XXL - fair pris fremover..


Coronahandelen er unik og heldigvis forbigående. Likevel har situasjonen gitt XXL en unik mulighet til å rydde opp i de egentlige utfordringene kjeden slet/sliter med på rekordtid. Fantastisk cashflow, lagerproblemet er borte og vel så det, motiverte ansatte og penger/ressurser til å rydde i mindre og større problemstillinger som sto i kø.

Mange har tenkt at Q2-tallene ville falle utover sommeren. De tallene jeg har sett fra andre kjeder i Juli tyder på noe helt annet. Corona, ferie hjemme og perfekt shoppingvær i juli vil gi svært gode retailtall for Juli. Reiseskam og økende smittetall opprettholder det gode hjemmemarkedet og hjemmeaktiviteter fremover. XXL kan fortsette omstillingen mens de tjener gode penger løpende.

Likevel er det på sikt det vil vise seg om kjeden fikser omstillingen. Det er her ny ledelse kommer inn. Vil de lykkes i å skape en mer profesjonell organisasjon og et mer konkurransedyktig og lønnsomt retailkonsept? Markedsforholdene i Norge blir så gode fremover at det skal bli vanskelig å bomme. Betydelig færre butikker og betydelig kvadratmeter-reduksjon i mange store Intersport/Gresvigbutikker gjør XXL til eneste reelle bigbox aktør igjen i markedet. Konkurransetilsynets avventende holdning til oppkjøp av konkursboet i Gresvig gjør at det systemet står og "tråkker vannet" - XXL henter markedsandeler på alle fronter. Om man så ser konseptet til nye Intersport, så er det lovende for XXL(ref Sandvika). Mindre fokus på hardvare(faktisk sport) og mer i retning Stadium-konseptet - vise Brands, og pushe EMV. XXL kan bli bedre på tekstiler, men det er ingen tvil om at de blir enerådende i posisjonen de bygget seg opp i, mens Gresvig/Intersport trekker seg ut av den posisjonen. Dette gjør det adskillig lettere for XXL fremover, hva gjelder tydelighet på posisjon som igjen gjør det mye enklere å bygge marginer.

De ubesvarte spørsmålene fremover ligger først og fremst på nett og internasjonal vekst, og som blir de viktigste områdene å løse for Wibe. Det kommer jo nå svært gode tilbakemeldinger fra det svenske markedet om betydelig økning i markedsandeler i et marked i kraftig vekst. Det er sterkt. Fortsetter dette kan et marked til hakes av som under god kontroll, med forventning om god lønnsomhet og marginer. Forøvrig internasjonalt kreves det mer hands on lokal tilpasning og justering av konseptet for å møte nødvendig anerkjennelse for å ta ønsket posisjon/vekst og få det fotfestet som kreves for effektiv drift og god lønnsomhet. Dette blir en syretest for ledelsen. Tidligere var kjeden noe naiv i troen på eget konsept. Jeg tror Wibe har med god nok erfaring fra Nilles utfordringer i Sverige til å vite at internasjonal ekspansjon krever anerkjennelse av lokale forskjeller og tilpasning av eget konsept til det.

Veksten/størrelsen på nett gir gode muligheter for å strømlinjeforme og effektivisere driften. Likevel er dette også en syretest på ledelsens evner til å levere på sikt.

Konklusjon: Kjempegod lønnsomhet kan ventes så lenge folk holder seg hjemme - starten på Q2 er jeg overbevist om at har vært veldig god. Norge som marked bør være en nobrainer for en god retailledelse etter å ha fått den flaksen i ryggen som corona har gitt. Norge er å regne som løst, men hvor det selvsagt vil kreves god tilpasning, konseptutvikling og effektivisering av drift videre fremover. Sverige ser absolutt lovende ut. Spørsmålene for prising videre handler om Øvrige land - vekst/lønnsomhet, samt Nett - vekst/lønnsomhet.

Som et stabilt retailselskap med god lønnsomhet og forutsetning for god lønnsomhet i Norge/Sverige på sikt, samt gode posisjoner på nett og flere andre land - som nå skal foredles videre, mener jeg selskapet forsvarer en pris i retning 40,-. Dagens lave prising handler om frykt for at selskapet ikke kommer gjennom omstillingen de sto i, noe de i stor grad allerede har lagt bak seg grunnet corona/Gresvigkonkurs. Leverer de internasjonalt utover NO/SV og viser videre vekst og lønnsomhet på nett som igjen skaper grunnlag for nye land og vekst - da snakker vi helt andre multiple og prising. Jeg sitter long i denne med tro på at ny ledelsen er god og vil lykkes i å levere stein på stein på den solide grunnmuren corona har levert på rekordtid.

Redigert 21.01.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
90los
03.08.2020 kl 12:46 40081

Det ville vært mest fair om kursen gikk til 80 kr. Noen kjøpte til den kursen. Ville vært unfair om ikke de fikk mulighet til å selge uten tap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Det ville ikke vært fair for den man måtte selge til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
90los
03.08.2020 kl 13:06 39939

Joda. Det er fair om den går sakte opp fra 80 kr. Da blir alle fornøyde og kan være enige om at dette er fair play.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
kamelen
03.08.2020 kl 13:07 39924

Helt enig i det du skriver, et unikt case vi ser i startgropen nå. Som du sier vi kommer til å snakke om helt andre multipler og prising allerede ved årsskifte - tror jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
90los
03.08.2020 kl 13:09 39923

Er vi enige om 80 da?
Eller må vi ha mer diskusjon?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Merkur
04.08.2020 kl 15:02 39418

Stadig flere satser på XXL:

AKSJERÅD FRA DELPHI FONDENE:

Markedet har vært nokså retningsløst i sommer. Vi har nettopp lagt bak oss en periode med mange resultater fra selskapene, og vi har fortsatt noen til her hjemme.

Tallene for andre kvartal var langt fra gode, men endte på den andre siden mye bedre enn det som var forventet. Mange av selskapene har faktisk gruset estimatene fra analytikerne.

Aksjer ut: Scatec Solar, BW Offshore, Bonheur, Storebrand og Elkem

Aksjer inn: Nordic Semiconductor, Tomra, Schibsted, Yara International og XXL

Kilde: https://www.dinepenger.no/penger/aksjer/kaster-ut-solcelleaksje/24873800?source=e24-front
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
27.08.2020 kl 08:54 38904

Sportsbransjen innfrir som ventet gjennom Juli: "Sportsforretningene fortsetter veksten de har hatt siden april"

https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-okt-detaljhandel-i-juli
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
28.10.2020 kl 11:43 38280

Skrev dette i begynnelsen av august; "Som et stabilt retailselskap med god lønnsomhet og forutsetning for god lønnsomhet i Norge/Sverige på sikt, samt gode posisjoner på nett og flere andre land - som nå skal foredles videre, mener jeg selskapet forsvarer en pris i retning 40,-. Dagens lave prising handler om frykt for at selskapet ikke kommer gjennom omstillingen de sto i, noe de i stor grad allerede har lagt bak seg grunnet corona/Gresvigkonkurs. Leverer de internasjonalt utover NO/SV og viser videre vekst og lønnsomhet på nett som igjen skaper grunnlag for nye land og vekst - da snakker vi helt andre multiple og prising. Jeg sitter long i denne med tro på at ny ledelsen er god og vil lykkes i å levere stein på stein på den solide grunnmuren corona har levert på rekordtid."

Dette er jeg trygg på at gjelder fortsatt. Spørsmålet etter Q3 er om vi er nærmere eller lenger unna et stabilt retailselskap. Svaret er jo svært enkelt. Økningen i margin er av mye større verdi for fremtiden enn at XXL ikke fikk tynt ut det siste av omsetningsøkning, grunnet noe for lavt innkjøp. Må ikke glemme at G-sport systemet har tømt alle hyller til gibort-priser i samme periode og rappet en del omsetning på det. Jeg tenker at selskapet nå er sunt. Den store omstillingen er gjennomført. Balansen er sterk, posisjonen er sterk og innkjøpsprosessen er betydelig mer konsept og kompetansestyrt enn tidligere. Konkurransesituasjonen spesielt i Norge er svært attraktiv fremover med betydelig færre butikker og kvm. Margin vil forbedres og markedsandeler vil tas. Kursen er snart igjen på vei mot 40, så en inngang +/- 22 er veldig attraktivt! Paradokset i denne fryktsituasjonen er jo at XXL er et av få selskaper som vil tjene enda mer på om å pandemien blir forlenget...
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Fullkorn10
28.10.2020 kl 12:31 38057

Godt innlegg. Støtter din analyse. Hørte på nyheter at full vaksinasjon ville strekke seg inn mot 2022. PR.d.d ingen farmasøytiske selskaper som har godt nok dokumentert effekt, og fått godkjent mot vestlige krav. Avtaler gjort skal dekke hele Europa, var snakk om da 30’-100’ brukerdoser i første omgang til risikogrupper til Norge. Men dette tallet er basert på at flere selskaper klarer å få godkjente vaksiner. XXL er en «covid vinner», men de har også brukt muligheten særdeles godt og er nå godt rustet for fremtiden. La panikken legge seg I markedet, så begynner denne å klatre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

For at XXL aksjen skal opp mot 30 kr så må det mer til enn gode salgstall og fint vær, fordi aksjen stiger på gode forventninger og trekker seg tilbake for hvert kvartal. så når dere spytter ut 30-40 kr så må dere komme med flere konkrete årsaker til det
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Styrelederen hadde nylig et innsidekjøp på 500.000 aksjer til en gjennomsnittspris på 22,35 kroner per aksje.
Han vet nok mer enn alle oss andre til sammen.

Det blir en solid rekyl i denne etterhvert.
Å verdsette XXL til 5,4 milliarder når det snart er gjeldfritt og har 1,5 milliarder på bok er bare helt latterlig.

Gevinstsikringen er snart over.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
BørsMR
28.10.2020 kl 16:01 37462

Da har jeg lastet opp mer og ødelagt det fine snittet mitt på 7.5 😜 Men xxl til dagens kurs er en vits, ned 30% fra topp etter disse tallene? Ingenting som tilsier handelen skal stoppe opp. Julehandel og vintersesong next. 50% renter her på noen mnd
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
05.11.2020 kl 09:28 36885

Retail ble kjempebra i Oktober, og det gjelder nok også for XXL! Jeg anbefaler folk å regne på XXL aksjen med samme kalkulasjoner som øvrige retailaksjene prises på Oslo Børs. Artig regnestykker..
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Factfulness89
05.11.2020 kl 09:57 36797

Og der er vi i gang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
DrPille
06.11.2020 kl 13:53 36322

Meget bra analyse. Jeg så også den gledelige marginøkningen som er det som betyr noe. Ny nedstengning fra i dag sikrer XXL ytterligere god omsetning i både hjemmetreningsmarkedet og "kom-deg-ut-og-gjør-noe før-du-kjeder-deg-i-hjel-på-hjemmekontoret-markedet" fremover. Ellers er det jo slik at suksess avler suksess - derav mye lettere å nå fortsette å gjøre det bra da man ikke sitter fast i store lagre og dårlig økonomi. Ikke minst opplever jeg at XXL er førstevalg blant svært mange familier med barn som gir en god omsetning da barn hele tiden må ha nye størrelser, sliter mer på klærne etc og at markedsnavnet og kundelojalitet innarbeides gjennom gjentatte besøk. Fremstår merkelig også for meg (sett verdisetting av andre selskaper på Oslo Børs) at denne fortsatt prises så lavt som den gjør. Argumentet om at man gjør det "for bra" om dagen - og et kursfall etter slike kvartalstall og fremtidsutsikter - fremstår noget irrasjonelt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Denne aksjen er billig! Jeg tror den vil få et løft når analytikerne våkner opp og forstår at dette er et selskap som ikke har gjeld og liten konkurranse. De kommer til å drive godt etter Covid også. Så lenge de kjøper egne aksjer vil det også hjelpe kursen uke etter uke.
Nye kursmål vil gjøre godt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
09.11.2020 kl 11:25 35397

Også første to uker av november har vært en kraftig opptur for retail. God medvind for XXL i halvparten av Q4 er i allerede i boks. Med delvis nedstengning av samfunnet i storbyene nå, er det god grunn til å regne med ytterligere retailmedvind fremover. I mangel av andre ting å gjøre, handler folk. Reising til hytter er akseptert, så fjellturene og forberedelse på vinter i fjellet blir nok en hovedaktivitet for mange i forkant av jul.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
4580
09.11.2020 kl 11:28 35367

JA, OG DETTE KAN IKKE BETVILES.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Nax0
09.11.2020 kl 17:43 35091

Hvordan blir det med XXL fremover nå da? Mtp vaksine...
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
BørsMR
09.11.2020 kl 18:00 35005

Kortsiktig kan det slå ut negativt, selvom en vaksine egentlig er sinnsykt nødvendig for absolutt alle bedrifter. Xxl også. Jeg tror det hadde vært mye værre økonomisk for xxl uten en vaksine de neste 2 årene enn med
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
10.11.2020 kl 10:46 34570

XXL vil nok fortsatt ha god Korona-medvind så lenge folk er mer i eget land enn ute på reise - kanskje ting normaliserer seg mer i andre halvår 2021 og utover? Videre kommer det an på hva du investerte i. Jeg investerte i troen på at XXL ville lykkes i sin omstilling og ta en verdifull og lønnsom markedsposisjon fremover, og da helt uavhengig av Korona. Korona ga så svært gode betingelser for denne omstillingen - alt kunne gjøres veldig mye raskere, samtidig som man tjente gode penger. Er fremtiden med eller uten Korona mest attraktiv. Der tenker jeg at alle er tjent med å bli kvitt Korona og at ting normaliseres. XXL har benyttet tiden under Korona svært godt, og er nå solid posisjonert for å drive godt i en normalisert verden. Mine tanker om aksjens verdi i område 30-40, har ingen ting med Korona å gjøre, men Korona har gjort at selskapet bør nå dit raskere enn uten Korona.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
banani
10.11.2020 kl 18:02 34129

Ned 5% i dag, tror kanskje dette blir med d i denne omgang. Sportbransjen generelt har hatt det veldig travelt under korona pandemien og fått ut en mengde varer, både XXL og "Gresvig" hadde før sesongen et stort problem med for mye "gamle" sykler på lager, nå er alt blåst bort.
Utfordringen nå er faktisk å få tak i nok sykler da produksjonstiden er mangedobbelt pga den enorme etterspørselen verden over og produksjonskapasiteten begrenset.
XXL og andre i sportsbransjen bør være godt rustet for siste kvartal og ikke minst 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
4580
10.11.2020 kl 18:14 34071

Skjønner ikke hvorfor denne selges nedover nå. Hvor mange aksjer har selskapet kjøpt tilbake nå . Noen som vet ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Merkelig at den faller. De har kjøpt 1,2 mill aksjer. De har sagt at de skal kjøpe ca 4,5-4,8 mill aksjer. (Eller for 100 MNOK)
Dette bør hjelpe å få kursen opp. (på rett nivå)
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
BørsMR
10.11.2020 kl 20:00 33828

Dere forstår det er gunstig kursen går ned når selvskapet driver med tilbakekjøp av aksjer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Fullkorn10
10.11.2020 kl 21:46 33592

Gunstig for XXL, men ikke for aksjonærer forøvrig. Vinden snudde litt med paretos kursmål, etter det har ting lugget litt for å si det mildt. Hadde personlig forventet et løft etter tilbakekjøp av 1,2 mill aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Noob1
10.11.2020 kl 22:08 33498

Man skal da ikke være en rakettforsker for å forstå att dette fortsatt er en meget god case, men tidligere har det nærmest vært kun positive omtaler i media som har løftet kursen.
Kanskje blir det et lite løft i morgen👍

https://finansavisen.no/nyheter/borsintervju/2020/11/10/7586477/har-fortsatt-tro-pa-kid-xxl-og-europris
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
gullfisken
11.11.2020 kl 22:11 32848

Fantastiske nyheter!
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Hva er det E24 har i mot XXL egentlig...?

Har ikke lest dagens sak bak betalingsmur men med headlineren «utfordringene står i kø» så lurer jeg på hvorfor når selskapet har hatt tidenes Q2 og Q3 og er snart gjeldfritt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
gullfisken
12.11.2020 kl 08:45 32415

Ikke en negativ vinklet artikkel. De sammenligner XXL med de ti største sportskjedene i Europa og kommer med forslag til strategiske grep XXL kan gjøre for å kunne hamle opp med disse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thomasb
12.11.2020 kl 09:04 32342

Behovet for å "deffe" XXL ble adressert som en av "omstillingsjobbene" i det Wibe hadde fått oversikt. Måten varelageret vokste på over tid i XXL viser jo dette behovet ganske tydelig. Å nedskalere en del av varehusene lokalt til riktig antall kvm er kjeden godt i gang med. Dette er et kostreduksjonstiltak (lavere husleie/bemanningsbehov) i tillegg reduserer det kapitalbinding i varelager og reduserer ukurans/lageroppbygging. Dette er momenter som vil forbedre EBITDA-margin for XXL fremover. Når planen er gjennomført er dette en del av det å drive retail - tilpasning til lokal markedsstørrelse og konkurranseforhold er retail... "Basic retail i 2020" - å balansere fysisk og digital tilstedeværelse løpende - dette tror jeg Wibe har god kontroll på. Nyheten om Østerrike i går tyder på at de følger planene de har lagt med god fremdrift.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Skjønner. Overskriften gjør det interessant for de som ikke har abonnement altså 👍🏼
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Kalle777
12.11.2020 kl 12:04 32031

Noen som kan forklare nedgangen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Sikkert Pareto sin anal-yse.
Kommer ikke på noe annet.
Fin inngang nå hvis du har fri kapital.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
DrPille
12.11.2020 kl 15:49 31592

Selg unna slik at e24 snart kan skrive at det begynner å bli stor oppside i XXL.... :-) Å hele tiden sammenlikne med en kurs på 4 kroner med milliardgjeld begynner å bli litt useriøst. Impnerende å se det nye varelageret til XXL i Østerike i går. Fordelen med å ha lager i Østerike synes store. Østerike har et stabilt vinterklima slik at vinterutstyr normalt burde selge godt gjennom vinteren. Med lager der kan man også lettere flytte varer mellom Skandinavia og Mellomeuropa etter innkjøp avhengig av vinterforholdene. Økt ekspansjon i Østerike er en fordel grunnet stabile sesonger og mindre konkurranse enn i Norge. Egne merkevarer som White sykler er allerede XXL godt i gang med å etablere og marginene på dette er bedre enn dyre merkevarer fremover. XXL skal være for folkehelsen som Europris er i matbransjen - en konkurrent som tilbyr gode varer til en overkommelig pris for hvermansen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
MaxMekker
12.11.2020 kl 15:55 31549

En ting som er helt greit at kursen er på det nivået den er på nå, er jo at XXL kjøper hver dag tilbake 120000 aksjer. Lavere kurs, flere aksjer til XXL. Denne er lagt i min portefølje for å bli der en Gooood stund ..:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
BørsMR
12.11.2020 kl 15:58 31518

Nettopp! Slik man skal tenke. Legg bort aksjene 2-3 år så sitter du med mange % tilbake i utbytter og kurs godt over dagens. Jo lavere kursen er nå jo bedre på sikt mtp tilbakekjøpene xxl gjør selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Tiedemansen har solgt en million aksjer.
Naturlig at den går ned da.
Han trengte vel litt gryn til julehandelen, så da er det opp igjen i morgen 😊
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Fullkorn10
12.11.2020 kl 18:26 31066

Korrekt av tigerberget. Styremedlem Øivind Lønnestad Tidemandsen har gjennom Dolphin Management solgt én million aksjer i XXL til kurs 20,86 kroner, går det frem av en børsmelding.
Tidemandsen har dermed frigjort nærmere 20,9 millioner kroner.
Etter dette sitter Dolphin Management på 35 millioner aksjer i XXL, tilsvarende 13,86 prosent eierandel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare