Går svenskekronen litt tilbake nå ?


Det svenske valget endte i bare store uklarheter.
Volven
10.09.2018 kl 07:12 1374

Jeg tror det kommer til å gå riktig bra for Sverige framover. Politikerne har fått beskjed om å legge om kursen. Demokratiet fungerer igjen - omsider. Teknologisk ligger Sverige i den absolutte verdenstoppen. Se f.eks. på Nordic Growth Market.

Den sank fra 93,19/93,37 til 92,61.

Valgresultatet og mulig omfattende valgjuks inngav ikke noe godt inntrykk. Det er kanskje noe som er ok der, men mye er feil.
Valgjuks og hjernevaskede innbyggere er ingen god kombinasjon, for et samfunn med mange utfordringer.Bananrepublikkens indianervaluta er nå nede på 91,95.

Industrielt valgjuks i stor stil er avdekket.

Den er nå sunket til 91,17

Vi begynner å få forklaring på dette på en kommentar på nettet. Kommer tilbake til saken. Og det holder på å komme frem hvorfor de etablerte partiene i Sverige har så berøringsangst overfor SD. Denne berøringsangst er ikke forankret i rasjonell virkelighet, men i hjernevask, manipulasjon, begrunnet og ubegrunnet frykt, adelsarv, tidl. nazi nærhet, mafiavirksomhet og absurd Säpoagering over lang tid.