Bil og motor

 

Opprett ny tråd

En tolldirektør regner på klimaeffekter.


https://www.dn.no/innlegg/elbil/elbilpolitikk/klima/innlegg-trettenmilliarderssporsmalet/2-1-832428?utm_source=front&utm_campaign=lsrjgr

Han skal ha honnør for å ha funnet frem tallene. Men på klimalogikk så butter det. Samtidig kan det norske ELbilregime være modent for
justeringer i den dyre enden.

ELbil privilegier ble gitt i Norge, for å bidra til å få frem ny miljøvennlig teknologi. Noen måtte gjøre dette for å få litt fart på omlegging i
miljøvennlig retning. Selv Arthur Buchardt har ikke skjønt eller villet skjønne dette.

Norges innsats på dette området må kunne sies å ha hatt noe for seg. Norge har blitt lagt merke til på dette. Og ELbil har vokst frem
raskere enn det ellers ville ha gjort. (Og har tolldirektøren regnet på hva vi har tjent på ELbil aksjer ?).

Nå er det imidlertid blitt slik at dette bør sees nærmere på. Fordi dyre ELbiler er ikke poenget med støtten. Heller ikke å understøtte
velhavende familier. Så dyre ELbiler bør ikke få fulle avgiftsfritak. Oppgaven nå er å finne fornuftige løsninger på dette.
Billige ELbiler bør fortsatt ha ingen eller lave avgifter.

Hensikten er å understøtte miljøvennlig teknologiutvikling som monner, ikke å understøtte luksus eller rike mennesker.

Verdens utslipp må ned. Det er det som er oppgaven. Fremvekst av ELbiler betyr at en større og større del av bilparken ikke har
utslipp ved å kjøre bilene.
Å begynne å blande kull inn i dette er feil. Kull er en separat debatt.
Fremvekst av ELbiler virker også positivt på fremvekst av ELbusser, ELlastebiler, ELdrosjer, ELanleggsmaskiner osv. Og grønn skipsfart og luftfart.
Samt grønn industri.

Det globale kullforbruket kuttes og fornybare energier øker. En viktig faktor er hastighet og omfang av dette.

I stedenfor at Norge selger strøm for billig til utlandet (vi er forhindret fra frie eksportpriser pga. Acer), kunne norske ELbilister bli
tilgodesett med billig eller gratis strøm. Som et tiltak for å bedre norges konkurranseevne. Den norske ELbilparken bruker bare
0,6 TWh pr. år. Norsk vannkraft alene er på 145 - 150 TWh. Så kommer norsk vindkraft i tillegg. Det er altså en bagatell ELbilene
utgjør av totalen.

Så lenge Norge ikke kan selge strøm med frie eksportpriser, bør vi bruke strømmen selv. Det vil lønne seg for Europa å tillate at
Norge får frie eksportpriser. Men vi er ikke der foreløbig. Da bør vi bruke strømmen selv, og ikke tillate lagt en eneste utenlandskabel.
Vi må inn med mer norskeiet kraftkrevende industri i Norge. Det står også godt til norskeiet shipping. Og fx norske mineral og grunnstoff
forekomster.
Redigert 30.06.2020 kl 18:05 Du må logge inn for å svare