Cereno Scientific och OCT - FASE 2

CRNO-B 12.09.2018 kl 11:09 5207

12/09-2018 09:56:43: (CRNO-B.NGM) Cereno Scientific: Cereno Scientific och OCT tecknar avtal för genomförandet av fas II-studie i patienter som genomgår ortopedkirurgi
Cereno Scientific och OCT Group LLC (..OCT..) har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring om samarbete för genomförande av en fas II-studie som syftar till att undersöka de antitrombotiska effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1. Bolagen har nu nått en slutgiltig överenskommelse och satt upp ramarna för den planerade fas II-studien. Ansökan om studiestart beräknas lämnas in under fjärde kvartalet 2018.

. Den planerade fas II-studien blir den andra kliniska studien med CS1. Studien baseras på ett mycket gediget utvecklingsarbete, i form av prekliniska studier i djurmodell och en framgångsrik klinisk studie i människa som visade att CS1 tolererades väl med en god biverkningsprofil, en bra kontrollerad frisättningsprofil och en signifikant sänkning av PAI-1 nivåerna, där PAI utgör en viktig riskfaktor för trombosbildning. Tillsammans med OCT arbetar vi nu intensivt med förberedelserna inför starten av fas II-studien, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Studien kommer utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi. Risken för blodpropp ökar i samband med operation och målet med studien är att visa effekten av läkemedelskandidaten CS1, som prevention av trombosbildning.

OCT kommer att involvera sjukhuskliniker och opinionsledare i Ryssland och Bulgarien för att rekrytera patienter till studien. Totalt beräknas cirka 20 kliniker inkluderas i studien.

. Vi är glada att hjälpa Cereno Scientific med utvecklingen av sin innovativa produkt. Vi hoppas att vårt samarbete kommer att tillgodose läkemedelsmarknaden med ett värdefullt läkemedel som förbättrar förebyggande terapi mot trombos och samtidigt förbättrar livskvalitén för patienterna. För att uppnå detta resultat står vi redo att tillämpa vår starka expertis och relationer med de ledande undersökningsklinikerna, säger OCT:s ordförande Dmitry Sharov.

Om OCT
OCT är en full-service kontraktforskningsorganisation med fokus på kliniskt genomförande, operativa i Central- och Östeuropa samt i USA. I Ryssland, där bolagets huvudkontor ligger, anses OCT vara den ledande kontraktforsningsorganisationen utifrån antalet godkända kliniska prövningar. Med 9 kontor i Östeuropa och USA erbjuder OCT tjänster till både Big Pharma samt till små eller medelstora amerikanska, europeiska och asiatiska bioteknikföretag.

Sedan 2005 när OCT grundades har över 260 studier i olika faser och inom olika terapeutiska områden genomförts av OCT för över 100 olika sponsorer. Med över 190 anställda . inklusive specialister inom logistik och hantering av lokala tillsynsmyndigheter, medicinska författare och biostatistiker, projektledare och kliniska forskningsassistenter . kan OCT framgångsrikt planera och genomföra en klinisk studie från början till slut.

För mer information, besök www.oct-clinicaltrials.com

Relaterade pressmeddelanden:

Cereno Scientific presenterar positiva resultat från första kliniska studien med CS1
Cereno Scientific inleder samarbete med CRO-partnern OCT för genomförande av fas II studie
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
13.09.2018 kl 11:48 3732

Cereno styrer transjer, men fondet styrer konvertering mener eg.
Shotgun
13.09.2018 kl 11:39 3755

Vi aksjonærer har ikke så mye å stille opp mot fondet, så pr nå kan de styre kursen som de vil. Men markedsverdien er jo svært liten så om vi for hjelp av et oppkjøpsfond eller en annen aktør med mye midler så er det jo klart at det kan skje ting. Kan fondet takke nei til konvertering dersom kursen blir for høy? jeg kjenner ikke avtalen, men de gikk vel ut med " finansiering i boks" tidligere.
Ticker
13.09.2018 kl 11:36 3769

Er det ikke selskapet selv som styrer når transene skal skje når de trenger penger med evt et varsel i forkant til BO?
At BO her styrer alle 11 transjene selv virker snodig,de har vandligvis bare kontroll på en liten del av i starten og resten er opp til Cereno.
13.09.2018 kl 11:35 3783

Den i går var transje, ikke konvertering . Håpet er de må rullere høyere og høyere.

Eg tror ikke de har full kontroll , dette er bio - her kan alt skje brått.
zuba
13.09.2018 kl 11:33 3792

I utgangspunktet er det good news med finansiering i boks. Det er bare synd at en aktør skal kunne styre kursen dit hen de ønsker.
Svært potent selskap som jeg har en lyttepost i men enn så lenge blir det med det. Nettopp pga denne nitriste finansieringen.
quattro
13.09.2018 kl 11:22 3819

Dessverre sitter fondet med alle kortene på hånden og kan 'styre' kursen nettopp dit de vil - 5'te tranchen (av 11 første år) ble gjort 2 dager før denne meldingen som nok kom litt 'ubeleilig', men de presser nok kursen ned igjen, husk at de fikk tilgang på aksjer verdt 5 mill SEK fra hovedaksjonær GU Ventures gjennom den første tranchen, slik at 'markedes manipulering' er mulig slik vi nok har sett - en gåte for meg at de øvrige store aksjonærene så seg tjent med dette - men det sikret selskapet kapital gjennom 1 til 2 år ….
repsol
13.09.2018 kl 11:12 661

Innlegget er slettet
Shotgun
13.09.2018 kl 11:03 3851

De har penger, bra ledelse, markedet er astronomisk og med dagens melding så har vi med små marginer kavet oss over all time low territorier. Heheh, noe er galt med markedet. Jaja kan nok bli omsetningsrekord i dag samtidig som vi for et ok kursløft så da pleier vel traderne å våkne.
Shotgun
13.09.2018 kl 10:30 3916

Fondet må kjøre på nå om de skal klare å presse kursen nedover...
13.09.2018 kl 10:24 3780

Cereno Scientific erhåller godkännande av patent i USA för användning av läkemedelskandidaten CS1

13 september, 2018
Cereno Scientific har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation” från patentverket i USA, vilket innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Det kommande patentgodkännandet ger Cereno Scientific immateriellt skydd för bolagets behandlingskoncept och användning av dess läkemedelskandidat CS1 i USA.
Shotgun
13.09.2018 kl 10:17 3802

STOCKHOLM (Direkt) Cereno Scientific har fått ett förhandsbesked om att bolagets patentansökan för behandlingskoncept och användning av läkemedelskandidaten CS1 i USA har blivit godkänd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter formellt godkännande kommer det amerikanska patentet att vara giltigt till och med 2035, med möjlighet till så kallad patenttidsförlängning om ytterligare maximalt fem år.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt
13.09.2018 kl 09:06 3871

det er og investor treff i dag

Investerarträff: Biostock Live, Stockholm
2018-09-13
13.09.2018 kl 09:01 3897

Er det dette vi trenger , skal nok fort se en konvertering nå om fondet føler fare for kursen stiger...
13.09.2018 kl 08:59 3911

Cereno Scientific stärker organisationen och engagerar Chief Medical Officer inför start av fas II-studie med CS1
13 september, 2018
Cereno Scientific meddelar idag att bolaget engagerat Björn Dahlöf som Chief Medical Officer (CMO). Dahlöf, som är styrelseledamot och huvudägare, har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar inom samtliga faser och har föreläst inom dessa områden internationellt.

– Jag har haft förmånen att arbeta med Björn Dahlöf i fyra år och det är glädjande att vi nu kan knyta honom närmare Cerenos utvecklingsarbete. Björn är en global Key Opinion Leader och hans omfattande erfarenheter inom läkemedelsutveckling och internationella kontaktnät kommer vara mycket värdefullt inför kommande kliniska studier, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidaten CS1, ett nytt förebyggande läkemedel mot blodproppar. I tidigare pre- och kliniska studier har bolaget visat positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför även tillförsel av den aktiva substansen i CS1 en reduktion av PAI-1 nivåerna, där PAI utgör en viktig riskfaktor för trombosbildning. Bolaget har nyligen tecknat ett avtal med kontraktforskningsföretaget OCT Group om genomförandet av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1.

– Cereno Scientific befinner sig i ett mycket spännande skede, med en stundande fas II-studie och övertygande data från samtliga studier i bagaget. Jag ser fram emot att utöka mitt engagemang och driva utvecklingen av CS1 mot kommersialisering, säger Cereno Scientifics nytillträdda CMO Björn Dahlöf.

Björn Dahlöf är legitimerad läkare och har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är även Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Han har varit rådgivare för läkemedelsutveckling inom kardiovaskulär prevention till ett flertal stora och små läkemedelsbolag samt initierat och genomfört ett stort antal stora kardiovaskulära preventionsstudier. Han har även totalt publicerat över 400 vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter och varit bland de mest publicerade forskarna i Sverige. Dahlöf har vidare erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se
12.09.2018 kl 12:02 3987

Eg aner ikke utviklingen. Men håper på økt kurs slik vi får konvertering på høyere kurser fremover fra fondet og mindre utvanning.


Charles7
12.09.2018 kl 11:47 4008

Dette ser jo flott ut .... kan det hende vi ser noe høyere kurs frem mot q4? Tåka
12.09.2018 kl 11:16 4042

eg hadde egentlig nok aksjer, men den feirer eg med 10k til.