Hva er reell markedsverdi på Endur etter fusjonen ?


Hei.
Er det noen som kan regne ut riktig markedsverdi på selskapet etter fusjonen og emisjonen ?

I dag så er det utestående 212.64 mill aksjer i selskapet. Som jeg har skjønt det så skal aksjene deles 50-50 mellom selskapene. Det vil si at det da er 425 mill aksjer i selskapet + emisjons aksjene som jeg tipper blir omtrent 50-70 mill aksjer.
Da vil antall aksjer i selskapet være ca 500 mill eller litt under.

Da har vi en markedsverdi på dagens kurser ca 1,25 milliarder. + gjelden i selskapet.

Forventet omsetning i selskapet er 3 milliarder pr år fra neste år.

Hva er sånn noenlunde riktig pris på aksjen etter dette ?

Mvh
murpy
30.06.2020 kl 08:10 476

Da er innhentingen av kapital et faktum. da ble emisjonen på 1,50. antall aksjer i selskapet er nå ca 505 mill. kurs 1,50 antatt selskapsverdi med rep emi aksjer på 1,50 ca 760 mill..+ gjeld.
Kursen er langt under hva jeg håpet på da jeg ikke har kapital til å være med på rep emien.