44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år

Fropro
11.09.2018 kl 11:36 1234

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/J1y8Om/44-raadmenn-kjoept-ut-av-kommuner-paa-under-fem-aar

Den siste i rekken av rådmannen som har fått sluttpakke, er Svein Aannestad, som ble avskjediget av kommunestyret i Notodden 5. juli. I sluttavtalen forpliktet partene seg til ikke å kommentere saken offentlig, og med seg ut døren fikk rådmannen en fallskjerm på 1.845.000 millioner kroner. Da er ikke lønnsveksten tatt med i beregningene.
– Jeg må helt ærlig si at jeg ikke vet hva som er begrunnelsen for at rådmannen måtte gå, selv om jeg er leder for opposisjonen, sier kommunestyremedlem Tonje Harbek Brokke (H).
Ordfører i Notodden, Gry Fuglestveit (Ap), ønsker ikke å kommentere saken eller si hvorfor kommunen holder årsaken hemmelig. Tidligere rådmann i Notodden, Svein Aannestad, har ikke besvart VGs henvendelser. Aannestads advokat, Else Bugge Fougner, viser til avtalen med kommunen, som sier at partene er enige om å ikke kommentere saken ut over å vise til sluttavtalen.
Rådmannens sluttpakke ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer. De 16 personene som stemte mot sluttpakken, erklærte at de ikke hadde tillit til ordføreren på grunn av håndteringen av rådmannssaken.

Kanskje det er ordføreren som er problemet?
Peer G
19.09.2018 kl 12:16 1087

En stats råttenskap kjennetegnes med sine mengder byråkrater og advokater. Norge har fullt opp av begge deler, og det i alle ender. Helseskandalene: Mistet jobben - beholdt millionlønn Skandalesjefer fortsetter - eller får fete sluttpakker.
http://www.vg.no/forbruker/helse/sykehus-norge/helseskandalene-mistet-jobben-beholdt-millionloenn/a/10003735/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/J1R8o6/helsetoppene-tjener-hundretusener-paa-styreverv-i-andre-bransjer-kan-ta-vekk-noe-fokus
Hektar
19.09.2018 kl 12:27 1079

Er ikke det der en gammel julesang? Du vet, 15 korrupte statsråder, 44 rådmenn med sluttpakke osv.
Peer G
15.10.2018 kl 07:17 865

Fremskrittspartiet er imot bompenger. Men flere av medlemmene får lønn fra bompenger.
https://www.nrk.no/norge/frp-topp-i-styret-i-bompengeselskap-1.6730533
https://www.klartale.no/norge/politikere-far-lonn-fra-bomselskaper-1.327238
Med Frp i regjering har antall bomstasjoner med innkreving økt kraftig. I 2013 var det 170 bomstasjoner med innkreving i Norge, i fjor var antallet økt til 240. Hittil i år er det registrert 233 bomstasjoner med innkreving. Dette antallet er ikke endelig, og tallet kan stige.
https://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2017/07/06/Antall-bomstasjoner-har-%C3%B8kt-med-Frp-i-regjering-14984352.ece
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kv5wo/Frp-politikere-far-betalt-fra-bomselskaper
joakimo
18.10.2018 kl 13:46 741

Veldig ofte er ordføreren hovedproblemet. Når en rådmann oppnår en høy sum i "erstatning" for å slutte, må det nesten uten unntak skyldes at kommune, og ordfører, ikke har saklig grunn til å si opp vedkommende. Hvis kommunen har en dokumentert oppsigelsesgrunn ville neppe rådmannen oppnådd annen "erstatnng" enn et spark i baken. Jeg tenker her spesielt på tilfeller hvor det avtales taushetsplikt om sakens realiteter.