Har du studert temaet, Hammers? Eller bare gjetter du?

Although stock splits have no affect on the intrinsic value of the stock, being basically cosmetic, many studies show that stock splits result in high performance. In two separate studies in1996 and in 2003, David Ikenberry, Chairman of the Finance Department at the University of Illinois at Urbana-Champaign, found price performance of split stocks outperformed the market by 8 percent during the year following the split and by 12 percent over the ensuing three years. He looked at over 1,000 stocks for each study, including 2-for-1, 3-for-1 and 4-for-1 stock splits.

https://finance.zacks.com/stock-price-typically-up-after-forward-split-1189.html
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
xyz
08.08.2020 kl 08:15 3478

Men dette motsier da ikke det Hammers sier. Dette var unødvendig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2020 kl 08:56 3470


"Newly signed customer contracts in both Asia and the United States are driving increased revenue in Q1 2020 and beyond."

Hva er den kommersielle modellen COV benytter? Er det salg av en pakke og ferdig med det, eller er det ut lisensiering hvor det betales for bruk. Viktig å ha klarhet i når kvartalsresultat skal vurderes.

https://newsweb.oslobors.no/message/496625
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Det har du helt rett i. Men basert på erfaringer må ingen bli overrasket dersom splitten resulterer i en positiv effekt på verdisettingen, også i tilfellet COV. Kommende uker vil gi oss svaret.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2020 kl 09:08 3446

Three-phase business:
1. Development phase – the product is customized
for each customer
2. License phase – revenue through license
agreement
3. Support phase – ContextVision supports the
customer through updates and system
modification
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
08.08.2020 kl 09:22 3502

Resultatet og videre guiding kommer førstkommemde torsdag, og først da gir det mening å diskutere om talleme står til forventningene.

Ut fra børsmeldingen og guidingen den 27.02 og Q1 har det kommet analyser på 350, 500 og 930.
Og det spesielle med COV er at styre og management eier store deler av selskapet og de har kjøpt aksjer i markedet helt opp til 155.

Jeg har mest tro på selskaper der primærinnsidere er dominerende og fortsetter å kjøpe aksjer i markedet.
Drt er etter mine begreper en garanti for at selskapet blir ivaretatt på best mulig måte.

Personlig har jeg kursmål på 600 ved utgangen av året og 1000 i 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
08.08.2020 kl 09:29 3509

Peaf - jeg har ikke spådd noe som helst, jeg har stilt spørsmål ved om vi kan forvente en høyere omsetningsvekst (prosent) i Q2 (YoY) sml med Q1. Basert på børsmeldingen i slutten av februar i år (nye avtalene i USA og Asia), som vil få virkning for hele Q2 (kun 1/3 for Q1) kan en muligens forvente en noe høyere vekst. Det jeg ikke skjønner er hvordan du kan inkludere DP i Q2 (skriver at nulllvekst viser at kundene ikke står i kø for produktene)- ettersom de produktene ennå ikke var på markedet i Q2...

Basert på informasjonen som er i markedet i dag, er det vanskelig å være mer konkret. Det blir kun veloverveid antagelser frem til resultatet foreligger på torsdag (og forhåpentligvis sies det også noe om fremtidsutsiktene). Men gitt et salg mellom 32-35 MSEK i Q2 - kan en forvente en enda bedre bunnlinje enn Q1, og selv uten noen vekst videre vil det etter mitt syn forsvare dagens kurs. Da har en ikke tatt hensyn til DP (hvor CEO er sikker på vil være et milliard (dollar) marked) og slik situasjonen er i dag må en også påregne ytterligere vekst i deres øvrige virksomhet.

Du snakker om milliard omsetning - hvor har du det fra?
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Hammers sier det ikke skaper verdier, men det er feil. Aksjesplitter skaper verdier for aksjonærene sier studiene. Det er det som er interessant for oss aksjonærer.

Ikke kast bort tiden vår og din egen tid på slike kommentarer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
peaf
08.08.2020 kl 09:47 3528

Ja det finnes vel ingen punkt som seier att de betaler før bruk, eller er bunden til COV. Vi ser jo reden idag att mange land
samarbeider om att ta frem programvare og deler på kostnaden. I steden før att var og en skall betale dyrt til en privat
aktør. Så de ser nok reden i dag vinsten med ett sånt samarbeid, og det er nok fremtiden.

Og når det gjeller resultatet fra Q2 så taler det nok før seg selv. Men det kommer nok att sprike hvordan mange tolker det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
xyz
08.08.2020 kl 09:51 3534

Nei en aksjesplitt gir ingen direkte verditilførsel. Det er kun en veksel. Ikke bland inn mulige etterkommende effekter i dette, det blir noe helt annet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2020 kl 10:05 3517

peaf
Du skriver som en ekte kommunist. Jeg finner glede i at COV har gode kunder rundt hele verden.Og flere vil det helt åpenbart bli. Vi har nå to nye cutting edge produkter innen medical imaging som COV sier markedets mottagelse er over all forventning. I tillegg har vi en lederposisjon innenfor noe som er lett å forstå vil bli et voldsomt vekstmarked i tiden fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
peaf
08.08.2020 kl 10:25 3496

Ja ser du har rett om DP der må eg nok skyve uttalendet ett kvartal frem i tid. Jeg påstår inget om milliard omsettning. Men det er
mange her som førespeiler det, med att de nu går inn i ett mrd dollar marked. Og eg skriver bare att det krevs litt mer en vad som
er vist hittils om de trur på noe sånt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2020 kl 10:34 3487

At Digital Patology vil bli et milliard dollar marked synes jeg det er vanskelig å ikke tro på.Tiden patologer baserer seg på mikroskop går mot slutten etter at dette har vært deres verktøy i 150 år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2020 kl 14:33 3391

Tror blærekreft ville vært et utrolig attraktivt marked for COV. Både for Medical Imaging og Digital Patology. Dette etter at de har lansert sin teknologi for lungekreft og tarmkreft.

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/end.2019.0509
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
oivindl
08.08.2020 kl 18:08 3278

"Et viktigere poeng enn prisen er at det blir flere aksjer i sirkulasjon, til glede for de kortsiktige traderne."

Selv det har neppe noen betydning. Vil tro det viktigste for traderne er totalbeløpet de handler for og hvor mange prosent avkastning de kan få på traden.
Om en slik trade består av 1000 eller 10000 aksjer spiller jo ingen rolle.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Computum
08.08.2020 kl 18:35 3280

"Personlig har jeg kursmål på 600 ved utgangen av året og 1000 i 2021."

Spenstige kursmål du leverer, OK. Du spådde jo også PHO i 215,- ved utgangen av 2019. Det fikk du ikke oppleve. Har du ro til å vente på 600 i COV om 4 måneder?
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
08.08.2020 kl 19:04 3248

Jeg fikk ikke rett i PHO.
Det tok litt tid før jeg forsto at klinikkene ikke ville ha BLCC fordi de gikk glipp av mange svindyre liggedøgn i f t WLC.

Jeg har spenstige kursmål fo COV, men vil allikevel iklke bli overrasket om mc på selskapet nærmer seg 10 mrd kr ved utgangen av 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Haha, tror du verden er svart/hvit? Tror du alt handler om å tjene penger? Tror du amerikanske leger er kyniske forretningsfolk?

Jeg vil påstå at de fleste leger ønsker det beste for pasientene sine. Jeg jobber selv i et omsorgsyrke. Har vi midler kjøper vi inn det beste utstyret. Når det gjelder dyrt utstyr og nye metoder så har vi det inne til testing før vi går til anskaffelse (selv om andre har testet det før oss), derfor kan det fort gå minst et halvår fra vi tester noe til det blir en vedtatt rutine. Det er en omfattende prosess og skjer ikke over natta.

Samtlige analytikere anbefaler kjøp i photocure. Selskapet tilbyr den beste behandlingen men ting tar tid. Aksjen vil blomstre, vent å se :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
oivindl
08.08.2020 kl 19:44 3189

"Det tok litt tid før jeg forsto at klinikkene ikke ville ha BLCC fordi de gikk glipp av mange svindyre liggedøgn i f t WLC."

Det var et ynkelig forsøk på å vri seg unna egne spådommer på bekostning av legestanden i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Hver gang jeg er uenig med deg får jeg høre at du er rik og jeg er uten midler. Vel, forståelse for hvordan verden fungerer får du ikke av å sitte hjemme uten jobb og telle penger i stua di..
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
08.08.2020 kl 20:00 3219

Jeg ikke bare tror at private klinikker ønsker å tjene mest mulig penger, men er 100% sikker på at flertallet av de nevnte ønsker det slik.
Og spesielt i USA hvor samfunnet er gjennomsyret av usolidaritet.
Jeg tenker at det er enkelt å lene seg på metoder som blir brukt i 98,8 % av blærekreft disgnostkk USA.

Etter 10 år og bare måneder før utløp av patentet på Cysview i USA, har de fortsatt bare mellom 1,1 og 1,2% av dette markedet.

Jeg ønsker ingen diskusjon pm PHO her, så vennligst la det bli med dette.
Gamle gode Biotec Pharmacon, nå Arcic zymes har vel nå gpdt 10X på et år.
Life kan, jeg sier kan gjøre det helt store i løpet av relativt kort tid.
Og det er flere.
Og hvorfor ikke gå inn i shipping når syklusen tydelig snur opp?
Dette skjer alltid med noen års mellomrom.
Det er mange måter å tjene penger på i aksjemarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Om du drar på Volvat eller Aleris er ikke det ensbetydende med at de vil ha deg liggende der på sykehuset lengst mulig selv om de tjener penger på deg. Ja, de tjener penger på at du kommer å opererer prostataen din der men de fleste vil ha fokus og ønske om at operasjonen er vellykket slik at du får et godt liv. Du tar feil her, sorry
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
oivindl
08.08.2020 kl 20:29 3186

Om vi skal sette spådommene til OK i perspektiv, kan vi se på denne uttalelsen han kom med i starten av april:

"Personlig tenker jeg indeksene i toneangivende land kommer til å falle med 30-50% fra nåværende på kort, eller relativt kort sikt."

Realiteten er at OSE har steget 20% siden disse spådommene.
Så får enhver vurdere hvilke kursmål og spådommer en velger å stole på.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Laon
09.08.2020 kl 08:55 2996

En Shareville bruker "stoerdal" har laget sin egen analyse på Shareville. Jeg synes analysen var informativ
https://shareville-media.s3.amazonaws.com/streams/1596874564-image
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Laon
09.08.2020 kl 09:02 3048

Klippet fra xtrainvestor sitt forum angående aksjesplitt.
"6 august
James @James
09:57
Fikk svar fra CFO om dette
Hej och tack för ditt mail,Vid bolagsstämman som hölls idag (5:e augusti 2020) gavs styrelsen mandat att senare bestämma datum för genomförande av aktiespliten. Detta får dock inte infalla innan beslutet om split har registrerats hos det svenska Bolagsverket. ContextVision kommer att skicka ut separat melding/ar i enlighet med Oslo Börs’ Continuing Obligations of the Oslo Stock Exchange inför genomförandet."
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Laon
09.08.2020 kl 09:05 3039

Blir spennende neste uke. Teknisk er Motstanden 280 eller 28, spørs på aksjesplitt. Vi er 5kr eller 0,5kr under. Bryter vi gjennom utløses et stort kjøp signal.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
bulleye
09.08.2020 kl 09:43 3008

Det blir spennende å følge COV til uken, både mhp om tidligere topp på 280 ryker( intradag topp er 309), hvordan kursen vil utvikle seg etter splitt 1:10 og resultatfremleggelsen 13/8. Når det gjelder Q2 er det i grunnen totalt uinteressant om COV får et resultat på 5, 10 eller 15 mill.
Det som virkelig betyr noe er hva de sier om digital patologi (mottakelse i markedet, når kan vi forvente at kontrakter signeres, og hvor langt de har kommet i utviklingen av øvrige modaliteter innen digital patologi).
I tillegg må vi heve blikket noen år frem å se på hva analytikerne tror om omsetningsvekst og resultatvekst.
I siste analyse fra Norne har de estimert en omsetning på hhv 252, 308 og 436 msek for årene 2022-2024, samt et resultat etter skatt på hhv 111, 147 og 238 msek.
Hvis analysen til Norne viser seg å stemme for 2024 prises COV til en P/E under 10. Det er ekstremt lavt for et vekstselskap og ved en prising på feks 25-30 i P/E havner vi på en kurs på ca. 800. Det er mao. fremtiden (2-3 år) som vil være avgjørende om COV skal til 500-1000 eller falle tilbake til 100, ikke hva som blir resultatet i Q2 i år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
09.08.2020 kl 12:15 2928

Prosica er et amerikansk start up selskap etablert i 2014 som tror Digital Patology vil bli helt nødvendig utvikling.

"A new kind of pathology is here.
Laboratories that hesitate to embrace the era of data driven medicine will be left behind. With AI powered pathology, we’re helping labs pursue limitless possibilities for their business, customers, and patients"

https://proscia.com/

Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
09.08.2020 kl 12:49 2893

Noen frykter at COV skal få konkurranse og mitt svar til det er at: Ja, selvfølgelig skal de få konkurranse. COV er ikke alene om å se hvordan utviklingen vil gå innen kreftdiagnostikk. Så er det faktisk slik at bransjen ser konkurranse som en fordel mer enn en ulempe. Hvorfor det? Det de sier er at et helt nytt marked skal åpnes og det er nyttig at dette ikke overlates til et selskap alene, men at markedet angripes fra flere kanter. Vi skal tross alt endre måten kreft laboratorier jobber og det er en stor masse som skal endre retning, en alt for stor jobb for et enkelt lite selskap å påta seg.

De av oss som har erfaring fra PHO har erfart dette selv. Vi ser hvor håpløst det er for et lite selskap, med best teknologi å endre arbeidsprosessene hos klinikker. Hadde PHO hatt en fire fem konkurrenter som jobbet med det samme målet, hadde det trolig gått langt lettere å få det til.

Så det aktører i dette nye segmentet sier selv er at det at vi har konkurrenter er en fordel. Vi er konkurrenter samtidig som at vi hjelper hverandre å oppnå de endringene vi ønsker.

Det skal nå bi spennende å se hvor raskt det går å endre patologenes måte å arbeide på. Det er mange argumenter for at det skal gå ganske greit. Når det gjelder COV så har deres INFINY allerede vært i bruk ved mange laboratorier et par år. Dette som et ledd i utviklingsarbeidet og for å sikre et 100% system når det lanseres, som nå har skjedd.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Høres ut som rare unnskyldninger. At konkurranse ikke er bra for selskapet og senker prisene skjønner alle. Når selskapet i tillegg er markedsleder uten at det vises på bunnlinjen, ja da vet jeg ikke..

Når det gjelder Pho så solgte du deg ut for tidlig. Mange spennende institusjonelle investorer som kjøper seg inn i Pho. I Cov er det smånisser som bytter aksjer? Boble..
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

https://www.contextvision.com/contextvision-mandatory-notification-of-trade-primary-insider-2/

CEO har rundt 2600 aksjer i selskapet. Høres det ut som en mann som tror at selskapet skal 10x dobles i løpet av kort tid? Feberfantasier og leirskolehistorier.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
focuss
09.08.2020 kl 18:59 2692

Eremittkreps
Løp og sjøp PHO du.
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Når du sier det skal jeg jaggumeg sjøpe så mye jeg greier
Redigert 21.01.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
10.08.2020 kl 12:02 2631

Det virker som folk er forsynt med alsjer før Q2 resultatet på torsdag morgen.
Laber omsetning og ikke noe kjøpspress tyder på at investorene avventer q2 før de tar stilling til videre eksponering i COV.

Personlig tror jeg på et meget godt resultat og oppmuntrende guiding.

Lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
bulleye
10.08.2020 kl 12:17 2614

Antar du mener COV og ikke PHO?
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
10.08.2020 kl 12:58 2571

Selvfølgelig.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Lodge
10.08.2020 kl 13:26 2527

Ja, omsetningen har stoppet helt opp, er jo bare småposter hele tiden, svak interesse om dagene, men byksa jo greit opp på fredag. Splitten vil forhåpentligvis hjelpe, men vi vet jo ikke når den kommer, i det store bildet så betyr det jo ikke noe om splitten kommer denne eller neste uke..blir bare litt utålmodig!
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
10.08.2020 kl 14:44 2471

Det skal bli befriemde å få splittet alsjen så vi får flere tradere og mini-alsjonærer på banen.

Det er nesten alltid en fordel å få en splitt i selskaper med få aksjer.
Og jo flere tradere og mini aksjonærer, jo bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare