SAS får ikke en krone fra den Norske stat


SAS skal desværre ikke regne med at få en krone fra den Norske Regering. De bruger borgernes penge på noget andet. De giver ikke støtte til lufttrafikken.
Måske kan SAS få et lån, som det eneste.
Håber SAS og NAS overlever og måske rykker teltpælene længere ned mod syd , for den norske regering har ingen interesse i dem.

Norge må ta seg av sine flyselskap Norwegian og Widerøe. SAS er Sveriges og Danmarks ansvar. Samtidig kan det minnes om at
av SAS sin trafikk i Skandinavia, står Norge for ca 40 %.
Norge gir flyselskap som betjener Norge fritak for flyavgifter og moms under coronakrisen.
Sverige og Danmark kan ikke stå uten flyselskap. Om Norge skulle havne uten hovedflyselskap, så aktualiseres evt. gjeninntreden i
SAS. Men før det, bør Norge isteden starte nytt flyselskap, hvis de skulle miste Norwegian.

Det står nå 16000 fly på bakken verden over. Det vil være for mange fly i 1 - 2 år fremover. Og dermed billig å få tak i fly.
MAX-flyene kan det være at ender med at ikke får sertifisering. Etter min mening bør de ikke få sertifisering.

Norge må nå sørge for sine flyselskap. Og holde evt. utenlandsk majoritet unna Norwegian. Kan kanskje godtas for en
kortere periode ? På sikt må Norge ha kontroll på sitt hovedflyselskap. Men dette skal vi ikke la noen utnytte.
Rasling med nytt flyselskap og boikott av ikke-nordisk kontrollerte flyselskap virker.

Dessuten har Norge mange måter å straffe Tyskland, Storbritania og Irland på, om de skulle prøve seg. De har ikke
noe å tjene på å evt. legge seg ut med oss.

Det er viktig med god konkurranse i det skandinaviske og nordiske flymarkedet. Hele Norden tjener på det.
Redigert 30.06.2020 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
SL59
30.06.2020 kl 19:40 498

Norge MÅ ikke ta seg av NAS. Selskapet er blitt drevet ekstremt dårlig, over flere år. Enormt gjeldsopptak og ekspandering i ulønnsomme markeder.

En kan riktignok argumentere for at flyselskaper er essensielle tjenesteleverandører, på lik linje med politi, sykehus mm. Men det er ingen logikk i at NAS har noe som helst krav på støtte fra staten. Jeg mener personlig at NAS sine aksjonærer burde ha tapt alt, og at staten skulle tatt over skallselskapet og tilført likviditet nok til å beholde arbeidsplasser/ruter innad i Norge (og kun Norge). Deretter gjennomført et nedsalg når korona-krisen løser seg.

Kall det norske interesser da. Om NAS bukker under, er det rimelig naturlig at norske interesser starter nytt hovedflyselskap.

NAS ble nektet å fly av staten.
Staten gjorde ikke det du beskriver. Jeg er enig med deg der, men det skjedde altså ikke. Det kunne blitt konket, og staten kunne
tatt over boet. Og gjennomført nedsalg senere.

NAS har vel nå lært og holder seg til lønnsomme ruter. Og unngår å selge billetter for billig. Det bekymringsfulle er NAS' store gjeld.

Det må være et tankekors nå, at det er et enormt antall fly på bakken verden over. Det er altså et stort poeng å kunne ha et selskap
med lite gjeld å kunne fly noen få av disse flyene med.
Redigert 30.06.2020 kl 23:28 Du må logge inn for å svare

NAS ble aldri nektet å fly. Markedet ble kraftig redusert, det er noe annet.
Hva selskapet har lært gjenstår å se. Det ser ut til at NAS føler seg presset til å starte opp for å forsvare markedsandeler, det er ikke sikkert det er lønnsomt.

Staten stengte ned Norge en periode. Sånn sett ble selskap som Norwegian og SAS forhindret i
å fly sine ruter. Dette er diskutert på gamle NAS-tråder, og fremkommer godt der.

https://www.dn.no/luftfart/sas/norwegian/ryanair/ryanair-sjef-spar-priskrig-pa-flyreiser/2-1-836913
Vi har behandlet at Tyskland (les Lufthansa) og Storbritania (les IAG) neppe vil legge seg ut med Norge på luftfart.
Men så har vi irerne. Ryan er sannsynligvis for en del Rothschild i bakgrunnen. Og de har verdens største
leasingselskap.
Ryanair har billige billetter, men en del annet ved Ryanair er mindre poplulært.
Samfunnsøkonomisk over tid er det nok viktig at selskap som SAS og Norwegian har visse
markedsandeler i det skandinaviske, nordiske og nordeurpeiske markedet. En ting er hva som
lønner seg for NAS, noe annet hva som OVER TID lønner seg for Norge.
NAS sier de vil konkurrere. Kanskje de er bedre til å konkurrere enn SAS ? Vi får se.
Men nå er NAS ikke majoritetseiet av norske interesser. Målet vårt bør være at dette endrer
seg senere. Gitt at vi mener det er fornuftig å opprettholde NAS. Flytilbudet i Norge har for
en del med kritisk infrastruktur å gjøre. Denne bør vi ikke eventyre ut til profittinteresser i
utlandet. Det gjelder for Norge og norske interesser nå å manøvrere best mulig i forhold til
våre utfordringer på dette område.

En balanse mellom Norwegian, SAS, Ryanair og andre flyselskap, kan være bra for Norge.
Ryanair bidrar til å trekke NAS og SAS sine priser ned. Det er det fordeler i.

Norge og norske interesser må tenke langsiktig. Vi kan ikke tillate at irske (med muligens
Rothschild i bakgrunnen) overtar norsk luftfartsinfrastruktur. Norge og norske interesser
må støtte opp om det som er bra for Norge totalt sett.
Redigert i går kl 18:03 Du må logge inn for å svare

Folk kan studere hvor galt det kan gå, når en ikke passer på kritisk infrastruktur i et land.
Ta Arlanda Express. Svenskene gav Hong Kong selskapet MTR kontrakt til 2046.
Resultatet har blitt svindyre billettpriser, som igjen har lagt en demper på flytilbudet
ved Arlanda.