Emisjon og aksjesplitt


Er dette positivt eller negativt ??
MPC Container Ships ASA ("Selskapet") ber om at en ekstraordinær generalforsamling i selskapet skal avholdes 13. juli kl. 12:00 (CEST) på elektronisk måte. Innkallingen er vedlagt denne og gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside https://www.mpc-container.com/ .

Selskapet har igangsatt en refinansieringsprosess for å sikre selskapets finansiering og likviditet fremover, og den ekstraordinære generalforsamlingen innkalles i denne forbindelse for å godkjenne en rettet emisjon av nye aksjer, gi fullmakter, blant annet for å gjennomføre en etterfølgende reparasjon tilbud og utstedelse av konvertibel gjeld, samt en omvendt aksjesplitt, som nærmere beskrevet i vedlagte kunngjøring.