Til politikere og Avinor om norsk flyselskap.


Da den norske stat solgte seg ut av SAS i 2018, baserte den seg i realiteten på
daværende norskkontrollerte Norwegian, som norges hovedflyselskap.

Coronakrisen har skapt trøbbel oppe i dette. Norge må ha en viss kontroll over de
flyselskap som utgjør hovedbetjeningen for Norge. Dette for å sikre rimelige og gode
flytilbud for næringsliv, offentlig forvaltning, tilreisende turister og det norske folk.

Norge er Nordens klart største luftfartsland med 56 mill. pass. Sverige nr. 2 med 44
mill. pass.

Luftfart er viktig i Norge, og vi vil i fremtiden antagelig dra ytterligere ifra Sverige og
Danmark på dette område.

SAS er slik ståa er nå, Sveriges og Danmarks oppgave å holde i gang. Norge må
holde i gang sitt hovedflyselskap og bi-flyselskap. Det er først om Norge skulle stå
uten hovedflyselskap at spørsmålet om gjeninntreden i SAS for alvor oppstår.
Norge kan ikke stå uten flyselskap Norge har vesentlig innflytelse i.

Norwegian fins, men har dessverre mye gjeld. Den oppgis til 66,9 mrd. kr. pr. Q1.
Q2 avsluttes i morgen 30 juni.

Et alternativ er at Norge drar igang et nytt flyselskap. Med et totalkapitalbehov på
30 - 35 mrd kr., og 40 % egenkapital, tilsier dette funding av 12 - 14 mrd. kr. i
frisk kapital. Det burde Norge lett kunne få til. Basert på dette blir gjelden 18 -
21 mrd. kr. Det er noe helt annet enn 67 mrd. kr. pr. 31 mars. En forskjell i
forhold til 31 mars, på 49 - 46 mrd. kr. Q2 tallene vil vise sitt. Og hva vil
eiendelene være bokført til pr. Q2 ?

Om Norwegian bukker under, må Norge inn i SAS eller starte nytt. Det er helt
sikkert.

Forverrer situasjonen seg for Norwegian bør Norge holde en beredskap for å
starte nytt. Her kan godt staten bidra litt i starten, og selge seg ned senere.
På dette er nok oppslutningen hos det norske folk stor. Det norske folk vet at
Norge må ha god styring på sine flyselskap.

Noen evt. Kina-trussel er det visstnok ikke, pga. en EU/EØS forordning som
sier at et sånt norsk flyselskap må være minst 50 % eiet av interesser i EU/
EØS område.
Men tysk eller irsk trussel kan det være. Intet av dette er vi interessert i.

To jokere vi har er :

1. Rasle med å starte nytt.
2. Rasle med boikott av ikke-norsk kontrollert flyselskap.

Disse jokerne virker. Ingen tør å legge seg ut med oss, når vi rasler med dette.
Sist så vi IAG. De turte ikke å gå inn i dette. Storbritania må ikke finne på å
legge seg ut med Norge. Tyskland må heller ikke legge seg ut med Norge.
Og hvorfor skulle evt. Irland gjøre det ?
KLM-AirFrance er mindre aktuelt i denne sammenheng. En kultur lenger unna
de andre i denne sammenheng.

En annen ting Norge burde jobbe med, er å få til overflygningsrettigheter over
Russland. Blir Trump gjenvalgt, kan vi nok få ordnet det på en måte. Norge
trenger overflygningsrettigheter på Russland. Og Russland burde bare ha best
mulig forhold til Norge.
(Norge og Russland burde kanskje samarbeide på gass ? Og på Nordøstpassasjen.).

Det er ikke utenkelig at MAX-flyene vrakes, og at en flytype som A 220 kan bli mer
aktuell. Den har opp mot 6000 km rekkevidde. Et mindre og billigere fly enn A 320
og A 321.
Redigert 29.06.2020 kl 01:54 Du må logge inn for å svare

Melding innkommet nå :

Boeing 737 Max på vingene igjen: Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har gitt tillatelse til at Boeing kan få starte testflygingen av den ulykkesrammede flytypen 737 Max allerede mandag.
I en epost til Kongressen skriver FAA at de er ferdig med sin gjennomgang, melder Reuters. Det betyr at Boeing fra mandag kan starte testflygingene for å fornye tillatelsen som trengs for igjen å kunne bruke flytypen i ordinær passasjertrafikk.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter to ulykker som krevde nærmere 350 mennesker livet.

Testpilotene fra FAA skal evaluere endringene Boeing har gjort på programvaren som styrer flyets autopilot.

De amerikanske luftfartsmyndighetene understreket at det ennå ikke er avgjort om 737 Max gis tillatelse til ordinær trafikk og at det gjenstår flere steg på veien mot full godkjenning.
_________________________________________________________________________________
Det er ikke sikkert de får tillatelse. Og om de får tillatelse, så er det mye mulig at de flyreisende ikke
vil fly med det. Det har vært en utbredt holdning om ikke å ville fly med det.

Det har vært en utbredt holdning om ikke å ville fly med det.

Mener du da her på Fa forum ???????????????????

Ved godkjenning blir vel dette sannsynligvis verdens sikreste fly.
😉😉😉
Redigert 29.06.2020 kl 16:38 Du må logge inn for å svare

Boeing kommer nok til å ta seg sammen, og komme tilbake. De har vært størst hele tiden på dette med
trafikkfly.
Men mht. MAX er mye usikkert. Personlig mener jeg de ikke burde få sertifisering. Fordi det er kun software-
endringer såvidt vites de stort sett har foretatt. Ikke vesentlige hardware-endringer som synes nødvendig.

Det falt vitterlig ned to MAX-fly pga. feilkonstruksjon, ukurant software-anordning og mangelfull opplæring.
Og 346 mennesker døde. Det reisende publikum har merket seg dette, og er ikke lystne på å utsette seg
for flystyrtrisiko.
Det reisende publikums flyvegring mht. MAX er utbredt over hele verden. Dette har ingenting med Fa forum
å gjøre.
_____________________________________________________________________________________
Diskutér heller hva evt. bortfall av MAX vil bety for NAS. NAS må vel da få stor erstatning fra Boeing ?
Det er et veldig alvorlig avtalebrudd fra Boeings side å ikke kunne levere de flyene NAS har bestilt.
Og hva et bortfall av MAX vil bety i flynæringen ?
Om flyet mot formodning sertifiseres, må kanskje NAS ta i mot og betale for masse fly publikum finner tvilsomme.
Ikke særlig lystelig utsikt for NAS.
____________________________________________________________________________________
NAS sluttet på 2,65 i dag. Omsatt for 58 mill. kr.
Redigert 29.06.2020 kl 18:47 Du må logge inn for å svare

Snakker om sola. Norwegian annonserer at de kansellerer kjøp av 92 MAX-fly og 5 dreamlinere.
Tar samtidig ut rettslige skritt mot Boeing. Norwegian har betalt forskudd til Boeing. Og
dessuten måtte tåle motorproblemer. Hatt MAX-fly på bakken også.

https://www.nrk.no/norge/norwegian-kansellerer-kjop-av-97-boeing-fly-1.15073460

For å gjenta :
Mht. flyselskap og Norge, bør Norge konsentrere seg om SITT hovedflyselskap.
Dette med SAS og Norge, er bare aktuelt om Norge mot formodning skulle stå
uten hovedflyselskap.
Norge må gjøre det beste ut av situasjonen for det som skal være norges hoved-
flyselskap.
Og hverken Tyskland, Storbritania, eller Irland vil tukle oppe i dette. De har ingenting
å tjene på å legge seg ut med oss. Norge må få drive med SITT hovedflyselskap i fred.

SAS er Sveriges og Danmarks ansvar, sålenge Norge har noe eget hovedflyselskap
å drive med.

Redigert 29.06.2020 kl 23:58 Du må logge inn for å svare