Zenith Energy Ltd.( News før eller den 20.08.2020)


July 20, 2020


06.08.2020 Se dette intervjuet av AC
https://youtu.be/9f19mzALR0U


ZENITH ENERGY LTD.

("Zenith" or the "Company")

Update on Tilapia in the Republic of the Congo

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" or the "Company") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), the listed international oil & gas production company focused on pursuing African development opportunities, is pleased to provide an update on the Tilapia licence in the Republic of the Congo which expired on July 18, 2020.The Company can confirm that the Company's subsidiary in the Republic of the Congo, Anglo African Oil & Gas Congo S.A.U ("AAOG Congo"), continues to operate the Tilapia oilfield on an interim basis following the implementation of a "Plan for the Continuation of Activities" ("PCA") agreed with the national oil authorities.New 25-year licence for Tilapia ("Tilapia II")The Company is pleased to announce that, in accordance with local procedures, it has submitted a comprehensive commercial and technical offer (the "Offer") to the Ministry of Hydrocarbons of the Republic of the Congo for the award of a new 25-year licence for the Tilapia oilfield to be named "Tilapia II".In consideration of the impact of the ongoing COVID-19 pandemic, as well as the expected evaluation period for the Company's aforementioned Offer, the Company expects to receive a preliminary indication regarding the possible acceptance of the Offer within the next 30 days.Andrea Cattaneo, Chief Executive Officer of Zenith, commented:

"We are very excited about the good progress we have achieved in recent weeks in the Republic of the Congo, specifically in respect of the submission of the Offer for Tilapia II. As is to be expected, the unprecedented world crisis presented by COVID-19 has delayed all activities, including the arranging of meetings to conduct the necessary negotiations prior to submitting the Offer.

The Tilapia asset has transformational production potential and the award of a new 25-year licence will represent the first important successful milestone in our journey in the Congo. It is our hope and expectation that we shall achieve this goal in due course.

I am also pleased to confirm that negotiations are nearing a conclusion with regards to defining a payment plan for the repayment of the US$5.3 million debt owed by Société Nationale des Pétroles du Congo to AAOG Congo."


20. juli 2020

Informasjonen i denne kunngjøringen anses av selskapet for å utgjøre innsideinformasjon som er fastsatt i henhold til markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 ("MAR"). Ved publisering av denne kunngjøringen via en forskriftsinformasjonstjeneste ("RIS"), blir nå informasjonen inne i dette dokumentet ansett for å være i det offentlige.

ZENITH ENERGY LTD.

("Zenith" eller "selskapet")

Oppdatering om Tilapia i Republikken Kongo

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" eller "Company") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), det børsnoterte internasjonale olje- og gassproduksjonsselskapet som fokuserer på å forfølge afrikanske utviklingsmuligheter, er glade for å kunne oppdatere Tilapia lisens i Republikken Kongo som gikk ut 18. juli 2020.Selskapet kan bekrefte at selskapets datterselskap i Republikken Kongo, Anglo African Oil & Gas Congo SAU ("AAOG Kongo"), fortsetter å drifte oljefeltet Tilapia på midlertidig basis etter implementering av en "plan for videreføring av Aktiviteter "(" PCA ") ble enige med de nasjonale oljemyndighetene.Ny 25-årig lisens for Tilapia ("Tilapia II")Selskapet er glade for å kunngjøre at det i samsvar med lokale prosedyrer har levert et omfattende kommersielt og teknisk tilbud ("Tilbudet") til departementet for hydrokarboner i Republikken Kongo for tildeling av en ny 25-årig lisens for at Tilapia oljefelt ble kalt "Tilapia II".Med tanke på virkningen av den pågående COVID-19-pandemien, samt den forventede evalueringsperioden for selskapets nevnte Tilbud, forventer selskapet å motta en foreløpig indikasjon om mulig aksept av Tilbudet innen de neste 30 dagene.Andrea Cattaneo, administrerende direktør i Zenith, kommenterte:

"Vi er veldig glade for den gode fremgangen vi har oppnådd de siste ukene i Republikken Kongo, spesielt med tanke på innleveringen av Tilbudet til Tilapia II. Som forventet, den enestående verdenskrisen presentert av COVID-19 har forsinket alle aktiviteter, inkludert arrangering av møter for å gjennomføre nødvendige forhandlinger før innlevering av tilbudet.

Tilapia-eiendelen har et transformasjonsproduksjonspotensial, og tildelingen av en ny 25-årig lisens vil representere den første viktige suksessrike milepælen på reisen vår i Kongo. Det er vårt håp og forventning at vi når dette målet med tiden.

Jeg er også glad for å bekrefte at forhandlingene nærmer seg en avslutning når det gjelder å definere en betalingsplan for tilbakebetaling av 5,3 millioner dollar gjeld som Société Nationale des Pétroles du Congo skylder til AAOG Kongo.

Kilde : Hjemmesiden til "The Company"
Redigert 21.01.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Joffe3
08.08.2020 kl 23:48 2518

Alle !

Jeg innrømmer at jeg virkelig har trua på AC og Zenith Energy. ( Hvor lang garantitid jeg gir på AC vet jeg ikke )

Man sier at vi kan stole på de gamle.

Denne kommer til å ta av.

Gleder meg.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
09.08.2020 kl 00:30 2477

Alle!

Glem ikke å se denne, så slipper jeg å sitte å fjåse. :-)

Tnx.

https://youtu.be/9f19mzALR0U
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
09.08.2020 kl 19:46 2171

Alle !
RE: News.

Last minutes from the interview with AC on FinancialFox 7th of August:

20:06-21:00 into the interview with AC

Stefania Barbaglio: Do you want to give a last message to shareholders what issue to expect over the next few weeks and month
Andrea Cattaneo: Yes first of all please share all of this, be confident that any of the projects we have announced is deemed do be completed, so we are not delaying matters unnecessarily I would say even that we have done little miracles in bringing this deal to fruition because of covid. Covid has been in certain places, a four months stand still. And so that is the ting and then the second point that shareholders should know is that we are working in other positions and we think that the taking of these opportunities because of the worldwide crisis can be an extremely great opportunity for an upside in zenith shares.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9f19mzALR0U&app=desktop
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
09.08.2020 kl 22:17 2062

Zena Drilling I dag 18:15

Cassiopeia, 07.08.2020-intervjuet med AC, var av særlig interesse i at ZEN-datterselskapet Zena Drilling ble nevnt for første gang i sammenheng med fremtidige aktiviteter i Afrika og spesielt med hensyn til Tilapia og Kongo. Det refererte til "uheldige opplevelser av AAOGC" og "dårlig ytelse til boreentreprenøren, SMP", som AC spesifikt nevnte "fordelene med en egen entreprenør, Zena Drilling" {min omtale; ikke et eksakt sitat]. Han forsterket den følelsen, og refererte igjen til Zena Drilling under sin oppsummering.

For de uvitende er Zena Drilling et heleid datterselskap, registrert i UAE, med kontor og depot i Baku, Aserbajdsjan. Eiendeler inkluderer en to ganger oppgradert A80 workover-rigg, en A-100-tonns lastebilmontert 375HP workover-rigg, en BD-260-tonn Robotics [Italy] borerigg med 4600m [siden oppgradert] boredybdekapasitet [kjøpskostnad = £ 2 millioner] og c £ 1 million verdier og tilleggsutstyr [£ 650K Robotics]. Det har også en leieavtale / kjøpsavtale på plass med Olieum Services for en automatisert hydraulisk borerigg BQ500 2000HP Robotics med 6300m boredybdekapasitet. Denne avtalen har en første 6 måneders "no lease-cost grace period" pluss driftspersonell.
Zena Drilling ser også ut til å ha beholdt minst syv ansatte gjennom den nåværende krisen, og de nåværende driftskostnadene er antagelig dekket fra de 1,2 millioner dollar som var forfalt fra SOCAR til Zenith Aran, ZENs operatørselskap i Aserbajdsjan, tidligere i år.

Som beskrevet i flere tidligere innlegg, har ZEN beholdt sin interesse i det aserbajdsjanske utforskningsområdet som avtalen med SOCAR krever som en del av programmet for minimum letearbeid, igangsetting av "en c5000m eller 50m under topp kritt" i god tid før oktober 2021 ZEN ville ikke ha beholdt denne delen av REDPSA uten intensjonen om å oppfylle minimumsarbeidet. For det trenger de riggen BD-260, som ble oppgradert for å oppnå den ekstra nødvendige boredybden, så som tidligere lagt ut, regner jeg med at riggen vil forbli i Aserbajdsjan.

ACs Cassiopeia-intervju ser dermed ut til å innebære en utvidelse av Zena Drilling-engasjementet i Afrika og sannsynligvis Kongo, med distribusjon av BQ500, eller tilsvarende, spesielt hvis de tidligere avtalte vilkårene med Olieum er overførbare. Tilapia, sammen med ett eller flere av MKB-feltene pluss andre potensielle anskaffelser som følge av avgangen fra to olje-majors, vil absolutt kreve tilstrekkelig leting og utviklingsboring for å rettferdiggjøre en slik forbedring av Zena Drilling-aktiviteter, så det vil være interessant å se hvordan dette utvikler seg.
Kilde London børs chat (AGEOS.)
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
10.08.2020 kl 01:03 1961

Zenith forlenger varigheten av investeringsavtalen.

Fre 7. aug 2020 17:29

Zenith Energy Ltd - olje- og gassproduksjonsselskap med virksomhet i Italia, Tunisia, Aserbajdsjan og Republikken Kongo - forlenger varigheten av uforpliktende intensjonsavtale inngått med arabisk konsortium for investering i USD 2 millioner i aksjekapital. Forlengelse er i 90 dager og betingelsene forblir uendret med investeringskursene på 2,5 pence per aksje. Investeringer underlagt betingelser inkluderer vellykket gjennomføring av anskaffelse i Tunisia samt anskaffelse av to oljeproduksjonslisenser i Vest-Afrika. Investering betinget også av utnevnelse av investor-foreslått direktør til Zenith styre. Anskaffelser er beregnet til å resultere i mer enn 1500 fat olje per dag for Zenith i hele porteføljen.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
10.08.2020 kl 01:32 1945

Melding i morgen, ang møte. 20.08.2020.

Tipper at (face to face) blir utsatt da han må ha reist til norge allerede for å ta 10 dagers karantene før møtet med oss den 20.08.2020

Uansett ,har du interesser eller spørsmål.

Send mail til norway@zenithenergy.ca

Investor Meeting – August 20, 2020
July 31, 2020

ZENITH ENERGY LTD.

(“Zenith" or the "Company")

Investor Meeting – August 20, 2020

Zenith Energy Ltd. ("Zenith" or the "Company") (LSE: ZEN; OSE: ZENA-ME), the listed international oil & gas production company, is pleased to announce that, in view of the improving situation with regards to the COVID-19 pandemic in Norway, management is evaluating whether to change the previously announced Norwegian investor and analyst conference call scheduled for August 20, 2020 at 10:00 AM CEST to a face-to-face shareholder meeting in Oslo on the same date.

In order to better assess the degree of interest for the presently contemplated shareholder meeting in Oslo on August 20, 2020, the Company invites shareholders and analysts wishing to participate to e-mail norway@zenithenergy.ca in order to register their interest and, at the same time, express their preference for one of the two options.

Further information regarding which format of Norwegian shareholder engagement is chosen will be made on August 10, 2020 once responses are collected.

Further Information:

Zenith Energy Ltd.
Andrea Cattaneo, Chief Executive Officer Tel: +1 (587) 315 9031
E-mail: info@zenithenergy.ca

Notes to Editors:

Zenith Energy Ltd. is an international oil and gas production company, listed on the London Stock Exchange (LSE:ZEN) and the Merkur Market of the Oslo Stock Exchange (ZENA:ME).

Zenith's development strategy is to identify and rapidly seize value-accretive hydrocarbon production opportunities in the onshore oil & gas sector, specifically in Africa. The Company's board of directors and senior management team have the experience and technical expertise to develop the Company successfully.
www.oslobors.no
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
10.08.2020 kl 19:11 1728


Zenith Energy returns operatorship of Tilapia licence


Published by Nicholas Woodroof, Assistant Editor
Oilfield Technology, Monday, 10 Aug 20
Zenith Energy has incorporated Zenith Energy Congo SA, a fully owned subsidiary of the company, created under the laws of the Republic of the Congo.

Zenith Congo has been established at the request of the Ministry of Hydrocarbons for the purpose of receiving a new 25-year licence following the submission of a comprehensive commercial and technical offer to the Ministry of Hydrocarbons of the Republic of the Congo for the award of a new 25-year licence for the Tilapia oilfield to be named "Tilapia II". For reference, submission of the Offer was first announced to the market on 20 July 2020.

The company plans to operate Zenith Congo in parallel to its other fully owned subsidiary in the Republic of the Congo, Anglo African Oil & Gas Congo S.A.U (AAOG Congo), which, as publicly announced, has total receivables of approximately US$5.3 million from Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).

As a result, and in agreement with the Ministry of Hydrocarbons, the company has terminated the Plan for the Continuation of Activities (PCA), first announced to the market on 20 July 2020, and returned operatorship of the Tilapia licence from AAOG Congo to a subsidiary of SNPC.

It is planned that, in the event the offer is accepted by the Ministry of Hydrocarbons of the Republic of the Congo, the new operator of Tilapia II will be Zenith Congo.

Andrea Cattaneo, CEO of Zenith, commented: "We are looking forward with excitement to our journey in the Republic of the Congo following the possible acceptance of the Offer we have submitted. Furthermore, as announced on 7 July 2020, we are currently working to submit a parallel offer in partnership with a local company for a second licence in the vicinity of Tilapia.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare

🚀
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
10.08.2020 kl 20:46 1642

Liverbirds !

I know. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare
Joffe3
10.08.2020 kl 21:02 1607

De grønne !

Alle biler bruker Olje. ( Snakk med fagfolk omdu trenger å vite noe mer)

Bremser er hydrauliske( Hint)

Girkasser( Olje) osv.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare

Du har handlet mer og mer aksjer fra 0,09 ser jeg.
Hva er snittet nå da? 0,068?
Ca 50% tap ;(
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare

Vi får håpe kursen holder seg over 4 øre så slipper du mer enn halvering av pengene dine.
Julenissen kommer aldri i zenit.
Redigert 21.01.2021 kl 01:42 Du må logge inn for å svare