Ledelsen konverterer lån og ingen rep. emisjon i selskapet.


Endúr ASA – Vedtak kapitalforhøyelse
Styret i Endúr ASA (Selskapet) har i dag, 9 juli 2020 i medhold av en fullmakt som ble tildelt styret av Selskapets ordinære generalforsamling 18. juni 2020 besluttet å øke Selskapets aksjekapital med NOK 33 333,32 ved utstedelse av 3 333 332 nye aksjer.

2 000 000 aksjer er utstedt til Handeland Industri AS der oppgjør er gjort ved gjeldskonvertering av aksjonærlån på NOK 3 000 000 til kurs 1,50.

Vis børsmeldingen
666 666 aksjer er utstedt til AS Flyfisk der oppgjør er gjort ved gjeldskonvertering av aksjonærlån på NOK 1 000 000 til kurs 1,50.

666 666 aksjer er utstedt til Eikeland Holding AS der oppgjør er gjort ved gjeldskonvertering av aksjonærlån på NOK 1 000 000 til kurs 1,50.

Levering av aksjene forventes å finne sted på eller omkring 13. juli 2020, etter Kapitalforhøyelsesregistreringen. Aksjene vil bli registrert på en særskilt ISIN, og vil først bli notert og omsettelige på Oslo Børs etter offentliggjøring av et noteringsprospekt som vil bli utarbeidet av Selskapet og godkjent av Finanstilsynet, hvilket forventes å skje i september 2020.

Styret har vurdert flere ulike transaksjonsalternativer for å sikre tilførsel av ny kapital og redusere selskapet netto gjeld. Basert på en overordnet helhetsvurdering, hvor blant annet Selskapets kapitalbehov, aksjonærlånenes forfallstidspunkt, gjennomføringsrisiko og tilgjengelige alternativer ble vektlagt, samt diskusjonene med Oceano AS i forbindelse med fusjonen og det felles ønske om å sikre Selskapet en enklere gjeldsstruktur med mulighet for refinansieringsordninger, har styret etter nøye overveielser besluttet at gjeldskonverteringen av aksjonærlån er et alternativ som ivaretar Selskapet og aksjonærenes felles interesser. Av denne grunn har styret sett det nødvendig å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
CEO Hans Petter Eikeland, Endúr ASA, mobil +47 932 08 177
CFO Morten Riiser, Endúr ASA, mobil +47 406 39 734

https://newsweb.oslobors.no/message/509640

Det er i vertfall nå ingen tvil om at ledelsen har kjempe tro på selskapet når de konverterer lånene til selskapet i aksjer. Dette er jo kjempenyhet.
De ønsker heller ikke å innhente ytterligere kapital ved en reparasjons emisjon. Her har mange solgt aksjene for å kunne hente de inn igjen på 1,50. Dette blir det nå ikke noe av og de må hente aksjene igjen i markedet. Her kan det bli liv fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare

Dette var gild lesnad, takk til dei som har lempa ut i det siste. Dersom alle held på lutane sine til 3 kr no, vert dette løye.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Yzf R1
10.07.2020 kl 08:47 8231

Kommer nok til å bli et løft her i dag .
Spennende hvor dette kan ende på sikt.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Woody
10.07.2020 kl 11:10 8043

Ja, det blir som et innsidekjøp å regne dette. At de også tar bort reparasjons emisjonen betyr at de ikke vil la seg utvanne for penger. De regner med kursen skal stå høyere neste gang det kommer emisjon, som ved et oppkjøp.

Lykkes de med å skape en totalleverandør av marine tjenester kan dette bli veldig stort. Er mange små nisjer med høye marginer som Endur tenker å få inn under paraplyen så man kan levere totalpakker der kunden slipper å forholde seg til flere selskaper. Nå er man helt i startfasen der eiere og innsidere laster på 1,50. Spennende fremtid!

Presentasjon av nye Endur:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5408666330004949259
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Pinox
10.07.2020 kl 21:56 7800

Veldig troverdig presentasjon, dette trur jeg at de klarer å gjennomføre. Og som de nevnte så sikter de til hele Norden de kommende årene, dette trur jeg blir et fantastisk eventyr for oss med aksjonærer også.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
hango
11.07.2020 kl 02:28 7628

Hvor står det at det ikke blir rep emisjon?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Pinox
11.07.2020 kl 07:16 7559

Det står både under "vedtak kapitalforhøyelse" fra 9.juli
Og her på forumet under denne tickeren. Klipt og limt fra "vedtak kapitalforhøyelse" av trådstarter.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
11.07.2020 kl 08:19 7511

Siste linje.

Styret har vurdert flere ulike transaksjonsalternativer for å sikre tilførsel av ny kapital og redusere selskapet netto gjeld. Basert på en overordnet helhetsvurdering, hvor blant annet Selskapets kapitalbehov, aksjonærlånenes forfallstidspunkt, gjennomføringsrisiko og tilgjengelige alternativer ble vektlagt, samt diskusjonene med Oceano AS i forbindelse med fusjonen og det felles ønske om å sikre Selskapet en enklere gjeldsstruktur med mulighet for refinansieringsordninger, har styret etter nøye overveielser besluttet at gjeldskonverteringen av aksjonærlån er et alternativ som ivaretar Selskapet og aksjonærenes felles interesser. Av denne grunn har styret sett det nødvendig å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
thypoon
11.07.2020 kl 21:55 7202

Bra kjøp på dagens kurs. Enorm oppside
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
peren
12.07.2020 kl 16:29 6888

Oppsiede JA!
Men enorm ,NEI!

Realistisk så ser vi denne bikke over 2 kr innen et par måneder?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Woody
12.07.2020 kl 19:50 6749

Kommer an på hva man legge i enorm oppside, men det er klart at hvis Endur blir en stor leverandør av marine tjenester i hele Norden, så kan man regne med at selskapet vil bli verdt milliarder og da vil også kursen stige flere hundre prosent. Det skal jo satses på havvindparker og oppdrettsanlegg, som er i sterk vekst. Typisk service og vedlikehold gir høye marginer. Marginene er høye for nisje- og spesialselskapene langs kysten og Endur vil utfordre disse ved å kunne tilby alt fra en og samme leverdør langs hele kysten. Det blir jo litt som man har sett i retail dette her. At bransje etter bransje blir tatt av en større kjede.

Man vet aldri når markedet velger å prise inn fremtiden. Det vil opplagt komme triggere fremover ettersom det er varslet oppkjøp. Ved nye oppkjøp kan ting bli klarere og da vil aksjen prises høyere. Blir ting klarere vil jo risikoen minke og da vil kursen stige.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
murpy
12.07.2020 kl 20:10 6706

Og da kan det være greit å ha denne i porteføljen fra dagens dato. Venter man for lenge mister man ofte den største oppgangen.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
12.07.2020 kl 20:49 6645

Kan fort bikke både 3 og 4 innen ett par mnd. Det er mitt bet.
Anbefaler å høre på presentasjonen av Nye Endur.
De har noen spennende planer som eneste totalleverandør til bransjen. Blir veldig greit forklart i presentasjonen.

https://attendee.gotowebinar.com/register/5408666330004949259
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Norbo
12.07.2020 kl 22:00 6537

Scana har nok ikke planer om å bli mindre de heller tror jeg.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Vek
13.07.2020 kl 10:42 6215

Virker ikke akkurat som at det blir et rally her..:)
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
13.07.2020 kl 11:13 6167

Ok.. jeg er klar når det evt kommer:)
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
murpy
13.07.2020 kl 11:19 6149

Tror det snart blir litt morsomt i Scana igjen.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Seriøs
13.07.2020 kl 11:48 6088

Hva har dere som kursmål på Endur? Tenker kort sikt 3 mnd og 1 år? prøv å vær realistisk:)
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
13.07.2020 kl 11:48 6076

Du er stadig her og snakker om Scana?! Har de ikke egen tråd, eller er du litt i knipa?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
13.07.2020 kl 11:52 6070

Er allerede nå i dialog om oppkjøp.
Tenker vi kjapt kan bikke 3,- om det er spennende selvskap som kjøpes, og en og annen kontakt kommer på bordet. Vi har tydeligvis nådd bunnen her.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Han tør vel ikke kommentere på scana trådene igjen da han gjentatte ganger er tatt for bløffing ;)
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Muffe
13.07.2020 kl 13:38 5895

Det jobbes på her nå.
Ledelsen vil bli ferdig og fokusere på vekst.

https://newsweb.oslobors.no/message/509747
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Furuen
13.07.2020 kl 15:18 5761

Enda en melding:

14:17 Endúr ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 3. august 2020ENDUR
Det vises til tidligere børsmeldinger knyttet til fusjonsprosessen mellom Endúr ASA og Oceano AS. I forbindelse med overnevnte fusjonsprosess kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA mandag 3. august 2020 kl. 11.00 i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg. Innkallingen som er vedlagt denne meldingen blir også distribuert per post til Endúr ASA sine registrerte aksjonærer pr dato. Innkallingen vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets webside: www.endur.no.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Informativ selskaps og ambisjonspresentasjon av styrets leder etter sammenslåingen, Øivind Horpestad for nye Endur! Min vurdering er at nye Endur satser stort i et marked som har flere markedsprodukter som verden ønsker seg, er i sterk vekst, og som i tillegg har gode marginer. Dette kan fort kalles en god start .. Det eneste jeg savnet i presentasjonen var informasjon om potensielt andre konkurrerende aktører. Videre tror jeg at å ha oppkjøp av aktivitet og organisk vekst som hovedstrategi er innbefattet med en viss risiko – oppside så vel som nedside. Horpestad flagger «kraftig vekst» og «tjene penger, mens vi vokser». Dette er to ambisjonsområder som kan tulle det hver for seg og spesielt i sammen. Her håper jeg at ledelsen treffer godt med alle oppkjøp, sikrer godt samspill mellom mennesker og teknologi i den nye organisasjonen i tiden fremover og med dette sikrer effektive arbeidsprosesser og god inntjening. Etter presentasjonen sitter jeg igjen med en god følelse av at Horpestads erfaring fra NRC Group vil være en viktig driver for suksess i denne prosessen. Ser frem til at det nye Endur news i de kommende ukene og månedene, og at de tekniske resultatene til aksjene vil stemme mer og mer overens med de selskapets omsetnings og inntjeningsevne! Ser ut som 1,52-1,60 vil være omsettingsområde frem til neste nyhet av relevans. Håper dere alle er trygt plassert på toget da, for etterpå blir det nok fort satt en ny bunn et godt stykke nord for dagens kurser.. Lykke til
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Pinox
14.07.2020 kl 19:11 5309

Jeg sitter igjen med samme følelse og tanker. Tenker også at konkurransen deres ikke vil være spesielt stort heller, siden, som nevnt i deres presentasjon. Så skal de skape noe som ikke eksisterer enda, sammensatt av mange små bedrifter.
Hva gjelder vindkraft, kunne de selvsagt sakt litt mer om.
Men fokuset er akvakultur virker det som.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
G-Aksje
15.07.2020 kl 00:15 5101

Enig i at presentasjonen virket overbevisende, men etter å ha lest på NRC tråden luftet jeg et par spm. på en annen ENDUR tråd, ingen som kom med noen synspunkter. Tenker at Horpestad er litt for mye «selger», vet hva han skal si for å få det til å høres tilsynelatende enkelt ut å bygge et nytt selskap basert på konsolidering og at markedet bare venter på at det skal skje. Er det virkelig så enkelt?

« 01.07.2020 kl 12:41
5297
Har lest litt på NRC trådene, Horpestad får ikke de beste skussmålene ift. uhemmet oppkjøp og dårlig økonomistyring. Ser at fremtidige oppkjøp også er en del av strategien ifbm. med denne fusjonen. Er det noen som har tanker rundt dette og er investorene i Oceano virkelig de rette å involvere seg med?»

Noen som har synspunkter? Ser blant annet at meldingene NRC kommer med ofte er i det svenske jernbanemarkedet, er det en fare for at vekstambisjonene i ENDURS segment overgår hva markedet etterspør. En annen ting jeg også har merket meg er at flere her ser på SCANA som en oppkjøpskandidat, er de virkelig det når en ser på selskapets børsverdi, har ENDUR tilstrekkelig med økonomiske midler til et slikt oppkjøp uten å gå om ytterligere en emisjon?

Sitter og teller på knappene om jeg skal gå inn, men er også litt skeptisk med tanke på at verdien i prinsippet allerede er doblet de siste ukene etter at fusjonen ble kjent. ENDUR har ligget på 70 øre over lang tid. Skal den ytterligere ned før den går opp 🤔
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Pinox
15.07.2020 kl 07:52 4915

Er det ofte du investerer i vekst selskap som enda er i start fasen? Jeg tenker at mange spørsmål må man rett og slett bare ta tiden til hjelp for og finne ut av, slikt som verdi om 2-5år kontra aksjepris pr dagsdato.
Når det gjelder oppkjøp så trur jeg ikke scana er aktuell. Satt meg litt inn i selskapet deres og slik jeg ser det er det incus investor som er morselskap, og jeg tviler på at de vil selge den ene delen av scana som ville vært aktuell for endur. Men det er selvsagt andre selskaper som kan være gode oppkjøp, så der må vi også bare ta tiden til hjelp og se hva de eventuelt kan komme opp med.
Det er selvsagt knyttet stor risiko til og investorer i Endur nu.
Men det er ny en ny endur, enn hva de var npr den lå på 70øre.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Woody
15.07.2020 kl 09:28 4795

Helt klart inne på noe her. Dette er et tidligfase-selskap (Nye Endur med ny ESG strategi) og man kan ikke sammenligne risiko og forventet avkastning med et etablert selskap. Satser man på et knippe etablerte selskaper kan man forvente 10% årlig avkastning over tid. Dette er meget bra avkastning!! (så det er sagt). Renten er nær null.

Jeg ser det snakkes om NRC og Horpestad. Jeg fulgte NRC fra dag 1. Hvis Horpestad klarer å kopiere noe i nærheten av det han gjorde i NRC kan vi forvente at Endur går flere hundre prosent. Ut fra skallet til Blom (digital karttjeneste) faset Middelborg og Horpestad inn NRC og begynte et oppkjøpsraid som dro kursen til himmels. Jeg er klar over at NRC har fått voksesmerter som har rammet kursen det siste året, men i årevis gikk det rett oppover. Verdien steg fra noen hundre millioner til milliarder. De som satset på NRC fra begynnelsen der Horpestad kom inn kunne se 500% avkastning på 2-3 år.

NRC er fortsatt en stor aktør i et aktuelt marked (jernbane) og historien er ikke over der. Man må skille mellom ulike roller i det økonomiske økosystemet. Horpestad er en bygger av selskaper og kanskje ikke like god på det operasjonelle. Kanskje burde han gått tidligere fra NRC og gitt stafettpinnen videre ett år tidligere, men det han fikk til der er utrolig! Han lærer nok på veien også.

Jeg tror på rally etter hvert som oppkjøpene kommer og selskapet eser ut til et stadig større og mer aktuelt selskap. Da kommer analytikerne og meglerhusene på banen med anbefalinger. Jeg tror vi skal se kraftig vekst i Endur de neste to årene.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Seriøs
15.07.2020 kl 10:34 4710

Tok et lite tap her men hadde ikke helt magefølelsen på Endur fra start. Det kan vise seg å være en skivebom men slik er aksjekjøp/salg. Det som ikke jeg liker med Endur er at de har for mange ting å bli gode på og sikkert en plan med det? Mulig jeg kommer inn igjen men uansett lykke til alle aksjonærer
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Woody
15.07.2020 kl 11:21 4636

Aldri feil å ta tap hvis man ikke har rette følelsen, men kjøper ikke den med at Endur har for mange ting å bli gode på?! Bergen Group er jo del av Endur som har erfaring med marine tjenester tilbake til midten av 1850-tallet. Det nye er at man faser ut olje-relatert i Bergen Group og inn kommer Oceano. Nå satser man på oppdrett og havvind, der fremtiden ligger. Det kan også være offentlige kaier og slike ting. Flere selskaper skal samles til en nordisk gigant langs kysten, det er planen (ref. presentasjon).

Ved oppkjøp kjøper man inn det "man skal bli god på" med oppgjør i aksjer. Ledelsen og de ansatte i selskapet som blir kjøpt opp tar med seg kompetansen inn i Endur og vil fortsette som før under Endur, der det gradvis gjøres synergier og noen stillinger er kanskje overflødige. Eierne av selskapet som ble kjøpt blir eiere i Endur.

Endur har en forventet omsetning på 750 millioner med en ebitda på 50 millioner i år.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Tydeleg at nokon har blitt litt nervøs her ja - etter fleire dagar utan kursdrivande nyhende. Gløym no ikkje at emisjonen til 1,50 var særs attraktiv - og fleire hovudaksjonærar ville heller ha aksjar til same kurs i staden for kontant oppgjer for gjeld. Det er difor temmeleg fantastisk og smått utruleg at nokon sel lutar for 1,50 i dag. Det må vere eit desperat behov for feriepengar, eventuelt betaling av restskatt. Trur eg.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
tod-l
15.07.2020 kl 11:49 4581

ikke godt å si ,men et brudd ned gjennom 1.50 kroner vil fort utløse et salgssignal, men samtidig kan det fort gå oppover også. Høy risiko begge veier
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Seriøs
15.07.2020 kl 12:05 4550

Ja, skal følge med og håper Endur gjør suksess:)
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Pinox
15.07.2020 kl 12:19 4527

Og om ikke motstand blir testet i dag i det hele tatt, ser vi kanskje en smal oppgang mot slutten av dagen?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
tod-l
15.07.2020 kl 12:42 4487

så lenge den ikke går under antar jeg at den vil ligge rundt 1.5-1.6 til det kommer oppdateringer ang. vei videre
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Nokre trur kanskje denne vil ligge i dvale fram til ekstraordinært årsmøte 3/8, men då gæmblar ein høgt. Trur eg. Enn om det tikkar inn ein kontrakt eller to før den tid?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
murpy
15.07.2020 kl 14:35 4347

Det eneste jeg kan eventuelt tenke meg er at det kommer ut en del aksjer når eierne i Oceano får sine 220 mill aksjer. Tipper vel at en del av disse aksjene kommer ut i markedet hvor eierne vil ha litt gevinst.
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
mancity
15.07.2020 kl 15:45 4239

Vet du kursen på disse aksjene?
Redigert 20.01.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare