Manipulasjon. Hvordan klarer de å være så samstemte ?


Dette gjelder flere aksjekurser og ikke bare i Axa
"Markedet" som de så fint kaller det ... Klart det er sterke krefter i finansmiljøet som bevist styrer, og har kontroll på Oslo Børs der de vil ha den.
Som man ser av handle logg i dag så er det noen som kaster ut aksjer via roboter for å forsikre seg at kursen skal ned. Dette gjelder kursen opp som ned. Tviler sterkt på at det er små sparere som kaster ut sine aksje for å realisere sine tapte penger, men heller en bevist og samstemt system som fungerer godt for de kriminelle på Børs.

Finanstilsynet svarer ikke, Oslo Børs sender ut en forhånd skrevet standard svar som sendes alle som sender klager til børsen.
et typisk Norsk papir mølle der du blir kastet frem og tilbake i et system som skal forvirre og med mål at folk gir opp.Redigert 27.07.2020 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
citius
27.07.2020 kl 10:12 4294


Den norske børsen har i mange år hatt rykte på seg for å være for "kameratslig"
lite miljø, mange som støtter hverandre og da blir det "samstemt"

Vet ikke hva som kan/bør gjøres men det er ikke godt nok system

Vel tror noen av disse kan avhjelpe og få en slutt på kamerat gjengens inntjening på bekostning av den fattige med oppsparte midler på børs

1. Uavhengig kontroll organ styrt av Finanstilsynet som må følge verdi papir loven, Tjeneste menn som kan bli personlig ansvarlig om de går utenom loven.
2. Emisjoner må ikke gi fordeler for de rike , det må være likehet for loven, små sparer eller rik. Koa emisjonen med flere var grisete.
3. Eiere eller største aksjonærer i et selskap skal og bør ikke låne ut aksjene side til Short , må forbys. man leker med verdier og tjener på aksjonærs bekostning

Mange gode ønsker. Jeg ber ikke om så mye, men ID på selger og kjøper bør bli innført med lov igjen. Og så skal alt over 0,1 netto solgte aksjer stå i shortregisteret. Ikke mange som bruker tid på å sette seg grundig inn i short utover aktørene. De aller fleste tror at det er de fysiske aksjene som er cluet. Men disse er bare en liten del av spillet. Større hus med muskler låner aksjer til short, så tar de et veddemål i markedet. Populært kalt PUT. Dette veddemålet går på tid, og du kan være trygg på at kursen er der PUT utløses til riktig tid. Da skifter gigantposter eiere over børsen uten en krusning i den ordinære ordrebildet. Så om de har tapt litt på shorten de tok, har de høstet tifold på PUT. Da AKSO lå lavt på 20-tallet, utløste det masse PUT-handler over flere dager.

Når du nevner eiere og utlån. I AKSO var det Folketrygdfondet som foret shorterne mer enn rikelig. På det meste hadde Folketrygdfondet lånt ut rundt 10 millioner aksjer. Litt over 50 prosent av porteføljen.

Takk for mye nyttig info upsidedown

Uten å eie aksje i koa så leser man at gutteklubben grei som alltid tjener rått på sleipe trix har solgt seg ut med stor fortjeneste i koa før små aksjonærene har fått sine retter

Ja man blir kvalm av Oslo Børs og Norges svindlen som går på å berike de rike og stjele fra de fattige
Og så gjemmer oslo Børs seg bak robot handel.
Ohh er det manipulasjon av kurser ?nei det er bare
Kjøp og salg........

Børsen i Norge er en meget godt planlagt plattform for brikelse av Norges Finans elite og deres nærstående Usa bekjente venner og et Politiskt miljø
Redigert 27.07.2020 kl 13:24 Du må logge inn for å svare

Råttenskap ikke rart at Oslo børs og Finanstilsynet reagerer når jeg påpeker foregår grov manipulasjon i Axactor aksjen, dette svineriet har holdt på siden Axactor ble en yngler shortkandidat snar 4år tilbake.
-Dëë-
29.07.2020 kl 11:04 3091

Du må seriøst lære deg sammensatte ord.... Utrolig slitsomt å lese.

Mange gode synspunkt her, men hovedproblemet er og blir at store investorer ofte er stemmer over
et stort antall aksjer. Små/mellomstor investorer er individualister som tenker kun på seg selv,
og i langt mindre grad inntar et felles mål. Dette kom tydelig frem i en meningsytring
rundt budet på Axa kr 22 kr, der noen ytret vilje til å selge langt under dette nivået.

Det at de store har noen fordeler, må kanskje være slik ? Jeg mener å se en oftere tendens nå for tiden
,at kursen kan bli solgt tilbake på/mot emisjon. ( eks. KOA var ned mot 0,12 osv )
Reparasjonsemisjoner har noen ganger blitt kansellert, nettopp av den grunn.

Shorting er bare en mulighet til å tjene penger på lånte aksjer, ved antatt kursnedgang. Shorting i seg selv
fører alene ikke til kursnedgang, men det kan være med på å endre psykologien og øke et gryende salgspresset som allerede ligger i aksjen.(Sissener på Tesla tapte 42 mill.Spetalen og Frontline tap ca 3 mill )
Jeg tror dessverre at salgspresset i en aksje oftest/lettest blir injisert av aksjonærer fra bunnen av lista
og opp, mens hoved majoriteten fra toppen av lista og ned i større grad kjøper på nye gode nivå.

Dersom dette er rett, så ligger der en store adferds utfordringer for små og mellomstore investorer.
Det forutsetter at vi først og fremst må bytte ut fantasien og konspiratoriske tanker, til fordel for et
strategisk handlingsmønster basert på faktisk informasjon. Det vil kunne sikrer vår andel av verdiutviklingen.

Redigert 29.07.2020 kl 16:08 Du må logge inn for å svare

Mye interessant her Tenketanken. Direkte oversatt til AXA, finnes det innvendinger på hvorfor ikke små og mellomstore investorer burde handle AXA i dag på rundt 7kr ?

Rett og slett patetisk slik Shortene jobber, presser og presser nedover aksjekursen, idag noteres selskapet desidert laveste volum siden inntreden 2014. Disse Shortene går over lik prøve å erverve masse aksjer, dette faenskapet har holdt på siden Mai mnd da disse headgefond gikk under jorden på oversikt over Shortene aksjer. Det må. Begynne å bli ferdige snart.

Det som kan utløse kjøpssignal er innsidekjøp av betydning.
Det er en god strategi for småaksjonærer å avvente til noen med tyngde viser vei.

Hadde jeg hatt aksjer i AXA akkurat nå ville jeg holdt meg i ro og samlet cash som var klar om det bød seg en anledning. Raketter som løfter en aksje til himmels skjer ikke hverdag. Det blir alltid en ny mulighet å henge seg på med solid gevinst fra dette nivået.

Vi har ikke annet en insidere av betydning i Axa, nesten uansett hva selskap du sammenligner det med.
Problemet er at Gerevan har fått en uforskyldt konspiratorisk merkelapp, som noen kommer til å sitte
å lese på selv etter at kursen er lang opp på 20 tallet. I mellomtiden har ledelsen blitt byttet ut og har uttrykkelig kommunisert, at nå er det lønnsomhet foran vekst og utbytte som gjelder. Dette markerer de med aksjeopsjoner for ansatte langt opp på 20 tallet.

Jeg har sagt det og sier det igjen Gerevan systemet eier vanligvis mellom 30-40 % aksjer i sine selskaper
Forretningsideen er i hovedsak utbytte eller gevinstsikring av sine selskaper, der eigenandel opprettholdes med TRS avtaler frem i tid. Alt annet som er hevdes er konspiratorisk helt uten et fnugg av bevis.

Nei det er ikke konspirasjon. Det er hva jeg tror. JF vil opp i AXA. Sist han tok gevinst i MOWI var jeg 99 prosent sikker på at han ville øke i AXA. Men det skjedde ikke. Han økte til 40 prosent i gassbabyen sin. I AXA har han sett store verdier smuldre vekk på papiret, og følger vi din teori for kort tiden siden så kjøper de rike på bunn.

Jeg er klar over din teori om at han er mett. Det har jeg vært siden den sto mellom 11 og 12, men jeg har aldri vært enig med deg.

For meg betyr det ikke allverdens om jeg får inngang på AXA på en noe høyere kurs. Det som er viktigst er at når jeg kjøper peker pilene opp jevnt og trutt. Jeg vil ikke sitte med låst kapital i et selskap som tilsynelatende er på bunn, men uten sikker retning. Det er en strategi som ikke passer meg.

Siden jeg ikke har aksjer i selskapet har jeg ingen innvirkning på kursen. Hva jeg tror bør ikke være avgjørende for andre som vil handle.
Redigert 29.07.2020 kl 21:49 Du må logge inn for å svare

Vi leser budskapet litt ulikt. Et selskap som ikke klarer sunn vekst og samtidig gi gode resultater er et dårlig case på børs. Det nytter ikke å levere gode tall og synkende vekst i flere Q. Det vil straffe seg. Det er ikke ubegrensede drivere i utbytter.

Styreleder har ikke aksjer. Han sparket en CEO med 3 millioner aksjer. Det er ikke rett i mitt hode. Vi har begge sett Q2 og ingenting forklares ut fra tallene at Endre måtte gå når man kjenner litt til forhistorien. Det er også flere av topplederne som lar være å kjøpe nær ATL.

Det skurrer i mitt hode, tar jeg feil så lever jeg også godt med det.
Redigert 29.07.2020 kl 22:17 Du må logge inn for å svare

Angående vekst så har den vert på 8 kvartal sammenhengende i +, med stadig bedre vekst
som for års resultatet 2019 tilsvarer en multippel P/E 18 på 26 kr
Den underliggende veksten er mye sterkere, det håper vi vil få se i Q3 ved fremførbart underskudd
samens med fravær av ekstraordinære nedskrivinger.
Hvorfor kan det bli slik ? Jo, ene og alene fordi at Axa har vist stadig bedre kostnadskontroll, og dette
vil slå ekstraordinært ut de 2 neste kvartala, grunnet utsatte investeringer og generelt utvidet spareprogram
på en ellers grei topplinje (Revenue.)

Det er ikke nødvendig at vi enes om alt, så lenge vi prøver å dele sannheten og det gjør vi. Da er der rom for
ulike fortolkningen, som selvfølgelig helt greit og noe jeg applauderer.
Redigert 29.07.2020 kl 22:38 Du må logge inn for å svare

Nettopp og når de tar ned veksten, så vil det bli overskriften i nyhetene. Gode tall, men veksten er på vei ned! Det selger ikke godt på børs.

Alle selskaper må ta ned vekst og konsolidere i perioder. Men det er ikke en kursdriver.

Ingen har tar ned veksten det blir helt feil, for den er underliggende meget god! Den har bare blitt midlertidig belastet med ekstraordinære avskrivinger som tynger resultatet. Ved neste resultat da er det ingen som forventer de samme kostnadene, og da kommer veksten automatisk synlig tilbake til bunnlinja.
Enkel matematikk! Det er det markedet etterhvert, kommer til å måtte prise inn.

Enig med tenketanken her

Vi får se tenketanken. Børs er ikke alltid rasjonell. På sikt vil det underliggende vinne, men tiden er alltid en ukjent faktor.

Nå er det kveld for meg

enig !
God Natt alle sammen

Oslo Børs ned over 2 %. Dagen etterpå var den opp nesten 1.6 % . resultatet ble svakt opp. Usa var nesten ikke ned i det hele tatt.
Ser vi Usa børsen , så har den ikke korrigert mye ned. Det er noe jeg er litt urolig på. Med smitten som bare blir verre og verre i Usa.
Det er vanskelig nå å vite hvor man bør være, Er Axa Aksjen å eie nå ? Eller hvor sitter dere andre her ?
Må si at jeg stoler mye på JF og liker mye av hans aksjonær vennlightet. Men han er vel på vei ut av det meste vil jeg tro ?

Redigert 01.08.2020 kl 11:42 Du må logge inn for å svare

Jeg har valgt å sitte mye godt i cash. Daytrader litt i selskaper jeg kjenner, og bruker tiden til å studere mulige kandidater. AXA er en av dem, da jeg har min teori om hva største aksjonær har i pipelinen. Men før han viser kortene kjøper jeg ikke. Plukker heller AXA på noe høyere nivåer om jeg tar feil.

Jeg skal ha 50 prosent long og 50 prosent for trading når Covid-19 er under kontroll. Har gått long i et selskap der det nylig kom et sterkt signal for fremtiden. Mangler fire og AXA passer fint inn hos meg om Geveran, eller noen andre insidere kjøpte litt her på bunnen.
Redigert 01.08.2020 kl 16:19 Du må logge inn for å svare

Hvilke selskaper daytrader du Upsidedown ?
Ser ut som Rec er en mulighet ?
Nei børs er blitt vanskelig når Robotene styrer showet. Går alt for fort i svingene. Lett å bli lurt
Egentlig rart det er lov å bruke Programert pc til å handle og selge Aksje

Min favoritt denne vinteren har vært Subsea 7. Robotene kjører kursen mye ned og mye opp over kort tid. Har også NEL som kandidat. Litt vanskelig i NEL nå da den ser ut til å ha nådd en topp. Liker ikke å trade i selskap med lav kurs, så jeg holder meg unna dem om jeg ikke kjenner dem til bunns.
Redigert 01.08.2020 kl 16:39 Du må logge inn for å svare

Du må se på det som en mulighet. Bruk tid på en aksje, vurder hvor likvid den er. Les chartene over tid og prøv å les psykologien i handelen. Roboter er ikke mennesker, de er programmert. De er også programmert til å holde handelen i gang for en hver pris, særlig der det er mye short i bildet.

Takk for gode råd upsidedown

Og aller viktigst! Aldri all inn i trading. Behold minimum 50 prosent cash selv om det er fristende og du føler deg trygg.

Har Oslo Børs sine ansatte bonus system basert på omsetning ?
Kan virke slik . Da brudd på de fleste lover skjer dagelig. En robot som programeres til å tjene mest penger på intellegent styring er det samme som manipulering av kurs for å skape frykt dette er ulovlig. Eller Oslo Børs. Er det lovelig det dere driver med ?
Redigert 04.08.2020 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Kvike11
04.08.2020 kl 12:39 899

tvivler på det er lovligt, men ingen gør noget for at stoppe det. Måske den norske regering ikke har penge til at stoppe det
Alby
04.08.2020 kl 13:53 818


Send en Mail til børsen og se hva de sier.
Takwe
04.08.2020 kl 15:34 726

6,66 - ikke bra!