Ingen nyheter fra Spettet & Co.


Halvårsrapporten kommer 24. september. Litt lenge å vente dessverre.