BGBIO - En sannsynlig Covid-19 suksess


Bemcentinib, brukt til det formål å blokkere corona viusets invasjon i kroppens celler handler om noe helt annet enn å buke Bemcentinib i kombinasjon med Keytruda for å bedre behandlingen av pasienter med en langt framskreden type lungekreft. At sistnevnte ikke ble noen stor suksess har liten eller ingen relevans for Covid-19 prosjektet. Sannsynligheten for en Covid-19 suksess har sammenheng med at Bemcentinib er i stand til å blokkere hovedinngangen som virus bruker for å komme inn i kroppens celler, samt at Bemcentinib allerede har blitt vurdert av medisinske eksperter i England som deres fremste kandidat til å lykkes i deres Accord prosjekt. Dessuten har BGBIO allerede observert at Bemcentinib har evnen til å slå ut Corona viruset hos kreftpasienter som får behandling med Bemcentinib. England er blant de land i verden som er aller hardest rammet av Corona viruset, attpå til med en oppblomstring i den senere tid, derfor er det selvfølgelig rikelig med pasienter som er tilgjengelig for behandling med Bemcentinib i Accord studien. Dersom Bemcentinib blokkerer Corana viruset hos disse pasientene vil dette være observerbart i løpet av svært kort tid, og i så fall vil vi snart få de første fantastiske rapportene fra prosjektet. For verden hungrer etter en medisin som kan hindre at så ufattelig mange mennesker dør av Corona viruset verden rundt. Men dersom sommeren går mot hell uten at vi har hørt det jeg gjerne vil høre, ja da, men først da selger jeg alle de BGBIO aksjene jeg nå kjøper på 35 tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fljo
07.07.2020 kl 08:42 5420

OK, så du regner med at de vil presentere foreløpige resultater fra Covid-19 testingen i England?
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
focuss
07.07.2020 kl 08:44 5412

Jeg regner ikke med noe som helst. Må bare vente å se.Tror ikke meldingen stimulerer til å selge aksjen i forkant.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Nanoq
07.07.2020 kl 09:36 5142

rischioso for 5 dager ( 3 handelsdager) siden om BGBIO: "40 tallet blir ikke å se i dette caset på veldig lenge"...

Ja, så vet vi hva "VELDIG LENGE" betyr i din verden. Det er ca. 5 dager.

Interessant å se din forklaring...hvis du da evner å finne på en.

P.t. handles BGBIO i 40,25-40,50. Høyest hittil i dag: 41,15.

PS.: Troverdighet er ikke det verste man kan eie, heller ikke i et forum som dette.


Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare

Evig eies kun 1 dårlig rykte.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare

RE - Dr Alex Horsley, Respiratory Consultant at Wythenshawe Hospital and Medical Director of the NIHR Manchester Clinical Research Facility (CRF) at Wythenshawe, is leading the study.
Dr Horsley said: “Bemcetinib is a drug which has shown promise in clinical trials as a potential cancer treatment. However, it also works in two ways that we think will be helpful as a treatment against COVID-19. Firstly, it acts to block a receptor on the surface of cells which the virus uses to infect those cells. Secondly, it is then thought to prevent the virus from turning off those cells’ own anti-viral responses.

* Det er jo nettopp det jeg har skrevet, at det ikke er bevist noen virkningsgrad mot Covid-19 og at det er det som nå skal uttestes hvor det er kun 0,01% av kandidatene som vil få treff eller 99,9% som vil feile ...

RE - The UK Government’s Chief Scientific Adviser, Sir Patrick Vallance, said: ‘This is tremendous news today from
the Recovery trial showing that dexamethasone is the first drug to reduce mortality from COVID-19. It is
particularly exciting as this is an inexpensive widely available medicine

* Dette er jo også hva jeg har skrevet. En mengde kandidater har over tid på hele 11500 pasienter og 175 sykehus funnet frem til kun 1 som gir noe virkning - mao, feilingsraten er enorm så gjenstår det og se om BGBio sin Bemcentinib vil bli en av de 99,9% som feiler eller 0,01% som vil ha god nok virkning - oddsen er udiskutabelt høy for at det vil ende opp med at den ikke gir nok virkning som de fleste av kandidatene.

Dermed er jo dette helt i tråd med hva jeg har skrevet hvor dagens oppgang gir en unik mulighet til å posisjonere seg lettere for nedgangen som mest sannsynlig vil komme delvis basert på at det allerede er blitt flere utsettelser for når dataene foreligger, delvis basert på risken for at rekrutteringsutfordringene vedvarer og delvis basert på den høye oddsen for at Bemcetinib blir en av mange som havner i den desidert største gruppen (99,9%) som vil feile.

Mitt bet er at kursen skal ned og teste først det svake gulvet på 29,93nok så det mer solide gulvet på 24,7nok hvor en oppdateringsmelding som viser fortsatt rekrutteringsutfordringer vil bidra til akkurat det og en slik melding kan tikke inn hvilken dag som helst.

Mao, intet nytt under solen ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare

Det er en viss forskjell på en snarvisitt og en etablering ... ;)

Denne snarvisitten gir en gevinstsikringsmulighet - mest sannsynlig den siste på dette nivået før nesa vender ned igjen for fremover er det usikkerheten som vil råde med en overhengende risk om at rekrutteringsutfordringene vedvarer ...
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Nanoq
07.07.2020 kl 12:16 4839

Jeg tror det er mange investorer som ikke har lest CEO-uttalelsen i juni om Bemcentinib som en mulig behandling av Covid-19, og at det derfor er på sin plass å poste hele uttalelsen her.

Home / CEO uttalelse COVID-19
CEO UTTALELSE COVID-19
02 June 2020

Dette er utfordrende tider. Min prioritet har hele tiden vært helsen og sikkerheten til våre ansatte og deres familier samt å fortsette selskapets kliniske studier så langt det er mulig.

Parallelt med dette har vi jobbet iherdig for å se hvordan vi mer direkte kan hjelpe i kampen mot COVID-19. I dag, 28. april kunngjør vi vår deltagelse i et nytt nasjonalt britisk fase 2-kliniskutprøvings initiativ kalt ACCORD-2 (ACcelerating COVID-19 Research & Development: Phase 2 platform).

BerGenBios legemiddel bemcentinib er det første i en rekke av tre medikamenter utvalgt som potensiell behandling av pasienter innlagt på sykehus med COVID-19.

Selv om BerGenBios kliniske fokus for vårt legemiddel bemcentinib har vært behandling av kreft, så har vi vært klar over bemcentinibs antivirale effekter. Dette er blant annet vist i prekliniske modeller mot virus som Ebola og Zika, og nå med data som nylig utvidet dette til SARS-CoV-2.

Bemcentinib hemmer selektivt AXL-kinaseaktivitet, blokkerer viral opptak og forbedrer den antivirale type I interferonresponsen, som er en viktig cellulær forsvarsmekanisme mot virusinfeksjon.

Vi er bevisste vårt privilegium å bli valgt til denne viktige britiske studien. Vi kommer til å samarbeide tett med regjeringens vitenskapelige kontor, det nasjonale institutt for helseforskning i Storbritannia samt underleverandøren IQVIA som er utpekt for drift og kvalitetssikring av resultater.

Dersom vi oppnår positive resultater av utprøvningen, vil bemcentinib raskt gå videre til fase 3-testing og forberedelse av kommersialisering for å behandle COVID19-pasienter.

https://www.bergenbio.com/ceo-uttalelse-covid-19/
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Nanoq
07.07.2020 kl 12:47 4764

Denne nyheten fra i dag fastslår at vi ikke skal regne med at de som er smittet av Covid-19 oppnår immunitet, og at en medisin derfor ser ut til å bli den beste behandlingen mot sykdommen i overskuelig framtid. Om en vaksine - når den en dag blir tilgjengelig - kan skape beskyttelse, gjenstår å se...

Hvis Bemcentinib kan være positiv behandling for bare 10% av smittede Covid-19 pasienter, så er dette mer enn nok til å gi BGBIO et stort salg av denne medisinen. Både som en "silver bullet" behandling, eller som en kombinasjonsbehandling med andre medisiner, hvor det jo er større sannsynlighet for at dette kan virke positivt for mange flere pasienter .- både lettere syke og kritisk syke...

En dansk artikkel om immunitet vedr. Covid-19:

Nyt studie afliver ethvert håb om flokimmunitet for nu
07. jul. 2020
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-07-07-nyt-studie-afliver-ethvert-haab-om-flokimmunitet-for-nu
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
aibo
07.07.2020 kl 12:51 4733

Ingen håp om flokkimmunitet mot covid-19 i Spania
Det vil være svært uetisk å eksponere befolkningen for corona-viruset, hevder helseeksperter.

Dette er en av konklusjonene som kom frem da helsedepartementet i dag 6 juli presenterte resultater etter en omfattende testing av antistoffer i befolkningen.

5,2 prosent av Spanias befolkning har utviklet antistoffer, det vil si har hatt covid-19.
Beholder ikke antistoffer over tid
Resultatene viser at av de menneskene som hadde antistoffer i første testrunde, som ble utført i april, er det flere som ikke hadde det i tredje runde to måneder senere.

Det, sammen med andre usikkerheter, betyr at det er svært usikkert om det i det hele tatt er mulig å utvikle flokkimmunitet i befolkningen.

Folk som har fått påvist antistoffer, blir bedt om å vise forsiktighet, og ikke utsette seg for smitte fordi de tror de er immune.

Den største studien som er gjort
Tredje og siste testrunde ble avsluttet 22. juni, resultater forelå forrige uke, og i dag ble det holdt pressekonferanse.

Studien skal være den mest omfattende av sitt slag som er gjennomført i verden hittil.

Den viser at det er store variasjoner mellom de spanske regionene i hvor stor andel av befolkningen som har utviklet antistoffer blodet:

Det varierer fra under 2 prosent til 11,7 prosent.

2,3 prosent på Kanariøyene
På Kanariøyene har 2,3 prosent av de som deltok i undersøkelsen utvikler antistoffer, et av de fem laveste tallene av de spanske regionene.

Et representativt utvalg beboere i 1907 husholdninger på Kanariøyene var med i tredje runde.

4827 tester er utført, og 4505 blodprøver er tatt.

Over 68 000 deltok i Spania
Totalt i Spania er 68 296 mennesker i alle aldre og fra alle deler av landet testet i undersøkelsen, hvorav 54 858 deltok i alle tre runder.

Nesten 200 000 hurtigtester er utført. 9755 av disse på Kanariøyene.

Cirka 170 000 blodprøver er tatt, hvorav 9130 på Kanariøyene.

Resultater
5,2 prosent av Spanias befolkning har utviklet antistoffer.
Fra første til tredje testrunde er det 14 prosent flere som har utviklet antistoffer i Spania.
Tap av antistoffer var størst blant folk som var uten symptomer på covid-19, og minst blant de som har avgitt positiv PCR-prøver for covid-19, og de som hadde plutselig tap av lukt- og smakssans..
Andelen med antistoffer er høyere (6 prosent) i byer med over 100 000 innbyggere, enn i områder med mer spredd bebyggelse og tilsvarende innbyggertall (4 prosent).
Mellom 74 og 89 prosent av de som testet positivt for covid-19 to uker før studien, fikk påvist antistoffer.
Jo flere symptomer på covid-19, dess flere har utviklet antistoffer som er påvist i flere runder.
Størst andel varige antistoffer, 40-41 prosent, er de som plutselig mistet smaks- og luktesans.
27-31 prosent av de som har bodd sammen med corona-smittede, har fått påvist antistoffer i flere testrunder.
15 prosent av de som bor sammen med mennesker som har hatt symptomer, har utviklet antistoffer.
10-15 prosent av de som har hatt kontakt med smittede utenfor hjemmet, har utviklet antistoffer.
2,5-2,8 prosent av de som ikke har hatt symptomer, har utviklet antistoffer.
Det er ingen markante forskjeller mellom kvinner og menn.
Litt lavere andel antstoffer (3,5 prosent) blant barn og ungdom.
Blant helse- og pleiearbeidere er det cirka 10 prosent som har utviklet antistoffer.

https://edition.cnn.com/2020/07/06/health/spain-coronavirus-antibody-study-lancet-intl/index.html
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
07.07.2020 kl 21:48 4440

Jeg er spent på om det kommer noe nytt og interessant ut av BerGenBio sin deltakelse på konferansen Sachs Associates Digital Novel Coronavirus Investment Forum 8-9. juli (dvs i morgen og i overmorgen) der medisinsk direktør Dr. Akil Jackson vil delta i en paneldiskusjon første dagen om "The Potential Therapeutic Strategies to Prevent and Conquer Covid-19", mens han vil gi en presentasjon av selskapet dagen derpå. Bare informasjonen om BGBIOS sin deltakelse på denne konferansen var åpenbart nok til å løfte kursen over 9% i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
07.07.2020 kl 21:54 4420

Den går nok både 9% imorgen og torsdag. Kanskje mer fredag, dersom presentasjonen er god og med nyheter angående fremskritt? Mohn har laster opp flere dager på rad, har gjerne skumlest presentasjonen:-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
07.07.2020 kl 22:01 4425

Ja, det er det som er det spennende, om han vil si noe om progresjonen med Bemcentinib i Accord studien. Hvis det kommer en antydning til positiv informasjon i den forbindelse vil vi naturligvis få se et kraftig kurshopp.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
xjack
07.07.2020 kl 22:26 4303

Det er i seg selv lovende at de fremdeles er en del av den pågående ACCORD - studien, da man her har mulighet til å kaste ut kandidater og/eller ta inn nye.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
07.07.2020 kl 22:41 4235

Siste avsnitt kan bli spennende denne uka ..

Bergenbio skriver i pressemeldingen til kvartalsrapporten at de forventer å kunne se resultater fra studien senere på sommeren. 

Bergenbio vil komme med ytterligere oppdateringer og resultater så snart som praktisk mulig, opplyses det.

Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare

Ja, så er man i gang igjen med å love at det kommer foreløpige resultater under presentasjonen - selvfølgelig gjør det ikke det da man ikke kan samle opp kurssensitiv info og presentere det til de som tilfeldigvis er til stede på presentasjonen - slikt er ulovlig og av samme grunn må selskapet bruke en dedikert meldingskanal for å sikre at alle får den samme informasjonen på samme tid

https://newsweb.oslobors.no/search?issuer=12550

Derfor vil presentasjonen ikke inneholde nytt av betydning som ikke er meldt tidligere ...

Ærlighet varer som kjent lengst - også på forumet ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare

Ønske er 1 ting og statistiske realiteter er dessverre en helt annen:

Sannsynligheten er faktisk større for at det kan ende slik også for BGBio da hele 99,9% av alle kandidater feiler:

Tidligere har det vært knyttet store forventninger til vaksiner Novavax har utviklet. I september 2016 falt aksjen 84 prosent på børsen etter at en vaksine mot luftveisproblemer feilet i en avsluttende studie ...
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

«Ærlighet varer som kjent lengst - også på forumet ... ;)»

Ja, det var rette ræven som feis. ;-))

Det er vel få her på forumet som snur kappen etter vinden, som en viss Rischioso. Er du inne, så er the sky the limit, men så snart du har solgt er selskapet på konkursens rand og «no hope for success» er mantraet.

Lykke til, men jeg sliter med å ta den slags tendensiøse utspill på alvor.
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Bliss
08.07.2020 kl 11:00 3483


Rischioso skrev: * Det er viktig å understreke at de ikke ble invitert til accord studien pga virkningsgrad for det er den som skal sjekkes ut gjennom uttesting, men at den er bevist ufarlig å bruke og således har et fortrinn for om den gir en ønsket virkning så vil den kunne brukes raskere enn om den også måtte sjekkes ut mot bivirkninger - bare slik at det er sagt."
Ja, tryggheten ved bruk av Bemcentinib var viktig for BGBIO sin utvelgelse til Accord studien, men det er mye som er trygt som aldri kan være aktuell for en slik undersøkelse. Det aller viktigste kritieriet for utvelgelsen av Bemcentinib til denne undersøkelsen var det britiske forskerteamets positive vurdering av det kliniske potensialet til Bemcentinib for å kunne bremse/helbrede sykdomsforløpet til de som er dårlige av Corona viruset.
Det er dette potensialet BGBIO referer til i sin børsmelding: "Selv om BerGenBios kliniske fokus for vårt legemiddel bemcentinib har vært behandling av kreft, så har vi vært klar over bemcentinibs antivirale effekter. Dette er blant annet vist i prekliniske modeller mot virus som Ebola og Zika, og nå med data som nylig utvidet dette til SARS-CoV-2. Bemcentinib hemmer selektivt AXL-kinaseaktivitet, blokkerer viral opptak og forbedrer den antivirale type I interferonresponsen, som er en viktig cellulær forsvarsmekanisme mot virusinfeksjon. Vi er bevisste vårt privilegium å bli valgt til denne viktige britiske studien. Vi kommer til å samarbeide tett med regjeringens vitenskapelige kontor, det nasjonale institutt for helseforskning i Storbritannia samt underleverandøren IQVIA som er utpekt for drift og kvalitetssikring av resultater. Dersom vi oppnår positive resultater av utprøvningen, vil bemcentinib raskt gå videre til fase 3-testing og forberedelse av kommersialisering for å behandle COVID19-pasienter."
Alle på dette Forum vet at det ikke kommer info som hører hjemme i en børsmelding på konferansen i dag og i morgen, men jeg tror vi kommer til å få høre mer om de viktige prekliniske undersøkelsene som har imponert de britiske helsemyndighetene til de grader at BGBIO er deres førstevalg til undersøkelsen. Dessuten, siden det ikke er kommet en børsmelding om mer trøbbel med selve forskningsprosjektet kan vi fastslå at 'profetien' til rischioso om at selve forskningsprosjektet ender i fiasko befinner seg på ytterst tynn is.

Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Nanoq
08.07.2020 kl 11:16 3426

Vil det ikke være bare LITT merkelig hvis Bemcentinib ikke har en antiviral effekt på SARS-CoV-2 hvis det er riktig som det står i børsmeldingen fra BGBIO, at ...

..."Selv om BerGenBios kliniske fokus for vårt legemiddel bemcentinib har vært behandling av kreft, så har vi vært klar over bemcentinibs antivirale effekter. Dette er blant annet vist i prekliniske modeller mot virus som Ebola og Zika, og nå med data som nylig utvidet dette til SARS-CoV-2. Bemcentinib hemmer selektivt AXL-kinaseaktivitet, blokkerer viral opptak og forbedrer den antivirale type I interferonresponsen, som er en viktig cellulær forsvarsmekanisme mot virusinfeksjon." ???

Selv om bare 10% av de Covid-19 syke opplever merkbare positive effekter med en Bemcentinib-behandling, så åpner dette døren for fase 3, godkjennelse og salg av medisinen til markedet. Og ja, så er det dermed også åpnet opp for kombinasjonsbehandling med andre medisiner...sikkert med enda større effekter.

Og ellers kan vi jo bare håpe på at langt flere enn 10% av de syke kan få stor hjelp av BGBIO's Bemcentinib-medisin. Og at denne medisinen også kan brukes forebyggende for de som er mest utsatte for å bli syke.


Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
08.07.2020 kl 11:39 3352

Man kan si hva man vil, men no kl 11.37 røk det jævlig mange aksjer..
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
08.07.2020 kl 11:46 3309

Veldig store kjøp no..
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
aibo
08.07.2020 kl 11:48 3291

Mohn sine sluk av nesten 300.000 trader aksjer til under kr. 38 vil nok gjøre de kommende 48 timer til en mer behagelig reise...
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Nanoq
08.07.2020 kl 12:00 3227

"bare" ca. 30.000 stk....

men "free float" i BGBIO utenfor topp 20 aksjonærene er ikke mer enn ca. 30 mill. stk. aksjer (det er i alt ca. 86,7 mill. aksjer i selskapet). Man kan nok anta at minst 50% av disse 30 mill. stk. "free float" aksjene eies av langsikta pensjonskasser og langsikta private investorer,

tilbake som "free float" til tradere og andre investorer/spekulanter er det kanskje ikke mer enn 15 mill. stk. aksjer, så her kan det fort komme meget store kursbevegelser når det kommer kursdrivende nyheter.
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Bliss
08.07.2020 kl 12:13 3150

Her er en kort oppsummering av litt info som BGBIO sin egen sterke tro på suksess med Bemcentinib.
Fra Forskning.no 5 mai-20: "Legemidlet gjør det vanskeligere for viruset å overleve i kroppen. Vi har sett positive resultater som ikke ligner noe annet, sier Bergenbio-direktør Richard Godfrey til den britiske avisen The Mail on Sunday. Han er «ekstremt optimistisk» og mener det er 80 prosent sannsynlig at Bemcentinib vil kunne hjelpe koronapasienter. Godfrey sier til den britiske avisen at effekten man har sett i laboratoriet av Bemcentinib på covid-19, stiller effekten av andre legemidler i skyggen. Han forklarer dette med at det norsk-britiske legemiddelet fungerer på en helt annen måte enn blant annet Remdesivir.
TDN konfronterte Godfrey med hans optimistiske uttalelse og skrev at: Godfrey vil ikke utdype overfor TDN Direkt på hvilken måte uttalelsen i "The Mail" er tatt ut av kontekst, men sier at han fremdeles er absolutt like eller til og med mer optimistisk. Vitenskapen er robust og veldig overbevisende, sier han til TDN Direkt".
Altså: Godfrey tror selv på suksess med 80% ELLER MER sannsynlighet.
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

Jeg tror de aller fleste er ferdig opplest på caset

Alt taler for at dette skal gå veien - selv sitter jeg grunnet resultatene mot kreft; Covid-19 er en "hyggelig" bonus om den slår inn (hvilket jeg tror den gjør)


*Edit:

Interressant lesning:
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2670.full.pdf
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Nanoq
08.07.2020 kl 15:41 2752

Takk for interessant artikkel, hvor det også framgår at så snart det står klart at en ACCORD-kandidat ikke virker mot Covid-19, så blir denne medisinen droppet fra programmet. Så for hver dag som går uten at Bemcentinib utgår av programmet, så stiger altså chansen for at medisinen virker.

Derfor står det nok allerede nå klart for markedet at det ikke behøver å vente til endelig fasit ligger klar om 1-2-3 måneder. Hvis Bemcentinib fremdeles er en del av dette programmet om få uker, så tyder mye på at denne medisinen virker.

"Ray Sheridan is keen to keep up the momentum. “We have seen
things done in a really streamlined, efficient way, and people really
want to hold on to that. We liked the fact that it was really pragmatic,
so the moment you know a drug is not working it gets dropped and
then other drugs can get added. It also shows that you can use the
whole of the NHS rather than just the main academic centres."
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
bare meg
08.07.2020 kl 16:00 2666

Dette ser virkelig bra ut 😊
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Nanoq
08.07.2020 kl 16:01 2661

Fordi ACCORD-programmet i høy grad styres og administreres av sykehuspersonalet i NHS og ikke av eksterne akademikere, så er det jo stor sannsynlighet for at viktig info fra ACCORD-testene lekker ut til personer utenfor sykehusenes vegger via f.eks. de mange ansatte på sykehusene og via venner og familie til de syke.
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

Stemmer bra dette- i og med at "vi" hadde vært kastet ut for lenge siden om det ikke hadde vært effekt. Sett så dette sammen med kommende redegjørelse for effekt på covid-19 - så tipper jeg 4+4 blir 8 :)
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Grønn
08.07.2020 kl 16:40 2503

Ligger det så mye forventninger i børsmelding i morgen før åpning at vi får en saftig dupp om ikke det skjer?
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
08.07.2020 kl 16:43 2481

Nei, det er ikke priset inn en børsmelding imorgen..
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
focuss
08.07.2020 kl 16:45 2473

“Extreme outliers are the French diagnostics company Novacyt with an increase of 1983 percent or the Norwegian biotech company Bergenbio, whose course has increased by 532 percent. At the beginning of June, Bergenbio announced that it would test the drug Bemcentinib in a phase II clinical study against the coronavirus.”

https://personal-financial.com/2020/07/08/biotech-stocks-are-in-demand-in-the-corona-crisis/
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

Jeg forventer ingen børsmelding i morgen, og mulig jeg er litt treg- men jeg slo meg egentlig ikke til ro med at vi var videre med i Accord før i dag...

Følgelig ble det lastet ytterligere
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

BerGenBio announces amendment to the ACCORD clinical trial protocol for BEMCENTINIB as potential treatment for COVID-19
Bergen, Norway, 8 July 2020 - BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), a clinical-stage
biopharmaceutical company developing novel, selective AXL kinase inhibitors for
severe unmet medical need, in collaboration with the ACCORD (Accelerating COVID
-19 Research & Development platform) study sponsor, University Hospital
Southampton NHS Foundation Trust, announces the approval of an amendment to the
ACCORD-bemcentinib sub-protocol.

The amended sub-protocol will permit enrolled patients with COVID-19, who meet
the inclusion criteria for the study, to potentially receive bemcentinib plus
one or both of the two recently approved treatments for COVID-19: dexamethasone
and remdesivir.

Details of the ACCCORD trial can be found at www.accord-trial.org

- END -

https://newsweb.oslobors.no/message/509528
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare

Har Bergenbio økt med 532%??

Har ikke sett noe til det.
Redigert 20.01.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare