Lite utvikling for BWE den siste tiden.


Vært lite utvikling i BWE aksjen den siste tiden. Hva kan man forvente av kursutvikling her fremover?
Rui
29.07.2020 kl 08:54 1480

For tiden er det svært liten omsetning i aksjen. Daglig omsetning tidvis under 1 million. Sommerstille, men når omsetning tar seg opp i august og kvartalsresultatet nærmer seg er det god grunn til å tro at BWE vil stige kraftig.
De aller fleste finans hus har et langt høyere kurs mål en dagens kurs.
Et annet poeng er at veldig få aksjer er tilgjengelige på det åpne markedet, kun ca 25%. Dette forklarer og forsterker ytterligere den lave omsetningen i juli.

Nyhetstørke - ingen nyheter av betydning fra BWE siden mai. Q2 i august gir forhåpentligvis svar på flere ting; RBL facility, videre framdrift på Dussafu og ståa på planlegging/ utvikling av Maromba.
Tipper at kursutviklingen vil være på det jevne fram til Q2, så vil rapporten og prisutviklingen på olje bestemme retningen utover høsten.
Redigert 29.07.2020 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Rui
29.07.2020 kl 09:45 1391

Enig i det du sier Løkkøye.
Det at Dussafu i Q2 i år har økt produksjonen, og at driftskostnadene som beskrevet i Q1 rapporten til BWE forventes redusert fra 21,8 USD per fat i Q1, til 16 - 18 USD per fat for hele året tror jeg vil bidra positivt til kursoppgang i høst.
Selv med dagens lave oljepris tjener BWE stort på oljeproduksjonen fra Dussafu.
Hulken92
29.07.2020 kl 09:53 1363

Okei! Da satser vi på kursoppgang utover høsten! :)

Enig med folket!

Etter Q2, 27. august er det kun 4 mnd. igjen av året. Deretter må forventes som lekket til media at Norve går på kontrakt for nytt boreprogram Dussafu og starter med Tortue fase 2 ferdigstillelse. Dvs. noen tusen fat extra per dag til BWE fom. Q2 2021.

Hva som etter mitt syn er jokeren, blir hvordan BWE materialiserer egne assets. Tenker da mest i en M&A setting.

RBL lånet ble begrunnet med og trenering - etter min henvendelse til selskapet - ikke var prekært gitt god likviditet, samt capex er redusert og ikke behøves promte. Ei heller nødvendig å betale renter for kapital som ikke settes i arbeid.

Øretrliingen fortsetter, men ved økning i volum i handel drar BWE aksjen seg kjapt over NOK 20.

BWE er den aksjen innen olje som frister meg mest pga enormt og uforløst potensial, samt spennende forretningsmodell.
Redigert 29.07.2020 kl 10:18 Du må logge inn for å svare

«Enormt og uforløst potensial ...» - jeg har tenkt i de samme baner, men har ikke fått satt ord på det.
Tankene mine har vært at potensialet vil begynne å utspille seg for fullt når oljeprisen er nærmere 60 USD igjen.
Skjer nok ikke allerede til høsten, men verdt å vente på :)
Redigert 29.07.2020 kl 10:44 Du må logge inn for å svare
Rui
29.07.2020 kl 13:47 1188

BWE er allerede en pengemaskin!
Potensialet er allerede i ferd med å ta av. Allerede med dagens oljepris vil selskapet tjene gode penger.
Dussafu vil minst produsere 17 tusen fat pr døgn resten av året og med driftskostnader på 17 USD,- pr fat. Dette er tall hentet ut fra Q1 rapporten til BWE.
Med olje pris på 43,-USD pr fat f.o.m juli og ut året vil netto inntektene pr døgn være rundt 4 millioner kroner. totalt for 6 mnd vil det gi en netto fortjeneste på 720 millioner kr.
Med tanke på at fremtidig oljeproduksjon økes, og med forventet høyere oljepris vil det uforløste potensiale som dere snakker om bli virkelig.
Danske Bank hadde en vurdering av selskapet 26.5.2020 hvor de vurderte verdien på daværende tidspunkt til 29,-Kr pr aksje.
De påpekte i rapporten at BWE ble handlet til en stor rabatt mot verdijustert egenkapital (NAV) mot sammenlignende selskap.
Dagens pris på noe over 17,-Kr pr aksje er en gavepakke til oss aksjonærer.

I disse tider med Covid-19 inkl. lav og turbulent oljepris, vitner Gabons styresett og regjering om relativt stabile forhold. Egentlig i en større sammenheng må president Bongo anses som en løs kanon, men innenfor presidentperioden fungerer landet og regimet tilfredsstillende. Per nå med en regjering som fremstår som relativt stødig og stabil – i motsetning til for eksempel PEN´s engasjement i Tunisia. Hvor bl.a islamistene sammen med politisk ustabilitet nylig medførte regjeringens avgang og ny kan bli dannet. Ny regjering forsøkes etablert innen 30 dager. Dersom ikke suksess, blir det nye runder med valg.

Det innbyr også til trygghet at skulle regimet endres, er Gabon medlem av OPEC. Rimeligvis kan et slikt forhold også medføre begrensninger for en periode hva angår max produksjon. Men i og med at Gabon tidligere har produsert over flere år vesentlig mer enn i dag, må dette her kunne justeres til alles beste.

I utgangspunkt vil det være en fordel å spre risk med operasjoner og produksjon på to land ala PEN´s strategi. Men dersom det kommer til usikkerhet regjeringsmessig, behøver ikke BWE og Gabon som hovedbase inntil videre være en ulempe. Det er således positivt at det regulatoriske og styringsmessige er på plass:

Gabon’s new Govt is best placed to support energy industry recovery

https://www.energymixreport.com/gabons-new-govt-is-best-placed-to-support-energy-industry-recovery/

Vil ta et utsnitt av pågående 12. lisensrunde offshore Gabon:

Gabon’s ongoing 12th Offshore Licensing Round was launched in November 2018 and has already been met with significant success, resulting in the signing of a record number of PSCs in sub-Saharan Africa last year. In response to ongoing market conditions and the pandemic of Covid-19, the Ministry of Petroleum, Gas and Mines extended the submission deadline beyond April 30th, 2020. The extended round gives investors an opportunity to keep studying what is one of Africa’s hottest upstream frontier, with 35 blocks on offer.

At PSCs skal være inngått finner jeg noe snodig. I alle fall hva angår meddelt i media. At noe kan være på gang ifm. 12. runde må påregnes. Det vil være naturlig å anta at BWE er med i denne prosessen.

Videre finner jeg det interessant at Perenco nylig kjøpte andel av overmodne felt offshore av Total for USD 290-350 mill. Se link:

https://crudeoilbrokers.blogspot.com/2020/07/total-gabon-sells-assets-for-up-to-350mm.html

I turbulente koronavirus tider, lav oljepris med per def. oljeprisnivå – lower for longer - og en beredt og villig regjering i Gabon, ligger BWE meget godt an til å skape gode verdier for aksjonærene.


Redigert 01.08.2020 kl 11:01 Du må logge inn for å svare

Oppdatert flåtestatus fra Borr Drilling viser nå at det er inngått Letter of Intent (LOI) for Norve på Dussafu for Q1 2021.

https://borrdrilling.com/wp-content/uploads/2020/08/95ae9ab4e87707cc.pdf

Egentlig kun en bekreftelse på hva som har vært indikert i media.

Frem til Q1 2021 holdes riggen som warm stacked og kan ta oppdrag på rimelig kort varsel.

Det vil være koronaviruset og fri flyt av varer og tjenester inkl. personell i Gabon som nå i praksis vil styre ved den tid Dussafu JV tar opp igjen arbeidet og boringen.

Igjen, nå er det formalisert ved en LOI at BWE kan ferdigstille Tortue Fase 2 og noen nye tusen fat kan tillegges eksisterende produksjon fom. Q2 202I, trolig noe tidligere.

Spennede å høre og lese hva Q2, 27. august medfører.

Endelig begynner det å skje noe igjen.

Det er vel i såfall skuffende? Jeg trodde de tok mål av seg både til å koble til brønn 3 i fase 2 (som er ferdig boret) pluss bore den siste nå i 2H.
Rui
03.08.2020 kl 10:26 614

Letter of intent (LOI) som Borr drilling nå har mottatt av BWE for ferdigstilling av Tortue fase 2, bekrefter fremdriften skissert i Q1 rapporten til BWE.
Det blir spennende å høre hva selskapet sier om videre fremdrift i Q2 rapporten.
Om produksjonsplanen følges iht Q1 rapporten vil det innebære at snitt produksjonen for Dussafu økes fra 17000 fat til 21000 fat pr døgn i 2021. Det representerer en merverdi med dagens dollar kurs og oljepris på 43 USD pr fat gjennom 2021 på 570 mill NOK
Vi snakker med andre ord om milliard overskudd for BWE på Dussafu i 2021 med dagens oljepris.
Dagens aksjepris er svært lav. Potensialet for denne aksjen er enorm.
Når rapporten for Q2 kommer, og finanshusene kommenterer, vil jeg tro at prisen og omsetningen vil stige kraftig.
Rui
03.08.2020 kl 10:27 598

Letter of intent (LOI) som Borr drilling nå har mottatt av BWE for ferdigstilling av Tortue fase 2, bekrefter fremdriften skissert i Q1 rapporten til BWE.
Det blir spennende å høre hva selskapet sier om videre fremdrift i Q2 rapporten.
Om produksjonsplanen følges iht Q1 rapporten vil det innebære at snitt produksjonen for Dussafu økes fra 17000 fat til 21000 fat pr døgn i 2021. Det representerer en merverdi med dagens dollar kurs og oljepris på 43 USD pr fat gjennom 2021 på 570 mill NOK
Vi snakker med andre ord om milliard overskudd for BWE på Dussafu i 2021 med dagens oljepris.
Dagens aksjepris er svært lav. Potensialet for denne aksjen er enorm.
Når rapporten for Q2 kommer, og finanshusene kommenterer, vil jeg tro at prisen og omsetningen vil stige kraftig.
Rui
03.08.2020 kl 10:27 596

Letter of intent (LOI) som Borr drilling nå har mottatt av BWE for ferdigstilling av Tortue fase 2, bekrefter fremdriften skissert i Q1 rapporten til BWE.
Det blir spennende å høre hva selskapet sier om videre fremdrift i Q2 rapporten.
Om produksjonsplanen følges iht Q1 rapporten vil det innebære at snitt produksjonen for Dussafu økes fra 17000 fat til 21000 fat pr døgn i 2021. Det representerer en merverdi med dagens dollar kurs og oljepris på 43 USD pr fat gjennom 2021 på 570 mill NOK
Vi snakker med andre ord om milliard overskudd for BWE på Dussafu i 2021 med dagens oljepris.
Dagens aksjepris er svært lav. Potensialet for denne aksjen er enorm.
Når rapporten for Q2 kommer, og finanshusene kommenterer, vil jeg tro at prisen og omsetningen vil stige kraftig.

Fluefiskeren,

Egentlig enig med deg i at optimalt burde Tortue fase 2 ha blitt ferdigstilt i H2. Tror du ikke - gitt mynidighetene i Gabon åpner opp eller Covid-19 innbyr til det - at Dussafu JV kan starte på fase 2 noe før. Norve som warm stacked bør jo kunne bli mobilisert på rimelig kort varsel. Jeg tror alle befinner seg i en vent og se modus.

Alle i Dussafu JV kan trenge cash flow fortest mulig. Men kanskje særlig PEN, som jeg forstår du bl.a. sitter med. På den annen side så behøver ikke PEN svare for capex resterende del fase 2 ~USD 5 mill. umiddelbart. For jeg tror at PEN ifm. Q2 vil tære på cash slik at fri cash etter Q2 vil være ~USD 10-11 mill. Dvs. ~USD 5-6 mill. etter capex Tortue fase 2. Fluefiskeren, bare et varsel, se opp for likviditeten til PEN etter Q2 fremleggelse relatert capex-behov Dussafu. På den annen side, alle i Dussafu JV skal få kjørt seg på dette området.

Ikke mange børsdager til så kommer Q2, 27.aug. Bør bli et bedre resultat enn Q1, hvor oljeprisen var $33 og med høyere opex enn Q2 2020. Imidlertid kun en lifting med oljepris ~$40 i Q2. Kanskje mest interessant, hva med Dussafu, M&A etc.

Kan ikke tro annet enn gitt det var en lifiting medio juli, bør det bli to løftinger i henholdsvis Q3 og Q4. Med oljepris ala p.t., bør dette medføre positiv bunnlinje i begge Qs.

Kutt i produksjonen fra oljeprodusentene ligger nå på rundt 8.7 mill. fat per dag fra august. Lettelsen/økningen i produksjonen vil neppe bli eksportert, men absorbert innenlands av Saudi Arabia og Russland.

Gode kjøpsmuligheter av assets i markedet i disse dager. Gitt for eksempel BP med flere majors har klar målsetting om å trappe ned på investeringer og volum, kan gi oljeprisen en hjelpende hånd hva angår stabilitet i oljeprisnivå.

Imidlertid vil sannsynligvis en oljepris etter prinsippet – lower for longer – fremdeles gjelde inntil videre. BWE er ett av ytterst få oljeselskap med full verktøykasse og eiendeler til videre vekst.

Fascinerende å se at i handelen skal det så uhorvelig lite til av volum, før aksjekursen reagerer oppover. Øretrillingen tror jeg vil få fart og endre karakter ifm. Q2.

Kun noen få børsdager til så …….

Der er vel 19. august BWE legger ut kvartalsrapporten. Så kommer PEN 27. august.

Fluefiskeren skrev Innlegget er slettet
Sorry - du har helt rett Fluefiskeren (som vanlig).

Med Q2, 19. august har markedet sannelig ikke mange børsdager til å gjøre seg opp en mening - handel eller ei.

Spennende hvordan situasjonen på Dussafu er nå og planene fremover med fase2. Spennende for aksjonærene både i BWE og PEN.