Parisavtalen av 2015, en av nyere tids største bløffer.


Det var greit at alle verdens land var enige om at de ekstraordinære klimaendringene er menneskeskapte, og at noe må gjøres.

Men forpliktelser om utslippskutt på 30 og 40 % frem til 2030, målt med 1990 som referanse, er den største bløff i nyere tid. Lite tyder på at samlet utslipp fra olje, gass og kull frem mot 2030 vil gå noe særlig ned. Det er snarere fare for litt økning de aller nærmeste årene.

Og 30 - 40 % ned med 1990 som utgangspunkt, tilsvarer jo over 60 % ned fra 2015. Dette her er en gedigen bløff. Det er fullstendig urealistisk å etterleve noe sånt. Sverige ser tegningen, og snakker nå om å forlenge sin kjernekraft. De sier at verdens utslipp ikke vil gå noe særlig ned. Verdens energiforbruk øker.

Det Norge gjør med noen gram opp eller ned på biler, er FULLSTENDIG uten effekt i dette bilde. Det eneste argumentet er at Norge bidrar litt til å fremme ny teknologi for mer miljøvennlige biler. Som igjen smitter positivt på mer miljøvennlige skip, fly, industri osv.

Og det må være direkte galt at Kina, India m.fl. skal få holde på å forurense fritt til 2030.

Det viser seg at det har vært klimaprotestaksjoner i dag i Bangkok, Paris og Australia. Protestene går ut på at det gjøres for lite.
08.09.2018 kl 23:37 1004

Jeg har ikke kjennskap til den tekniske utvikling generelt i Kina og India, og tror at den henger ganske mye etter
i disse landene. Med så mye fattigdom må det være vanskelig å ta fra dem det lille de har av utvikling.

Det vil monne mye mer å rette innsats mot andre steder i verden enn i Skandinavia. Man vil få mye større resultat for innsatsen.
Kina har ikke akkurat vokst lite de siste 20 - 30 årene.

https://www.dn.no/nyheter/2018/09/10/1917/Klima/spar-elektrisk-revolusjon-og-fall-i-energiforbruket

Det er fint å se Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) (nå helnorsk og verdens største i sin sektor), si noe om fremtiden.
Jeg tror at om disse prognoser slår til, er i dette godt nok. Verden kan ikke tillate å la dette gå så langt. Med Veritas's scenario kan f.eks. all havis i Arktis være borte om sommeren. Konsekvensene av dette er bekymringsfulle. Polhavets temperatur kan komme til å stige. Konsekvensene av dette er vanskelig å skue.
I det hele tatt er det fare for mange kjedereaksjoner det er vanskelig å skue konsekvensene av.
Menneskene bør bringe den mulige høydramatikken i dette, ned raskere.