Natto: La Kappa betale dyrt for dine aksjer


Vi registrerte på fredag at Kappa fortsetter å kjøpe aksjer og at de flagget 5%. For å erobre sine 11% av aksjene som de ønsker må de kjøpe via børs eller gjøre en deal med noen av aksjonærene. Nå må vi for all del ikke selge oss billig, og skal Kappa kapre til seg aksjer i markedet bør de betale dyrt. Ha tålmodighet, og kanskje lurer det noen positive Q2 tall som presenteres allerede den 15.07.
In Time
29.06.2020 kl 17:32 2036

Helt enig med deg. Handlene i dag viser at hvis selgerne holder litt igjen, så er natto interessant nok nå til at kursen trekker oppover. Her er det bare å holde igjen. Det tror jeg kan bli lønnsomt.
livsstil
29.06.2020 kl 17:41 2017

Ja, det var bra disiplin hos selgerene i dag.
Lazz
29.06.2020 kl 17:49 2001

Begynt å kjøpe meg opp i selskapet siste tiden. Solid og fremtidsrettet selskap med lav Mcap. Her sitter jeg long.
Jono
29.06.2020 kl 17:54 1989

Nei, ingen høy omsetning i dag selv om kursen sluttet over 16 kroner, men støtter LS sine ønsker å stå i mot bud fra Kappa.
Noe ingen andre bør gjøre heller, om ikke trenger penger da, at snart bare 2 uker til Q2 tallene kommer.
Selv håper og tror at blir minst like gode som 1Q, noe som også Kappa vet meget godt! :-)

Jeg er overbevist om at vi ser 20-tallet fra midten av juli måned, og kraftig oppjustering av kursmål fra Nordea og Norne.
Kanskje vi nå er kvitt de fleste løkene, da selgerne i dag oppførte seg disiplinerte.
Lenge til jeg selger min store post. Alt for mye bra på gang fremover.
Herman*
29.06.2020 kl 18:09 1946

Jeg tror vi kan få spennende avklaringer/nyheter når som helst i perioden frem til 15.7, så de som kan vente med å selge bør gjøre det. I q2 rapporten/presentasjonen vil vi muligens også få nyheter om lansering av ny ingrediens, potensialet i avtalen med KD Nutra etc. Ang Kappa, bør de skjønne at flørten med Natto ikke ble godt mottatt, og at videre tafsing ikke vil gi ønskede resultater.
Jono
30.06.2020 kl 00:15 1728

Ønsker alle en god "natto natt", at meg kanskje burde kjenne mine besøkstid -- selv om jeg ikke kan forstå hva jeg kan ha skrevet feil om, men kanskje burde beklage for om jeg ikke lar være, å si min mening til enkelte som ikke skjønner sitt eget beste, mer opptatt av å lese regnskaper og skylde alt på ALLE andre enn seg selv, at selv ikke har andre enn meg selv å skylde på, selv om kursen står i 20 kroner i morgen, har et stykke igjen for en gevinst privat, litt bedre da i mitt AS, en liten trøst.
Sov godt alle sammen som ikke trenger å "trade" denne aksjen, at vi alle sammen med stor tro på, har mye å se fram til, skygg unna all dritten fra ...
livsstil
30.06.2020 kl 09:36 1636

Omsatt allerede 30k aksjer så hvis denne trenden fortsetter kan de raskt gribbe til seg en del aksjer. Nå skal du ikke se bort i fra at de selv kan manipulere kursbilde ved at de kjøper og selger til seg selv.
Redigert 30.06.2020 kl 09:39 Du må logge inn for å svare

Det er nettopp det som skjer her, de kjøper og selger til seg selv i håp om at det er en tulling som blir lei av dette møkkaspillet, og kaster ut aksjene som de kan plukke opp. Men merkelig at det ikke er noe som røsker skikkelig i kursen, og drar den rett opp i 20,- så det mister noen aksjer på denne handelen seg i mellom. Er ikke så veldig vanskelig å dra opp kursen, da det er svært lite utestående aksjer. Her er det gjelder det kun å psyke ut eksisterende aksjonærer, for KAPPA har all verdens tid "foreløpig", men tror det vil dra seg skikkelig til når det nærmer seg Q2 resultatet, og det er ikke uten grunn NATTO har både sendt ut en positiv PW i tillegg fremskyndet resultat fremleggelse.

Kappa tar grep,styrer kursen som de vil..

Det beste å bare glemme kursen og komme tilbake om to uker til Q2 og se hva som skjer. Eneste grunnen til å følge kursen time for time er om man skulle ha lasta mere og ser etter dupp. (Men her finnes det også varsel man kan sette på kursen)

Natto har god kontroll på dette, de har flere muligheter for å utvanne Kappa sine aksjer:

Pnkt 9,10 og 11 har jeg her limt inn.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Aksjonærene i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt den 19.
juni 2020 klokken 10:00 ordinær generalforsamling i selskapets lokaler, Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.


9. Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller generell styrking av
selskapets finansielle posisjon

Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige
vedtak:
1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 11 646 000
gjennom utstedelse av inntil 3 882 000 aksjer, hver pålydende NOK 3, jfr.
allmennaksjeloven § 10-14. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere
ganger.
2. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
3. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av
virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen.
Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. 10-5.
4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger
og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten
gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn
til 19. juni 2021.
6. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 9 på generalforsamling 29. mai
2019.

10. Fullmakt til å kjøp av egne aksjer
Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige
vedtak:
Styret i NattoPharma ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer i NattoPharma ASA, med det
formål å eie eller pantsette aksjene, i henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 på
følgende vilkår:
1. Styret kan erverve aksjer i NattoPharma ASA, ved en eller flere anledninger, med en
samlet pålydende verdi på inntil NOK 5 823 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i
aksjer i NattoPharma ASA.
2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer ska skje.
3. Pris per aksje skal være minimum NOK 0,01 per aksje og maksimalt markedskurs per
aksje på dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at maksimal pris per aksje ikke skal
overstige NOK 30.
4. Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra
det tidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.
5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes eller brukes i incentivordninger.
6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn 19.
juni 2022.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 10 på generalforsamling 29. mai
2019.11. Fullmakt til å øke aksjekapitalen – opptak av konvertible lån
Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige
vedtak:
1. Styret gis fullmakt til å oppta konvertible lån som gir fordringshaverne rett til å kreve
utstedt aksjer i Selskapet mot innskudd i penger eller mot at fordringene nyttes til
motregning, jfr. allmennaksjeloven § 11-8.
2. Det skal kunne opptas lån med samlet lånebeløp på inntil NOK 30 000 000. Innenfor
denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
3. Aksjekapitalen skal totalt kunne forhøyes med inntil NOK 5 823 000 gjennom utstedelse
av inntil 1 941 000 aksjer, hver pålydende NOK 3.
4. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
5. Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 11-4.
6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2022, likevel ikke lenger enn til 19. juni 2022.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 11 på generalforsamling 29. mai 2019.

Jeg har også stor tro på at styremedlem Sjur Thorsheim, han er en ærlig og dykktig kar. Er milliadær og største eier i Natto. Han ønsker ikke å selge Natto for småpenger.

Selv selger jeg ikke for under kr 35-40,-

Håper i grunn ikke at det blir noe salg i det heletatt, Natto leverer overskudd allerede og i årene som kommer så er jeg sikker på at det blir store utbytter fra selskapet.

Natto har blitt en sedelpresse.

Herman*
30.06.2020 kl 12:52 1480

Enig. Finnes ikke en grunn i verden til å selge selskapet billig nå. Fusjon er også mulig hvis synergiene er store nok. Vil gjerne se en litt høyere aksjekurs først, men ser ikke bort fra at Natto ettervert kan og bør kjøpe opp selskaper/teknologi/ingredienser med oppgjør i Natto aksjer. Som vi alle vet er selskapet for lengst break even på k2, og salg av nye ingredienser til samme kundemasse vil kunne opprettholde en høy vekst i mange år fremover.

Vi har et selskap som endelig begynner å vise sterk vekst, og som virkelig fremover kan begynne å tegne de fremtidige mulighetene. Det er vesentlig lettere for selskapet å planlegge fremtiden når de kan drive med positiv cash-flow kontra negativ. I tillegg har vi et selskap som er tilnærmet gjeldfrie, og i tillegg har lav Mcap......! Lenge siden jeg har sett et selskap som er så til de grader rigget for kraftig oppgang som det NATTO er nå........

petronella
livsstil
30.06.2020 kl 15:22 1388

I tillegg bør vi kunne bli et solid utbytteselskap som også tiltrekker seg nye aksjonærer. Enig, her er vi rigget for skikkelig vekst og solid oppgang. Viktig at ledelsen bruker all sin tid på daglig drift, så får vi legge dette salgsfremstøtet fra Kappa bak oss.
Herman*
30.06.2020 kl 16:34 1319

Og i skrivende stund er q2 over og kaydence er igjen en del av Natto konsernet. Det siste er ikke udelt positivt, men de har vel noen tanker rundt hvorfor de ønsker kontroll. Det kan absolutt relateres til potensielle strategiske muligheter.
Jono
30.06.2020 kl 22:42 1177

sukk, og at noen kan tro at Kappa står bak noen handler for noen kjøp denne uken, er ikke til å tro.
nei, alt for mange "blåruss" eller noen som drømmer om et kurs rally, kan se langt etter før om 14 dager snart! :-)
Herman*
01.07.2020 kl 09:19 1075

Er det litt flere disiplinerte selgere i dag? Få aksjer under 20 kroner ved åpning.
livsstil
01.07.2020 kl 10:08 1022

Vi får håpe det kommer en BAMSE som plukker med seg aksjene under kr. 20,-, ellers er det lite som minner om "gamle" Natto, da hadde kursen falt tilbake flere kroner så dette er gode tegn. Det går fort til at Q2 tallene blir fremlagt.
trendi!
02.07.2020 kl 00:50 915

kaidans snusk og trolleri. hokuspokus snuskejokus, loversen hopper til med begge bena.
ha en in-trendi natt, loversen prøver hardt og følge intrendi
Jono
02.07.2020 kl 20:52 756

Ja, det er lov til å drømme, noe meg selv ikke rekker å gjøre, sovner med en gang! :-)
Nei, livet er ikke så enkelt dessverre for de fleste av oss, men selv bare så glad for at jeg ikke har solgt noen aksjer, at noen må -- ikke min skyld!
Ja, for hva som forundrer meg, ikke om Natto, men f.eks. selskaper som Archer med så alt for stor gjeld, sitter i tap selv, men kan være en "lotto kupong"?
Nei, ikke at hører med her, men bare for å minne om, at alt er mulig på gode nyheter, og som stort sett har vært positive for Natto så langt i år!

jonos du er en utrolig god lovers skribent. utrolig hvor likt loversen skriver.
ha en trendi natt uten at en trenger en lovers-skribent for at en skal få sove

Ny artikkel angående K2 (MenaQ-7) og NattoPharma. Artikkelen omhandler RDI. Per dd så finnes det ikke noen anbefalt inntak av vitamin K2. Natto har i lang tid prøvd å påvirke dette. Ser ut til at det nå er i ferd med å løsne, jeg tror det kun er ett tidspørsmål om når vi får en RDI (Reference daily intake)

Når den kommer så må/bør alle store produsenter av vitaminer putte MenaQ-7 inn i sine multivitamin preparater. Da snakker vi om stoooooor vekst for Natto.

https://www.naturalproductsinsider.com/ingredients/will-vitamin-k2-get-official-rdi

Dere som har aksjer bør sitte på dem.
Til dere som ikke har kjøpt ennå, men venter på en dupp i pris for å kjøpe dere inn kan jeg si: Duppen kommer ikke til å komme,

Det vi nå ser i kursen på Natto er kun begynnelsen på oppgangen, Jeg har tidligere spådd at kursen kommer til å stige mye, jeg tror kr 20-40,- ca ved q2 og derfra kommer det til å gå fortere kr 50-100 i løpet av 1,5 år.


samme tema:
https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_needs_RDI_states_new_paper/166907
Redigert i går kl 09:02 Du må logge inn for å svare

Ser ut til at den kanskje skal rive seg løs til nye nivåer. Mye kjøpere høyt oppe på 17 tallet og selgere som ikke er særlig interessert i å gå under 18.

Noen selgere er fremdeles generøse, forhåpentligvis slutter den over 17 idag?

Og så sluttet den på 18. Men veldig lavt volum (73K). Ikke så mange som har oppdaget NATTO enda.

Blir nok mer action rundt Q2, med stort volum. Da oppdager flere denne tenker jeg.
Men vi skal ikke klage når aksjen for tiden tikker oppover, etter å ha vært i bakleksa i flere år.

Noen følger med. Låg i ro lenge og var på vei nedover. La inn en ordre på 3K på 17,4, like før slutt, kun en liten foran på 17,50. Livnet til umiddelbart .

Det har hele uken, kommet til kjøpere, som har dratt opp kursen den siste delen av dagen.
Volumene har vært relativ store i denne tidsperioden (mot dagsomsetningen).
Redigert i går kl 18:20 Du må logge inn for å svare