Slik er min portefølje. Hvordan er din?


Sitter for tiden med følgende aksjer i min portefølje:
Nel
Kongsberg Automativ
Wallenius Willhelmsen
UltImovacs
PoLigth

Noen mening om den porteføljen?

Hvordan ser din ut?

For meg så virker det som du har en veldig stor risiko. Jeg kan ikke mye om selskapene du eier, men polight av det jeg har sett får veldig få ordre og de fleste er i 1 million klassen. Det er riktig nok bare hva jeg har fått med meg, men jeg går ut med det jeg har sett.

Nå kan vel jeg egentlig ikke si noe ettersom jeg har en veldig stor oljeandel.

Min er nå:
Pareto bank
Fjordkraft Holding
Kitron
Noreco
Hunt
Aker Solutions
First Norden Fokus

Noen korte ord om selskapene:
Parb - tjener gode penger på eiendoms prosjekter men er veldig avhengig av et godt eiendoms marked. Denne delen står for rundt 70 prosent av alle utlån.

Fjordkraft- har nå rundt 28 prosent markedsandel i norge. Positivt med cash har nå viss jeg husker rett 500 millioner mer i cash enn gjeld. Vokser mye selv om de betaler mye av det de tjener i utbytte. Thomas Nielsen forvalter av 2 first fond sier de har veldig bra historikk. Jeg stoler på han.

Kit- et fantastisk selskap de siste 5-6 årene med Peter Nilsson. De har i denne tiden hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 14 prosent. De nyter godt av opprustningen til militærene i verden samt medisin utstyr.

Noreco- et selskap som vi får se om de gjør det bra. De har ett godt utgangspunkt med alt av oljeproduksjonen i 2020 sikret på 67 dollar fatet og rundt 50 prosent av produksjonen I 2021 og 2022 sikret på ca 63 dollar og ca 58 dollar. De står nå foran store investeringer som kan bli utsatt på grunn av partneren deres i oljefeltet som er en risiko.

Hunt- middels lange kontrakter på nesten hele flåten. Prises til under nav. Men grunnen til at jeg har de er fordi både de var de eneste jeg hadde tilgang til, men også langtidsperspektiv. De neste 5-10 vil det mest sannsynlig komme ytterlige miljø krav på båtene og hunt mener jeg har et godt utgangspunkt for å komme seg i gjennom.

Aker Solutions- De kjøpte jeg egentlig bare for utbytte aksjene. Men fusjonen er åpenbart positivt samt kostnadskuttene. De får tilgang til mye cash som kværner har. De vil kunne øke profitten med kostnadene til fornybar vil være borte (riktignok vil fornybar delen til Kværner være med).

First Norden Fokus- Thomas Nielsen's fond som jeg har ståltro på. Jeg kunne egentlig ha puttet mestseparten av pengene mine her, men jeg liker å plukke aksjer selv så selv om jeg taper litt så er det verdt det for meg.