BGBIO - Noe virker å være galt ...


28.04 kom meldingen om at BGBio var invitert til ACCORD studien hvor planen var at man skulle teste ut virkningen av bemcentinib alene i en såkalt aksellerert fase 2 med kun 120 pasienter hvor disse skule plukkes ut etter bestemte kriterier (alder, kjønn, underliggende sykdommer og sykdomsforløp) - 60 skulle få bemcentinib og 60 skulle få standard care.

Tidslinjen ble estimert til at top/end resultatene skulle foreligge allerede i juni og 6 sykehus var dedikert for uttestingen. Om resultatet ble bra så skulle man gå videre til fase 3 med en uttesting på langt flere pasienter.

Utsettelser kom hvor juni ble til juli og juli ble til høsten (august/sept/okt).

Man har ikke mer enn rukket å melde den siste forsinkelsen (som ikke ble meldt gjennom den dedikerte kanalen newsweb, men snikmeldt på side 39 i denne presentasjonen https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2020/06/BerGenBio-Soulbury-Trout-virtual-eurpean-biotech-25-June.pdf) før det tikker inn en svært diffus melding den 08.07 om at bemcentinib muligens skulle testes ut i en coctail sammen med dexamethasone og/eller remdesivir med forbehold om at deres pasienter møtte de fastsatte kriteriene for bemcentinib - mao, om de ikke gjør det så blir ikke bemcentinib en del av uttestingen.

https://newsweb.oslobors.no/message/509528

Når det nå fremgår at dexamethasone kun rekrutterer og tester på barn så er sannsynligheten enda mindre for at man finner noen som møter kriteriene for bemcentinib:

LES- Randomisation of children into the dexamethasone arm of the trial will continue.

https://www.recoverytrial.net/for-site-staff

* I tillegg så var bemcentinib ment å brukes i et tidlig stadie mens både dexamethasone og remdesivir er ment å brukes i den andre enden av skalaen - dvs på pasienter som var kommet langt i sykdomsforløpet ...

Men for all del - det skulle jo lages en presentasjon dagen etter den 09.07 så da passet det vel med noe nytt - jfr slide 17:

https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2020/07/SACHS-Digital-Coronavirus-Investment-Forum.pdf

--------------------------------

Så hva har egentlig skjedd/ikke skjedd siden 02.06 hvor selskapet meldte at første pasient startet medisinering med bemcentinib?

https://newsweb.oslobors.no/message/506931

Det har fra dag 1 vært planlagt at bemcentinib skulle testes ut alene for å sjekke ut virkningsgraden hvor resultatet ville bestemme om den ble fjernet fra accordstudien eller gikk videre til fase 3.

Det er vel kjent at det har vært rekrutteringsutfordringer hvor man startet med 6 dedikerte sykehus for så og bli 8 så 9 så 10 og/eller 11 (for akkurat det er neimen ikke godt å si når man på samme presentasjon opererer med både 10 og 11 - jfr slide 15 som forteller om 10 sykehus og slide 14 som forteller om 11 sykehus - https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2020/07/SACHS-Digital-Coronavirus-Investment-Forum.pdf), men istedet for å oppdatere markedet med status for rekkruttering og uttesting utover den ene pasienten fra 02.06 så melder man om en planlagt mulig deltagelse i en coctail testing sammen med dexamethasone og/eller remdesivir om man finner pasienter som møter de fastsatte kriteriene for bemcentinib uten å nevne med ett eneste ord hva som skjer/ikke skjer i den ordinære uttestingen.

Også kan det være verdt å merke seg at i denne presentasjonen av 25.06 så er tidslinjen for ACCORD nyheter strukket helt til Q4 noe som aldri før er nevnt - mao okt, nov og/eller desember - jfr slide 13 - https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2020/06/BerGenBio-Soulbury-Trout-virtual-eurpean-biotech-25-June.pdf ....

Noterer meg at noen mener dette er et resutat av at det er gått bra med uttestingen av bemcentinib, men den påstanden faller på sin egen urimelighet da rekrutteringsutfordingene har vært og fortsatt er betydelige så det kan ikke foreligge nok resultater siden første pasient ble medisinert for knappe 5 uker siden også ville selskapet ha meldt om dette om det var tilfellet noe som ikke overraskende glimrer med sitt fravær.

Hvordan skal man så tolke den siste meldingen sammen med stillheten om og rundt den ordinære uttestingen?

For det er ikke normalt å ikke nevne den ordinære uttestingen overhodet i den siste coctailmeldingen om en mulig deltagelse når kursen har doblet seg på meldingen om den ordinære uttestingen, når emisjonen (som de egentlig ikke trengte) ble kjørt som et resultat av den meldingen og ikke for å glemme at ledelsen benyttet anledningen til å lempe ut aksjer rett etter den meldingen.

Mao - noe virker å være galt ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Trymte
13.07.2020 kl 23:56 3239

"Initial results have been good. One of our patients has had the longest positive response in the U.S. on that trial." Meget god nyhet. Spent på hvilken negativ vinkling rischioso klarer å spinne på denne saken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det er bull som bare det... Som sagt - det er resultater innen kreft som vil sparke kursen hardest oppover spør du meg
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Nanoq
14.07.2020 kl 10:22 2853

Ja, denne gode nyheten handler jo om Bemcentinib i kombinasjon med Mercks Keytruda-medisin. Veldig positivt for BGBIO.

Flere gode nyheter omkring denne kombinasjonsmedisinen er sannsynlig i ukene og månedene framover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

«Initial results have been good», sier jo ikke så mye å, man må være mer presis, mer spesifikk. Og så sier man at «en» pasient har hatt veldig god respons, bare en pasient betyr i slike sammenhenger veldig lite da det kan være utrolig mange faktorer som spiller inn og å bare snakke om en pasient er da nærmest verdiløst.

Man må ha et representativt utvalg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Huff ja...

Egentlig var dette veldig negativt, og det er dårlig av noen involvert i studiet å melde at man har hatt god effekt...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
xjack
14.07.2020 kl 10:47 2843

"nitial results have been good", sier han. Dette kommer i forbindelse med intervjuet, Avslutningsvis holder han frem det eksepsjonelle ved den ene pasienten,
Dette trenger vi vel ikke forsøke å snakke ned, eller?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Kanskje ikke, men det virker som man snakker på denne måten før det hele renner ut i sanden og man til slutt ikke hører noe som helst.

Men bevares, jeg håper da inderlig at det kommer mer presise meldinger som man kan ta på alvor, og som er positive.

Accord studien i UK skulle man få mer informasjon om «slutten av juni», men vi vet ikke engang hvor mange som har fått medisinen, langt mindre hva slags resultater man har oppnådd. Greit at det tar tid, men da må man jo ikke på forhånd gi inntrykk av noe annet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det blir vel litt som å famle etter et halmstrå om man skal forholde seg til den ene pasienten som i praksis ikke beviser noe som helst - det samme er det jo med den ene pasienten i accordstudien ...

Det er en lang vei å gå hvor enkelttilfeller ikke beviser noe som helst hvor det er oppsummeringen etter endt uttesting som vil være avgjørende - og som vi kjenner til så er også det noe som ligger langt frem i tid grunnet nettopp rekrutteringsutfordringer.

Coctailtestingen vil heller ikke gi de svarene man håper på nettopp fordi man tester sammen med andre uten å ha en bekreftet virkningsgrad alene. Også er det knyttet stor usikkerhet til om de i det hele tatt blir med i coctailtestingen da det er tatt forbehold om at det finnes pasienter som kvalifiserer for kriteriene.

Dermed virker det hele å være tåkelagt hvor usikkerheten vil råde frem til kjente newsslipp først kommer på slutten av året. Ørkenvandringen dit vil legge press på kursen noe vi allerede ser konturene av hvor forskutteringen av forventninger gjennom dobling av kursen etter meldingen den 28.04 for noe som er blitt så uoversiktelig og ikke minst usikkert vil sakte men sikkert mistes gjennom at kursen vil trekke ned og tilbake mot utgangspunktet og der hvor kursen var før 28.04 - naturlig nok ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Selskapet har ingen innflytelse på Accord- ergo så melder de når de melder- er vel ikke verre enn det?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det scenariet du spår her kan selvsagt skje, for det er lite håndfast av det som hittil er presentert, men man vet aldri.

Etter mitt syn er det mest positive som har skjedd så langt, og som man virkelig kan/bør ta på alvor er at Mohn har kjøpt seg opp ytterligere.

Har selv noen aksjer så håper at det går veien, men må si jeg irriterer meg over måten man har presentert meldingene på, har man ikke mer å komme med bør man etter mitt syn ikke si noe som helst annet enn å melde at man vil komme med noe mer konkret på et senere tidspunkt, og at man bør kunne gi en dato, og dersom man ikke kan gi en dato bør man si konkret hvorfor, og dersom man ikke kan si noe på denne konkrete datoen bør man kunne si konkret hvorfor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Ja, det er nettopp det som er utfordringen - selskapet har helt klart en gjørejobb med å nøste opp i all usikkerheten som råder og som vil fortsette og råde fremover om de ikke tar grep på informasjonssiden.

De kan ikke overlate kurspleien til Mohn i al evighet - mao, han kan ikke fortsette med støttekjøpene nettopp fordi eierandelen vil etter hvert fremtvinge budplikt (1/3) ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Magnar60
14.07.2020 kl 11:35 2610

Ja denne artikkelen det henvises til var skikkelig nedslående for BGBIO, ikke noe positivt i det hele tatt! Men jeg hører på deg og skjønner at han som uttalte seg ikke har peiling på hva de driver med.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

10 millioner pasienter med etterslep bare i UK, samt en forventet bølge som er verre enn den første til vinteren som et plausibelt scenario

Brittene- og alle andre land begynner å få det travelt...

https://www.tv2.no/a/11543215/
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
focuss
14.07.2020 kl 12:11 2530

Rish
Har inntrykk av at du lever i den samme villfarelsen som resten av forumet her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
klaesp
14.07.2020 kl 12:28 2464

Re.

Etter mitt syn er det mest positive som har skjedd så langt, og som man virkelig kan/bør ta på alvor er at Mohn har kjøpt seg opp ytterligere

Han er en av de beste investorene i Norge. Han kjenner selskapet og har et enormt kontaktnett..
SITAT fra finansavisen.
Selskapet er veldig,veldig bra. Jeg har klokkertro på selskapet..
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
focuss
14.07.2020 kl 12:34 2446

Hva er TM sin erfaring med biotech som er bryet verdt å høre på? Skulle tro langt mindre enn en gjennomsnitt skribent på forumet her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Så så magnar,

ingen grunn til å innta den nedlatende holdningen. Artikler har vi nok av - det er selskapets jobb å rydde opp i rotet. Det skal jo ikke være slik at de bare skal være tilstede rett før emien for å hausse den opp med og påstå 80% suksess for så og måtte trekke det tilbake for så å forsvinne helt hvor den ene forsinkelsen etter den andre blir snikmeldt utenfor dedikerte kanaler - du er sikkert enig i at dette ikke akkurat er beste oppskriften for å bygge tillit i markedet.

Markedet svarer nå med å sende kursen ned og da bør selskapet ta grep - om de er sitt ansvar bevisst - vel å merke ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Alle har vel klokketro om de invsterer penger i noe, men akurat det er jo ingen garanti for suksess ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Sjekk hva Rischioso har skrevet om ARCTICZYMES TECHNOLOGIES de siste dagene, ikke mye orakel å følge, artig å lese hva han predikerer der, samtidig som en følger kursutvikling.

https://finansavisen.no/forum/ticker/AZT
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Bulldog
14.07.2020 kl 12:51 2408

0,26% ned i dag er vel ikke så mye å snakke om.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
klaesp
14.07.2020 kl 12:52 2409

Kommer an på hvem som har kjøpt 😉

Noen er flinkere en andre og har et helt annet kontaktnett
NÅR DU er en av de beste og kjøper over flere omganger i ett selskap, så trenger du ikke å ha så mye mellom ørene for å forstå hvilken vei høna sparker... Men det finnes ingen garanti, det er vi enig om..
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Han har donert over 1 milliard til forskning gjennom årene og har nok vurdert hvem som er verdige kandidater. Han har nok også noen rådgivere og kontakter i biotech miljøet som gjør at han kan gjøre vurderinger på et helt annet grunnlag enn folk flest som skriver her. Tror for øvrig du overvurder en gjennomsnittlig skribent på dette forumet grovt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Ja - ikke uenig i at han sikkert vet mer enn oss gjennom kontaktnettet sitt og derfor lot seg vanne ut i emisjonen - ei heller har han (støtte) kjøpt etter at kursen passerte 40 - så ja, han har nok kontakter, men hvordan testresultatene blir både på kreftsiden og covid-19 siden - ja, det vet han like lite om som oss andre ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Nå snakker du jo om en som ble med fra starten av - en som har et veldig lavt snitt som vi andre bare kan drømme om - ja, da er det jo enkelt å skulle støttekjøpe undervegs for å trigge kursen uten at snittet endrer seg av betydning, men samtidig utgjør en voldsom verdiøkning på den samlede posten.

Er det slikt du anser som trygt for din investering - hvis så - ja, da vil du nok kunne bli overrasket med negativt fortegn ....
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Tviler på om Mohn kjøpte mer for å manipulere kursen, hadde han hatt tvil om Bergenbio hadde han jo solgt seg ut allerede, og med god gevinst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
klaesp
14.07.2020 kl 14:03 2208

Hvem er det som har deltatt i emisjonen på 37.50 og kjøpt i ettertid?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Bulldog
14.07.2020 kl 14:28 2150

Etterfølgende emisjon:
Subscription Period ends: 3 July 2020 at 16:30 hours (CET) Allocation of the Offer Shares and distribution of allocation letters: Expected on or about 3 July 2020 Payment date: 8 July 2020 Delivery of the Offer Shares and listing and commencement of trading in the Offer Shares on Oslo Børs: Expected on or about 14 July 2020.

534,178 nye aksjer skal da ha blitt overlevert i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Skal ha min del av den emisjonen.

Er ikke kommet på plass hos meg (DnB), men skal ikke selges, så kan vente litt :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Når man er så betydelig eksponert med en eierandel på over 25% så er jo det å anse som aktiv forvaltning det å støttekjøpe når det er dårlige nyheter i sikte som feks utsettelsene og den diffuse meldinga om en mulig coctailuttesting - han er jo ikke dummere enn at han skjønte hvordan markedet ville ta det og når han støttekjøper så demper han fallet - ikke mer komplisert enn det. Det handler jo ikke om tro, men om å forvalte investeringen som du og jeg gjør til tider ved å selge deler for så og kjøpe tilbake noe senere ...

Forskjellen er at han får mediadekning fordi han er en bjellesau og derfor blir virkningen av støttekjøpene større uten at det gir garantier for verken oppgang eller suksess ... ;)

Tror heller ikke han er så veldig imponert over den siste tids utvikling ei heller hvordan selskapet har informert markedet eller rettere sagt mangelen på akkurat det ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det er jo nettopp det jeg sier - taktisk så lot seg han vanne delvis ut noen %-er for så og starte med støttekjøpene etter emisjonen for å holde trykket oppe, men så klarte jo selskapet å rote det til med unødvendig haussing i forkant av emisjonen som senere måtte trekkes tilbake, så inside salgene i emisjonen for så og snikmelde accordutsettelsene i presentasjonene og ikke gjennom newsweb som seg hør og bør for så og komme drassende med en intetsigende diffus melding om en mulig coctiluttesting - og det når markedet venter i spenning på accordutviklingen som de glatt velger å tie om - mao, det er ledelsen som gang på gang har opptrått amatørmessig noe som gang på gang gir tilliten en skrape ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
klaesp
14.07.2020 kl 15:33 2071


Det er jo nettopp det jeg sier - taktisk så lot seg han vanne delvis ut noen %-er for så og starte med støttekjøpene etter emisjonen for å holde trykket opp

Beklager Risch, var ikke klar over at du og FM har en dialog sammen🙄. Her har jeg gått på en smell 😉
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Sett i ettertid så er det vel det som er nærmest - om han hadde ståltroen slik noen prøver å fremstille det så hadde han jo kjøpt med begge hender i den ordinære emisjonen og ikke minst støvsugd leftover i rep emisjonen hvor kun knappe 35% tegnet seg - noe han altså ikke gjorde ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Morsomt innlegg du hadde her rischioso
rischioso
12.05.2020 kl 12:434521
________________________________________
Skal man få noe på høy 30 så må man være rask - det komiske er jo at det vil være flere som vil ha et ønske om å kjøpe jo mer aksjen stiger så flere vil handle på 40 tallet og enda flere på 50 tallet osv - flokkmentaliteten er noe psykologisk merkelige greier … :)
Redigert 12.05.2020 kl 12:44
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Takk for de billige aksjene i sluttauksjonen. Takker og bukker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

"...og ikke minst støvsugd leftover i rep emisjonen ... - noe han altså ikke gjorde"

Den usannheten har du gjentatt flere ganger her i forumet, f.eks. her:

https://finansavisen.no/forum/thread/108582/view/2257020?legacy=0

"..vi kjenner til at han ikke tok noe av left over i rep emien som han kunne - mao, alt tyder på at han ikke hadde noe ønske om kompensere fullt ut i emisjonen(e) og at han derfor ikke hadde noen tro på vat kursen ville holde seg over 37,5 noe han forøvrig fikk rett i og sikkert også får rett i fremover og da kan han jo fortsette med den tidvise støttekjøpingen noe han også ha gjort frem til nå .."


Hadde du i det hele tatt lest vilkårene i rep-emien, så hadde du visst at Mohn ikke hadde mulighet til å delta i rep-emien av 2 grunner:

"The shareholders of the Company as of 4 May 2020, and who were not allocated Shares in the Private Placement and have an existing shareholding below a threshold of 150,000 shares in the Company (the "Eligible Shareholders"), will be granted non-transferable Subscription Rights.."


Når man ved dikter opp fakta etter behov som gjentatte ganger spees i innleggene for å underbygge en smakløs suppe av teorier som ikke holder mål, så forsvinner mye av troverdigheten. Slike supper bør man vanligvis ta til seg med en klype salt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
xjack
14.07.2020 kl 17:59 1815

Takk, Trainspotter! Du går sakene etter i sømmene. Det brude være en selvfølge at overivrige, belærende skribenter er etterrettelige, og ikke minst når man i overflod rakker ned på en hedersmann og filantrop!
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det er bare å se på styret i Mohn Foundation. Besatt med noen ikke helt ukjente mennesker med stor kunnskap og kontaktflate....https://mohnfoundation.no/styret/
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Det sies jo at USA har kjøpt opp mer eller indre alt som finnes av remdesivir, samt 90% av det som produseres i juli. Vil UK ha noe til å kunne gi i soc, eller kan man tenke at man har leveranseproblemer slik at det blir gitt behandlingen uten remdesivir? Noen som har sett noe rundt dette??
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

I utgangspunktet er det slik, men jeg snakker om "left over" - altså når de som var dedikerte ikke var interesserte noe hele 65% ikke var så har man muligheten - men den benyttet han altså ikke ...

Det samme er det jo med den ordinære emisjonen - den er planlagt med et vist volum aksjer, MEN om interessen overstiger dette så åpner man for "overtegning" - men heller ikke i den ordinære emien tegnet han seg for det han kunne og lot seg delvis vanne ut ...

Mao - Din manglende kunnskap kan ikke overdras til å bli andres løgn selv om det sikkert hadde vært mer komfortabelt om det var slik, men slik er det altså ikke ...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Bulldog
14.07.2020 kl 20:30 1809

Trainspotter har 100% rett i det han skriver. Det du bedriver er ikke manglende kunnskap men direkte løgn.


Over-subscription is permitted, however, subscription without Subscription
Rights is not permitted. https://newsweb.oslobors.no/message/508398

Mohn hadde ikke tegningsretter.
For å få tegningretter:
A: who were not allocated shares in the private placement
B: shareholding below a threshold of 150,000 shares
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare