Amerikansk boligsvindel?


USA har vaert nedstengt stoerre deler av mai. Og makter og presentere pending homesales tall som kun ligger 6% under fjoraarets tall.

Ingen tror paa disse dataene, hvor man ser at myndighetene har saa enorm panikk, at de kreerer tall ut fra loese luften;-)) Det blir like dumt saom naar Kina presenterte pmi tall over 50 etter at vesten gikk i lockdown;-))
Redigert 29.06.2020 kl 17:39 Du må logge inn for å svare

Jeg tror på tallene, hvorfor skulle jeg ikke det?

Gepard1,

Kjøpt mer bear i det siste eller satt noen solide shorter? Antar du mener norske eiendomstall også er manipulert i likhet med børsen.

Kan det være så enkelt som forsinket publisering av tidligere inngåtte avtaler. Eksempel: bindende bud i februar med avtalt kontraktmøte i mars. Kontraktmøte utsettes pga koronna så priser rapporteres med litt større forsinkelse enn vanlig?
Redigert 29.06.2020 kl 22:23 Du må logge inn for å svare
leo?
29.06.2020 kl 22:57 658

Også de tallene er rigget. Don’t fight the Fed.

Trump election year baby. All time high on the horizon.

Why not don't fight the FED ?
I USA kan boligeiere bare levere nøklene og gå fri av gjelden. Det er ikke fair vis a vis resten av verden.
Noen betaler dette, og det er nok bl.a. deg og meg.
Redigert 30.06.2020 kl 00:15 Du må logge inn for å svare
Olav2
30.06.2020 kl 13:54 343

Pending Home Sales Index (PHSI) er basert på antall kontraktssigneringer i bruktboligmarkedet og tilsvarer som sådan den norske statistikken fra Eiendom Norge.

Pending Home Sales Index:
-mai 2020: 99,6
-mai 2019: 105,4
dvs et fall siste år på 5,5 %

Eiendom Norge, antall solgte boliger:
-mai 2020: 9.615
-mai 2019: 10.389
dvs et fall siste år på 7,5 %

Før coronakrisen var salget følgende:

Pending Home Sales Index:
-februar 2020: 111,5
-februar 2019: 101,9
dvs en oppgang siste år på 9,4 %

Eiendom Norge, antall solgte boliger:
-februar 2020: 7.126
-februar 2019: 6.545
dvs en oppgang siste år på 8,9 %

https://www.investing.com/economic-calendar/pending-home-sales-index-902
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/statistikkbank/rapporter/manedsrapporter/#filesDownloadElement__

Fra februar til mai 2020 har Pending Home Sales Index gått fra 9,4 % oppgang til 5,5 % fall. Dvs er forverring 14,9 %-poeng.
Fra februar til mai 2020 har Eiendom Norge, antall solgte boliger gått fra 8,9 % oppgang til 7,5 % fall. Dvs en forverring på 16,4 %-poeng.

Litt bedre omsetningstall i mai 2020 i USA enn Norge som forholdsvis enkelt kan forklares med hva som skjedde i april 2020:

Pending Home Sales Index:
-april 2020: 69,0
-april 2019: 104.3
dvs et fall siste år på 33,8 %

Eiendom Norge, antall solgte boliger:
-april 2020: 7.038
-april 2019: 7.850
dvs et fall siste år på 10,3 %

Boligomsetningen bråstoppet mer i USA enn i Norge i april som medførte at flere omsetninger kom tilbake i mai i USA enn i Norge. Nedstengningen av samfunnet har både her hjemme og over dammen medført at en betydelig andel av boligomsetningen har blitt skjøvet fremover i tid. Jo mer bråstopp i april, jo flere boliger som skulle blitt omsatt i april dukket opp som omsetninger i mai.

Det er intet ved omsetningene i mai 2020 verken over dammen eller her hjemme som overrasker positivt når man tar inn i analysen effekten av at det var en betydelig andel boligomsetninger som skulle blitt omsatt i april dukket opp som omsetninger i mai. En forverring på 14,9 %-poeng i USA og 16,4 %-poeng i Norge fra mai i fjor til mai i år fremstår heller som svakt når man vet at så mange aprilomsetninger ble skjøvet fremover i tid.
Redigert 30.06.2020 kl 13:58 Du må logge inn for å svare