Emisjon i Zwipe?


Emisjon i zwipe? Kassa til zwipe blir stadig mindre. Når kan ny emisjon komme å til hvilken kurs?
sveno
02.07.2020 kl 22:52 580

Makan til tråd. Sånn er det med alle utviklingsselskaper, på et eller annet tidspunkt blir det make eller break. Selskapet gjennomførte en emisjon i februar og har uten andre inntekter penger nok til et stykke inn i 2021. Dere bør lese dere opp hva som har skjedd med selskapet siden februar. Jeg har en annen tråd hvor jeg har lagt ut en masse lenker.

Dumping av kursen pga emisjon? Inntekter først 2021?

Nok en aksje som skal trykkes ned (utvannes) av en emisjon? Eier heldigvis ikke den aksjen, men har luktet på den.