Spetalen selger seg ned?


Ser sånn ut. Folk begynner å forstå super spekulantens måte å trade på - bruker pressen og hausser opp aksjer, så går han ut. Ikke sikkert at han har gjort det her - men det er ikke lenge før han er ute. Historien rundt Spetalen taler for sitt.

Ayfie tjener ikke penger, hadde en lav børsverdi - for lav? Men hva skal man med et selskap som ikke tjener penger. Potensial sier mange - ok det, men det kan gå mange år. Ayfie har aldri tjent penger og vil sannsynligvis få problemer med det. Produktet er for smalt til å kunne si at dette er et vekstselskap. Da må de dekke "halve" verden og er det realistisk? Det vet Spetalen, men han lurer andre med på ballet og så reduserer han posten kraftig og har bare igjen "gratis aksjer" eller dumper de siste.

Stay away, Spetalen er en luring, han tenker bare på seg selv og ikke selskapet og dets utvikling.
Redigert 13.07.2020 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
canarias
13.07.2020 kl 17:02 1502

Spettet er en ulv.

The company will be bought. The Ayfie niche fits perfectly in an IT hybrid group.
Grønn
13.07.2020 kl 17:08 1470

I am afraid so, ayfie will be swallowed by a big fish..
FAR100
13.07.2020 kl 22:49 1242

kraftig sluttaksjon 320 tusen aksjer på 3. tror innsider/ topp 20 kjøper mer.
nordnes
14.07.2020 kl 00:01 1146

Hva tenker dere om at aksjen er notert på Merkur Market og ikke Hovedlisten ?
Grønn
14.07.2020 kl 00:16 1116

Det er nok ønskelig å gå til Oslo børs når de blir store nok, men fokuset bør nok ikke ligge i å endre børs helt enda. De er i et vekst stadium og det at de er notert på merkur vil nok holde igjen de fleste fond for å investere. Om et børsskifte skulle vise seg å komme vil det nok bli enda større kamp om de ledige aksjene.
FAR100
14.07.2020 kl 09:16 938

3 dagers regel. nedgang er over så skal opp fra ca. kl 13 i dag
Fox
14.07.2020 kl 15:33 749

Hvorfor skal man kjøpe et selskap eller aksje når selskapet ikke tjener penger og har heller ikke det store markedspotensiale. DET finnes flust av selskaper på Børs som tjener gode penger og er billig, samt betydelig/gode fremtidsutsikter innenfor teknologi, nevner Kitron. Eller andre bransjer/aksjer som har en fin oppside og god fremtidsutsikter nevner Yara, STB og lakseaksjer.
Kjøper dere bare fordi Spetalen ser en mulighet for å klippe noen raske kroner?
SomSa
14.07.2020 kl 15:53 714


Den siste tiden og etter korona har mange uerfarne investorer strømmet inn i aksjemarkedet og de tror det er lek å pute sine sparepenger på aksjer. Noen aksjer er pumpet opp til himmelen uten fornuftig forklaring. Blant annet kjøpte de KOA aksjer istedet for KOA-ME og betalte 2 ganger mer. Kjøpte NAS på 5........ Biotek aksjer er pumpet opp til himmelen og nå har noen av disse begynt å falle kraftig.......

Før man putter sine sparepenger i AYFIE eller andre aksjer bør man først lese finansrapporten. Mest sannsynlig skal AYFIE overleve av emisjoner i lang tid fremover:

Annual Report 2019
Total operating expenses amounted to NOK 145.7 million (NOK 101.6 million). Personnel expenses of
NOK 77.6 million (NOK 69.7 million). The number of employees increased from 62 on 31 December
2018 to 66 on 31 December 2019, and the number of contracted labours decreased from 21 to 15
during the same period. Other operating expenses amounted to NOK 20.6 million (NOK 31.9 million).

Total revenue and other operating income :45,891 mil
Total comprehensive income for the period: -111,269 mil

https://beta.ayfie.com/investor/reports/reports-presentations/downloads/ayfie-group-annual-report-2019.pdf?hsCtaTracking=95af0c0f-c970-432c-a497-9d83bab1052a|da179a94-9bdb-47b6-b450-068bcbaa589c

Ut fra grunnlagsmateriale ifm Merkurnoteringen og medieoppslag fremstår emisjonsteorien din litt tynn. Det fremgår av forannevnte at Ayfie har gjennomgått en restrukturering, refokusering og rasjonalisering den siste tiden. Representanter for styre og ledelse har gitt uttrykk for at målet er cashpositivitet ved slutten av inneværende år. Såvidt jeg kan skjønne er selskapet rimelig gjeldfritt etter konverteringen, og cashposisjonen er komfortabel etter emisjonen i forbindelse med noteringen. Med en såpass lav marketcap skal det lite til for lift off. Nedsiden er ditto liten.