Triggere NOM/Keliber


Tørt på nyhetsfronten, men mye bør være gryteklart. Ligger en del triggere som det forhåpentligvis skjer noe rundt i sommer/høst.

Driftskonsesjon og deponering godkjent, de høyeste dørstokkene. Sp1 Markets kursmål kr. 7 fra februar 2020

NOM:
-Konsesjon på vanntilførsel, kommunalt vedtak
-Offtakeavtale på produktene (granat og rutil)
-Finansiering for bygging av produksjonsanlegg
-Gruvestøv for binding av CO2, salgbart?

Keliber (NOM har 16,3% eierandel)
-Hvor står de ift. børsnotering
-Bygging av produksjonsanlegg og finansiering
-Mer presist rundt forekomst av lithium
-Offtakeavtale, men dette produktet vil vel mer eller mindre selge seg selv (ESG produkt både ift. barnearbeid i Kongo og miljøhensyn)

Sikkert andre som har mer inngående kunnskap som kan supplere 😊
Redigert 21.01.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Maalselv
07.10.2020 kl 16:10 4820

Hvorfor tror du det er nødvendig med oppdatering ? Neppe for moro skyld at dem tar denne kostnaden.


"Nordic Mining planlegger å fullføre oppdateringen til DFS i første kvartal 2021"
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.10.2020 kl 22:28 4648

Kan optimalisere prosjektet vere ein grunn for å ta ein oppdatering? Skape større aksjonærverdiar og hindre for stor utvatning? Dersom prosjektet kan realiserast med lågare capex er dette sjølvsagt eit alternativ dei må utforske.

Sjølv om NOM køyrer studien betyr ikkje det at det ikkje ķjem ny info før dette tidspunktet.

Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.10.2020 kl 23:08 4628

En reduksjon av capex vil jo være godt nytt for dagens aksjonærer da utvanningen muligens blir langt mindre smertefull og øker sannsynligheten for å få prosjektet finansiert. Prosjektet er vel utviklet over lang tid og en skulle vel forvente at det allerede var optimalisert ved innsendelse av DFS.
Jeg synes det høres ut som vesentlige endringer som skal gjøres og er spent på hva de legger å optimalisere garnet kapasitet => Dette må vel bety en vesentlig reduksjon i masser som de skal hente ut når de samtidig skal nyttiggjøre en større andel? Skaper dette økt risiko for at de ikke har noen som vil kjøpe granaten?
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.10.2020 kl 23:34 4592

Å ta ut mindre masser og mindre granat aukar ikkje risikoen for at dei ikkje har nokon som vil kjøpe granaten...

Å redusere uttaket vil gjere det lettare å omsette granaten i ein eventuell dårleg marknad. Det vil også gjere det lettare for NOM å starte eige granatselskap saman med andre aktørar og kan opne opp for ein modell der dei sel granaten direkte til sluttkunden for å få høgast margin.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.10.2020 kl 23:47 4601

Jeg har forstått det slik at de hadde flere som var interesserte i granaten, men en slik reduksjon samsvarer ikke helt med de signaler de har sendt. Men det å redusere det totale prosjektet mhp uttak og capex synes å være en god løsning både for prosjektet og aksjonærene. Hvilke muligheter tenker du det er å starte granatselskap sammen med andre aktører og hvem skulle dette være?

Har du noen tanker rundt dagbruddet og er det slik at du tror dette kan forventes betydelig redusert og at de heller velger i større grad å gå underjordisk fra starten?
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
_HH_
08.10.2020 kl 08:37 4520

Eg ser ikkje logikken i det du skriv. Når etterspørselen går ned er det lurt å redusere produksjonen og trur ein det vert langvarig kan det vere lurt å ikkje overdimensjonere kapasiteten på anlegget, men det betyr ikkje at interresentane har trekt seg. Alle seriøse aktører i gruvenæringa forstår at det er ei syklisk næring og da må ein satse på prosjekt som står seg godt i nedgangstider også. For alt vi veit kan det vere interessentane som har kome med forslag om å redusere kapasiteten for å vere sikker på at dei skal greie å omsette dei mengdene som blir produsert.

Kvaliteten på granaten fra Engebø er veldig god og ressursen er plassert i Europa med gode utskipingsmoglegheiter. Det som NOM trenger av ein partner er distribusjonsnettverk og kontakter. Potensielle partnere kan derfor vere alle selskap som har dette og dei treng ikkje vere etablert innanfor granatbransjen fra før.

Eg ser ingen grunn eller informasjon om at NOM skal gå vekk fra dagbrot og over til underjordisk drift.

Det går fram i meldinga at dei endringane som har blitt gjort relaterer seg til å gjere oppstarten (initial) lettare og mindre kostnadskrevjande, men etterkvart vil eg tru at planen er fortsatt å byggje opp til den kapasiteten som går fram av DFS. Forskjellen er at kapasitetsauken vil bli finansiert av inntektene fra den etablerte drifta og ikkje ekstern kapital.


Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
08.10.2020 kl 10:25 4406

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/10/07/7574494/nordic-mining-kutter-kostnadene

En flott side om Nordic mining i dagens Finansavis.

Nordic Minings utbygging av Engebøfjellet blir ifølge nye beregninger langt billigere enn først antatt.

Vi ønsker å gi en løypemelding for å fortelle markedet litt om hva vi holder på med og hvilken retning prosjektet tar. Hovedretningen er at det kreves lavere investeringer, sier konsernsjef Ivar S. Fossum i Nordic Mining.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare

Veldig bra det, men hver gang vi får en melding så er det utsatt ett kvartal eller 2.
Så presset på kursen vil desverre øke hvis vi ikke får en offtakeavtale snarest.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.10.2020 kl 10:40 4403

Hehe slik går no dagane.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.10.2020 kl 10:43 4388

Sperre ligger på 2,03 2,04 som vanlig. Alt kan i grunnen skje. Kanskje kommer det mer nytt nå som Ivar har på seg beste dressen.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Kvike11
08.10.2020 kl 11:00 4365

Syntes der er alt for stille .
Er der en udenlandsk køber på vej ??
kunne der godt være, derfor holdes kursen nede og total tavshed fra NOM
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
murpy
08.10.2020 kl 11:05 4442

Nå tror jeg fanken meg den ramler ned til 1,50. her skal man jaggu ha tålmodighet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
murpy
08.10.2020 kl 11:26 4494

Nå har jeg sittet i denne siden 2006 når jeg fikk aksjer gjennom RGT. jeg kjøper og kjøper jevnlig noen poster, men det nytter ikke...tap etter tap. Men jeg skal bli til jeg går i grava så får etterfølgerne bestemme hva de vil gjøre med de. ( om det er noe igjen i det heletatt da ) uff.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.10.2020 kl 11:35 4478

Ja få det ut det hjelper finn en skulder å gråte på. Hehe. Hadde vert en ledelse som hadde markedsført seg som grønn industri så hadde vi hatt ville tilstander her oxo.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Maalselv
08.10.2020 kl 12:04 4439

Det vil jo skje noe neste år, at siste melding skulle være en trigger, har jeg liten forståelse for.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.10.2020 kl 13:36 4362

Det rare er at jo flere meldinger som kommer og nærmere vi komme bygging jo flere selger seg ut og gruser kursen. De som ikke er langsiktige har ikke noe i denne å gjøre før alt er klart og da er det for sent å komme med femtiøringene sine.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
_HH_
08.10.2020 kl 15:01 4294

Spesialiteten til leiareb for Axe Valley mining som er hyra inn av NOM:
About

Management and operating experience gained over the last 30 years in Copper, Gold, Zinc, Nickel, Iron Ore, Rutile, Industrial Minerals (Borax and Talc) and Coal in open pit operations in South Africa, Africa, Australia, Papua New Guineau, USA and Europe. Mainly as Technical Services Manager but also as a Principal Consultant with Rio Tinto Technical Services, and more recently as an independent consultant for Axe Valley Mining Consultants Ltd.

Specialties: Open Pit Evaluation (Concept, PFS, DFS etc)
Open Pit Mine Design and Optimisation
Open Pit Scheduling
Operational Improvement initiatives
Mine Monitoring & Control systems

Så det er lite som tyder på at dei skal gå vekk fra open pit.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Fremen
08.10.2020 kl 19:34 4184

Jeg skjønner godt hvorfor dette synes å være fordelaktige løsninger for aksjonærene og det er veldig bra. En reduksjon vil jo ivareta verdien til dagens aksjonærer i større grad da utvanningen blir redusert(noe jeg har problematisert tidligere). Dette fremstår for meg som gode tiltak selv om en hadde hatt 100% avtak da det reduserer utvanning og en kan hente penger for utvidelse på høyere verdier. Kjøper derfor ikke helt at dette er på grunn av Covid. Men selskapet har kjøpt seg en del tid og det må vel koste en del å kjøre en ny runde med innleide konsulenter. Får vel bare håpe at de får ut mer verdi på noe ikke allerede visste med opprinnelig DFS.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Fremen
09.10.2020 kl 21:40 3883

Det er vel riktig forstått en en reduksjon i uttak medfører at granaten i større grad selges. Dette vil vel bety at dagbrudet kommer til vedvare lengere enn de 10 årene som først er planlagt.
Kan det tenkes at det er aktuelt med undergrunnsdrift først om f.eks 20 år?
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
glaudius
18.10.2020 kl 17:59 3299

I finska sidan "kauppalehti, keskustelut" man kan läsa, att det finns inte goda nyheter om Kelibers metoder, att skapa majoritet et för "Suomen Malmi jalostus" i Keliber.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Winter
18.10.2020 kl 18:51 3254

Fra forumet du henviser til, sier de to siste posten med google translate:

"Finsk malmbehandling svelger Keliber!
Keliber presser aksjonærene til å undertegne en ny aksjonæravtale, som ikke er presentert for aksjonærene med begrunnelse. Bakgrunnen er Kelibers IPO-prosjekt, som Keliber hadde kapasitet for et par år siden. Som en stor eier ønsket Nordic Mining også å bli børsnotert, men den nye konsernsjefen og den nye styrelederen handlet mot aksjonærenes interesser ved å fungere som boulevarder som støttet de finske malmforedlingsselskapene."

og

"Kelibers nåværende ledelse vil ikke fortelle hvem som står bak den nye aksjonæravtalen og hvorfor. Press på små aksjonærer er mot aksjeloven og dermed også en kriminell aktivitet. Saken vil bli hørt offentlig etter en tid."

Er det slik å forstå at FInnene vil presse ut alle andre aksjonærer å ha hele selskapet for seg selv utenom børs?

Så får jeg redigere inn at jeg ikke snakker Finsk i det hele tatt, men bare leser siden med translate til forumet glaudius snakker om i sin post.
Redigert 20.01.2021 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
glaudius
18.10.2020 kl 19:07 3239

Så är det nu! NOM har åckso underskrivit en nu aktieägaravtal. Och jag bekymmer varför? Nu är situationen så att gamla aktieägarna vill börja prosesser att stoppa Kelibers nya Aktieägaravtal en därför att Kelibers ledning vill inte beretta, varför Keliber måste ha en ny avtal.
glaudius
18.10.2020 kl 19:18 3146

De som känner Fossum, måste fråga honom, varför de har underskrivit ny aktieägaravtal. Suomen Malmi jalostus och några andra vill ha majoritet et. Därför kommer ingen IPO!
glaudius
18.10.2020 kl 19:39 3176

När IPO i Keliber har kommit, skulle NOMs aktier nu vara över 4.nok! Vad säger Fossum?
Maalselv
18.10.2020 kl 21:16 3125

Han er vel ikke kjent for å oppdatere aksjonærene særlig ofte, andelen i Keliber er det ikke stort igjen av.
G-Aksje
20.10.2020 kl 16:17 2772

Sjelden jeg blir frustrert og forbanna, men nå er det på tide at ledelsen tar tak, eller kanskje styret. Er det noen som bør byttes ut, ta hatten å gå!!!!! Makan til lite investorvennlig selskap skal en lete lenge etter 😤 Kursen slaktes, opplyst om at de er i dialog med mulig Off Take partner, hva skjer, jo ny runde med undersøkelser. Ja så gi oss et bilde på hva det betyr da!!!!! Repeter de gode utsiktene når driften er i gang, GJØR NOE....... PS! Jeg bryr meg fint lite om de som sier at en må ha tolmodighet, det skjønner jeg, men å sitte å se at det er taust som i graven og null progresjon holder IKKE!!!!
Boss 99
20.10.2020 kl 18:12 2689

Rolig nå slik er det i Nom. Det er våres egne tullinger som selger ned kursen. Alle vil ut med noen aksjer for å vere med på andre ting. Forståelig det ikke sant. Det er bare små aksjonærer i dette surret.
G-Aksje
20.10.2020 kl 18:47 2646

Snakkes mye om 4900’ern, men det er nok som du sier, «våre egne» som selger for enhver pris for å hoppe på noe annet 🤔 Ikke bra, men som oftest er de mest tolmodige som går seirende ut. Noe må snart skje hvis vi ikke skal bli straffet dobbelt når investeringer skal finansieres, emi vil jo komme!
glaudius
20.10.2020 kl 18:59 2630

Varför NOM, s Ledningen är stilla? Varför de inte ska komma ut och betätta situationen med AMR? Varför? Är de redda av AMR, eller inte? Varför är de stilla?
glaudius
20.10.2020 kl 18:59 2634

Varför NOM, s Ledningen är stilla? Varför de inte ska komma ut och betätta situationen med AMR? Varför? Är de redda av AMR, eller inte? Varför är de stilla?

synes Nom skal gå ut med alt de vet til oss aksjonærere og samtidig motstanderne. Tenk hvor flott det må være for den nye samarbeidspartneren å ha Natur og ungdom.naturværnforbundet og hele bøtteballetten hengende utenfor døra med reklameskilt stopp gruva og alt mulig dem kan finne på. Kom igjen nå Nom fortell oss alle hvem dere forhandler med,piffer bare opp litt med en haug med galninger hengende over kommende nye samarbeidspartnere samtidig som det forhandles.

Ja, dette går dessverre som forventet. Som jeg skrev i august er vi fortsatt inne i en meget alvorlig pandemi, som selvfølgelig skaper stor uro og usikkerhet i verdensmarkedet.

Et selskap som ikke har solgt for en krone, kun potensielle inntekter fra kjøpere som kanskje ikke lenger eksisterer i en verden der "ingenting" er på stell, hatet og svertet av naturekstremister og media, samtidig som mange varsler om en kommende global resesjon, er ikke stedet om man vil ha kjapp gevinst. Nei, penger på bok og hermetikk er det som gjelder nå.
glaudius
21.10.2020 kl 10:17 2294

Varför är det så att NOM, s Ledningen är stilla, utan nyheter?
G-Aksje
03.11.2020 kl 08:43 1869

Enda en Q-rapport med gode intensjoner, men lite materialisert. Det aksjonærene trenger å høre er avtaleinngåelse med en Off-take partner. Det skjer fint lite før det er på plass.
Boss 99
03.11.2020 kl 08:53 1831

Har penger igjen 49,5 mil på bok. Bruker ca 2 mil pr mnd.

Da kan de kansje klare seg helt ut i 2022 før neste emisjon.
Boss 99
03.11.2020 kl 09:16 1825

Håper de klarer å skaffe penger selv nå da. De må slutte å loppe oss aksje eiere. Hehe. Burde nå kommet med noen uttalelser om hvordan ståda er.

De er i konkrete forhandlinger om en offtakeavtale for en vesentlig del av forventa garnet volum.