Klarer DD å bestå testen?

Bliss
LIFE 19.07.2020 kl 22:30 331614

Den første antigen testen for SARS–CoV–2 fikk FDAs offisielle godkjenning allerede 9 mai og senere har det kommet en rekke slike tester på markedet. DD søker for tiden om å få godkjent sin unike antigen test både i USA og i Tyskland/EU. Disse antigen testene har alle den fordelen å gi et prøvesvar i løpet av meget kort tid, DD angir så lite som 5 minutter, mens det tar fra ett til flere døgn å få svar på disse PCR (polymerasekjedereaksjon) og antistoff testene som for det meste brukes i dag. Svakheten til antigen testene har vært deres høye unøyaktighet. De har krevd en rimelig høy konsentrasjon av viruset i pasientens sekreter før de prefabrikerte antistoffene som tilsettes via testprosedyren klarer å identifisere proteinstrukturene til corona viruset. Den mye brukte antigen testen til Quidel Corporation har f eks hele 20% falske negativer, dva at hele 20 prosent av de som er smittet av covid-19 får et resultat som sier de ikke er smittet. Skummelt! Allikvel er disse testene godkjent til bruk. Det store spørsmålet i vår sammenheng er dette: Er antigen testen til DD presis nok til å forsvare en godkjenning? Den bør i så fall ha en treffsikkerhet på godt over 95% dersom den skal få godkjenning pr idag. DD sier selv deres test har "a very high accuracy", men jeg har ikke lest et eneste sted om hvor nøyaktig. Jeg har stor tro på at det vel ansette tyske bioteknologi selskapet Digital Diagnostics, som benytter seg av den banebrytende nanoteknologien til Lifecare, som også eier 25% av DD, har en tilfredsstillende treffsikkerhet. I tillegg til de enorme fordelene med å gi et raskt prøvesvar der testpersonen befinner seg, har DD testen også det fortrinn å være behagelig å gjennomføre via en enkelt spyttprøve, og til tross for å koste ca 600 kr så er dette relativt billig i forhold til PCR og antistoff testene som inkluderer et meget dyrt analysearbeid i ettertid. Av disse grunner håper og tror jeg DD testen får både EU og FDA godkjenning og at den vil hevde seg svært godt i konkurransen med de andre covid-19 testene på markedet. I så fall blir det herlig å være Lifecare aksjonær i tiden framover.
Hva tror dere?

Redigert 21.01.2021 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
30.07.2020 kl 13:53 5439

Det var nok et slag i magen mtp opsjonene som ble avslått. Han tok en sjanse, har gjerne avslørt litt mye med haste innkalling og gi en snitt pris på opsjonen.. men likevel ingenting gikk gjennom.

Hvordan var stemningen der? Hva sa styret/CEO om ting som skjer fremover?

Kommer meget positive ting for oss aksjonærer. Stemningen var god....De holdt kortene tett men ikke vanskelig å se at ting går veien i DD. 😎 All fokus legges på DD og testen fremover.....
Redigert 30.07.2020 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
bambuss
30.07.2020 kl 13:55 5457

Fornuftig at opsjoner til styret ble avslått.Hadde det bitt akseptert,og mld om godkjenning kom mans,ville jo det vert i gråsonen
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Takk skal du ha Gullhaugen, Jeg spenner fast sikkerhetsbeltet
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Gick post 5.2 igennom? Hvis ja så betyder det att de kan komme 8 000 000 nye aksjer til kurs 0,40 for innsidere (de som suttit på opsjoner). Dette bør ikke påvirke kursen ettersom hvis de tegner seg, så der de innsiderekjøpe (men de kan også vente å tegne seg, til dess att kursen gått opp, får å ikke påvirke kursen nu).

5.2 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner For å kunne oppfylle forpliktelser i selskapets eksisterende opsjonsprogram - ved eventuelle tiltredelser av opsjoner som allerede er tildelt medarbeidere i selskapet - ber styret den Ekstraordinære Generalforsamling om å forlenge eksistere styrefullmakt i form av slik fornyet fullmakt:

Vad var egentligen konklusjonen av EFG? Var de denne post som egentligen var den kritiske? Og att det etter komm ett tileggsforslag om også nye opsjoner til de 2 styremedlemmer?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Tysla
30.07.2020 kl 14:11 5256

Ikke på kurs 0.4, men pålydende og det er en stor forskjell
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
flingaas
30.07.2020 kl 14:12 5249

Hva er forskjellen? Jeg har ennå ikke forstått dette. I mitt hode er aksjene grisebillige ...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Ja de er sant.det er den opprinnelige verdien.
Verdien det kan tegnes for er 3.238.093,- så de blir mindre en 8 000 000 aksjer givetvis. Blir runt 600 000 aksjer +- som kommer ut isåfall ved nuv. volym vektet kurs.

Men skjønner ikke vad formålet var med EGF? Var de virkelig de førsøkte kuppe in 2 000 000 aksjeopsjoner til 2 styremedlemmer?

Blev ikke fullmakt både får kapitalforhøjelse ved nytegning av aksjer og kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner fornyet på GF? Både poster känns praxis..
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

styrefullmakt ble akseptert med noen endringer, mens opsjoner til tillitsvalgte ble avslått. styrefullmakt hadde de vel egentlig fra før. Uansett DD skal finansiere utviklingen av Sencell
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
focuss
30.07.2020 kl 14:52 4907

FDA snakket om hjemmetest i går og DD viste frem sin hjemmetest i dag. Tilfeldig?


For Immediate Release:
July 29, 2020
Today, the U.S. Food and Drug Administration posted a new template for commercial developers to help them develop and submit emergency use authorization (EUA) requests for COVID-19 diagnostic tests that can be performed entirely at home or in other settings besides a lab, such as offices or schools, and that could be available without a prescription.

“The FDA continues to help facilitate innovation in test development, thereby enhancing Americans’ access to COVID-19 tests,” said FDA Commissioner Stephen M. Hahn, M.D. “The recommendations provided today are intended to help get tests to market that are simple enough to use at home, similar to a pregnancy test. We hope that with the innovation we’ve seen in test development, we could see tests that you could buy at a drug store, swab your nose or collect saliva, run the test, and receive results within minutes at home, once these tests become available. These types of tests will be a game changer in our fight against COVID-19 and will be crucial as the nation looks toward reopening.”

The template includes recommendations for validation when a sample is to be collected and analyzed, and results are to be returned without the need to send a sample to a lab for analysis. The template also gives recommendations for validation of tests that are intended to be made available over-the-counter, that is, without a prescription.

This template outlines the recommended performance for this type of test, including sensitivity and specificity. While the recommended sensitivity for these non-lab tests is lower than lab-based tests, the tremendous benefits of broader access to simple and fast testing options generally outweighs this risk.

The FDA, an agency within the U.S. Department of Health and Human Services, protects the public health by assuring the safety, effectiveness, and security of human and veterinary drugs, vaccines and other biological products for human use, and medical devices. The agency also is responsible for the safety and security of our nation’s food supply, cosmetics, dietary supplements, products that give off electronic radiation, and for regulating tobacco products.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
focuss
30.07.2020 kl 14:57 4821

Når verden får høre om DD sin revolusjonerende COVID test så vil de hive seg rundt for å kjøpe aksjer i DD. Så finner de snart ut at det ikke er mulig, men at det er mulig å kjøpe i LifeCare..............
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Potet
30.07.2020 kl 15:33 4606

Hvor fort kan DD komme på børs?

Har det vært et tema med notering?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Det blir 8 095 232 aksjer, ikke +- 600 000 aksjer. Verdien på aksjen = 40øre, men så kommer overkursen i tillegg dvs underliggende verdier, forventninger ++
De har vel akkurat kovnerert fordring til 2,59 kr pr aksje, så kanskje emisjonen blir rundt der også?

Formålet med EGF har vert å få gjennom rettet emisjon + opsjoner til styremedlemmer
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Det ble informert tydelig om at de ikke trengte noen penger på lang tid da DD tar regningen for videre utvikling av Sencell som brukes i corona testen til DD. DD har en meget sterk investor i ryggen fra Tyskalnd. Dette er en del av eierskapet i DD på 25 prosent. Det ble nevnt at de ikke ønsker noen form for lav emi men om aksjen går i 10-15 kroner ville de kanskje hentet litt penger for å rigge videre vekst av nye forretningsområder. Dette ble det informert grundig om og grunnen til at de ønsker å fornye fulmakten. Dette var musikk i alle sine ører. All annen utvikling er nå satt på vent da corona testen og apparatet rundt dette har 110 prosent prioritet fremover. Det jobbes nok med distribusjon og produksjons partnere...sånn virket det men de holder kortene tett. Men humøret var det ikke noe å si på 😊😊🍾💲💣
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
R_offe
30.07.2020 kl 16:13 4404

Med tanke på at en evt emisjon KUN kan rettes imot eksisterende aksjonærer, så er ihvertfall all negativitet mtp. Emisjon borte..
Man slipper unna "finansakrobatene" ..

Jeg har ingen aksjer.i selskapet, men nå ble det faktisk litt interessant
.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

https://newsweb.oslobors.no/message/510498

👌🏼👌🏼
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Jepp og dette ble grundig diskutert på møte. Dette er meget aksjonær vennlig fremtreden av Life.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Nu surrer du: Flacke consulting hade en gammel fordran på Lifecare på c:a 70 000,-. (dette betyder att Lifecare har gjeld til Flacke consulting på c:a 70 000).
Lifecare kommer då overrens med Flacke consulting, att konvertere denne gjeld til aksjer i selskapet. Konverteringen laves for å styrke Lifecare EK. Overkursen blir då satt for å matcha det beløp som gjelden er på. Ikke noe annet. Derav kurs 2,592 kr.
Dette var då på GF i Juni.

Jag har lest protokoll fra GF juni og saker til behandling EGF på nytt
På GF i juni togs beslut, att forslaget "Styrets forslag til styrefullmakt til benyttelse i opsjon / fordelsprogram" att denne skulle utsettes til neste generalforsamling (med 53,35% av stemmene).
Här var de sagt: "forhøye aksjekapitalen med maksimum 20% av dagens aksjekapital med inntil NOK 6.476.186,- ved a utstede maksimum 16 190 468,- nye aksjer i Lifecare AS hver palydende NOK 0,40 øre, ved en eller flere emisjoner mot selskapets aksjonærer og eller eksterne investorer”. Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til a bestemme tidspunkt samt a fastsette tegningskurs i emisjonene.

Dette forslag har blevet kraftig revidert på EGF til:

Forslaget om 5.2 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjerfor tildeling ved utøvelse av opsjoner:
Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40, til anvendelse ved utøvelse av aksjeopsjoner.

Oven gjelder også forpliktelser i selskapets eksisterende opsjonsprogram, opsjoner som allerede er tildelt medarbeidere. Alle nye type "tilskansing" av opsjoner har fallt bort.

Jag menar att aksjonørene har varit vakna här. Forslaget om opsjoner er kraftigt redusert - dock var de så viktigt att få de igjennom (for de medarbetare som sitter med eksisterande opsjoner) att man ikke kunde vente til neste ordinære GF eller stille tuffare krav.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Hva er det jeg surrer med?

Osvaldsen
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
bj111
30.07.2020 kl 16:41 4192

Dette var positivt. Flere punkter der aksjonærene viste makt. Det hadde jeg ikke tro på men svært positivt overrasket. Er verd 1 kr på kursen bare det at selskapet ikke kun har aksjonærer som nikker ja til alt. Uvanlig i norsk farma.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

En ev emission blir ikke 8 095 234 nye aksjer. Det beror på vad kursen setts till ettersom det er ett TAK på innhenting av aksjekapital på intill 3 238 093,-.
Skulle en emission bli på runt dagens kurser så hade antallet aksjer blivit 3 238 093 / 6 kr per aksje = 540 000 aksjer.
Om man mot formoda gjennomfører emissionen til dagens aksjeeiere, for en kurs på 0,40 så blir det då 8 095 234 er som skall deles ut. Kanskje kan bli en fin ekstra gavepakke til dagens aksjonærer?
Men normalt vill en bedrift gjennomføre emissijon på så høy kurs som mulig givetvis (men blir ikke normalt då man har ett så lavt tak).

Derfor jag mener dette ikke er relevant utansett (vi vet ju att emission ikke er relevant ettersom DD betaler utvikling av Sencell).
Men dette er ju småpenger? Ikke en bedrift son henter intill 3 238 093,- i en emission ;). Muligens som en gavepakke til befintlige aksjonærer.

De er gjort om på post 9 på GF i Juni, der forslaget var att styret skulle ha fullmakt å innhente kapital på 6 476 186,- og fordelt ut dette på EGF til att gjelde en generell emisjon og en dekking av opsjoner, eksisterande medarbeidere (punkt 5.1 og punkt 5.2 på EGF).
6 476 186 / 2 = 3 238 093,-
Her ser du post nu på GF i Juni - det er denne post som EGF har handlet om....post 9 som blev utsatt til neste GF var ekstremt dålig for alle aksjeeiere men veldig bra for styret. Men styret ville åpenbart ha den på plats innen en besluttning om godkjenning kommer. Bedre med lite opsjoner en ikke noe alls.
https://assets.website-files.com/5c06911a1c7f8f2556ed747f/5ef5e42bacd39b0ace4c46a0_Lifecare-%20General%20forsamling%2026.06.20%20-%20Protokoll%20signert.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Kursen har ikke noe å si, for pålydende er 0,40 kr.
Om du leser deg litt opp så ser du fort hvem som surrer :)
Om de makser emisjonen så blir det 8 095 234 nye aksjer til pålydende 0,40 kr + overkurs.
De 6 476 186 du snakker om var til forslaget om 20%utvanning, nå har de gått ned til 10% som har gått igjennom du ser jo at det stemmer med både beløp og aksjekapital. Pålydende er fortsatt det samme.
Om de makser emisjon blir det 8 095 234 nye aksjer til pålydende 0,40 kr.

Sett deg inn i ting så blir nok alt enklere å forstå :)

Osvaldsen
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Hvorfor masse du sånn om emisjon? Nå er det hakk i platen. Det blir ikke noen emisjon nå. Kan du slutte nå!!😈😈
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Amadu
30.07.2020 kl 17:17 4006

Enig, Gullhaugen! Blir ingen emisjon så nå er det ikke aktuelt lenger 🙌🏼
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Ja de stemmer de du sier.
Nu skall jag ikke mase mer om emission (ettersom de ikke er noen emission planlagt), men mener då att det du skrev om 2,39 kr pr aksje ikke er noe relevant i de heletatt (ved en nyemission) då det er en overkurs som matchar vad Lifecare gjelden til Flack var på. Hverken mer eller mindre.

Uansett har forslaget blevet til de bedre for oss aksjonærer, fra ursprunlig forslag post 9 på GF i Juni.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Sapa
30.07.2020 kl 17:50 3856

Jeg husker folk sa at å kjøpe aksjer i Life var penger på gata.
Er det fortsatt penger på gata??? Spør for en venn
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Veim
30.07.2020 kl 17:58 3813

Viktig med stop loss på en slik aksje. Sover en litt bedre. Er ikke med ned til 4 kroner igjen, og det kan vel skje med denne type aksjen. Hvor høyt den kan gå har jeg ingen formening om. Men du har rett i at det er mange haussere, noe en ser i de fleste trådene samme hvor dårlig et selskap er. Viktig med optimisme😊
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Potet
30.07.2020 kl 18:55 3597

Er du her også? Hold deg til NAS og Softox da. Der viser du klasse 🤡
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Sapa
30.07.2020 kl 19:02 3581

Takk, tjent masse på softox og har hausa NAS og KOA for enkel morro. Hold deg til pirat kostymer, for der viser du klasse

Edit! Softox er et foresten et godt kjøp på disse nivåene. Utover høsten/vinter vil dette vise seg. Bare å glede seg!
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
R_offe
30.07.2020 kl 19:38 3444

Frykter man emisjon i et selskap hvor den KUN kan rettes mot eksisterende aksjonærer, er det bare å sette av 10% ekstra av verdien aksjene man allerede eier (cash) på sparekonto til evt. Den dagen selskapet trenger penger..
Jeg regner med at en evt. Tilrettelegger ikke kan ta j××epris for å gjøre jobben, iom at den kun kan rettes mot eksisterende aksjonærer og ingen "finansakrobater" må "godkjenne" evt. Emikurs
...
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Sydney
30.07.2020 kl 19:49 3408

Gullhaugen mener at stemningen var god. God eller elektrisk? Godt at de stemte nei. Man kan merke litt på ledelsen på slike møter.. så veldig interessert om de nevnte noe om produktet eller stemningen i firmaet..
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Det at den kursen matcher har ingenting med gjelden å gjøre, klart den matcher! Noe annet ville jo vært veldig rart. Om kursen hadde blitt satt til 2 kr i konvertering hadde de måtte trykke flere aksjer, hadde kursen blitt satt til 3 kr hadde de trykket færre. Har ikke noe med selve gjelden å gjøre.
Hvordan er dette forslaget bedre enn det som lå i innkalling da?
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
quarck
30.07.2020 kl 21:27 3235

Någon som har koll på den här tweeten från Miki Devic för ett dygn sedan, har inte blivit godkänd på kontot än?
#teamdigid #prototyping #ehealth #digitaldiagnostics #digid #nextgentech #healthtech @ Digid -Digital Diagnostics AG https://t.co/mLOPhJKPma
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare

Fikk følelsen av at det jobbes hardt nå. All fokus er på DD . DD bruker jo Sencell i sin utvikling av Corona testen...det ble fortalt på møte
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
quarck
30.07.2020 kl 22:10 3118

Tack, intressant med en ny design som det ser ut som om man jämför med bilder på deras hemsida. Kan hoppas det kommer någon plan när godkännande dyker upp.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
Bliss
31.07.2020 kl 09:40 2641

Det var gledelig og informativt å lese det dere har referert fra gårsdagens generalforsamling. Jeg likte spesielt godt det at "all annen utvikling er nå satt på vent da corona testen og apparatet rundt dette har 110 prosent prioritet fremover." (Gullhaugen). Det kan umulig bety noe annet enn at LC ser for seg en godkjenning fra Tyskland og antakelig i USA og med gode muligheter til å ta store markedsandeler i Europa og USA. Når LC har tro på DD testen må det være fordi de har kjennskap til testens treffsikkerhet da DD må ha gjort undersøkelser om dette som er vedlagt og sentral i godkjenningssøknaden. LC vet naturligvis hva som står i DDs søknad, det gjør ikke vi andre. (De har jo valgt å ikke gi en børsmelding om innheldet i søknaden). Vi vet allikevel nok om testen til å skjønne at det kan være en suksess, men vi mangler kjennskap til dette ene - treffsikkerheten - som er helt avgjørende for testens skjebne. Siden innsiderne i LC åpenbart har meget stor tro på en suksess vil jeg anta testen kan ha en treffsikkerhet på 95% pluss. Og da blir dette en megasuksess!
Vi burde få en melding om testens godkjennelse i løpet av uka og jeg gleder meg til da å få vite hva som er testens treffsikkerhet. Innen det vil jeg eie flest mulig aksjer i LC.
Redigert 21.01.2021 kl 07:46 Du må logge inn for å svare