Klarer DD å bestå testen?

Bliss
LIFE 19.07.2020 kl 22:30 320992

Den første antigen testen for SARS–CoV–2 fikk FDAs offisielle godkjenning allerede 9 mai og senere har det kommet en rekke slike tester på markedet. DD søker for tiden om å få godkjent sin unike antigen test både i USA og i Tyskland/EU. Disse antigen testene har alle den fordelen å gi et prøvesvar i løpet av meget kort tid, DD angir så lite som 5 minutter, mens det tar fra ett til flere døgn å få svar på disse PCR (polymerasekjedereaksjon) og antistoff testene som for det meste brukes i dag. Svakheten til antigen testene har vært deres høye unøyaktighet. De har krevd en rimelig høy konsentrasjon av viruset i pasientens sekreter før de prefabrikerte antistoffene som tilsettes via testprosedyren klarer å identifisere proteinstrukturene til corona viruset. Den mye brukte antigen testen til Quidel Corporation har f eks hele 20% falske negativer, dva at hele 20 prosent av de som er smittet av covid-19 får et resultat som sier de ikke er smittet. Skummelt! Allikvel er disse testene godkjent til bruk. Det store spørsmålet i vår sammenheng er dette: Er antigen testen til DD presis nok til å forsvare en godkjenning? Den bør i så fall ha en treffsikkerhet på godt over 95% dersom den skal få godkjenning pr idag. DD sier selv deres test har "a very high accuracy", men jeg har ikke lest et eneste sted om hvor nøyaktig. Jeg har stor tro på at det vel ansette tyske bioteknologi selskapet Digital Diagnostics, som benytter seg av den banebrytende nanoteknologien til Lifecare, som også eier 25% av DD, har en tilfredsstillende treffsikkerhet. I tillegg til de enorme fordelene med å gi et raskt prøvesvar der testpersonen befinner seg, har DD testen også det fortrinn å være behagelig å gjennomføre via en enkelt spyttprøve, og til tross for å koste ca 600 kr så er dette relativt billig i forhold til PCR og antistoff testene som inkluderer et meget dyrt analysearbeid i ettertid. Av disse grunner håper og tror jeg DD testen får både EU og FDA godkjenning og at den vil hevde seg svært godt i konkurransen med de andre covid-19 testene på markedet. I så fall blir det herlig å være Lifecare aksjonær i tiden framover.
Hva tror dere?

Redigert 21.01.2021 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
23.09.2020 kl 16:16 5205

Hvis alle disse «gold diggerene» selger med en gang, så får vi aldri 12-15kr. Folk får jo helt hetta av 10% stigning
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
23.09.2020 kl 16:25 5168

Ser man bort fra større aksjonerer så vil jeg tro at 95% har solgt seg ut før vi når 50,- .Eg selv skal ut med 30% av aksjene en plass mellom 10 og 20,-.
Dem resterende 70% skal være med til ca 50,-,den blir eg nok alene om ,blant småaksjonærene.(småaksjonærer er vel opp til 500k aksjeposter)
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Ahmed1
23.09.2020 kl 17:48 5046

Er jo akkurat det som er problemet med småaksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Det har blitt sådd tvil på enkelte tråder om hvem som er villige til å betale ca 500kr for en test. 500kr er småpenger sammenlignet med tapte inntekter og lønnsutgifter som følge av ventetid på corona testen. Så ja det er nok mange bedrifter og organisasjoner som vil kjøpe life og dd sine tester når de kommer ut på markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Tuambeat
23.09.2020 kl 22:08 4585

Vi kan jo alle betrygge oss om at f.eks Equinor og alle andre lisens eiere i Norge vil få tilbake 78% tilbake på skatten mtp petroleumsskatte systemet vi har i Norge. 500kr er en liten pris å betale. Er vel noen milliarder som er gått til testing siste månedene🥱
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

En litt enkel fremstilling fra en som har satset 60% av porteføljen i Life:

1. Hvorfor skulle man søke godkjenning om man ikke var rimelig sikker på utfallet? Det er jo ikke slik at de personene de tester i den «offisielle» testen er de første de har testet. Dette må jo selvsagt være godt testet i forkant, om enn ikke for å fremstå latterlig...

2. Tyskland har godkjent testen, med vilkår. Dette underbygger punkt 1.

3. Life-sjef er ute i media og sier de tester 100 stk per dag.
Det sier meg 2 ting:
- testingen bør oppfylle antallet vesentlig tidligere enn antatt
- om man tester 100 per dag og resultatet var dårlig så ville de stoppet hele greien

4. Noen snakker om pris og markedsposisjon. Dette er d verste argumentet av alle i mine øyne. De ulike nasjoner og bedrifter pøser ut penger i forkant av tester som er tilfredsstillende. Det kunne sikkert vært 100 fantastiske tester i markedet og alle ville tjent absurde penger.

5. Teknologien. Slik jeg har forstått d så vil d være mulighet for «instant» dokumentasjon i ulike databaser som f eks myndighetenes registrering.

6. Tid. Ja, den tar kort tid å utføre, men enda viktigere er at det er ingen etterarbeid. En vanlig test tar ikke så veldig lang tid heller, men d er jo enormt med ressurser som kreves i etterkant. Dette antar jeg vil gjelde en del konkurrerende tester også.

7. Sikkerhetssamarbeid. Avtale inngått med Wisekey. Dette er altså etter man har startet med å teste 100 om dagen. Igjen - hvis de 100 viste dårlige resultater ville d ikke vært vits å inngå noe samarbeid på denne fronten. Wisekey har i tillegg anslått verdien av dette som igjen betyr at Life/DD vet/antar noe om at den blir godkjent og hvor mye som vil selges de neste månedene.

Hva er det jeg ikke forstår?

Imøteser innvendinger, men de jeg har lest til nå virker mest som desperate kverruleringer uten at jeg skal påstå noe motiv.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
StevenG
24.09.2020 kl 00:08 4310

Saklig og informativt.. I tillegg til disse punktene så er omtalen fra selskapet i både diverse medier og børsmeldinger ganske klare og positive.
Risikovurderingen min tilsier 80-90% godkjennelse og det er langt høyere enn andre caser jeg truffet på. Det som er like viktig, som jeg føler er den største risken er hvor treffsikker den er.. 90%+ er noe jeg håper på i tillegg til godkjennelsen
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

De sier jo at den skal være like nøyaktig som en pcr test.

FHI:

For diagnostikk av aktuell covid-19 sykdom brukes en laboratoriemetode der man leter etter selve viruset i prøve fra luftveiene. Dette er en meget følsom metode hvor man finner virusets arvestoff ved hjelp av en teknikk som heter RT-PCR (Real Time - Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).

Det kan også gjøres påvisning og måling av antistoffrespons mot viruset, primært i blodprøver. Denne metoden er først og fremst aktuell for diagnostikk lenger ut i sykdomsforløpet og for andre formål.

Serologi og hurtigtester
RT-PCR og bruksområder
RT-PCR er anbefalt diagnostisk test for personer med symptomer på covid-19 etter gjeldende testkriterier.

Testkriterier
De molekylære testmetodene (RT-PCR) som brukes ved mikrobiologiske laboratorier i Norge er godt validerte ved de respektive laboratoriene. PCR-basert teknologi har svært høy sensitivitet, og påviser tilstedeværelse av virusets genetiske materiale ned til bare noen få genomkopier i en prøve. Metoden skiller ikke mellom intakt virus og rester av virus og sier dermed ikke noe om virusets evne til å gi sykdom eller smitte andre.

Betydningen av funnene må derfor alltid tolkes i en klinisk sammenheng.

Hvordan tolke prøvesvar
Hos personer infisert med sars-CoV-2 vil man vanligvis kunne påvise virusets arvestoff i prøve fra øvre luftveier (tatt fra nese/hals/spytt) i perioden fra ca 2 dager før til 20 dager etter symptomstart. Perioden personen er smittsom ser ut til å være 6-7 dager (i gjennomsnitt fra 2 dager før til 5 dager etter symptomstart). 5 dager etter smittetidspunktet vil ca 50% av de smittede ha utviklet symptomer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

5 dager etter smittetidspunktet vil ca 50% av de smittede ha utviklet symptomer....

Dvs at abbott og Roche sin test vil gi mange positive prøver på personer som allerede er forbi smittestadiet. Veldig greit å bruke ifm med sporing men man er alltid på etterskudd når man bruker slike tester.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
StevenG
24.09.2020 kl 08:12 3985

Ja er som de selv skriver," perfect add-on combined with the regular tests, "
Altså ingen god nok test kun alene
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 08:38 3888

BECH INVEST AS 0.59% 2 583 976,- 474 124 -650 00
Siste oppdatering av nedsalget. Ellers har Homme holding og sin samleren A/S nylig blitt aksjonerer i Life.Ellers lite forandring utenom småaksjonerer under topp 50 har solgt noe .Topp 50 står stille ,eller øker noe.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Hvor har du dette fra? Abbott testen er jeg enig i. Men Roche sin er jo klin lik LC sin av infoen vi hittil har fått
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 09:08 3794

1 TEIGLAND EIENDOM AS 18.30% 80 711 650 14 809 477
02 LACAL AS 13.17% 58 087 740 10 658 301
03 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 9.00% 39 690 715 7 282 700
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 4.97% 21 912 799 4 020 697 42 859
05 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.24% 9 878 125 1 812 500
06 Privat investor 2.00% 8 838 559 1 621 754
07 Privat investor 1.92% 8 474 750 1 555 000 55 100
08 CIMTER AS 1.65% 7 255 885 1 331 355
09 MP PENSJON PK 1.42% 6 280 847 1 152 449
10 STERNA HOLDING AS 1.24% 5 450 000 1 000 000
11 PROBE AS 0.88% 3 869 565 710 012
12 NEXUS MARKETING 0.85% 3 757 116 689 379
13 Privat investor 0.79% 3 484 599 639 376
14 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.79% 3 480 959 638 708
15 NORDA ASA 0.76% 3 352 578 615 152 -400 000
16 Privat investor 0.74% 3 257 018 597 618
17 Privat investor 0.68% 2 997 500 550 000
18 HANTRI AS 0.59% 2 594 532 476 061
19 BECH INVEST AS 0.59% 2 583 976 474 124 -650 000
20 Privat investor 0.57% 2 505 910 459 800
21 Privat investor 0.54% 2 388 877 438 326
22 DANSKE INVEST NORGE VEKST 0.53% 2 346 596 430 568
23 CULTIVAR AS 0.48% 2 100 806 385 469
24 NORDNET BANK AB 0.46% 2 046 998 375 596 15 166
25 Privat investor 0.43% 1 896 600 348 000
26 UBS SWITZERLAND AG 0.41% 1 791 933 328 795
27 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.37% 1 648 625 302 500
28 Privat investor 0.37% 1 639 360 300 800
29 Privat investor 0.37% 1 635 000 300 000
30 Privat investor 0.35% 1 553 250 285 000
31 Privat investor 0.34% 1 487 834 272 997
32 Privat investor 0.33% 1 435 170 263 334
33 Privat investor 0.31% 1 362 500 250 000
34 TECHMA MANAGEMENT AS 0.31% 1 362 500 250 000 46 166
35 Privat investor 0.28% 1 231 700 226 000
36 Privat investor 0.28% 1 226 811 225 103
37 ENODDEN AS 0.27% 1 199 000 220 000
38 Privat investor 0.26% 1 158 125 212 500
39 RAKKARBERGET AS 0.26% 1 144 500 210 000 -10 000
40 SPARLI AS 0.25% 1 090 000 200 000
41 Privat investor 0.25% 1 087 144 199 476
42 Privat investor 0.22% 986 450 181 000
43 Privat investor 0.21% 912 875 167 500
44 AVANZA BANK AB 0.19% 849 050 155 789 1 414
45 HOMME HOLDING AS 0.19% 824 269 151 242 INN
46 SN SAMLEREN AS 0.19% 819 680 150 400 INN
47 Privat investor 0.19% 819 135 150 300 INN
48 Privat investor 0.19% 817 516 150 003
49 Privat investor 0.17% 763 000 140 000
50 Privat investor 0.17% 758 182 139 116
51 Øvrige investorer 27.71% 122 192 940 22 420 723 -432 718

Legg merke til nederste linge,det er småinvestorer som selger + bech da.vi har fått inn 2 nye firma som innvisterer ,lover bra Øvrige innvestorer har nå 27,71% den er fallende. Topp 50 kjøper fra småinvestorer,hmm bra.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
StevenG
24.09.2020 kl 09:32 3702

Ja da er det utålmodige aksjonærer +Bech som selger mest og nye eller sittende investorer kjøper de opp..
Likte tallene!!

Ny rød dag på børs! Det betyr enda flere gode innganger
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Computum
24.09.2020 kl 09:38 3715

Bech er ute iløpet av de nærmeste dager. Kanskje allerede? Da skulle aksjen angivelig snu opp. Jeg er ikke så sikker. Usikkert børsmarked rammer særlig risikoaksjer. Det amerikanske valget kan skape mye usikkerhet og surt aksjemarked.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 09:42 3727

Topp 50 øker eierandelen ,samtidig som bech har dumpet 10 mill aksjer, det er lovende. At småaksjonærene er utålmodige ,det forstår seg. Har selv ventet i 4 mnd,og ventetiden har vert noe lang. Men det er da trist at dem minste selger rett før godkjenningene, men slik er nå verden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 09:45 3727

Det har no vist seg at Life aksjen går best på røde dager.Vil tro vi får inn noen Nel aksjonerer i løpet av dagen.Vi får ta godt imot dem.😊
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Struts
24.09.2020 kl 11:33 3546

Takk for oppdatering! Ser at tyskerne (Clearstream og Deutsche Bank via to kontoer) øker (sry, mulig jeg surrer og at de bare holder stillingen), uansett har de jo god info fra DD skulle jeg tro. Juro AS er ut (sett i forhold til den oppdateringen du ga 10.09.20), og antagelig et par private investorer. De to nye (som det går frem av listen, og utover en ny privat investor) er Homme Holding, som vel er Kristiansandbaserte Egil Homme (eiendomsinvestor) og SN Samleren ved Sigrid Narmo i Hamar (betongrelatert, egentlig pussig at hun ikke har investert i ELOP, Nuvel).
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 12:42 3396

Ja, det er trist at småaksjonærene selger rett før godkjenningen kommer. Det er jo nå det er tid for oss til å pantsette alt vi har og kjøpe LC aksjer med begge hendene, og kanskje ende opp som storaksjonærer ......
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Struts
24.09.2020 kl 12:54 3351

Arrester meg gjerne. Men ut fra den oppdateringen gjengitt her av Bambuss (mener jeg) 10.09, kunne man lese at "Øvrige investorer" kontrollerte 24.95% av aksjene, mens de nå har 27.71%. Dagens er merket som en liten nedgang, men jeg ser det som en STOR oppgang siden 10. september. Eller?
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 13:13 3300

Det er i så fall en svært høy kjøpsaktivitet av småaksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 13:37 3214

Du har rett at det har vert en økning fra 10 til 24. det utgjør ca 2 mill aksjer. Eg tenkte gjerne på 2 siste oppdateringer,der gikk andelen ned med ca 0,5 mill.
27.71% 122 192 940,- 22 420 723 -432 718 20 194 000 11 370 20 185 598 -35 212 20 001 691 26 816
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Da er det bare å hive seg på toget.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Struts
24.09.2020 kl 14:14 3111

Da er vi egentlig samkjørte - bare snakk om forskjellige datoer. Veldig prisverdig at du gjengir aksjonærenes oppdatering!
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Hvilket tog?

Det er litt snodig at folk her alltid skal leke Nostradamus, men bommer hver gang.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 14:25 3341

Hildebart da,kom og ver med oss,du vet Life aksjonerer er ikke som andre aksjonerer ;-)✌
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
OlavR
24.09.2020 kl 15:35 3190

Nei, det skal være sikkert.. Manisk, dårlig grammatikk og ukritisk er vel tre treffende stikkord
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Computum
24.09.2020 kl 16:00 3151

:-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bambuss
24.09.2020 kl 17:25 3025

OlavR alle kan få lov og verra med,du også 😊🎉🎉🎉
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Bliss
24.09.2020 kl 18:32 3115

En flott kursstigning på slutten av dagen i dag.
Antar det er mange som har tenkt å kjøpe seg inn før meldingen om godkjennelse kommer, og den er jo meldt å komme i oktober. Nå er det bare 6 handledager igjen før vi er på 5 oktober, så jeg antar det blir flere og flere som får det travelt med å komme seg inn og dermed drive kursen oppover. Kursen blir bare høyere og høyere nå, tiden med nye nedturer er trolig forbi. Folk er neppe så dumme at de selger seg ned rett i forkant av en godt varslet suksess!
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

løpet er kjørt for en Corona test i kjempevolum. DD har ikke begynt og har heller ikke kapital til å produsere store volumer før en vaksine er ute. Da stopper jo behovet uansett. De store investorene som sitter der i dag venter på Sencell som er ideen bak Lifecare. DD var et sidespor. Før den kommer ut må selskapet få på plass en ny organisasjon, Styre, Ledelse osv. Uansett for en langsiktig investor, dette kan bli bra. Av de som er ute så er det mange "gamle" fra tidenes morgen. Dette utgjorde sikkert minst 25-30% for et års siden. Nye koster...osv
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Melding om godkjennelse forventes ikke før i slutten av oktober. Kliniske testing skal avsluttes mot slutten av oktober OGSÅ kommer spørsmålet om godkjennelse av testen fra Tyske myndigheter. Det er nok noen uker til før denne eventuelt tar av.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Computum
25.09.2020 kl 09:46 2841

"løpet er kjørt for en Corona test i kjempevolum"

For det første er det ikke sikkert vaksineprogrammer kommer igang før godt ut på nyåret. For det andre er dette sikkert ikke siste gangen det dukker opp farlige virus. Og neste gang ønsker nok mange land å være bedre forberedt enn de var denne gangen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
bj111
25.09.2020 kl 09:50 2823

For det fjerde vil det være usikkerhet over hvor lang virkningstid en vaksine har, for det femte tar det laaaaang tid å vaksinere tilstrekkelig med personer for flokk imunitet, for det sjette er 50% av amerikanere vaksineskeptikere og slik kan en fortsette.
Skal lese mye rart på Life forum.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Dakota
25.09.2020 kl 09:54 2819

ALLE andre tester enn LIFECAREs(DD) test er HEST og KJERRESTADIE,LIFECARE CANI/digitale hightech løsning samler all informasjon i "CLOUD",REALE TIME,eneste som kan HINDRE smittespredning
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare

Du forstår lite av hva dette innebærer for Life.
Denne godkjenningen og testen har egentlig lite med Corona å gjøre.
Hvis den blir godkjent slik som alt tyder på vil den være en revolusjon i måten man tester på i dag.
Dette ble egentlig oppdaget ved en tilfeldighet og vil gjøre testing av alle virus ekstremt mye enklere i fremtiden.
Selskapet er så sikre på at dette fungerer at de bestiller sikkerhet for rundt 10 mill dollar i 2021.
Blir testen godkjent vil denne teknologien bety like mye for medisinsk testing som IPhone betydde for telefonutviklingen og måten vi kommuniserer på i dag.
For meg må de gjerne bruke 4 mnd til.
Men det er kun 30 tester som skal verifiseres positive og med dagens smittetall i Europa kan resultatet komme når som helst. Følger du med på Twitter og enkelte personer der skjønner du at hintene som er lagt ut de siste dagene tyder på at vi er veldig nærme målet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:44 Du må logge inn for å svare