AZT Q2


Nå er Q2 omtrent over hva tenker dere om salg/inntjening i Q2?

Personlig tror jeg COD og SAN har solgt utrolig godt og at salg i AZ vil være på rundt 35 mill og overskudd på 25 mill.
BG tipper jeg har noe lavere salg mulig rundt 10mill men med omtrent samme overskudd som Q1 rundt 4 mill.
Noe som vil gi totalt salg rundt 45 mill og overskudd på ca 30 mill.


Mulig guiding på 100mill i overskudd på driften for 2020 ?
+ salg av Woulgan ?
+ kjøp/fusjon av selskap ?

Kurs target iløpet av høsten nok 100,-

Åpner for at jeg mulig sikter litt lavt, men bedre å justere opp etter hvert.
Blir en vaksine som bruker SAN godkjent kan omsetning i 2021 dobles flere ganger.
Redigert 28.06.2020 kl 20:13 Du må logge inn for å svare

Noe å fokusere på:

1. Aksjen gir ikke utbytter.
2. Gjeld i forhold til egenkapital.
3. Avkastning av investert kapital.
4. Ledelse.
5. Konkurrenter.

Avkastning av investert kapital = Inntekter før rente og skatt / Total Kapital

Total Kapital = Egenkapital + Langsiktig gjeld.

Mer om total kapital

https://www.quora.com/How-do-I-calculate-total-capital-from-a-balance-sheet

https://money.stackexchange.com/questions/21506/calculating-the-total-capital-of-a-company

Teknisk og fundamental analyser her:

https://finansavisen.no/forum/thread/107523/view
oppturen
29.06.2020 kl 13:08 1460

Kom gjerne med egne både salgs estimater, inntjeningsestimater og kursmål.
Jeg har begrunnet mine syn, så får andre argumentere for sine. 😀
Hva som er klokt eller dumt vil en se i ettertid.
Så får begavelsen ligge i begrunnelsen. Det er jo noen som bare tar kursmål ut av deg blå uten begrunnelse, synest ikke det er så begavet.

PEG Ratio er en måte å analysere vekstaksjer på.

https://en.wikipedia.org/wiki/PEG_ratio

"PEG is a widely employed indicator of a stock's possible true value. Similar to PE ratios, a lower PEG means that the stock is undervalued more. It is favored by many over the price/earnings ratio because it also accounts for growth".

Er det noen, for eksempel trådstarter som her beregnet PEG for AZT?

Mer om det forholdet i bunn av denne lenkelisten

http://www.multifinanceit.com/indicators/olinks.php

Det er jo ikke til å stikke under en stol at det ser positivt ut fremover og at pandemien vil bli langvarig noe som igjen betyr at salgsboostet i den forbindelse vil vedvare over tid.

Når vi så legger til ledelsens eget konservative estimat på 20% årlig organisk vekst som kommer i tillegg så er det sier det seg selv at både omsetning, overskudd og aksjekurs vil øke fremover.

Men hvor mye gjenstår og se og min erfaring er at det gjerne blir noe midt i mellom de konservative og de mest optimistiske noe som så absolutt ikke er ubetydelig - mao, når det kommer til aksjekursutviklingen så skal man ikke bli overrasket om den dobler seg fra dagens nivå (30nok) innen året er omme (60nok) og akkurat det er det ikke mange andre case på OSE som kan skilte med i disse corona tider ... ;)

Fra Wikipedia lenken i min post nedenfor:

The PEG ratio is less appropriate for measuring companies without high growth. Large, well-established companies, for instance, may offer dependable dividend income, but little opportunity for growth.

The PEG ratio of 1 is sometimes said to represent a fair trade-off between the values of cost and the values of growth, indicating that a stock is reasonably valued given the expected growth. A crude analysis suggests that companies with PEG values between 0 and 1 may provide higher returns

Du klarte ikke å holde deg unna nei , men du er ikke alene om akkurat det og det med rette slik caset har utviklet seg det siste året og ikke minst slik det ser ut til å utvikle seg fremover ... ;)

Ikke nødvendigvis - det holder lenge med sterke forventninger .. ;)

Adaptive eller fremoverskuende?

Forventninger om hva? Fremtidig fri kontantstrøm eller fiksjoner?

En lenke?

Å ikke bruke semantiske lenker på internet er som å kjøre bil i mørket uten lys.

HTTP=The Hypertext Transfer Protocol is an application protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems. (Lenke utelatt, da de tydeligvis plager noen).

Det er lettere med referanser basert på den protokollen en referanser i en bok, avis eller magasin.

Det er vel nettets komparative fortrinn fremfor det trykte medium. Ulempen er usemantiske, spam og svindellenker. Et trenet øye ser som regel det fort.
oppturen
29.06.2020 kl 13:51 1332

Det er egentlig for tidlig å regne på.
Men tar du utgangspunkt i Q1 og ganger med 4 så får du overskudd i 2020 på 52mill, dagens aksjekurs er ca 30 og vi har 48 mill aksjer.
PE blir da 27,7
Overskudd i 2019 var på - altså har utviklingen i % vært mer enn uendelig. :-)
PEG blir da 0

;-)

Med andre ord en PEG (forklart nedenfor) på godt over en og ikke en undervurdert aksje.

Bigcharts har en løpende oppdater P/E på ca 110. Mener du den er feil?

Fra Wikipedia lenken nedenfor:

"A PEG Ratio can also be a negative number if a stock's present income figure is negative (negative earnings), or if future earnings are expected to drop (negative growth). PEG ratios calculated from negative present earnings are viewed with skepticism as almost meaningless, other than as an indication of high investment risk".
oppturen
29.06.2020 kl 13:58 1312

Feilen din er at du bruker vekst prosenten i salg og ikke vekstprosessen i overskudd.
Det er enorm forskjell i en bedrift som AZT hvor inntjeningen på produktene er så høy og hvor resultatet akkurat har beveget seg i overskudd.
oppturen
29.06.2020 kl 13:59 1305

Det siste det fant jeg ut selv uten å Google :-)

Om jeg mener den er feil ?
Det er jo bare et tall hva er bakgrunnen ?
Jeg skrev at jeg forutsatte resultatet i Q1 som gjennomsnitt gjennom året, hva er forutsetningen bak Pe på 110 ?
Redigert 29.06.2020 kl 14:01 Du må logge inn for å svare

Hvor har du det fra?

1. Det er ikke jeg som har funnet opp PEG.
2. Min viktigste enkeltindikator er Fri og helst økende kontanstrøm.

Hvor har jeg forkusert på salg?
oppturen
29.06.2020 kl 14:05 1283

Hvilken % sats bruker du da ?

1. Det siste det fant jeg ut selv uten å Google :-) | Google er ingen finansanalytiker eller investeringsrådgiver.
2. Om jeg mener den er feil ? | Ja.
3. Det er jo bare et tall hva er bakgrunnen ? | Svært viktig tall for mange. For sykliske aksjer er en høy P/E bra. Jeg anbefaler deg å lese noen bøker av P/E gururen ofte kalt verdens beste fondsforvalter Peter Lynch.
4. Jeg skrev at jeg forutsatte resultatet i Q1 som gjennomsnitt gjennom året, hva er forutsetningen bak Pe på 110 ? | Jeg antar at det er samme P/E som du finnes hos din megler. Noen har ikke tall for 2020, men noen gir anslag på den.
oppturen
29.06.2020 kl 14:13 1262

Snakker meg om god dag mann økseskaft.

For å finne PE må man ta utgangspunkt i et resultat, det jeg lurer på er hvilket resultat er det du tar utgangspunkt i.
Det er veldig vesentlig for AZT ettersom omstruktureringen er fersk og overgang til positive resultater er fersk. Bruker du siste 4 Q ? Viss du ikke vet så har du allerede tapt 😂
Jeg finner ikke noe PE hos noen megler, jeg tenker selv.

Kan du ikke lese postene mine i kronologisk rekkefølge så får du svar på det? Jeg har ikke beregnet PEG for AZT men hevdet at det må ha veldig sterk EPS vekst for at AZT skal betraktes som en undervurdert aksje. Med en høy P/E på over 100, vil jeg anta at aksjen er overvurdert.

Merk at det kan være riktig å beregne gjennomsnittlig P/E og EPS.

"Yahoo! Finance uses 5-year expected growth rate and a P/E based on the EPS estimate for the current fiscal year for calculating PEG (PEG for IBM is 1.26 on Aug 9, 2008 [1])".

"The NASDAQ web-site uses the forecast growth rate (based on the consensus of professional analysts) and forecast earnings over the next 12 months. (PEG for IBM is 1.148 on Aug 9, 2008 [2])."
Redigert 29.06.2020 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
oppturen
29.06.2020 kl 14:27 1231

Med PE på 100 regner du altså med totalresultat i 2020 på ca 14,5 mill.
Tror du det er sannsynlig ? Du må være kritisk til rådataene dine.
Skit inn gir skit ut!
kaliber
29.06.2020 kl 14:34 1211

Dersom selskapet er så vel drevet og kommer med stort overskudd, hvorfor er det da ingen rykter om mulige oppkjøp??

Mine kilder er
1. IR på bedriftens hjemmeside.
2. Min megler som som regel stemmer med BigCharts.

Jeg har ikke regnet ut egen P/E, men fint at du stiller deg skeptisk til den offentlig tilgjengelige.
oppturen
29.06.2020 kl 14:44 1179

Formel for PE
https://no.m.wikipedia.org/wiki/P/E

Antall aksjer i AZT = 48 mill, aksjekurs = ca 30 nok
https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/AZT.OSE/data

Ebitda i Q1 2020 =13,7 mill

https://arcticzymes.com/wp-content/uploads/2020/06/Q1-2020-Report-Biotec-Pharmacon.pdf

Hvordan tror du resten av 2020 blir ? Og er PE på over 100 med bakgrunn forventninger for 2020 ?

Tar vi utgangspunkt i at resultatet for Q1 og aksjekurs på 30 blir PE på 26. Tar vi videre utgangspunkt i den veksten jeg regner med vil resultatet bli ca 100% bedre i Q2 enn i Q1. PEG skulle da bli på 0,26 ( selvfølgelig alt for kort historikk og et estimat å regne på, men gir en grei indikator)


Redigert 29.06.2020 kl 14:59 Du må logge inn for å svare

En annen ting som mange bommer på er når man ukritisk tror at et lavt P/E tall er en god mulighet (siden du betaler lite for selskapet i forhold til det årlige resultatet), men det er ikke alltid riktig. Siden et selskap får sin verdi fra fremtiden betyr ofte et lavt P/E tall at markedet forventer lavere resultater fremover. I motsetning betyr et høyt P/E tall at markedet forventer vekst i resultatene framover.

Og i dette caset så forventer man og det med rette en betydelig vekst fremover (+20% årlig organisk vekst i tillegg til betydelig økt salg til uttesting av mulige Covid-19 vaksiner/behandlinger) - derav høy PE ... ;)

Du bruker tydeligvis den andre formelen for P/E = Markedsverdi / Årsresultat og spør en du nedenfor kalte God Dag Mann Økseskaft å gjøre resten av beregningen for deg.

Morsom du. Jeg ser foreløpig ingen grunn til ikke å legge til grunn en P/E på ca 110 og som sagt da må man har en svært høy EPS vekst for å få et PRG forhold på under en som jeg bruker til å vurdere om en aksje er over eller undervurdert. Andre bruker tekniske indikatorer på om aksjen er overkjøpt. Jeg foretrekker PEG, men vurdert med Bollinger Bands og tre glidende gjennomsnitt er den overkjøpt. DMI+ indikerer hold, men faller kraftig.

https://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?show=&insttype=&symb=NO%3AAZT&x=23&y=15&time=20&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=1%2F1%2F2020&freq=3&compidx=aaaaa%3A0&comptemptext=&comp=none&ma=4&maval=24&uf=8&lf=2&lf2=1024&lf3=16777216&type=4&style=320&size=4&timeFrameToggle=false&compareToToggle=false&indicatorsToggle=false&chartStyleToggle=false&state=15

Directional Movement Index (DMI)
DMI helps provide an indication of how strong the directional movement (trend) is in a stock. It is comprised of three components. The first ADX rates the directional movement (trend) of a stock on a scale of 0-100. Generally speaking the higher the number the more a stock is trending and the more it is a candidate for a trend following system. The next two components help decipher what the trend is showing. DMI + is a measure of upward or positive movement in a stock. DMI - is a measure of negative or downward movement in a stock. A buy signal is given when DMI + crosses DMI - and a sell signal is given when DMI - crosses over DMI +. The ADX line is then used to measure the strength of these signals. Traders typically like to act upon these signals when the ADX is at a high number.

Kilde: https://bigcharts.marketwatch.com/help/glossary/detail.asp?LevelOneId=LowerIndicator&LevelTwoId=dmi

For sykliske aksjer som følger konjunkturbølgen er under ellers like forhold høy P/E Bra.

Rask forklaring: I bunnen av konjunkturbølgen tjener sykliske selskaper lite, earnings er lav og derav P/E ofte høy.

Når det gjelder sykliske aksjer kan det være lurt og se på kontantstrømanalyse og balansen (som det forresten er for de flest aksjer).

Så hva messer du så etter?

Er det da ikke bare å se en annen vei og finne et case som du mener faller innenfor det du og megleren din mener er mer interessant. Det blir jo ikke noe penger av å skulle bruke tiden på selskaper man ikke vil investere i ... ;)

Jeg tror ikke vi har noe mer å diskutere.

Nei, og akkurat det har du nok rett i - i motsetning til alt det andre du har kommet drassende med - rett skal være rett ... ;)
oppturen
29.06.2020 kl 16:00 1027

Kan dessverre ikke hjelpe deg om du mener dagens PE i AZT er på over 100.
Du må gjerne bruke klimamodellene for å priøve å finne ut om det blir rein i ettermiddag, men en liten titt ut av vinduet kan svært ofte være mye bedre.

God bedring :-) er jo gode renter nå og NAS har vel ikke nådd sitt fulle potensiale.
bj111
29.06.2020 kl 16:07 1013

Helt rett. Mye forskjellig synsing om PE i denne tråden. PE beregningene som er av interesse er de som gjøres på bakgrunn av et forventet resultat for 2020. En finner ingen PE på et selskap som ikke tjente penger i fjor. Iallefall har ikke jeg funnet det og det er vel naturlig da den ikke er mulig å beregne.

Hvordan noen kan påstå at PE på AZT er 100 i dag blir for meg ubegripelig. En kan ta utgangspunkt i siste Q og lage noe mikk makk som sikkert gir PE 100 men det blir bare tull.

Oppturen har laget noen kalkyler på PE som gir mening.

Det er helt umulig å regne ut noen kurs nå. Først i Q1 kom overskuddet for alvor. Hovedgrunn coronasalg i en måned. Hvor mye det utgjør i Q2 er uhyre vanskelig å regne ut. Det kan være økning omsetningen fra 20til 80 % til en pris vi ikke vet. Risikoen med å sitte i aksjen er svært liten så lenge coronasituasjonen er som den er.

RE - Det er helt umulig å regne ut noen kurs nå. Først i Q1 kom overskuddet for alvor. Hovedgrunn coronasalg i en måned

* Vel, det er vel ikke helt riktig om vi tar utgangspunkt i at det er blitt sagt at salget relatert til Cov-19 testingen utgjorde knappe 20% og ikke minst så kjenner vi til at marginene er skyhøye.

RE - Det kan være økning omsetningen fra 20til 80 % til en pris vi ikke vet

* Det er riktig at salget relatert til Cov-19 testingen med største sannsynlighet har eksplodert og at gjennom det kan omsetningen øke betydelig mer fremover. Også er det verdt å ha i minnet at om og når det har lykkes å få frem diverse behandlinger og/eller vaksine(r) så er sannsynligheten stor for at behovet for enzymer også i prod sammenheng - i motsatt fall, om det ikke lykkes så vil uttestingen nærmest bli evigvarende ala HIV, Malaria, Zika, Denguefeber, Lassafeber, og Marburgvirus som det fortsatt etter flere 10år bedrives uttesting ...

RE - Risikoen med å sitte i aksjen er svært liten så lenge coronasituasjonen er som den er.

* Ja - Risikoen med å sitte i denne er minimal både med og uten pandemien hvor den nye ledelsen som er å anse som svært konservativ nærmest lover en årlig organisk vekst på 20% uten å inkludere det økte salget knyttet til pandemien hvor de har levert som lovet og mer til frem til i dag - ja, da er risken nærmest fraværende og rewarden er nærmest garantert - mao, det nærmeste man kommer en no-brainer i så måte ... ;)

Redigert 29.06.2020 kl 20:55 Du må logge inn for å svare

Fornuftig innlegg for oss som er mest opptatt av realiteter.
R_offe
02.07.2020 kl 06:24 471

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT00492167?term=Glucan&cond=Neuroblastoma&draw=2&rank=2

Denne studien er estimert å være ferdig august 2020.
Lurer på om vi får høre noe positivt fra denne snart..
Det er vel en annen studie som også kjøres, som jeg har nevnt tidligere..

Der kom godmeldingen jeg nevnte tidligere. En uke tidligere enn ventet
Dane23
02.07.2020 kl 09:13 282

Jeg skammer mig over at læse sådan et opslag.

"Sandheden om JosefK" - Hvad F*nden er det for en titel.... Pinligt.

Folk har forskellige interesser på forum og bidrager med forskellige ting der er til gavn. TA, Research, (mængdernes)personlige holdninger, nyheder, fakta, ect. De fleste aktionærer ved udemærket godt, at alle disse ting kan og vil bidrage til køb og salg af aktier og derfor og kursstigning og fald.

At tage det ned på et personligt niveau, fordi man er pigesur over et forum er helt til grin.

Hold det nu sagligt og lad vær med at blive fornærmet over, at en der starter en tråd, sætter lås på fordi man føler samtalen ryger "off topic".

Og hvis du "glemmer" JosefK og hans bidrag til forum, gør du som investor en meget stor fejltagelse. Men det står dig selvfølgelig frit for.

Jeg vil 1 mio gange hellere høre på JosefK, læse hans såkaldte "google søgninger" end at høre på dit pjat og dine personlige angreb.