sjø ligger den på 18-21 måneder.
milk
27.06.2020 kl 16:36 1549

Jeg ville ikke tatt "risken" på land.... For å sikre seg mot "default" på pumper,renseanlegg og oksygen anlegg,måtte vi ha dobbelt opp av alt. Forsikringsselskapet var ikke villig til å fullforsikre anlegget heller .. Det er ingen tvil om at kombinasjonen "risk and reward" er dårligere på land. Vi regner prod kost på 48-54 pr/kg på land. Hvis ting går etter teoretiske tabeller! Noe det sjelden å aldri gjør.... Når etterspørselen etter stor fisk kommer,da har landbasert tapt!!
Redigert 27.06.2020 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
Mister83
27.06.2020 kl 20:18 1505

Her var det mye rart og jeg tror du bør lese deg opp litt.

For det første er det klart at du har minst dobbelt opp av alt som er kritisk. Akkurat som et smolt anlegg.

Produksjonskostnadene du opplyser er mye høyere enn hva SINTEF, NTNU og andre estimerer. Trolig ligger reell produksjonskostnad under de estimatene også.

Når det gjelder forsikring er det fult mulig å forsikre både biomasse og anlegg. I det siste har banker som DNB og Sparebank 1 begynt å finansiere anlegg. Ja, EK kravet er høyt enda.

Når det gjelder etterspørsel etter stor fisk forstår jeg heller ikke hvor du kommer fra. Landbasert har høyere andel stor fisk enn i sjø. Med tanke på de kontrollerte omgivelsene er det lettere å ha kontroll på vekst i landbaserte anlegg.

Siden dette er så skyhøy risiko, hvorfor er det flere etablerte oppdrettere som planlegger produksjon på land? Grieg, Bolaks, KOF, Erko Seafood etc.

Som nevnt over, risikoen på land knytter seg til hvilke teknologi som velges.
milk
27.06.2020 kl 21:40 1451

Jeg klikker i vinkel når den evindelige kommentaren kommer "du må lese deg opp" Drit å dra å les deg opp å ned i mente gange ti.....
Mister83
28.06.2020 kl 09:16 1369

Når du skriver noe som ikke stemmer må det være lov til å si at en må lese seg opp.

Har du noen kilder på produksjonskost? Veldig spent på å se de variable og faste kostnadene i et slikt regnestykke.

La denne aksjen falle mer så jeg kan kjøpe mer!!!
pengex
28.06.2020 kl 10:36 1304

Nå er det vel ikke ett ras anlegg andf skal drive. Utifra hva jeg hørte på podcasten med sjefen sjøl skal ikke vannet resirkuleres. Det sal brukes diam 2-3m rør som pumper nytt vann hele tiden. Og ifra forskjellige høyder for å maximere tempforskjellene. Anlegget ligger i samme høyde som havet slik at driftkost. blir minimale.
https://poddtoppen.se/podcast/1338707327/tekfisk/slik-vil-de-senke-lakseanlegget-ned-til-havniva-pa-land
Redigert 28.06.2020 kl 10:42 Du må logge inn for å svare
milk
28.06.2020 kl 11:28 1268

Å produsere laks på land som er over 5 kg,vil kreve enorme arealer. Den vil også gå lenger i karene med større risiko for sopp og sulfide gasser. Det legges opp til en slaktevekt på ca 3 kg! Dette trodde jeg du visste... Hvis ikke så må du "lese deg opp"
Mister83
28.06.2020 kl 12:11 1232

Som jeg skrev over og som du hadde visst dersom du hadde undersøkt.

Hydrogen sulfid oppstår i RAS anlegg. Det er svært lite om noen risiko for hydrogen sulfid i et gjennomstrømningsanlegg.

En annen forskjell er at i et gjennomstrømningsanlegg er hvert kar en egen biologisk sone. Altså, dersom noe skjer så går det utover et kar og ikke 30-50% av karene som i et RAS anlegg.

Som fortalt, risikoen knytter seg mot teknologien som velges.

En annen driver for landbasert oppdrett er at det er lavere CAPEX på land enn i sjø.

Forøvrig så blir det samme regler på land som i sjø. Du kan enten ha x-antall fisk på 3 kg eller halvparten på 6 kg. Akkurat som i sjø, det går på MTB eller tillatt produksjon.
pengex
28.06.2020 kl 14:07 1179

Har stor tro på andf driftsmetoder. Det er prisingen av selskapet som er drøy.
freetexx
28.06.2020 kl 14:14 1171

Hva er rett prising ved 10.000 tonn? og ved 70.000 tonn?
Mister83
28.06.2020 kl 14:24 1166

Blir umulig å svare på når vi ikke vet verken produksjonskost eller salgspris. Hele prosjektet er jo avhengig av vellykket produksjon i den første byggetrinnet på 1000 tonn.
freetexx
28.06.2020 kl 14:30 1157

Regner man inn de tallene vi har fått presentert, så er 1.8 mrd billig. Alt handler om om man er villig til å ta den risikoen ved å kjøpe før man får tallene bekreftet. Blir anlegget en suksess og man kan levere 10.000-70.000 så vil jo mange ta del i dette som en av verdens reneste anlegg for oppdrett av protein. Da snakker vi plutselig 10-40mrd

Gi anslag på fri kontantstrøm ved 10 og 70 tusen tonn.

Det holder ikke for potensielle seriøse investorer.

Man bør i det minste kunne formulere tre baner (med forutsetninger):

1. Optimistisk bane.
2. Realistisk bane.
3. Pessimistisk bane.
milk
28.06.2020 kl 14:42 1145

Jeg snakker ikke om regler! Jeg snakker om fysiske arealer... En lokalitet i sjø kan ikke sammenlignes med arealer på land! Når det gjelder gjennomstrømming,så må vannet både renses og filtreres før det har tatt runden gjennom anlegget. Gasser,sopp og alger kan raskt eskalere. Et slikt anlegg vil også kreve enormt energibehov i form av store pumpeseksjoner.. Vel vel,vi får se når regnskapet ligger på bordet. Lykke til!!
Redigert 28.06.2020 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
Mister83
28.06.2020 kl 15:11 1120

Ja, oppdrett på land er arealkrevende. Har store problemer med å se hvordan gasser og sopp kan oppstå i vann inntaket. Dette oppstår når vannet resirkuleres og brukes på nytt. Energibehovet er ikke ubetydelig, vi snakker trolig om 5-6 kWh per kg laks.

Som sagt, jeg har ikke tro på Andfjord Salmon da teknologien er uprøvd og selskapet prises alt for høyt. Landbasert oppdrett er uansett kommet for å bli og jeg tror vi får se spennende caser fremover.
milk
28.06.2020 kl 17:15 1064

Husk bare at teori og praksis er to forskjellige ting ;-) Ps. Synes du kan takke meg for lykke ønsket :-D,........ Det er ikke så lenge siden ASA-ME hadde sitt første store "uhell"! Det blir garantert ikke det siste ..

Redigert 28.06.2020 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
pengex
29.06.2020 kl 00:32 934

Tja , en laks bruker vel 14 mnd på å nå ca 3kg. Vet ikke hvor store andf sine skal bli.
Det finnes sikkert en formula for å regne ut når laksen ikke lønner seg å fores lenger.
Første 10k tonn koster 750mill og på 70k tonn snakker vi ca 2,38mrd i utgift på 34kr kiloen i selvkost.
Hvor mye penger har andf nå? Ser ikke helt hvordan dette skal komme igang uten mer kapital.
Redigert 29.06.2020 kl 00:34 Du må logge inn for å svare
milk
29.06.2020 kl 09:36 843

Geir Molvik sier litt om Landbasert oppdrett på Intrafish i dag! Verdt å lese ;-)

sopp og sulfide gasser er lite sannsynlig med utskifting af fersk sjøvann 20x i døgnet.

Noen fokuserer på infrastruktur og teknologi. Andre fokuserer på det de kan lese ut av kvartals og årsrapporter og børsmeldinger.

JA- brukes svært mye energi på å forklare hvorfor ANDF er et dårlig kjøp til dels med argumenter som avslører at man ikke kjenner selskapet 😱 Hvorfor holder man ikke bare kjeft og går videre 🤔. 😆😆
pengex
30.06.2020 kl 15:55 537

Jo fordi så store og nye anlegg koster penger. Masse penger. Og på den første 10k tonn testen koster laksen 75kr kiloet. Det er jo mer enn markedspris som nå er 55kr.
Redigert 30.06.2020 kl 15:57 Du må logge inn for å svare

For deg som ikke sitter long så skjønner jeg godt at dette blir problematisk. Anbefaler deg å gå inn i andre selskaper. Trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette selskapet ikke tjener penger med det første.

Jeg invisterer for the long run, noe jeg tror de fleste som går inn her gjør også. Argumentene dine blir fattige, da kort sikt selvfølgelig ikke er noen fest.

Jeg har sett en del på disse og unner alle god kurs oppgang, men jeg har som sagt invester i Atlantic Sapphire og jeg ser enorme fordeler der mens noen fordeler med andf. Atlanthic testet jo dette i mange mange år i Danmark laget små skala anlegg, feilet og prøvde igjen og igjen. Nå er tiden for første 10k laks klar i q3 (i morgen faktisk) hvis de ikke faller på målstreken er dette en revolusjon uten like og enorme muligheter. De skal produsere 220k laks om 8-10 år. Største forskjellen er vel kostnader hos andf vs Asa . Asa er i USA og ‘slipper’ frakt , større skala, USA er lav kost land i forhold til Norge. Men vurderer noen lodd her for og følge meg men pris må være ned mot 45-48kr tror jeg. ( de har vel lite nyheter neste 3-6 mnd annet en alt blir dyrere enn man tror)

Atlantic prises til 5x ANDF, ingen som syntes det er dyrt da? Jeg liker begge, da jeg generelt liker innovasjon som ikke er bygget for å svindle til seg penger fra investorer. Laks er et sikkert produkt og det er ikke slik at dagens selskaper ikke har risiko... Flere og flere sier ÆSJ når man snakker om oppdrettsfisk

Ja meget spennende med andf, men atlanthic er jo noen år frem i tid og mest sannsynligvis kommer flere emisjoner etterhvert, for og finansiere dette. Jeg håper dette går bra og skulle kursen falle blir det nok kjøp. Men jeg har 12k Asa så er all inn i laks på land.

Både Atlantic og Andf er svært interessante investerings-objekter, og jeg tror de er safe long. Noe sent for de som vil ha rask vekst idag.
Er man noe kortere interessert skjer det nok lite.
siko1
02.07.2020 kl 13:09 176

Ref Mister83 :

1. " Derfor har Atlantic Sapphire borret etter vann som holder en fin temperatur og har tilfredsstillende saltinnhold. Dette vannet må resirkuleres for å holde kostnadene og forbruket nede."


2. " En annen forskjell er at i et gjennomstrømningsanlegg er hvert kar en egen biologisk sone. Altså, dersom noe skjer så går det utover et kar og ikke 30-50% av karene som i et RAS anlegg."

----------

1. Så vidt jeg har oppfattet det så er ikke Atl. Sapph. sitt annlegg fullskala RAS. Eller? Da medfører det i så fall lav/ikke risk for sulfide tilstander i vann?

2. Samt at jeg lurer på om anlegget i Florida har den risk at ved sykdom eller fatale forhold i et kar vil sykdom kunne spre seg til 30 - 50 " av øvrige kar /biomasse. Eller er det konstruert som et gjennomstrømningsanlegg fordi noe av vannet gjennomstrømmes - der sykdom kun rammer et kar og ikke nærmere halvpart som nevnes i innlegg 28/6 12:11?

Redigert 02.07.2020 kl 13:55 Du må logge inn for å svare

bra innlegg. Du peker på mye av de problemer som ANDF unngår med sin teknologi - samtidig mener du at risikoen er veldig høy men ikke hva risikoen består i ( strømbrudd er opplagt). Prisingen av Atl Sapphire er også ganske frisk tross en sulfidulykke i DK og uten å ha produsert fisk.

har du noen gang brukt H2O2 3%på et sår så både ser du og kjenner det er svært kraftige saker- etser huden og er kjent å forsinke sårheling.

Og derfor kan det brukes mot lus.
Hydrogenperoksyd er ustabilt og brytes derfor raskt ned. Til rent vann og ren oksygen.
Det jeg lurer på er: Er det vann eller oksygen som er giftig?