Hvorfor er OET den mest feilpriset aksjen på Oslo børs ?


Grunnen til å jeg ønsker en debatt rundt prisingen av selskapet, er om vi kan avdekke årsaker til hvorfor kursen ligger som den er nå for dette selskapet. Det er ikke selskapets økonomi som er grunnen ihvertfall,se tallene under.

Med utgangspunkt i dagens dollar kurs, så sier tallene ifra Årsrapport/Kvartalsrapport at kursen burde ligget mellom ca 500-700 NOK ,- pr aksje hvis Price/Earning skal ligge på 15-17 som er normal prising for et selskap på oslo børs. Hvis selskapet selger alt av eiendeler og betaler ut alle lån, og fordeler gjenværende beløp på alle aksjene, så ville man fått utbetalt ca 200 NOK ,- pr aksje. Under viser jeg kort viktige tall beregnet ut ifra offisielle Kvartals/års-rapport utgitt på Oslo børs og med kurs på 59 NOK,- og eiendeler,kapital & lån forblir uendret ut året. Pris/bok ligger normalt ifra 0,5-3,5.Pris/Bok Under 1,3 = anbefalt kjøp og over 2 er anbefalt selg.

Og et eksempel, på hvor gode de er til å tjene penger i forhold til sine rivaler.Av de 411mill $ FRO omsatte for i 1Q 2020, satt de igjen med 165mill $, og av de 90,5mill $ OET omsatte for i Q1 2020 satt de igjen med 41,1mill $. FRO´s effektivitet innad kan man si er på (165/411*100) 40%, men OET´s effektivitet innad er (41,1/90,5*100) på 45%. Under er tallene til FRO satt i parantese ( ), og tallene foran er OET sine. FRO kurs er satt til 70 i beregningene under.

.................Forventet resultat i 2020...............20% dårligere enn ventet.............20% bedre enn ventet:

(Price/Earning)....................P/E= 1,4 (2,1)........................P/E= 1,8 (2,5).............................P/E=1,2 (1,7)

(Price/Book) ....................P/B=0,25 (2,47)....................P/B=0,25(2,47)..............................P/E=0,25(2,47)

(Earning pr.share) ............EPS: 44 (33)NOK,-...............EPS: 35,2 (26,4)NOK,-..................EPS: 52,8 (39,6)NOK

Soliditetsgrad i % ............31,5 (40)%.............................31,5 (40)%....................................31,5 (40)%

Likviditetsgrad....................3,4(0,67).................................3,4(0,67).......................................3,4(0,67)

Kursmål (P/E=15)...............632 (500)NOK ,-......................491 (417)NOK ,-...........................737 (625)NOK .-

Utbytte pr.Aksje ...........17(33)NOK ,-..........................3,7 (26,4)NOK ,-............................20,5(39,6) NOK ,-

Utbytte Yield ............28% (47%)..............................23% (38%)....................................34% (56,5%)

Konklusjon: OET skal stige enormt i kurs/markedsverdi og FRO skal synke litt.Begge selskapene er veldig Solide økonomisk men FRO har veldig dårlig likviditet, der OET har 3 ganger mer enn det som regnes trygt. FRO er har Pris/bok på langt over 2 som ikke er bra, mens OET har 0,25. som er utenfor skalaen mhp bra, derav ekstremt billig. Sånn det er nå betaler du 60 kroner for en aksje som har en bokverdi på ca 200 NOK,- er ikke det er røverkjøp,så vet ikke jeg.Det er pr. i dag ingen meglerhus som har tatt opp dekning på dette selskapet, sikkert pga det ligger på Axess ennå, og ikke så gammelt.

Så alt av OET tall tilsier at de burde hatt en helt annen kurs enn de har i dag,hvis vi tar hensyn til økonomien i selskapet.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Nå har det slik at jeg sitter med begge aksjene i min portefølje fordi begge selskapene har skip på gode kontrakter og betaler gode utbytter, De vil begge betale 9% av verdien i morgen i form av utbytte. Mulig 0.5 og 0.7 USD, forhåpentlig bedre, men at OET er et billig selskap er jeg helt enig med deg i. Lastet litt opp med OET forrige uke. Et annet rederi som er for lavt priset er HUNT, Et rederi hvor det strømmer inn penger på linje med OET og FRO.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
ks1977
27.07.2020 kl 09:12 2814

Nå er OET en av mine favoritter og jeg synes også at den er underpriset (og blant de mest underprisede i tank), spesielt dersom man har en 3 års horisont, men;
1) Jeg er ikke enig i at verken tank generelt eller OET spesielt skal ha en PE på 15. Det er alt for høyt for en syklisk aksje. Mulig det er fornuftig over en hel syklus, men 2020 er faktisk et godt år for tank (ikke så godt som 2023 og utover antageligvis blir, men dog)
2) Jeg lurer på om ikke tallene dine for FRO har en feil ifht USD og NOK? FRO hadde vel en EPS på praktisk talt 1USD for Q1 alene, og har guidet tilsvarende for Q2, dvs PE på 3,5 for Q1&Q2 alene
3) Cleaves (den mest pessimistiske analytikeren - på kort sikt vel å merke) gir OET strafferabatt (ifht målkurs) fordi de er redd for at OET kan komme i brudd med låneavtalene dersom skipsverdiene synker så mye som Cleaves forventer
4) FRO (ringreven i shipping) skal handles til en premium (på PE, P/NAV osv) over nykommere som OET
5) OET er illikvid (slår begge veier) og handles på Axess (jeg vet om flere utenlandske småinvestorer som ønsker å kjøpe OET, men som ikke kan pga dette)
6) I shipping er P/NAV (Net Asset Value) mer vanlig enn P/B (MEN legg her merke til at OET har en policy om at de fra 01.01.2021 skal vurdere å selge skip dersom P/NAV er for lav...)

PS. Det er flere analytikere som dekker OET (www.okeanisecotankers.com/analyst-coverage/). Med mindre jeg overhørte noe fra CC Q1 så var Cleaves den eneste som ikke gadd å stille opp
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
oppturen
27.07.2020 kl 09:33 2752

Jeg investerte selv i OET tidligere i år ettersom jeg synest prisingen var/er latterlig lav.
Jeg er imidlertid nå ute (med tap) på grunn av at jeg ser at alle(analytikere etc) forventer lavere priser på båter i 2021.

Jeg tror dette er feil, men det er nå engang konsensus og markedet innretter seg deretter.

OET blir altså straffet fordi de har en ny flåte og analytikere tror prisen på nye båter vil gå ned.
Jeg tror OET vil 3-4 dobbel aksjekursen, men jeg tror ikke det blir før i 2021.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Sitter også i OET og så lenge de betaler utbytte kan jeg fint sitte i mange år.
Nå er tank venta å bli veldig sterk i 2023, dårlig i 2021 og sånn passe i 2022.
Vi kan fort se kurs over 200kr i 2023 og spørsmålet blir da, når skal man kjøpe?
Personlig velger jeg å sitte, ta i mot utbytte og snitte ned kursen faller under 50kr.
OET og Hafnia er mine topp valg i tank sektoren
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

1) Jeg har ikke regnet på snittet for shipping mhp P/E , men godt mulig du har rett i at den skal ligge litt lavere. Men regner med den ikke skal ligge under 10 ihvertfall. Vet du snittet for shipping ?
2) FRO tjente 165,34 mill usd i Q1 eller EPS 0,83 usd ikke 1 usd , de hadde da 197mill aksjer.Dollarkursen som er brukt er 9,88. Dette gir en EPS på 8,26 NOK,- for Q1, så har jeg ganget det med 4. og får da 33. Som Gir en P/E på 2,12. Så komma feil ifrfa min side. Skal rette opp.
3) Dette kan man finne ut selv, med å gå på Fearnleys, så scrolle ned til Sale and Purchse for skip, der står prisene for 5 år og 10 år gamle skip mhp ( Vlcc,supramax osv... Nå er Knapt skipene til OET passert 1 år ennå, så da har nok Cleaves sett alt for langt frem i tid spør du meg. Og hvorfor skal OET selge sine sikp og ta tap ? Siden de er nye vil de nok få et større fall de første årene, men kan ikke se at det skal være nok til at kursen skal ligge rundt 60, da pris/bok er ca 200 nå.
4) Ja enig i at etablerte selskap som FRO, bør ligger litt høyere enn OET, men ikke slik det er nå med OET P/E nede mot 1 mens FRO ligger rundt 2,1.
5) Ja vi får håpe OET blir tatt opp til den vanlige børsen ila 2021, det er vel det som er vanlig at selskaper over 3 år tas opp dit ?
6) Greit å vite, takker for info.
Ps: Takk for linken, da kan jeg stryke det som en av grunnene til at OET er så lav.
Med bakgrunn ifra din info, kan jeg se at Kursmålet må justeres ned noe, mhp de 200 pr.nok og mhp P/E. Men OET bør uansett minst dobles, og da er jeg veldig konservativ mhp P/E & P/B eller P/Nav.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
Tøff
27.07.2020 kl 10:07 2674

OET er mitt førstevalg i tanksektoren. Her blir jeg nok sittende. Mye kan skje på kort tid. Pessimismen rår i øyeblikket. Det kan snu raskere enn markedet tror. Jeg er enig i de perspektivene som tegnes her, men jeg tror ikke 2021 blir så dårlig. Så lenge vi mottar utbytte, er dette en god rente på kapitalen.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Det er meningsløst å forholde seg til PE for tankaksjer. At OET virker billig er jeg enig i, men det gjør de fleste tankaksjer. NAT er overpriset, og FRO virker heller ikke veldig billig. Det som er spesielt med OET er at de står i fare med å komme i brudd med covenants (ref Cleaves analyse). Da må de gjennomføre emisjon eller selge skip. Det tilsier nok en ekstra rabatt. Jeg mener Hunt, Hafnia og ADS virker enda billigere enn OET i dag, sitter derfor kun i disse tankaksjene nå.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
oppturen
27.07.2020 kl 11:25 2579

Ser du siste presentasjon så ble flere lån refinansiert, er du sikker på at det ligger slike klausuler etter refinansiering ?
OET mottar 2 nye skip i Q3, tenker det blir refinansiering på alle lån iløpet av Q4.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Jeg stoler på at Cleaves har oversikt over det, og de har fortsatt med disse grafene for OET, som de ikke har for noen andre tankaksjer. Det forutsetter selvfølgelig at rateutviklingen blir som Cleaves frykter, og det tror jeg ikke nødvendigvis skjer. Men er man redd for det, er det et ekstra usikkerhetsmoment i OET som det ikke er i f.eks. Hunt.
Se side 99 her: https://5f38c3be-c80e-4113-8699-341bc56851e6.usrfiles.com/ugd/5f38c3_ff4f99002bfe4d0ba62bbbe667f44c8c.pdf
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Ja, har fått med meg konsensus ang dette. Det er vanskelig ,hvis ikke umulig å si hva prisene vil bli i fremtiden. Eneste som er sikkert er at verden trenger olje og den må transporteres. Selv om ikke OET sitt utbytte skulle sunket noe i kvartalene som kommer, så ville du nok tjent inn igjen hele inngangsummen din innen relativt kort tid, og da ser vi bort ifra kursendring. Er enig med at ny flåte virker som en av hovedelementene som straffer OET motstridene nok. Pga en ny flåte har flere fordeler enn ulemper spør du meg.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Jeg er uenig i at OET vil komme i problemer med deres lån.
70% av båtene er vel på lange kontrakter. De to båtene som leveres i Q3 vil også gå ut på lange kontrakter.
Det er vel kun om kunde sier opp avtale om det kan bli problemer.

Når det gjelder utbetaling for Q2 håper jeg de venter til Q3. Om ikke kan vi få ett kraftig fall i aksjekursen på ex dato
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Takker for rapporten, fikk ikke tak i den. Skummet igjennom,og det ser ut til at Cleaves mener at OET slutter å tjene penger etter Q2. De har estimert en EPS på 2,42$ (27 NOK,-) for hele 2020. OET har allerede meldt inntjening på 23 NOK ( Q1 +Q2). Så OET skal tjene 4 Nok mer pr.akjse for tilsammen Q3 & Q4. Der kan jeg si de har bommet fullstendig. re. side 97 i rapporten. Ser du skrev at de frykter OET ikke klarer å overholde "convenants", Ratene skal skikelig stupe for at å OET ikke skal tjene nok til å kunne betjene sine lån med overskudd. Og de har uansett nok cash til å slå ut de korte lånene 3 ganger om de vil,så de vil ikke slite. Så selv om assets skulle stupe i verdi,så klarer de jo fint å betjene lånene.Hvis det er lånebetingelser du mente med "covenants" ? Finnes det en link til disse "covenants" ?
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Cleaves forutsetter en snittrate for VLCCs i 2021 på 22k/d.

Jeg finner noen eldre dokumenter om covenants på OETs sider, men vet ikke om disse er endret senere.
http://www.okeanisecotankers.com/wp-content/uploads/2019/03/OET-Listing-Prospectus-March-2019.pdf

Jeg ønsker ikke å baisse OET, men forklarer bare hvorfor jeg krever en ekstra rabatt pga dette. Kjøpte under 55, men solgte over 60 siden jeg da fant andre kandidater jeg mener hadde mindre nedside hvis alt gikk galt. Henger også litt sammen med at jeg fram til nå har hatt en ganske stor short i NAT som hedge, men dekket inn det meste av den da suzmax-ratene steg ganske kraftig, så nå er jeg litt mer defensiv med mine longposisjoner.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Lange kontrakter er trygghet for oss og selskapet, og utbytte er nok lurt av dem å holde litt tilbake i usikre tider, enig med deg der. De ser vel an spot ratene og hvordan de lange kontraktene ligger an i August, før de bestemmer seg tipper jeg. Utifra det jeg har lest om dem, så selv om selskapet er ganske nytt, så har eierne/driverene holdt på lenge i denne bransjen. Så opp og nedturer har de nok kontroll på hvordan de skal takle.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
alan
27.07.2020 kl 12:54 2402

Fattig

Ser at du stoler på Cleaves. Lykke til med det.
Jeg stoler overhodet ikke på dem.
Lag heller en egen Clevaes tråd, så jeg slipper denne møkka på seriøse tråder.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Ja det er ett familie selskap som har drevet med shipping i lang lang tid. Grekerne kan shipping og OET virker som ett fantastisk selskap med scrubbere og nye båter.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
ks1977
27.07.2020 kl 13:04 2378

"Problemet" er at Cleaves har gått fra å ha "fair value" som target price, og til et guestimate på hva Mr Market finner på for sprell på kort sikt. Så da er spørsmålet hva din tidshorisont er, samt om du vil prøve å time markedet (gitt at Cleaves har rett da - han har jo korrigert estimatene sine betraktelig i hele år).

Innbakt i Cleaves sitt estimat så har vi en kombinasjon av 1) ratene går "ad undas" (vel, egentlig ikke nå lenger; Cleaves har oppjustert esimatene nå etter hva jeg kunne se i farten) i hele 2021, 2) Cleaves forventer store verdifall som følge av lave rater (vel "lave"; estimatet ser ut til å være på/over break-even, hvilket ikke er dårlig med tanke på at estimatet er at vi går inn i tidenes bullmarked snart) - og det selv om skipsverdi er ganske lave historisk sett, 3) Cleaves forutsetter at OET ikke får reforhandlet sine avtaler (det er lån ifht verdi som er problemet iflg Cleaves, men da først i Q2/Q3 2021 ser det ut til og kun en midlertidig blipp), 4) Cleaves mener at OET (på tross av at de tjener penger - sikkert som følge av foregående punkt) kutter utbyttet -> Som følge av alt dette så mener Cleaves at OET kanskje må utvanne noe og setter kursmål ut fra dette. Personlig så har jeg stor tillit til ledelsen i OET og synes også at Cleaves har et vel pessimistisk syn, men hva vet jeg.

Ut over det så er det interessant å legge merke til at OET er et av tre tankselskap som Cleaves ser for seg skal gå med overskudd hvert eneste år fremover, med en PE på 12,2 i bunnåret 2021 (de to andre er DHT med PE 31,1 og HUNT med PE 6,5), så det operasjonelle er helt på stell (og vel så det). En av grunnene til dette er nok den moderne flåten.

Legg også merke til at Cleaves forventer en PE i 2022 på samme nivå som i år (og så enda mer kanon i 2023 og fremover), så dersom OET kommer seg over kneika uten utvanning (noe jeg personlig har tillit til) så blir dette meget bra (og ikke engang Mr Market tror på Cleaves.

Ingen av de andre analytikerne har et så pessimistisk syn som Cleaves (på kort sikt - Cleaves er jo kjempebull på mellomlang og lang sikt!), så dersom du legger deres syn til grunn så er nok dagens kurs en kjempeinngang (P/NAV på 0,6 & PE på rundt 2,5. Hvor Cleaves spår at P/NAV om et år er 0,91 & PE 12,2 hvilket jeg ikke synes er avskrekkende, spesielt ikke med tanke på at Cleaves spår at markedet blir knallsterkt allerede i 2022)
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
ks1977
27.07.2020 kl 13:11 2354

alan; Jeg viser ofte til Cleaves. Ikke fordi at jeg tror at Hannisdahl har det mest sannsynlige scenarioet (tvert imot så påpekte jeg forleden måned at jeg syntes det var rart at han forutsatte lav skraping og vedvarende smertefulle rater), men fordi at jeg ser på han som et worst case scenarie og hvor tank generelt (i mitt hode) likevel fremstår som underpriset (som sagt; PE på 12,6 i et katastrofeår hvis alt går galt er ikke dårlig, spesielt ikke dersom året etter er PE 2,5 og årene etter der igjen er PE 2...).

Nå har jeg ikke rukket å ta et dypdykk i Cleaves sin siste rapport, men det virker som meg som at han har gjort store endringer i sine estimat allerede (les; mindre pessimistisk) og at han sånn sett nærmer seg de andre analytikerne :)
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Jeg stoler ikke på kursmålene deres og tar rateforventningene med en stor klype salt, men synes oversikten deres er grei for å sammenligne selskap.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Takker for pdf. har sett over covenants, og etter mine beregninger må assets ned hele 56% ila 2021,for at OET skal ligge på grensen mhp Asset coverage ratio på 125%. De ligger pr. Q1 på 181% i Asset coverage ratio. Tror vi på Cleaves spådom ang 2021. blir det da eneste gang Asset coverage ratio grensen blir testet. ref 2020-2023.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Ja det tror jeg på 100%, leste nettopp ang "covenants" for OET sin gjeld,og der står det spesifikt at hvis Den familen får lavere eierandel enn 51% ,så gjelder automatisk de strengeste lånevilkårene. Nesten som om de har fått lån kun på familens historie.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Hvis du ser på de tre grafene han presenterere er det tre ulike covenants. Asset coverage ratio ligger ikke an til brudd, ifølge Cleaves, men Minimum cash covenant, og Maximum corporate LTV covenant. Den siste ligger an til brudd alt i q3 2020.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Ganske så kult lån da :) Burde nesten vært standard
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

De tjener jo stort i Q2. Om de kan komme i problemer kan de vel bare holde tilbake utbytte og da være safe ut året.
De vet jo selv en del mer en analytikere og oss og burde derfor kunne styre båten på riktig kurs fram til 2023
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare

Ja helt enig med deg der, har beregnet det selv. Hvis de ikke betaler ned på lånet i det hele tatt ila Q3 og man får det verdifallet, vil de krysse grensen med 2%. Men Husk at Cleaves har sagt at Q3 & Q4 går ikke OET med overskudd, så hvordan skal de da klare å betale ned på lånet. Hvis du mener at de vil gå ifra å ha en EPS ( Q1/Q2) på 23 NOK,- til kun Q3 EPS på 2 NOK,- så vil de slite mhp overskudd inntjening. Men det ser ut til at Cleaves har glemt at allerede i Q1 sitter OET på ca 4000 millioner NOK,- i cash, hva tror du sannsynligheten er,for at OET ledelsen tar grep og betaler litt ekstra ned på lånet i Q3 for at de ikke skal krysse grensen med de da allerde akkumulerte cash ila Q1/Q2? De har allerede varslet 17.Juli at Cash vil være på rundt 3135 mill og at lånet vil være samlet på rundt 7628mill( 803m $). Det viser at de allerede ifra Q1 til Q2 har begynt å betale kraftig ned på lån. Q1 hadde de tot.lån på 826m $ mot varslet 803m $ i Q2. Og det er ikke mange millionene de skal betale ned ekstra heller for å klare dette i Q3. Jeg ser ikke dette som noe problem lengre, men syntes det var bra du tok det opp i jakten på hvorfor OET er priset så feil.
Redigert 20.01.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare