Dof, tiden er i ferd med i renne ut for refinans!!


Hva blir løsningen? Frykter utvanning, men en kan jo håpe på en god løsning for
eksisterende aksjonærer. Hva tror dere???
AlanS
29.06.2020 kl 15:25 3338

Selv om DOF er inne i utfordrende tider, er ikke alt så mørkt som det ser ut.
1. Nesten ingen nybygg i bransjen.
2. Flåtten blir eldre og mange båter tilfredstiller ikke moderne krav.
3. Jo lenge ligger båtter i opplag, sestå lavere sjansen for at de kommer i jobb igjen.
4. Offshore kan få nytt liv, spesielt om oljeproduksjon i USA avtar eller flatter ut.
Kort sagt: Det er mulig at offshore ser bedre tider om ikke så lenge. DOF får trolig i land en løsning som er grei for alle.
suspekt
29.06.2020 kl 18:06 3233

Bra du er en optimist Allan, håper du får rett. Jeg var lenge optimist, men er heller en behersket optimist nå.
Gjelden er der fortsatt, og som tynger selskapet. Noen båter blir vel skrapet, men stålprisen gir vel tap uansett. Håper ingen bestiller nye skip på lange tider, MEN så kommer nye miljøkrav til slike skip og, det vil nok føre til nybygg med lange kontrakter. Eidesvik er i gang. Subseadelen burde greie seg bra. Det kan bli mye arbeid de neste 5-10 år dersom det settes i gang. Frykter at gjeld blir til aksjer, mao utvanning. Time will show!!
AlanS
29.06.2020 kl 18:23 3199

Hei, suspekt.
Ting kan endre seg fort fra det mørke til helt OK. Nedgangen i offshore startet i 2014 og det så ut at bunnen ble nådd i 2019. Så kom pandemien. Man trenger ikke å være rakettforsker for å hva betydelig underinvesteringer fører til. Dvs mangel på "gode" båter.
Gjelden er stor, delvis pga av utrolig sterk USD. USD gikk betydelig ned fra forrige rapporteringen ( 12 til under 10), men fremdeles godt over 7-8 USD/NOK.
Redigert 29.06.2020 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
tobben
29.06.2020 kl 21:49 3058

Vanskelig å tro noe som helst etter alt som har skjedd siste året. 1q viste egentlig litt av potensialet , men ble kvelt av Corona. Det kan fort bli mye å gjøre med det stort etterslep på investeringer det har blitt.Venter i spenning på løsningen
Redigert 29.06.2020 kl 21:51 Du må logge inn for å svare
AlanS
30.06.2020 kl 00:02 2935

Selfølgelig er det en trist utvikling og alt ser håpløst.
Det er egentlig to spørsmål å tenke på:
1. Om kreditorne tror på DOFs ledelse og er villig til å godta soft terms fram til markedet bedres.
2. Når markedet er tilbake.

Om ikke pandemien, ville avtalen om soft terms vært signert. Dette tyder på at kreditorne er klare over markedsutfordringer og tror på DOFs ledelse.
Det er jo krevende å tro at markedet bedres fort. Allikevel, kan flåtealder, klassing og økende krav drive markedet i postiv rettning, imo.
Redigert 30.06.2020 kl 00:30 Du må logge inn for å svare
tobben
30.06.2020 kl 08:40 2784

Det hjelper litt på humøret Alan, og jeg er overbevist om at her har både styret og ledelse jobbet mye siste året. Sikkert mange som er svært skuffet over motgangen der også.
gbulk
30.06.2020 kl 10:34 2675

Hva kommer ut av Bondholders møte i dag?
tobben
30.06.2020 kl 11:35 2624

Om resultatet av møtet tolkes positivt eller negativt ,vil nok fort gjenspeiles i kursen :-)
tobben
30.06.2020 kl 17:45 2462

Mulig det er en god nyhet at det ikke byttes rådgivere, og at det tyder på at det er en god plan på gang ?
AlanS
30.06.2020 kl 18:07 2436

Det ser at flertallet stoler på nåværende rådgivere og den tidligere løsningen står ved lag med trenger justering mht pandemien.
Det kan tenkes om utsettelse av rente og avdrag til pandimien er over og soft term til markedsbedring.
Eidesvik Offshore viser veien nå.
(DN) "Offshorerederiet Eidesvik Offshore skriver i en børsmelding tirsdag ettermiddag at det har forhandlet frem betalingsutsettelser med samtlige av selskapets finansielle långivere.
Kredittfasilitetene med forfall mellom 1. juli 2020 og 30. juni 2021 har blitt utsatt til slutten av 2022, noe som vil styrke Eidesviks likviditet med om lag 100 millioner kroner.
Av meldingen går det frem at selskapet betaler renter som normalt i perioden. Videre opplyses det at selskapet kan komme til å gjennomføre visse avdrag på fasilitetene i perioden, dersom selskapets økonomi viser seg å være bedre enn ventet i første halvdel av 2021.
– Utsettelsen på avdragene hjelper oss med å ha fokus på driften av fartøyene våre i et veldig utfordrende marked, som har blitt påvirket av en reduksjon i aktiviteten blant oljeselskapene. Vi kommer til å fortsette med å vurdere den langsiktige, finansielle situasjonen til selskapet i samråd med långivere, med et mål om å etablere en bærekraftig finansiell plattform for Eidesvik, sier toppsjef Jan Fredrik Meling. "
Redigert 30.06.2020 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
AlanS
30.06.2020 kl 22:51 2272

https://newsweb.oslobors.no/message/509018
STANDSTILL AGREEMENTS WITH SECURED LENDERS AND EXTENSION OF SHORT TERM CREDIT FACILITY
DOF ASA and DOF Subsea AS are pleased to announce that each of the companies have entered into suspension agreements ("stand-still agreements") with, or
received similar concessions from, secured lenders representing 91% of the secured debt of companies within the DOF ASA group (excluding DOF Subsea AS) and 88% of the secured debt of companies within the DOF Subsea AS.
Pursuant to said agreements, payments of principal and interest to the secured lenders, except for servicing of the NOK 100 million credit facility provided to DOF Subsea AS by certain of its lenders on 27 March 2020 to cover its immediate liquidity needs, are suspended until 30 September 2020 on certain customary terms and conditions. Such terms and conditions include customary restrictions on DOF group (the "Group") in the relevant period.
With this continued support from the secured lenders, the standstill under DOF Subsea AS' bond loans will also continue until 30 September 2020 pursuant to the resolutions made at the bondholders' meetings for DOFSUB07, DOFSUB08 and DOFSUB09 on 22 April 2020.
...
tobben
30.06.2020 kl 23:16 2209

Gir vel et økende håp om at utvanning kan unngås ?
Dofulf
30.06.2020 kl 23:35 2160

DOF ASA og DOF Subsea AS er glade for å kunngjøre at hvert av selskapene
har inngått suspensjonsavtaler ("stand-still-avtaler") med, eller
mottok lignende innrømmelser fra sikrede långivere som representerte 91% av
sikret gjeld av selskaper innen DOF ASA-gruppen (unntatt DOF Subsea AS) og
88% av den sikrede gjelda til selskaper innen DOF Subsea AS.

I henhold til nevnte avtaler, utbetaling av hovedstol og renter til sikrede
långivere, bortsett fra betjening av kredittfasiliteten på 100 millioner kroner som er gitt
DOF Subsea AS av visse av sine långivere 27. mars 2020 for å dekke dets umiddelbare
likviditetsbehov, blir suspendert til 30. september 2020 av visse sedvaner
vilkår og betingelser. Slike vilkår inkluderer vanlige begrensninger
på DOF-gruppen ("gruppen") i den aktuelle perioden.

Med denne fortsatte støtten fra de sikrede långivere, stillstanden under DOF
Subsea AS 'obligasjonslån vil også fortsette til 30. september 2020 i henhold til
vedtak tatt på obligasjonseiermøtene for DOFSUB07, DOFSUB08 og
DOFSUB09 22. april 2020.

Kredittfasiliteten på 100 millioner kroner referert til ovenfor, som opprinnelig gikk ut
30. juni 2020, er også utvidet til 30. september 2020 med en avtalt
tilbakebetaling av 15 millioner kroner ved utgangen av hver måned som begynner 30. juni 2020.

Avtalene er inngått for å legge til rette for fortsatt dialog
med sikrede långivere og obligasjonseiere under konsernets obligasjonslån angående
en langsiktig økonomisk omstilling av konsernet.

Suspensjonsavtalene omfatter alle selskaper i konsernet, bortsett fra
DOF Subsea Brasil Servicos Ltda.

Når det gjelder sikrede långivere (annet enn sikrede långivere fra DOF Subsea
Brasil Servicos Ltda.) Som ikke har inngått suspensjonsavtalene eller
gitt en lignende konsesjon, har DOF ASA og DOF Subsea AS besluttet å ilegge
et ensidig standpunkt om betaling av hovedstol og renter til slikt
sikret långivere så lenge suspensjonsavtalene forblir i kraft. En av
slike sikrede långivere har bedt om tilbakebetaling av totalt 47 millioner dollar fra DOF
Subsea Rederi AS, og ga også varsel om tilbakebetaling til DOF Subsea AS under
garantien for slik gjeld. I henhold til suspensjonsavtalen er heller ikke DOF
Rederi AS eller DOF Subsea AS har lov til å foreta noen betaling til slike sikrede
utlåner, men konsernet vil sammen med sine andre sikrede långivere fortsette
dialogen med den sikrede långiveren for å søke å løse situasjonen. Ingen av
de andre långivere som ikke har inngått suspensjonsavtalene, har tatt
noen lignende trinn under lånene deres.
AlanS
30.06.2020 kl 23:35 2156

Tyder på at det jobbes med saken og de fleste kreditorene er med så langt.
suspekt
01.07.2020 kl 01:36 2063

Puh!! ny pustepause, litt lengre enn sist, vi får med q2 før nye avgjørelser må taes. Enn så lenge håpes det på at ting skal snu tydeligvis, og det vil nok jobbes videre med en løsning som alle parter kan godta. Det settes ihvertfall ikke hardt mot hardt her fra kreditorenes side. Kreditorene har heller ikke så mange valgmuligheter annet enn å la dof drive videre i håp om bedre tider. Stiger nok 5-10 øre på denne meldinga vil jeg tro!!
AlanS
01.07.2020 kl 09:38 1846

Omsetningen er eksplodert :)
tobben
01.07.2020 kl 09:40 1837

Ja, blir artig å se hvor vi er kursmessig ved stengetid :-))
AlanS
01.07.2020 kl 09:53 1808

Det ser ut at handelen allerede er tilbake i algomodus med mikrotransaksjoner.
tobben
01.07.2020 kl 11:01 1710

Viser egentlig bare at svært få er villig til å selge på dette nivået.
AlanS
01.07.2020 kl 11:31 1666

Lol. Etter noe mer eller mindre positivt, slippes det dr... Denne gangen fra Australia. Merkelig.

Saken ble kjent siden 2018, men noen drar dette kortet som noe nytt.
https://www.energyvoice.com/oilandgas/australasia/164010/australian-divers-sue-brain-damage-lng-project/

Litt mer om saken enn står i norske media.
https://www.energynewsbulletin.net/workforce/news/1390036/regulator-takes-dof-subsea-to-court-over-horror-accident

Artikkelen fra 2019 med mye detaljer om saken:
https://www.pressreader.com/australia/the-sunday-times-9029/20190721/281809990484979
Redigert 01.07.2020 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
AlanS
01.07.2020 kl 11:49 1631

Det beste er å vente hva DOF ASA melder om saken.
tobben
01.07.2020 kl 11:50 1628

Trist sak, men som du sier en kjent sak. I forhold til kursutvikling , så er det nok andre faktorer som er avgjørende :-)
AlanS
01.07.2020 kl 12:02 1601

Det at så gamle skjeletter trekkes ut fra skapet kan tolkes positivt. Noen er tydeligvis desperat for å svartmale selskapet, men er tom for solide argumenter.
Redigert 01.07.2020 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
tobben
01.07.2020 kl 12:03 1595

Slik tolker jeg det også🙂
AlanS
01.07.2020 kl 16:58 1422

Det jobbes hard med både svartemaling og prispress. Imponerende.
gbulk
02.07.2020 kl 00:07 1236

Følgende fra Tradewinds
qte
DOF says rebel bank demands $47m repayment as debt talks go on
Lender serves notice on Norwegian offshore vessel owner after it imposed unilateral debt freeze in cash crun
One of DOF Group's banks has demanded repayment of a $47m loan after the Norwegian shipowner imposed a repayment freeze on the company amid a restructuring effort.

The outfit, hit by a severe downturn in the offshore vessel sector, had forged standstill deals with some banks in May, pushing out payments to 30 Septembe
But the offshore vessel owner had also warned that it halted some principal and interest repayments unilaterally, and could not guarantee it would not face action from banks that had refused to sign up.

Now the company, with total debt of $2bn, has revealed one such unnamed lender has requested repayment of money loaned to its DOF Subsea Rederi unit.

DOF has also provided notice of repayment to subsidiary DOF Subsea under its guarantee for the debt.

The group said: "Pursuant to the suspension agreement, neither DOF Rederi nor DOF Subsea is permitted to make any payment to such secured lender, but the group will, together with its other secured lenders, continue the dialogue with the secured lender to seek to resolve the situation."

No further action yet
None of the other lenders who have not entered into the suspension agreements have taken any similar steps under their loans, the company added.

Rivals like Solstad Offshore and Havila Shipping have recently clinched refinancing deals, but DOF remains some way off doing the same.

The outfit has banks representing 91% of its debt signed up to the temporary freeze, and 88% of those holding debt in DOF Subsea.

DOF also banked an emergency loan of NOK 100m ($10.4m) in March to cover short-term liquidity needs.

This was due to expire on Tuesday, but has now been extended to 30 September.

DOF will pay back NOK 15m at the end of each month
s and bondholders regarding a long-term financial restructuring.

Early last month, Brazilian subsidiary Norskan Offshore won a standstill deal with all its lenders bar one.

The unit did not have to pay instalments on principal loan amounts or interest until 30 June.(Copyright)
suspekt
02.07.2020 kl 09:32 1083


QTE
DOF sier opprørsbanken krever 47 millioner dollar tilbakebetaling når gjeldssamtaler pågår
Långiver gir varsel til norsk offshore fartøyseier etter at det påførte ensidig gjeldsfrysing i kontantstrøm
En av DOF Groups banker har krevd tilbakebetaling av et lån på 47 millioner dollar etter at den norske rederen påla selskapet en nedbetalingsfrysing midt i en omstillingsinnsats.

Antrekket, rammet av en kraftig nedtur i offshoreskipssektoren, hadde forfalsket stillestående avtaler med noen banker i mai og presset ut betalinger til 30 september
Men rederen til havs hadde også advart om at den stanset noen hovedstol- og rentereguleringer ensidig, og ikke kunne garantere at den ikke ville møte handlinger fra banker som hadde nektet å registrere seg.

Nå har selskapet, med en samlet gjeld på to milliarder dollar, avslørt at en slik navngitt långiver har bedt om tilbakebetaling av penger lånt til DOF Subsea Rederi-enheten.

DOF har også gitt varsel om tilbakebetaling til datterselskapet DOF Subsea under sin garanti for gjelden.

Gruppen sa: "I henhold til suspensjonsavtalen er det verken DOF Rederi eller DOF Subsea tillatt å foreta noen betaling til en slik sikret långiver, men gruppen vil sammen med sine andre sikrede långivere fortsette dialogen med den sikrede långiveren for å søke å løse situasjonen. "

Ingen ytterligere tiltak ennå
Ingen av de andre långiverne som ikke har inngått suspensjonsavtalene har tatt noen lignende skritt under lånene sine, la selskapet til.

Konkurrenter som Solstad Offshore og Havila Shipping har nylig inngått refinansieringsavtaler, men DOF er fortsatt et stykke unna å gjøre det samme.

Antrekket har banker som representerer 91% av gjelden som er signert til den midlertidige frysen, og 88% av de som holder gjeld i DOF Subsea.

DOF banket også et nødlån på 100 millioner kroner (10,4 millioner dollar) i mars for å dekke kortsiktige likviditetsbehov.

Dette skulle utløpe tirsdag, men er nå utvidet til 30. september.

DOF vil betale tilbake 15 millioner kroner i slutten av hver måned
s og obligasjonseiere om en langsiktig økonomisk omstillin
AlanS
03.07.2020 kl 13:41 681

Virker som algo er oppdatert og satt inn i akkumuleringsmodus.Fiktive salgsposter er også på plass på 0.70 og 0.75.
Redigert 03.07.2020 kl 18:54 Du må logge inn for å svare
tobben
03.07.2020 kl 19:16 540

Ja,aksjen må være nær perfekt for «robotherjing».

4.9k og 10k er på samtidig. "Algos war", ikke sant :)

He-he mulig det. Ellers nokså rolig på topp 20. Ny på lista er Nordnet Livsforsikring med nær 1 million aksjer

Nordnet Livsforsikring er dessverre ikke med på top20 denne uken.

EBB Holding er tilbake med post på 949097. Det ser ut aksjene var utlånt og er nå tilbake. Ellers økte Nordnet Bank AB med 127500 og Pareto Invest AS med 42762. Posten til MP pensjon er redusert med 156994.

Top20 økte med 8303.

Ja,det er riktig :-) Blandet litt datoer her i farten :-)