oivindl
19.07.2020 kl 10:50 2703

"Siden du skriver på et børsforum går jeg ut fra at du er interessert i å tjene penger i en skala langt utover det en jobb kan skaffe deg."

Det er nok mange som skriver hva som helst, for å oppnå et slikt ønske.
Du finner nok ingen slike innlegg fra meg, ei heller synes jeg penger er viktige nok til det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
19.07.2020 kl 11:18 2680

Da tror jeg at vi skjønner poenget ditt. Takk for advarsler. Fint hvis vi framover kan snakke om COV heretter. Både negativt og positivt. Hvis debattanten/forummedlemmet kun skal snakke om hva feil den andre motdebattantenen/forummedlemmet har gjort før isteden om å snakke sakelig om et tema/selskap så kommer vi ingen vei. Et finansforum handler om å dele ideer og tanker med andre om selskaps relevant innhold i håp om å tjene penger. Alle og enhver har mulighet til å sette seg inn i caset selv og ikke stole blindt på forummedlemmer. Hvis man gidder så er det også mulighet for å sjekke opplysninger som man mener er feil som forummedlemmer kommer med. Husk at aksjer er risiko, selv om man tror 100% på caset så kan det gå dårlig selvom. Og ting kan endre seg veldig fort
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 11:39 2665

Det at OK var bekymret for verdensøkonomien grunnet Corona er vel ikke spesielt. Det har vel de fleste vært i denne situasjonen og med all mulig grunn. Situasjonen vi er i har ingen noe erfaring med og den enorme pengetrykkingen skulle man tro ville skape ytterligere usikkerhet.. At han likevel kan bli bull på COV burde de fleste kunne se at er fullt mulig. I en slik situasjon vi er nå kan ens egen psyke i forhold til markedet skifte flere ganger i uka det bør de fleste ha opplevet vil jeg tro. Å drive å henge ut folk for å dette, blir å henge ut folk for å være helt normal. Cov har produkt som kan ha suksess til tross for usikkerheten i markedet for tiden.

Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 11:43 2656

Kaybdis
Det var svar til pafo som skulle ha det til at det var så stor risiko i COV og da var det naturlig å svare med å vise til investering han satser på.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
19.07.2020 kl 12:14 2613

Poenget er at argumentasjonen en her bruker ift Korona situasjonen/verdensøkonomien for hvorfor en gikk ut av f.eks. PHO kan en i stor grad også bruke ift mange andre selskaper - også etter mitt syn COV. Men mange skribenter driver med "cherry picking" avhengig av om en har investert eller ikke - og når en i tillegg hører veldig mange av de samme argumentene (unikt produkt, stort marked, kursen vil minst gå 5-10 gangeren mv), det eneste en har gjort er å bytte ut selskapsnavnet, blir det for meg lite troverdig. Videre er det veldig mange som også, gjerne i god tid etterpå, forteller at en har kjøpt/solgt (for å se kursutviklingen), nettopp for å vise at en har truffet godt på sine investeringer og hvor mye en har tjent - på HO (som er anonymt)....
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
19.07.2020 kl 12:19 2613

Spot on!
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 12:52 2582

De fleste på denne tråden har sikkert nå fått med seg at COV har to beslektede hovedsatsing områder, Medical Imaging og Digital Patology, hvor det er i markedet for Digital Patology at selskapet sier det vil bli ett 10 milliarder nok marked. Det betyr ikke at Medical Imaging ikke er spennende da det også her er sterk vekst og COV lanserte to nye produkter innen MI i 2019 og inngikk store nye kontrakter i USA i løpet av Q1 noe som førte til rekord resultat i Q1 og som COV sier vil fortsette.

Ultralyd er det største markedet for COV innen MI og her lanserte de et nytt produkt de kaller RIVANT og innen radiografy lanserte de sitt ny produkt Altumira. Om Altumira sier de dette:

“The reception of Altumira by the market has been beyond expectation. This highlights that we are in the forefront of transforming innovative technology into powerful products for improved diagnostic confidence and patient care. With the impending release of our new product, we have an even more valuable offer for imaging system manufacturers,” said Fredrik Palm, CEO of ContextVision.

Om Rivent sier de dette:

With its latest image enhancement product for ultrasound, Rivent, ContextVision offers the highest image quality and solves the increased demands for stronger processing with no compromise on the natural look.

Så her presenteres sterke vekstscenarier for Medical Imagine alene samtidig som de nå også er godkjent for et mange ganger så stort marked i Digital Patology.

Er det rart jeg med flere forventer sterk vekst fra Contextvision? Er det rart SB-1 mener aksjen skal dobles fra dette nivået? Og når den er doblet er vi ikke i mål. Her bør det bli vekst i mange år.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 13:05 2558

Her er meldingen fra februar i år som skapte min interesse.

ContextVision grows medical imaging market footprint with new global customers
STOCKHOLM – February 27, 2020 – ContextVision, a medical technology software company specializing in image analysis and artificial intelligence, announced new growth within its market-leading medical image processing business. Newly signed customer contracts in both Asia and the United States are driving increased revenue in Q1 2020 and beyond.

Er dette haussing? Ikke etter mine begreper. Jeg ser det som å dele informasjon jeg mener er grunnlaget for å tro på COV.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
19.07.2020 kl 13:19 2542

Ja de er i virket fall som helst ikke alene, vilket det virker som en del førsøker få det til att fremstå her. Det viser dette.

Bildeanalyse: For spesialisthelsetjenesten er de fleste løsninger rettet mot patologi basert på
radiologi- og bildefortolkning ved bruk av røntgen, CT, MR og ultralyd. Av totalt 56 FDAFigur 6: Kategorisering av 56 FDA-godkjente KI-løsninger basert på hva de analyserer
Forprosjekt - Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren
Direktoratet for e-helse 19
godkjente løsninger som er identifisert så er 26 relatert til radiologi. Av disse igjen er de fleste
innenfor kardiologi (hjerte og karsykdom) eller onkologi (kreftbehandling) med hhv 9 og 6
løsninger. Flere av løsningene anvender KI til å fremskaffe bedre, mer detaljerte bilder med
mindre støy og økt fremheving av detaljer som gjør radiologer og patologers jobb enklere.
Dette kan bidra til raskere analyser og bedre beslutningstagning. Vi ser også at de mer
avanserte løsningene anvender KI til å gjenkjenne og fremheve eller fargelegge elementer i
bildene som kan indikere blødninger, kreftsvulster, fortetninger eller redusert
blodgjennomstrømming. Flere bilder sammenstilles ofte for å bygge 3D modeller av organer
og svulster. Igjen fører dette til enda bedre beslutningsunderlag, spart tid og økt kvalitet i
beslutningene.

Det skader ikke att vise til att det finnes konkurrenter, Og det kommer vel tall snart som viser om de er på rett spår.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
oivindl
19.07.2020 kl 13:21 2536

På et anonymt forum, er eneste mulighet for å vurdere påliteligheten av kilden, les de som skriver, å sammenholde ulike uttalelser over tid, og gjerne etterprøve disse i ettertid.
I mine innlegg til OK var det stort sett sammenstilling av ulike uttalelser han hadde kommet med.
Hans beskrivelse av fremtiden, var vel ikke akkurat mainstream. Jeg fant det i alle fall påfallende at han samtidig kunne være så positiv til enkeltaksjer.

Å vurdere track record til en skribent, finner jeg helt naturlig. Ikke minst graden av nyanser, refleksjon og graden av skråsikkerhet.
Jeg registrerer at OK begrunner bommerten med forhold som var kjent i god tid og med god tid til refleksjon.
Det er også ting jeg tar med i min vurdering av kilder.
Mange misliker åpenbart dette.
Jeg er mest forundret over at ikke enda flere er opptatt av kildekritikk.
Men man ønsker kanskje ikke å være kritisk til en som snakker opp en aksje en selv sitter i?
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 13:31 2521

Pafo
Cov sier ikke de er alene i MI markedet. De sier de er markedsleder og mener noen her skrev de hadde over 50% av markedet

Når de gjelder DP så sier de selv at de er "First mover" Om de her mener de er den første med CE godkjenning og det finnes andre uten slik godkjenning kan du jo gjerne forsøke å søke litt på
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
petrol
19.07.2020 kl 13:31 2517

Men samme argumentasjonen benyttet du også på PHO. og der var det vel 30-40 dobling vi snakket om. Så forklarer du sceneskiftet med at forutsetningene ikke holdt seg oppigjen I PHO og det er vel for såvidt greit nok. Men hvor mange selskaper går etter den slagne landevei i sin livssyklus uten å treffe på uforutsette negative overraskelser - kanskje COV heller ikke vil være helt rettlinjet i sin forretningsUtvikling? Jeg synes du og OK har en altfor binær holdning til aksjemarkedet. Jeg har tro på COV, men dumper i veien vil komme.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
19.07.2020 kl 13:36 2512

Som jeg skrev, kanskje ikke tydelig nok, men jeg setter pris på advarselen og at du poengterer feil med analyser og overdrevet haussing av selskap fra andre forummedlemmer. Og du har helt rett, jeg prøver også å sjekke påliteligheten til de som skriver. Og som jeg også skrev - jeg er interessert i negative aspekter om et selskap. Som at COV har konkurrenter i sitt marked. Hvis man kun skal ha haussing om et selskap i en tråd blir man ofte fort skuffet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
oivindl
19.07.2020 kl 13:51 2502

Flott Laon, tror du har en fornuftig inngang til dette.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
19.07.2020 kl 13:53 2499

Påstand uten dokumentasjon fra en CEO eller en forumskribent har ikke den store verdien. Og att hitte en CEO med store
visjoner og meningar. Er vel ikke det vanskligaste her i livet. Om du skallerer ned deres påstand til 10 - 15 % av det de påstår
så kan det hende de har rett.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 13:56 2497

Petrol
Jeg står for alt jeg har skrevet om PHO i all hovedsak. Markedet er stort som PHO beskriver og BLCC gir bedre resultater enn enn hvitt lys. Problemet er at teknologien brukes så alt for lite, Flexscope som skulle gi så sterk vekst da det kunne brukes polikinisk ble for kostbart for klinikkene. Likheten mellom COV og PHO var at begge hadde utviklet selskapene basert på egen inntjening. Nå har PHO også begynt å emmitere for å bruke pengene på noe jeg ikke tror på og da er det naturlig for meg å se selskapet i ett nytt lys. Når man ser på guidingen til PHO finnes det ikke en eneste bitteliten grunn til å tro på den når vi ser utviklingen siste 3/4 år.

Forskjellen på COV og PHO er at COV i ekstrem grad er eierstyrt, mens PHO i ekstrem grad er administrasjons styrt I Cov er styret fullt lastet med aksjer i PHO vil de ikke ha aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 14:00 2497

Pafo
Når markedet blir begeistret for en aksje så er det i hovedsak begrunnet i hvordan man tror fremtiden vil bli. Fremtiden er ikke lett å dokumentere.. Det kreves andre ting av en CEO enn av en revisor.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
19.07.2020 kl 14:28 2453

Ja eg trur eg slepper det der, COV er ett tryggt selskap som sikkert alltid kommer att tjene penger. Men ikke i di mengder
som noen her påstår, men det later vi realiteterne vise med tiden. Det er i alle fall ikke noe vi kan påvirke. men det har vart
alt for ofte mange som kjøpt på topp pga, haussing som har vist seg grunnløs.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
19.07.2020 kl 14:54 2420

Det vil alltid være noen som kjøper på topp og det må folk nesten ta ansvar for selv dersom de ikke skal kjøpe fond. Men folk kjøper på topp også der. De som tror COV er på topp nå de kjøper selvfølgelig ikke nå. De som tror PHO er på topp nå kjøper selvfølgelig heller ikke PHO nå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
19.07.2020 kl 15:27 2395

Det kommer en dag da disse innsidere ønsker å frigjøre kapital som alle andre og da er det ikke sikkert at det er så kjekt at dem besitter så mye aksjer som dem gjør nå. Men er man inne så er man inne og da spiller man på alt man kan for alt det er verdt.
Lykke til, COV klarer seg nok bra.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
rockpus
19.07.2020 kl 16:00 2383

"Er det rart SB-1 mener aksjen skal dobles fra dette nivået?"

Dobles? Er det ikke 350 som er deres mål da?
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
rockpus
19.07.2020 kl 16:08 2373

Her setter du søkelys på noe svært vesentlig! Setter stor pris på dine innlegg her. Skribenten OK har også jeg opplevd på samme måte som deg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
19.07.2020 kl 16:25 2348

Dobles fra det kursen var da de skrev artikkelen. Altså 250
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
kreinh
19.07.2020 kl 16:38 2337

"Kreftsatsning kan gi ny dobling
ContextVision har nesten tredoblet seg på tre måneder. SpareBank 1 Markets tror aksjen kan doble seg igjen."

https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2020/07/05/7544144/sparebank-1-markets-tror-contextvisions-kreftsatsning-kan-gi-ny-dobling
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
oivindl
20.07.2020 kl 12:30 2143

"Når man ser på guidingen til PHO finnes det ikke en eneste bitteliten grunn til å tro på den når vi ser utviklingen siste 3/4 år."

Så du ikke dette da du selv var en stor tilhenger av PHO?
Heller ikke i mai, da du skrev dette?
"PHO har unike muligheter og det ville være en sensasjonell forsømmelse og ikke gripe dem."
https://finansavisen.no/forum/thread/97429/view/1973713?legacy=0#

"Forskjellen på COV og PHO er at COV i ekstrem grad er eierstyrt, mens PHO i ekstrem grad er administrasjons styrt I Cov er styret fullt lastet med aksjer i PHO vil de ikke ha aksjer."

Var dette anderledes da du var inne i PHO, eller hadde det bare ikke betydning?
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 17:13 2036

oivindl
Jeg har skjønt det jeg har trengt å skjønne om PHO tidligere og jeg skjønner det jeg trenger å skjønne om PHO nå. Ingen kan skrive alt en skjønner i et lite innlegg, men jeg ga beskjed tidlig om at jeg nå hadde andre ting i kikkerten. Hør med Bravi, det er lenge siden jeg inviterte han til å bli med over i COV, da han alltid har vært så frustrert over PHO og ledelsen. PHO er nå børsens mest shortede aksje etter FRO og det er en grunn for det. Alle med IQ over 70 skjønner at når man ikke tjener penger i USA med pris ca 1000 usd, så tjener man ikke penger i EU med halve prisen. I USA er refusjon innvilget i hele USA. I EU må det søkes i hvert enkelt land. Barneskirenn.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
20.07.2020 kl 20:04 1967

kanskje vi ser en re prising fra sist ath på 300 denne uken. Den gikk fint i dag kombinert med artikkel i finansavisen
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 20:27 1957

Jeg mener det er fint at SB-1 kommer frem til sin verdivurdering ved å sammenlikne med det jeg antar de mener er sammenliknbare selskap. Dette fordi å vurdere en fremtidig kontantstrøm må være beheftet med stor usikkerhet. Patologene arbeider i dag på samme måte de har gjort i 150 år så det er på tide at de også får ta del i utviklingen. Det COV tilbyr nå er mange kvantesprang i utvikling på en profesjon som alt for lenge har blitt holdt utenfor å ta del i hva moderne ny teknologi kan bidra med. Det blir rett og slett en revolusjon i det viktige faget det er å stille kreftdiagnoser.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare

Bra at du skjønner alt ang. PHO. PHO har et massivt potensial. COV er allerede markedsleder i sitt segment med 50% markedsandel? og fortsatt tjener de ikke penger. Når det gjelder digital pathology kommer konkurransen til å bli knallhard mot andre store internasjonale softwaregiganter. Hvorfor ønsker styret mer omsetning i aksjen? Er det fordi noen ønsker å selge?
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 22:02 1882

Det er ikke tilstrekkelig med top ekspertise i AI/ML, man må også ha dette.

A broad network consisting of biobanks, hospitals,
individual labs and potential customers provides us
with access to data with a representative distribution
and quality, which is the foundation for developing
valuable products.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 22:06 1875

De ønsker å splitte aksjen i 10 før kursen blir fire sifret.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 22:13 1858

Med bedre omsetting blir det lettere å ta aksjen til Nasdaq
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 22:20 1842

Jeg ser du har reelt behov for å lese deg opp om du skal diskutere COV.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
20.07.2020 kl 22:44 1819

Dette holder lenge for meg, og min forventning til kursutvikling er minst 100 kr (med nåværende antall aksjer 1000) innen utgangen av 2021.
selskapet har et enormt materiale i sine arkiver som det har tatt mange år med intenst og målrettet arbeid å tilegne seg..
First mover betyr i mine øyne at COV er først ute, og har derfor et fortrinn framfor andre aktører innenfor DP og AI teknologi.
Selskapet kan ut fra sin EU merking status på INIFY(® Prostate Screening lett komme inn på flere andre krefttyper som bl.a. tarmkreft.
___________________________________________________________________
ContextVision lanserer sitt første digitale patologiprodukt med CE-merking
STOCKHOLM - 29 juni, 2020 - ContextVision, et medisinsk
teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig
intelligens, kunngjorde i dag at det første digitale patologiproduktet i en
planlagt portefølje, har fått CE-merkestatus. Dette betyr at INIFY(®) Prostate
Screening nå er tilgjengelig for rutinemessig klinisk bruk i EU.

«Jeg er stolt over den fantastiske jobben vårt fremragende flerfaglige team har
gjort, når det gjelder å nå denne viktige milepælen for selskapet. Verdens
helsevesen er allerede under sterkt press som følge av stor arbeidsmengde og
mangel på ressurser. Både antall pasienter og kreftfrekvensen, er økende.
Intelligent teknologi vil være en viktig brikke i arbeidet med å løse disse
utfordringene, da med kraftige verktøy som vil støtte medisinsk fagpersonell når
det gjelder effektivitet og presisjon», sier administrerende direktør Fredrik
Palm i ContextVision.

"Vi er «first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked."
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
20.07.2020 kl 23:08 1754

-det første digitale patologiproduktet i en
planlagt portefølje-
_______________________________
Dette betyr at vi kan forvente ytterligere flere DP-godkjenninger i tiden som kommer, forhåpentligvis i løpet av inneværende ettersommer/høst, før nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 23:25 1728

Lunge og tarm er de to neste.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
20.07.2020 kl 23:39 1708

Men nå som de har "knekt koden" og er ute med sitt første produkt innen patologi - INIFY® Prostate Screening. Hvor lang tid er det estimert at de vil bruke på å utvikle nytt produkt, foreksempel for lunge og tarmkreft? Må de kjøre gjennom mange simuleringer, eller hvordan fungerer det? Må de utvikle egen algoritme for lungekreft eller bruker de et eksisterende produkt? Det må også sies at det blir veldig spennende når de får sin første kontrakt? Og Så tilbakemelding derfra
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
20.07.2020 kl 23:42 1700

Og er det noen som kan fortelle meg kostnadsbildet her? Hva koster en installasjon? Er det et betydelig after market?
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
Laon
20.07.2020 kl 23:43 1695

Eventuelt så skal jeg prøve å finne svar i morgen.. Jeg og Google finner svar på det meste ;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2020 kl 23:55 1678

Jeg ser noen forsøker skremme oss med at COV vil få konkurranse. Selvfølgelig vil vi det. COV kan ikke ta seg av alle kreftdiagnoser i verden alene. Her er det plass til mange , men så langt ligger Cov særdeles godt an og det er ikke gjort i en håndvending å få frem et kvalitetsprodukt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:38 Du må logge inn for å svare