Spår Caracent opp 100%


Stor vekst fremover, selskapet er billig.
Mitt kursmål er 36 kr.