Interessant kynisme, kortsiktige investeringer og veien videre


Har fulgt med en del på KOA siden før rettet emi ble gjennomført. Emien ble jeg kjent med da kursen første børsdag etter emi "bam" fallt rimelig kraftig. Leste så børsmeldingen, og ble da klar over hva som hadde blitt gjennomført. Har gjennom dette og emi i NAS, og diverse annet, observert endel siden i våres.
Er ikke så kjent med aksjemarkedet som nevnt, hverken på eiersiden og når det gjelder mer rene trades, men har gjort meg noen interessante observasjoner.
Et uttrykk som kan stemme bra synes jeg, i mange tilfeller, er at du kan tjene deg rimelig rik (på penger) dersom du er villig til å gjøre det på bekostning av andre. Skal ikke dra den lenger, så nok om det, men synes uttrykket kan passe godt i noen tilfeller innenfor business hvor begjæret om profitt tydelig kommer før ønsket om forretningsutvikling.

Appropos kortsiktig investering, som jo må være lov, så har jeg lest i FA og DN de siste ukene, og også sett på handlesoversikten for KOA, at Spetalen og Fredly, selger seg ned. Mulig flere av de større aksjonærene også gjør dette, men ikke blir skrevet om så tydelig.
Noen synes forøvrig 0.1 kr per. aksje var vel lavt tilbud i en rettet emi som vannet ut de eksisterende antall akser ca. 20 ggr, og jeg har selv fundert litt på det samme. Hva ville være for lavt? Og hva er lovlig? Hvilke klare lover gjelder for dette, og hvordan tolkes og håndheves de?
Igjen, fascinerende praksis og mekanismer innenfor business, og man får intrykk av at mye går greit uten konsekvenser.

Spennende nå, er om antakelsen om at nedsalget snart tar slutt, at markedet fortsatt vil ha mer KOA, og om vi da får se en kursoppgang.
Selv synes jeg dette er interressant å følge med på og være med på.

S og F, f.eks. selger større bolker om dagen, og det synes å ses på listen over handler også, og de snuser vel snart ned på 1% eierandeler.
Spørsmålet er om de, og andre med større poster, fortsatt vil selge seg ned nå, eller om de vil beholde noe fremover?
Det handles endel KOA om dagen, så interessen er der. Det ble gjennomført over 100 mill handler i forigårs og i går, og over 112 mill i dag, så det er jo endel selv sammenlignet med 7.45 mrd i totalen. Endel er vel mer rene trades, men endel av dette er også åpenbart "0.1 kr aksjer" som selges for å realisere gevinst.

Så, hva menes om kursutviklingen og veien videre for KOA-aksjen på kort og mellomlang sikt?
Og hva tenkes om nedsalget fra rettet emi? Er det nær fullført nå, eller tenker man at mange flere skal ut?

Så forresten at emi-beløpet blir ganskje betydelig shavet, at ikke alle de 1 mrd kronene (700mill + 300mill) finner veien til KOA, at fasilitatorene skal ha sitt, men vi får jo håpe det blir nok til å komme over kneika.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Veien videre for KOA er, dessverre, 0 kr på lang sikt. Først kommer det vel en 1:100 spleis, før kursen igjen retter blikket mot 1 kr. Så blir det muligens noen små emisjoner (av den grisete sorten) før man tilslutt mister tålmodigheten og melder oppbud. Spettet & co kan vel holde det gående en stund til , så lenge Nordnet traderne holder det gående.
Redigert 21.01.2021 kl 04:37 Du må logge inn for å svare
rweum
16.07.2020 kl 14:43 6694

Spleis 100:1 og1 kr pr. aksje virker veldig lavt. Da er vel prisingen på omlag 100 mill nok i tilfellet (dersom 10 mrd aksjer blir til 100 mill aksjer).
Nå prises selskapet til 990 mill nok, noe som også virker lavt med såpass med eiendeler og egenkapital (og omsetning).
Redigert 21.01.2021 kl 04:37 Du må logge inn for å svare
rweum
16.07.2020 kl 15:01 6644

Noen som kan hente ut oppdatert aksjonærliste?
Og hvor oppdaterte er i tilfellet disse?
Det handles mer i dag enn i går, og noen større handler også, som f.eks. 2.7 mill 14:28:36.
Det er vel krevende å trade på denne samtidig som flere investorer ønsker å kvitte seg med relativt mange aksjer?
Redigert 21.01.2021 kl 04:37 Du må logge inn for å svare

Ring 32 77 05 00 og be om FULLSTENDIG og OPPDATERT aksjonæroversikt. Det har tidligere vært en del vrangvilje å spore hos han som satt på dem (bergenser som jeg ikke husker navnet på nå) fulgt av kommentarer om at den ikke gir noe nyttig info for småaksjonærer. Det er selskapet helt uvedkommende hvorfor noen vil ha den lista, og de plikter å gjøre den tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Alle AS regeistrert i Norge plikter å gi dem ut til selvkost som bør være svært nær null kroner. Får du trøbbel, nevner du at Nærings- og Fiskeridepartementet er neste stopp. Da lukter de lunta, og du får et stort regneark.

Aksjonærboka skal i prinsippet alltid være oppdatert, men det kan være forsinkelse fra Verdipapirsentralen. Det er VPS som håndterer dette for børsnoterte AS i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 04:37 Du må logge inn for å svare

Jeg kan legge til at mange handler via meklerkonto. Da vil ikke enkeltaksjonærer stå med eget navn. Det er snakk om å endre på dette, men ting tar tid, akkurat som med at alle listene skulle være tilgjengelige via Brønnøysund.
Redigert 21.01.2021 kl 04:37 Du må logge inn for å svare

Det som gjør denne mest usikker for meg er om de kommer til å gjennomføre en aksjespleis noe som historisk sett senker kursen enda mer. med denne mengden aksjer så er det vel høyst sannsynlig
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
dotcom
16.07.2020 kl 18:41 6535

Jeg var inne og kikket litt på reglene til Oslo Børs.
Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper
2.4 Krav til minste kursverdi
Kursverdien for selskapets aksjer skal ikke være lavere enn NOK 1. Dersom kursverdien har vært lavere enn NOK 1 over en periode på seks måneder, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle kravet så snart som praktisk mulig og senest innen fire måneder etter utløpet av seks måneders perioden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
oivindl
16.07.2020 kl 19:21 6472

Om aksjespleis i seg selv fører til lavere kurs, er i så fall kun aksjonærene fortjeneste.
For firmaets drift og reelle verdi, har det ingen betydning.
Mer sannsynlig er det at signalet det gir, oppfattes negativt.
Totalt antall aksjer er det vanskelig å se hvordan har betydning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
16.07.2020 kl 22:06 6261

Skal sjekkes ut. Var ikke klar over at det er slik, men det gir jo mening. Ber om dette i morgen.
Er selv mest interessert i de som sitter på et antall som gjør de kan påvirke kursen av betydning over noe tid hvis de selger ut. Derfor fra kanskje caca 1000ppm (1 promille) og oppover. Alle små og hva de gjør blir veldig vanskelig å spå og forholde seg til/ prøve å vurdere synes jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Tanken er god den og ikke minst reell - det er helt riktig legger vi historien på generelt grunnlag til grunn så har kursen det med å gå ned etter spleis spesielt om selskapet er i pengenød noe dette selskapet til de grader er og vil fortsatte å være en god stund fremover til markedet bedrer seg noe som virker å kunne ta tid hvor selskapet da med 99,9% sikkerhet vil starte på nye runder med emisjoner for å holde seg flytende ...
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
16.07.2020 kl 22:22 6178

Lurer på om det kan være en psykologisk effekt som gjør at verdien etter spleis har en tendens synke, og omvendt etter emi. Det er nok ikke alle som regner på dette, men heller synes kursen blir høy (spleis), eller synes den blir lav (emi). Tallknusere ser vel ikke sånn på det, kan vi anta.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
Yngvis
16.07.2020 kl 23:48 6056

Børsverdien endres ikke ved spleis. Den fordeles bare på et mindre antall aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
Mr DT
17.07.2020 kl 04:08 5880

Korrekt børsverdien endtes ikke, men i de fleste tilfælde falder kursen efter spleis.


Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
oivindl
17.07.2020 kl 08:15 5736

Men noe av grunnen til at man må ty til spleise, er at kursen har blitt for lav. Det er ikke urimelig å anta at kursen ville fortsette å falle uansett.
Når selskapet så gjennomfører en spleise, kan det tolkes som at selskapet heller ikke ser at kursen vil løftes med det første, noe som øker usikkerheten.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
Null
17.07.2020 kl 09:37 5632

Er det utsalget nå 0,12 - eller skal den helt ned til 0,1
i Løpet av dagen?
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 09:42 5600

Det handles veldig mye sammenlignet med foregående dager. Man kan jo bare spekulere når man ikke vet hvem som selger, men det kan jo se ut som om videre nedsalg er det som skjer. Kanskje noe. Vil HELT ut før helga??
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 10:01 5532

Det gikk veldig raskt for seg en periode der, over 131 mill aksjer handlet i dag før kl 10.
Og børsverdien på selskapet var lav, under 900 mil nok.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 10:23 5488

Ringte for å be om oversikten nå kl 10:10.
Det ble ikke umiddelbart napp.
Det var ikke kjent hvem som var på jobb som evt. hadde ansvaret for å vedlikeholde oversikten, og en på legal skulle få forespørselen.
Antakelig er den/ de på legal også mer kjent med registeret/ boka.
Når man jobber med det juridiske, så vet man jo typisk godt slikt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 10:39 5453

Noen som kan ta ut oppdaterte eierandeler, fra Infront Web Trader eller fra annet sted., for:

- Apollo Asset Limited
- Saga Tankers
- Tycoon Industrier

?
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 10:44 5438

og for:

- Sissener Canopus

Alle de litt større egentlig, og særlig de man tenker at sikkert ville selge seg videre ned i disse dager.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Fortsett å plage dem.
Det er så typisk for KOA. Selvfølgelig vet de hvem som har kontroll på dette. Oppdatert aksjonæroversikt er en forutsetning for å ha et AS i Norge.

Det er en ting at den lokale pølseboden ikke har kontroll, men ikke et stort børsnotert ASA. Det sier litt om selskapet at Henning Jensen beordret oversikten over topp-20 fjernet for å spare penger. Oversikten kommer fra VPS hver eneste dag, og koster null ekstra kroner. Hvor mye koster det å få lagt ut innholdet i ei fil med standard format automatisk?

Jeg ser at de har lagt ut topp-20 nå, oppdatert 10. juni. De fikk vel et behov for å fremstå som litt seriøse da de gikk tom for penger. Det er nok en grunn til at de måtte ty til Spetalen og Fredly for å få inn noe, og det er ikke fordi de har fremstått som spesielt seriøse tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
17.07.2020 kl 20:08 5073

Det er ikke akkurat et glansbilde du tegner 😁
Oversikten fra 10. juni er jo, tja hva skal man si, lite interessant for status pr. i dag i allefall. Veldig mye har skjedd siden den tid.
Det å importere oversikten som kommer daglig fra VPS, det får vi håpe de har kompetanse til. Visste ikke det, at det kommer daglig fra VPS.
Da får vi se om jeg får noen Mail som etterspurt. Det er ikke alltid det å være unnvikende er så smart for omdømme, f.eks. når slikt for omtale på forum hvor tross alt mange leser.

Hva med div. Trader Platforms, og hente ut nyeste info tilgjengelig fra VPS derfra? I disse dager er det vel mulig, i hvertfall når man kjenner til de spesifikke selskapsnavn (ref. mitt spørsmål over i tråden)?
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Jeg har ikke så mye pent å si om dem, selv om jeg har hatt tro på at de ikke ville kjøre alt i dass siden de har betalt ganske mye for den eierandelen de kom opp i. Jeg er ikke helt overbevist lenger, men håper for arbeidsplassenes skyld at selskapet kommer på beina igjen. Det kan være bryet verdt å lese litt gamle nyheter for å se hvordan Teleios & Co kom inn, og selv vurdere hvordan man vil oppfatte dem. Vi får håpe at Regjeringen snart får ut finga og får igang det lenge planlagte aksjeeierregisteret i Brønnøysund.

Det er bare for dumt når de begrunner fjerning av topp-20 med at Henning Jensen har har sagt så for å spare penger. Altså - toppsjefen i et milliardkonsern bryr seg om hva det koster??? Da har han hatt for lite å fylle dagene med.

Her står litt om hva VPS tilbyr
https://www.vps.no/pub/tjenester/tjenester-for-utstedere/vps-foretakstjenester/

Det er pr. idag kun VPS som kan håndtere allmennaksjeselskaper i Norge, så dette er gyldig for alle på Oslo Børs.

Jeg aner ikke hva som kan hentes ut direkte, men det var en som tydeligvis hadde en eller annen tilgang via et meklerhus for et års tid siden som la ut topp-20 ganske ofte.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
pengex
17.07.2020 kl 22:29 4890

Skal garantert ned mot 10 øringen ja som mange av oss har påpekt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Kommer vel spleis, blir den 100:1, og 10kr aksjen, skal den psykologiske kursen ned mot 1 kr igjen..det er typisk i et slikt selskap som KOA..så emi er egentlig døden for de som sitter inne under en spleis
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
john1
18.07.2020 kl 10:51 4597

En mest trist aksje er på Oslo Børs. Må kanskje sparke hele ledelsen for å blir bedre!
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
20.07.2020 kl 10:31 3952

Fikk en aksjonærerliste på epost i dag.
Mottok en topp 50 som omfatter alle de med 0,09399% og oppover.
Listen er datert 15.07.2020.

På topp var da Morgan Stanley & Co. Int. Plc. UK/UK med eierandel 23,23996.
Dette var hvor jeg hadde forventet å finne Teleios, men vil det da si at Teleios har sin eierandel via disse???

Ellers, som jeg også nevnte at jeg selv lurte på tidligere - så var ståa på onsdag:

Apollo Asset Limited 1,6123 120083935 (Rank 13)
Saga Tankers 1,36556 101706784 (Rank 15)
Tycoon Industrier 0,24674 18377051 (Rank 30)
Sissener Canopus 1,34264 100000000 (Rank 16)

Følger hverandre som erteris disse, S og F. Da var de altså på akkurat 1,6123 begge på onsdag (Saga + Tycoon har tilsvarende antall som Apollo) . Hvorfor det egentlig? De har vel en avtale på, enten en Gentlements Agreement, eller en formell? Noen oppfatter jo at det er litt kontroversiellt det de gjør, dvs. har deltatt på kraftig utvanning og gjør STOR profitt på denne emi før vi (enda mer) vanlig dødlige får anledning til å si kake, men den diskusjonen synes i allefall jeg er sammensatt og der skal jeg absolutt ikke dømme noen!

Endel av oss andre kan bare vente stille i båten i det store og det hele og benytte rep. emi, samt evt. kjøpe opp mer billig hvis man tør, og håpe å ta inn det tapte og gjerne også en gevinst omsider. Her gjelder det nok å følge med, være tålmodig som ofte ellers også og ha is i magen! Tap kommer evt. ikke før man selger. Det er en måte å se det på.

Regner med oversikten gjelder ved utgangen av onsdag forøvrig.

Det var jo profft at Kongsberg Automotiv kom med denne oversikten til en hvem som helst som spør, men slik det også burde være som påpekt.
Den kom noe forsinket, og var ikke den mest oppdaterte (2 dager handel gjort etterpå), men rimelig oppdatert kan man vel si, og veldig oppdatert ift. noe fra mid juni!
Interessant, og det er klart at det gir mening å ha innsyn i slikt mtp. eventuell handel og analyse.

Jeg noterte meg antall handler på tors og fre forrige uke, og det var rimelig nært opptil 400 mill aksjer!
Hvilket betyr at de nevnte kandidatene for fullstendig nedsalg over nå, kan være helt ute.
Som igjen videre forklarer mer ro og kursoppgang i dag.

Igjen, det virker som interessen for KOA er stor - så dette blir spennende!

Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
sjoske
20.07.2020 kl 10:39 3928

ja det ser trist ud, har ikke taget imod TR jeg tror de kan købes billigere efter split og hvornår var det mulig at handle nytegning når de store var færdig med at sælge til 12-15 øre det er lusket.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
dotcom
20.07.2020 kl 11:07 3868

Fredly og Spetalen tegnet hver 740M aksjer i emijonen, og på din liste sitter de med ca 120Maksjer.
KOA-ME kunne handles på Merkur fom 17.06.2020. Fra den dagen til din liste er det ca 20 handelsdager. Det vil si at hver av dem i snitt har solgt ca 31M aksjer pr hadelsdag.
Det kan være etterslep i lister og salget har helt sikkert variert med omsetning og kurs, så salget per dag nå er sikkert en del lavere enn snittet, men det bør begynne å nærme seg slutten. Finansavisen fulgte opp salget deres innledningsvis, så jeg ser ikke bort fra at det kommer en artikkel når de er helt ute.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
20.07.2020 kl 11:31 3818

Fredag var nok en sånn dag, hvor de solgte endel mens de oppsummerte gevinsten og caset som en helthet. hehe.
Tenker det samme når det gjelder meldingen i FA når de er helt ute, og at den kan komme når som helst.
Det ville egentlig overraske meg, om disse sitter på noe som helst nå eller nærmere slutten av uken senest.
Keep it simple - komme seg helt ut tipper jeg de tenker. De har vel endel annet i sving også.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Problemet med aksjonærlistene pr. idag er at man ikke kan se hvem som gjemmer seg bak en forvalterkonto. Det er defor du ikke finner Teleios. Dette er svært uheldig, for det er mulig å handle med seg selv via flere meklerhus. Det er selvfølgelig forbudt, men det som ikke blir oppdaget blir man ikke straffet for heller...

Det er lovarbeid på gang for å endre på dette samtidig som alle listene skal publiseres i Brønnøysund. Publisering i Brønnøysund skulle vært klart for lenge siden, men Regjeringen har ikke vist særlig interesse. Det var noe snakk for et års tid siden hvor "kamp mot terror" hadde kommet inn som en ekstra grunn til åpent register, men fortsatt er det mest sirup der.

Du ser nok mye av topp-50, men noen komplette lister vil også vise om småaksjonærene rømmer. Du får plage dem minst en gang i uka og be om ny liste. I den situasjonen KOA er i nå, burde det være åpenbart for dem at potensielle aksjonærer er interessert i den, så de burde gitt sentralbordet direkte tilgang så de kunne spart litt tid som de sikkert kan bruke mer fornuftig.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
20.07.2020 kl 20:00 3444

Ser poenget i første avsnitt.

Ser ikke helt koblingen til kampen mot terror her, men det er sikkert en.
Det for meg ut som en miks av mange forvalterkonti, bedrifter og noen få privatpersoner det jeg ser i listen.
Så som du er inne på så får man bare begrenset innsikt.

Ansvarlig person burde vel utført daglig rutine med oppdatering av en slik fil.
Det kan også være at det er tilfellet, men at det er for sjelden folk etterspør.
Jobben (en enkel import til excel f.eks.) er jo veldig liten, ja.
Evt. etter opplæring som du er inne på, så kunne vel også sentralbordet gjort dette, selv om det kanksje ikke er en akseptabel løsning for mange mtp. hvor ansvaret skal ligge (?).
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Kampen mot terror er logisk, for argumentet var/er at man kan flytte mye penger rundt med aksjer hvis ingen vet hvem som er reell eier. Det er i praksis bestemt at registeret skal på lufta; Stortinget har mer eller mindre pålagt Regjeringen å fikse det. Det var noen runder med personvern som ble løst da det ikke skulle være et historisk register ut mot allmenheten, så jeg skjønner ikke helt hva som stopper opp nå. VPS har alle data, og Brønnøysund har tidligere sagt at dette er en kurant sak.

Jeg møtte stor vrangvilje da jeg fikk ut listen, og jeg er ikke overbevist om at Telios vil at så alt for mange følger med på hva de gjør.


Jeg har linket til dette flere ganger tidligere:

Sitat:
“Most of the companies that we’ve invested in and that are in our portfolio today are under-researched and under-covered,” said Firas Abi-Nassif, another Teleios co-founder. Finding a company “really under the radar screen of most investors . . . gives us an edge”, he added."

https://finansavisen.no/forum/thread/12824/view/342913


Firas Abi-Nassif er styreleder i KOA og i praksis Telios "himself".
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
21.07.2020 kl 07:31 3071

Fra DN Investor på morgenen i dag:

«Sissener har solgt 40 mill. flere aksjer i Kongsberg Automotive
Sissener Canopus, et fond ledet av forvalter Jan Petter Sissener, har solgt seg ytterligere ned i Kongsberg Automotive med 40 millioner aksjer og sitter nå på en aksjepost tilsvarende 0,8 prosent av selskapet.

Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen selger seg også videre ned, med hendholdsvis 15 millioner gjennom Apollo Asset Limited og 15 millioner gjennom Saga Tankers.

Spetalens Tycoon Industrier har solgt seg til under topp 50-listen i KOA.»
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Da er det håp for og kunne stige. Det er ikke mer en 6-7 mill nok, det er jo under snitt omsettning for Koa på en vanlig dag det. Jeg er faktisk imponert at kursen har holdt seg så bra som den har. Tenk at TOP 3 eier selger alt de har, da er det ikke mye sjangs for aksjen og stige. Tror neste 2-3 månedene kan bli lukrative (Hvis de klarer og bruke pengene riktig)
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
21.07.2020 kl 19:43 2745

Skjønner når det gjelder registeret.

Har bedt om oppdatert aksjonærliste (top50) igjen.
Tycoon vet man er ute (hadde ikke allverdens forrige onsdag heller), men er mer spent på de andre selskapene til Spetalen, Fredly og Sissener. Til sammen hadde de endel forrige onsdag (se over for den som er interessert), men siden den tid har det også blitt omsatt mange KOA-aksjer (666-667 mill siden torsdag morgen).
Melding om at disse er helt ute (annet enn at Tycoon er ute av topp-lista) har heller ennå ikke kommet fra FA.
De sitter vel på siste rest.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare

Hvor mange aksjer har nummer 50 på lista?

Edit:

Det er ikke gitt at en omsatt aksje har byttet eier når dagen er over. Det er mye trading i disse "kriseaksjene" så en eier kan kjøpe og selge mange ganger på et par dager.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare
rweum
22.07.2020 kl 13:11 2422

Nr 50 på lista hadde forrige onsdag 7 mill aksjer.

Har bedt om, og purret på, en oppdatert liste nå for å se på endringene ila. uken som har gått.
Redigert 21.01.2021 kl 06:36 Du må logge inn for å svare