Dette er også et spennende selskap og følge Calmark


Har falt mye den siste tiden , men trur dette snur snart
Redigert 05.10.2018 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
repsol
12.09.2018 kl 13:54 1939

Bra , sitter en tung investor der som har mega peiling på plukke vinner aksjer , han tok nesten hele emisjonen før notering
repsol
14.09.2018 kl 18:25 1912

Mye billige aksjer og få i dag , synd jeg ikke hadde på på den konto akkurat i dag , skal fylle på til uka hvis denne NON kunden skal ut med mer her ), er vel noen som frister og ta litt gevinst siden denne har gått bra den siste mnd , men husk det er lite aksjer til salgs totalt her , mange store som sitter mye av selskapet
Redigert 14.09.2018 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
repsol
12.10.2018 kl 12:38 1672

CALMARK SWEDEN AB
Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet (Cision)
2018-10-12 12:23
Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe angående engångsartikeln som möjliggör storskalig produktion. Bolaget lämnar nu prototypstadiet i utvecklingen av mekaniken runt engångsartikeln. Dessutom har i veckan viktiga nyckelfunktioner resurssäkrats för bolaget.

Som tidigare informerats om var utvecklingen av engångsartikelns design för storskalig produktion en av de listade viktiga milstolparna under 2018. Denna milstolpe har idag uppnåtts och stålverktyg för storskalig produktion kommer att beställas. Optimeringen av mätmetoderna för glukos och LDH pågår parallellt.

Under veckan har även en annan milstolpe uppnåtts då ytterligare en mjukvaruutvecklare nu är på plats genom Evidente AB. Calmark Sweden AB har dessutom skrivit avtal med Camilla Arneving, Marknadskommunikation AB, som kommer att tillföra viktig kompetens runt kommunikation och marknadsanalys nu när projektet närmar sig den kommersiella fasen.

”Jag är glad att utvecklingsprojektet håller tidsplanen och att vi nu går in i en ny fas i projektet. Jag vill tacka teamet som har jobbat hårt för att uppnå detta. Processen med att bygga produktion kan nu intensifieras, då vi har nu alla viktiga resurser på plats för att kunna fortsätta leverera i tid.” kommenterar VD Anna Söderlund.
repsol
12.10.2018 kl 16:46 1642

Regner med at hovedeier og som har mange mrd i cash snart repriser denne som fortjent
repsol
11.01.2019 kl 16:52 1088

CALMARK SWEDEN AB
Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den kinesiska marknaden (Cision)
2019-01-11 16:37
Calmark Sweden AB har idag från kinesiska myndigheter fått godkännande av sin ansökan av designskydd för sin läsare i Kina.

Calmarks produkt Neo, som består av en läsare och engångstester för olika patientnära blodprover på nyfödda, har en unik industridesign som bolaget har arbetat länge med att ta fram. Designen är sen tidigare skyddad i Europa och USA, vilket innebär att ingen kan kopiera den ergonomiska och estetiska utformningen av produkten. Eftersom Calmark Sweden AB planerar en global lansering inom 18 månader arbetar bolaget aktivt med både patent och designskydd på viktiga kommande marknader. Ansökan och godkännandet i Kina är en viktig del i den strategin då den kinesiska marknaden bedöms som intressant med tanke på storlek och infrastruktur för vårdsektorn.

”Godkännandet i Kina är mycket viktigt för vår kommande lansering av produkten. Vi har lagt både tid och pengar på att ta fram ett unikt utseende på vår läsare, som är lättanvänd, praktisk och snygg”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. Att skydda de immateriella värden som vi har byggt upp under mer än tio års tid är ett självklart fokus för Calmark.”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.
repsol
23.01.2019 kl 17:19 946

CALMARK SWEDEN AB
Calmark bygger organisationen inför lansering – förstärker teamet med en Clinical Director (Cision)
2019-01-22 15:19
Calmarks tidigareläggande av CE-märkningen för bilirubintestet, se pressrelease från 20190121, innebär att bolaget nu går in i en ny fas med förstärkning av organisationen inför lansering och försäljning. Först ut är rollen Clinical Director och idag skrevs avtal med Emma Lif.

Emma Lif har en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska med en magisterexamen från Karolinska Institutet. Hon har en gedigen erfarenhet från förlossning, neonatal- och mödravård i både privat och offentlig regi. Emma blir ansvarig för Calmarks planerade kliniska studier och hennes första arbetsuppgift blir att organisera och hålla i den studie som ska utföras direkt efter CE-märkningen av testet för bilirubin. De center som medverkar inom ramen för studien kommer att direkt kunna börja använda produkten eftersom CE-märkningen då skett.

Som Clinical Director kommer Emma Lif också ansvara för utbildning av distributörer och vårdpersonal samt vara ledande i arbetet med att påverka viktiga internationella opinionsledare.

"Det kommer att bli riktigt kul och givande att arbeta på Calmark för att hjälpa till att förbättra vården för nyfödda bebisar, något som jag brunnit för hela mitt yrkesliv”. säger Emma Lif. ”Jag ser fram emot att kunna bidra med den erfarenhet jag har från mina 15 år inom förlossnings-, neonatal- och mödravården.”

“Vi är väldigt glada att kunna välkomna Emma till teamet”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. “Hennes erfarenhet från i princip alla Calmarks kommande kundsegment kommer att bli ett viktigt tillskott. Hon har en vinnande personlighet som kommer att göra det enkelt att knyta kontakter med och förstå olika kundgrupper och avdelningars behov.”
repsol
31.01.2019 kl 17:06 850

CALMARK SWEDEN AB
Calmark Sweden AB skriver avtal med Emergo by UL i Holland för start av registreringar utanför EU-området (Cision)
2019-01-31 16:25
Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Emergo by UL, ett internationellt ledande bolag inom det regulatoriska området. Avtalet gäller konsulttjänster angående registrering av Calmarks produkter i Asien inför kommande lansering.

I och med att CE-märkningen av Calmarks första test bedöms vara klar upp till 6 månader tidigare än beräknat inleds nu arbetet med att registrera produkterna även i länder utanför Europa. För att få marknadsföra och sälja medicinsktekniska produkter krävs regulatoriska godkännande i de länder där produkten ska användas. Inom Europa och vissa andra länder gäller CE-märket, där registrering i endast ett EU eller ESS land ger regulatoriskt klartecken inom hela området.

Utanför Europa är registreringen av produkterna mer komplicerad och detta arbete påbörjar nu Emergo med start i Asien där registrering krävs för varje i land som produkten ska säljas i. Dokumentationen som ska levereras till myndigheterna i respektive land är dock ungefär densamma och varje registreringsprocess tar 4-9 månader. De flesta länder kräver att produkten är godkänd i hemlandet innan registrering kan påbörjas, varför tidigareläggandet av CE-märket för bilirubin är viktigt.

Emergo är ett globalt konsultföretag med lokala representanter i regioner som är strategiskt viktiga för Calmark, tex Sydostasien. Med hjälp av lokal närvaro och kännedom kan de på plats hjälpa till med registreringar i varje land. De har lång erfarenhet av medicinsktekniska produkter och diagnosutrustning.

”När vi nu närmar oss lanseringsfasen är det viktigt för oss att tidigt förbereda även den viktiga regulatoriska delen av arbetet och här kan vi vinna mycket tid på att jobba parallellt med registreringarna. Emergo är stor global aktör som kan bidra med resurser och kunskap inom detta område. Vi ser fram emot att börja sälja produkterna även utanför Europa.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se
repsol
08.02.2019 kl 16:46 734

CALMARK SWEDEN AB
Första avläsaren producerad av Note levererad till Calmark Sweden AB (Cision)
2019-02-08 16:25
Calmark Sweden AB har idag fått leverans av den första avläsaren som tillverkats i produktionsmiljö. Note AB i Norrtälje som Calmark tidigare skrivit avtal med har producerat den första läsaren.

Inför CE-märkningen av sin första produkt bilirubin, kommer Calmark nu att gå in i verifiering och valideringsfas. Under denna fas kommer tester av produkten att ske, för att säkerställa att den uppfyller de tekniska kraven och alla gällande standarder. Under denna fas är det viktigt att validering och verifieringen görs på produkter likvärdiga med dem som sedan ska säljas ute på marknaden. Inför detta har nu Note AB levererat den första avläsaren som tillverkats i deras produktionslokaler.

”Ett stort steg har tagits idag när den första läsaren från Note är klar. Vi ligger före vår tidsplan och kan nu starta den viktiga verifieringen och valideringen enligt den nya plan vi tagit fram. Den första läsaren ska användas i labbet, men kommer senare att finnas ute på sjukhusen för testning av nyfödda bebisar.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.
repsol
14.02.2019 kl 17:47 596

CALMARK SWEDEN AB
Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB. (Cision)
2019-02-14 17:23
Calmark Sweden AB har idag fått levererat de första engångsartiklarna som producerats i produktionsmiljö. Frohe AB, som Calmark tidigare har skrivit avtal med har producerat de första produkterna.

Inför CE-märkningen av sin första produkt bilirubin, kommer Calmark nu att gå in i verifiering och valideringsfas. Under denna fas kommer tester av produkten att ske, för att säkerställa att produkten uppfyller alla tekniska krav och alla gällande standarder. Under denna fas är det viktigt att validering och verifieringen görs på produkter likvärdiga med dem som sedan ska ut på marknaden. Inför detta har nu Frohe AB levererat de första engångsartiklarna som producerats i deras produktionslokaler.

”Ett stort steg har tagits idag när de första producerade engångsartiklarna från Frohe levereras. Vi ligger före vår tidsplan, och kan nu starta den viktiga verifieringen och valideringen som planerat. De första engångsartiklarna ska nu användas i labbet, men kommer senare att finnas ute på sjukhusen för testning av nyfödda bäbisar.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som möjliggör enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. Calmark planerar att sälja sina produkter globalt. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.