Hemmelig Energi nettverk eller Mafia?


Tidligere industriminister Finn Kristensen skal ha tatt initiativet til å danne netterverket tidlig på åttitallet. Nettverk skal bestå av Arbeiderpartiets olje- og energipolitikere og olje- og industritopper fra næringslivet, skriver Dagsavisen. Nettverket skal ha diskutert flere sentrale spørsmål, som regel før Arbeiderpartiet har vedtatt sin politikk.

Verken energifraksjonen på Stortinget eller Aps sentralstyre skal være orientert om det skjulte nettverket, selv om sittende statsminister Jens Stoltenberg var medlem da han var nærings- og energiminister. Blant medlemmene finner vi også Sylvia Brustad og Karl-Eirik Schøtt-Pedersen.

Næringslivet har vært representert ved ledere fra selskaper som Hafslund, Statoil, Statkraft, Telenor og Hydro.

https://www.dagensperspektiv.no/2007/hemmelig-energi-nettverk

Helt tilfeldig kom denne lysten til å gamble med krafta og en pakke som var helt fantastisk ,men helt uforståelig dukket opp. Den såkalte Terrasaken.

Åtte norske kraftkommunar lånte pengar med sikkerheit i framtidige kraftinntekter og investerte pengane i obligasjonar gjennom meklarfirmaet Terra Securities.

Og andre kommuner vart lurt til å selge sine kraftverk og putte pengene pengene på en nedgående OSE
Statkraft stod klar å kjøpe kraftverka og sentralisere all kraft til Oslo....

Strømkabler til EU kom i 2008 ,betalt av nettkundene her hjemme ,BILLIGERE nettleie ?

Men kabelen har alt vore i drift i fire månader, og tent gode pengar. 546 millionar kroner.

- Det er 11 prosent av kostnadane ved å legga kabelen, langt meir enn vi hadde forventa, seier Odd Håkon Hoelsæter, konsernsjef i Statnett. Og fortenesta skal også koma kundane til gode, i form av billigare nettleige. No vil Statnett legga fleire sjøkablar til utlandet frå Sørvestlandet.

https://www.nrk.no/rogaland/vurderer-sjokabel-til-england-1.6218275
exian
14.09.2018 kl 20:12 3831

Før vi kan tillate eventuelle nye kabler, må vi få strømregimet til norske husholdninger og norsk næringsliv riktig. Vi skal ha fordel av å eie egen kraft. EL-avgiften må settes ned når kraftprisen går opp.
Om ikke det lages et bra system setter vi oss på bakbeina å sier NEI til kabler. Da tar vi bompenger i sammen slengen, og sier NEI til det også.
Bråk fra oss, det funker det nemlig !

Kablene til utlandet førte til at det kunne snike seg noen KWH inn i Norge som var produsert fossilt og CO2 avgift på all Norsk Vannkraft ble innført

Kampanjer om hvor klima verstinger vi var ble ført inn i skoler og barnehager, foreldrene ble manipulert og betalte avlater uten å mukke.

Hydro Statkraft sin plan for å frigjøre kraft i Norge ble å legge ned Aluminiumsproduksjon og flytte dette til Qatar . Miljø kortet blir brukt til å nedlegge a plasser i Norge

Det lille landet i Persiabukta, som inkludert fremmedarbeidere har 850 000 innbyggere, sitter på verdens tredje største gassreserver. Yara driver allerede verdens største gjødselfabrikk i Qatar sammen med et selskap som kontrolleres av den qatarske stat. Fabrikken bruker billig gasskraft til å omdanne billig gass til mineralgjødsel. I går skrev Yara-sjef Thorleif Enger og Qatars energiminister Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah under en 25-års avtale om levering av billig gass.

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/1592B/Yara-steg-pa-billig-gass

Selvkost for å produsere kraft i Norge antas ligge rundt 10 øre KWH og under 10% av nettleien går til drifting ,bygging av kraftnett.
Resten går til Avgifter og kraftkartellene som vokser opp rundt kraftproduksjonen som gjør store penger.
velkjent
14.09.2018 kl 21:23 3708

Kraftkartellene er stort sett kommuner og staten. Hydro har egen kraftproduksjon i tillegg til langsiktige-og kortsiktige kjøp, som stort sett går til al-verkene, men firmaet utnytter også tradingmulighetene for å optimalisere verdiene. Det samme gjør selvsagt også andre aktører.
Blir forskjellen i pris mellom det industrien kan betale og den, som anvendes til andre konsumformål for stor, kan en regne med at politikerne vil bli fristet til å legge ned industrien og selge kraften til høystbydende for å kunne dekke offentlige utgifter. Dette vil særlig bli aktuelt om klimahysteriet griper om seg ved omfattende elektrifisering der hensynet til landets konkurranseevne kommer i bakgrunnen.
14.09.2018 kl 21:27 3699

Det er mere enn nok vann i Norge til og være selvforsynt.Hvorfor selge kraft,og bygge opp en næring som ikke engang bedrifter trenger.Dette blir som bensinpriser som vi også har alt for mye av,skatt folket og hev renta på dårlige politiske folkeuvennlig politikk.Røyk og alkohol er også med i den sammenhengen.Dette er ikke vekst renta trenger.I usa betaler de markedspris og betaler markedspris for varer,det skaper reell vekst.Politikerne må begynne og ta ansvar og så har vi bompenger saken også.Katastrofe på katastrofe,kanskje berger DAB radioen oss til slutt.Er det innvandringen og bønder som skal ha betalt i budsjettet blir det enda mere kaos om de ikke er med i regnskapet på renta.

Motorveier for kraftkabler bygges over hele landet for å ivareta tilgang ble det hevdet. Nei det var for å få kraften hurtig ut av landet .

Vi husker jentene i bunad i hardanger som prøvde å forhindre at fjellene skulle bli ødelagdt av monstermaster. Det ble hevdet fra styresmaktene at det var umulig å legge kabel i fjorden..... Det var ikke politimangel ,flere hundre som bar vekk disse bunadskledde demonstrantene.
Å legge kabel it hardangerfjorden og over til England som nå gjøres er selvsagt ikke noe problem.

Flere kabler til EU skulle ut fra Rogaland og folket begynte å murre, da ble det hevdet at kablene skulle regulere Atomkraftverkene der som ikke hadde regulator ( gasspedal). Og det ble hevdet at EU strøm ville komme tilbake og pumpe vann opp igjen i vannmagasinene.

Dette var selvsagt bare spill for galeriet , alierte atomubåter går fritt rundt i våre farvann og de har selvsagdt reguleringsmuligheter...
Vannpumper ble selvsagt heller ikke bygget
Kraftmafiaen er farlige ,udemokratiske krefter som går mot eget folks intresser....
Redigert 26.09.2018 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

Så skulle blårussen i Statkraft ut å redde verden og flagget ut til Brussel for å spare skatt til eier ,Den Norske Stat....Ekkokamrene innad hadde vist hvor Norsk gass skulle redde Europa,men er helt ubrukelig i NORGE ?

Statkraft trodde tyskerne med sin vedtatte fornybarpolitikk ville halvere klimautslippene ved å erstatte kullkraft med gasskraft. Det har kostet selskapet 4,5 milliarder kroner.
I 2005 besluttet det norske, statseide Statkraft-konsernet å bygge et gasskraftverk i Tyskland, i Knapsack utenfor Köln.

Og til vår store overraskelse ble mange nye kullkraftverk bygget, ikke bare i Tyskland men også andre land, som Nederland.
Statkrafts gasskraftverk ble rett og slett utkonkurrert.


https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2018/06/17/195406258/eus-klima-fiasko-gir-statkraft-milliard-smell-i-tyskland

Opprinnelsesgarantier for strøm undergraver arbeidsplasser i Norge

Det innebærer at kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe fornybargarantier av norske kraftverk og selge dem videre til sine kunder. Strømkundene der får dermed en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar - uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.

Ordningen innebærer at norske husholdninger og bedrifter som ikke betaler avgiften, blir betraktet som klimasyndere.
Det gir seg uttrykk i årlige nasjonale varedeklarasjoner laget av Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Den viser stygge tall for vann- og vindkraftlandet Norge. Ifølge den var 86 prosent av renheten i Norge solgt til utlandet. Kun 16 prosent av strømforbruket var formelt fornybar.

https://www.abcnyheter.no/penger/2018/06/29/195410793/opprinnelsesgarantier-strom-undergraver-arbeidsplasser-i-norge

Acer pakkene som kommer vil ta fra oss resten av styringen av vår energi og den eneste fordelen vi hadde forsvinner.

Kablene kommer til å få stor kapasitet og gå til alle kraftmarkedene i EU. Kraften vil til enhver tid selges det prisen er høyest og i retur får vi til enhver tids høyeste kraftpris.

Kraftsviket er det bred politisk enighet om blandt fri flyt kameratene FrAPH .......

Energipolitikk må bredt opp i valgkampen fremover....
Redigert 14.09.2018 kl 22:17 Du må logge inn for å svare

En ny smell kommer til Norske forbrukere idag, nå kommer denne kollektiv tankegangen inn som garantist for galskapen....

Divisjonssjef i BKK mener råvarebørsen Nasdaq bør granskes etter at en norsk krafthandler tapte alt han eide på et veddemål på kraftmarkedet.

200 norske kraftselskaper og andre medlemmer på råvarebørsen ut med mer enn en milliard norske kroner for å dekke deler av hullet på kraftbørsen.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/BKK-vil-ha-granskning-etter-milliardtapet-til-Einar-Aas

Først gjør kraftspekulantene kraften til norske husholdninger dyrere ved å spekulere på/gjennom NorPool, der vi prisutjevnes med kullkraft i Tyskland. Der husholdningene har et strømforbruk 1/4 av norske husholdninger i forhold til innbyggerene i vinterlandet Norge.
Så må norske husholdninger via kraftselskapene dekke tapet i spekulasjonene for å dekke for spekulantens krumspring.
Fra før har norske husholdninger i vinterlandet Norge betalt for utenlandskablene , som skulle "gjøre norsk strøm billigere/sikrere". (!)
Samtidig settes strøm og nettprisene opp slik at det norske samfunnets private husholdninger må montere varmepumper for å få ned prisen med 2/3 (der den egentlig burde være.) Det norske samfunnet kaster altså bort resurser og arbeidskraft med å montere og vedlikeholde 1 million private varmepumper, for at vi ikke skal fryse for mye gjennom vinteren. Et sløseri som hele samfunnet taper på, bortsett fra statsadministrasjonen. ( Som så "bevilger" penger til samme samfunnet for de som ikke greier strømprisene. Og vi vet at statsadministrasjonen ikke kan "bevilge" en krone, som ikke koster 10 kroner i innkreving og administrasjon og "støtte".

Norge produserer nok fornybar vannkraft til hele samfunnets behov, til en pris på 10-15 øre pr. kWh, sommer som vinter. Så settes altså strømprisen opp om vinteren når vi trenger den mest. Og så monteres "smart"-målere i alle hjem ( betalt i nettleien av strømkundene) slik at prisene kan settes opp i døgnperioder når folk trenger strøm til matlaging og vask. De som protesterer får et psykeligjort stempel og latterliggjort og sendt til legen. En ond godseier kunne ikke gjort dette "smartere" enn staten gjør.
Strømselskaper og myndigheter sin oppgave burde være å sørge for at dammene våre hele tiden er fulle nok til å dekke samfunnets behov for oppvarming/kjøling. Innbyggerne er statens arbeidsgivere; - ikke omvendt.
Hvis dammene ble FOR fulle i regnvåte høster eller snørike vårer, kunne vi selge strømmen (gjerne billig) til nærmeste naboland. - Men her skal det spekuleres med statens velsignelse, og innbyggerne blir sittende med svarteper.
Så kan man lure på: Når gjør vi alvor av å protestere? Eller er vi et folk som reagerer lik frosker som skal kokes , langsomt så vi ikke hopper ut av kjelen.?

https://www.youtube.com/watch?v=fwOtxDnThoQ

Redigert 14.09.2018 kl 23:54 Du må logge inn for å svare

Bra innlegg kokkohill.
Norge plyndres av utlandet. Terra Securities. Fletcher ble prakket på Norske Skog. Tilslutt ble fabrikker rundt om i Europa og andre steder solgt for "slikk og ingenting". Nå har vi fått nok. Når blir det bråk. Og det funker.
NilsAB
15.09.2018 kl 07:33 3411

Morn morn
Jeg stjæler innlegget ditt «nå gir vi gass»
Det er en for god oppsummering til bare å ligge her på forumet! Kokkohill, bra innlegg!
Opprøret ser ut til å ha begynt, bomveier får merkbar motstand! Noe er kanskje i gjære?

Statoil er panisk i forhold til sin rolle og produkt ,dette handler CO2 avtrykk som det kalles. De har kastet merkenavnet verd flere 100 mill på dynga ,dette gjøres for å få fatt i vannkraften og sysle med noen vindmøller på sikt.
Den store våre drømmen med alle kablene fra land til sine instalasjoner er å bli ett knutepunkt for elkraft og fusjonere med Statkraft....

Gass til drifting av sine plattformer er ikke greit ,men selge gass på kontinenetet ,redder verden?
Når elkraften Statoil får levert fra land er 86% fossil, kullkraft fra Europa er galskapen Total.

Den siste kabelen som nå bygges til England vil tørke ut all overskudd på fastlandskraft og vi vil få Europas Høyeste Kraftpris. Mafiaen har vunnet....

Redigert 15.09.2018 kl 13:34 Du må logge inn for å svare

Kraftbransjen tjener i år opptil to milliarder på å selge garantier på fornybar kraft, viser en fersk rapport. Nå vurderer regjeringen endringer i den omstridte ordningen.
De fleste norske forbrukere og industribedrifter har god samvittighet fordi de bruker fornybar strøm til å drive alt fra panelovner til komfyrer, elbiler og aluminiumsverk.

Samtidig gjør et EU-system fra 2001 at europeiske forbrukere kan smykke seg med at de har betalt for den samme rene, norske vannkraften som norske strømkunder bruker.
Det er imidlertid en risiko for at flere kunder av norsk industri i fremtiden vil kreve at deres energikilder dokumenteres ved hjelp av opprinnelsesgarantier. Dette kan i så fall svekke industriens konkurransedyktighet sammenlignet med dagens situasjon»,

https://e24.no/boers-og-finans/stroem/selger-garantier-for-ren-kraft-til-europa-kraftbransjen-faar-milliardinntekt/24447662
24.09.2018 kl 09:14 2878

Jeg spør om politikerne vet om dette som foregår bak ryggen på det norske folk? I tilfelle hva gjør vi med det?

Stella Polaris, Politikerene har gitt styringen fra seg og godtok til å med at Statseide, Statkraft flagget ut til Brussel for å spare SKATT.....

Da Statkraft såg det gikk smertefritt satte de inn neste krav mot Staten, de ville ha plenty av friske milliarder med fra Statskassen for å leke seg med i EU.....

Der gikk grensen for våre naive politikere.....

Legg også merke til at når nye kontroverser innen kraftbransjen innføres ,så dras Lofoten kortet og mediastøyen overdøver alt.
Lofoten blir selvsagt aldri borret ,men funker utmerket som tåkelegger for det meste...
Redigert 25.09.2018 kl 22:13 Du må logge inn for å svare

Nå kom Statnett på banen med ny økning i nettleien ,dette for å sikre mye kraft til alle utenlandskablene , de hevder selvsagt noe annet.

Kraftselskapene som skulle sikre Norsk Industri billig fornybar energi til råvareproduksjon etc, Er nå kongen på haugen. Hydro utland er neste industri som vil kollapse i dette gamet naive Nordmenn ikke takler.

Det hjalp ikke med store mengder regn i august og september. Dyre priser på kull og gass og en nesten rekordtørr sommer setter preg på strømregningen.
De norske kraftprisene for tredje kvartal er 85 prosent høyere enn prisen for tilsvarende periode i fjor. For Norden som helhet er det rekord, her er det registrert høyeste pris på 20 år...

https://resett.no/2018/10/18/dyrt-kull-gir-hoye-strompriser-tross-masse-regn/
Redigert 21.01.2019 kl 16:16 Du må logge inn for å svare

Hvor ble Søviknes av som garanterte for ,IKKE høyere strømutgifter?
2HB
10.11.2018 kl 00:24 2120

Man kan ikke stole på en kjeft lenger. I hvert fall ikke politikere. De er kjeltringer hele bunten.
pengex
30.11.2018 kl 00:08 1717

Ca 50 prosent av norsk kraft importeres fra kullkraftverk slik at vi kan selge grønne serfikater tilbake til eu. Vi betaler en høyere strømpris mens kraftselskapene kan sko seg på xport av grønne varer. I tillegg kan de belaste oss ett gebyr dersom man velger grønn kraft i norge. Smart hva? Hatten av.....
Redigert 30.11.2018 kl 00:08 Du må logge inn for å svare


Tyskland er i ferd med å rasere sin energiforsyning, og det hører med til bildet at grønnskollingene tror branntomten er et utstillingsvindu. Ideologi i Disneyland-tapning er en særs ondartet form for dysleksi. Den er praktisk talt ubotelig.
De gjenværende "grønne" tilhengere av die Energiwende skryter av at landets vindkraftindustri nå sysselsetter 160 000 mennesker, mens kullkraft bare gir 31 000 arbeidsplasser. De burde ha vett til å holde kjeft, av rein egeninteresse

http://oljekrisa.no/Tyskland%20energimiks%20mai%202018.htm

"De gjenværende "grønne" tilhengere av die Energiwende skryter av at landets vindkraftindustri nå sysselsetter 160 000 mennesker, mens kullkraft bare gir 31 000 arbeidsplasser. "

Ja, da er forståelsen av hva som skaper velferd snudd helt på hodet; når målet er arbeidsplasser, istedet for resultatet av arbeidet. ( Med færrest mulige arbeidsplasser/slit.)
Kanskje vi skal begynne å bruke spader istedet for gravemaskiner også, det vil jo sysselsette flere. (?)

Nordiske politikere ut mot Tyskland - vil selge mer kraft

Tyskland ønsker en mulighet til å redusere kapasiteten på grensekryssende kabler på grunn av overbelastet kraftnett. Det faller ikke i god jord hos svenske, danske og finske politikere.
I 2015 signerte Norge og 11 andre land en erklæring om å ikke hindre fri flyt av elektrisk kraft over landegrensene, selv i tider med kraftmangel, samt om å styrke kraftnettet.
Imidlertid har Tyskland et omvendt problem. De hevder at deres kraftnett er overbelastet og takler ikke all elektrisiteten som kommer fra de nordiske landene. Konsekvensen er høyere nettleie for tyske forbrukere.
Som et ledd i forhandlinger mellom EU-parlamentet, Det europeiske unions råd og EU-kommisjonen om den nye energiunionen, foreslår Tyskland at nasjonale myndigheter kan begrense hvor mye kraft som kommer inn fra utlandet, noe som ikke falle i god jord.
Det å sette begrensninger på grensekryssende kabler «kan sammenlignes med å bygge en motorvei og så tillate bilene å kun kjøre på ett felt» raser en gruppe EU-parlamentarikere fra Danmark, Sverige og Finland i en felles uttalelse mot Tyskland,

ACER er EUs nye energiregulatorbyrå, og det pågår heftige diskusjoner om hvilken myndighet de skal ta i fremtiden. EU-parlamentet vil at ACER skal kunne ta bindende beslutninger rettet mot de regionale organene som representerer EUs gass- og elnettoperatører

https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2018/12/06/195481205/nordiske-politikere-ut-mot-tyskland-vil-selge-mer-kraft
Redigert 06.12.2018 kl 22:43 Du må logge inn for å svare

Mafiaen løfter strømprisen til 3 Kr kwh før sommeren ?

Sør-Amerika mørklagt av dumskap ,aldri har ett land vert helt uten kraft som nå..
Redigert 17.06.2019 kl 14:45 Du må logge inn for å svare

Selvutslettelsen går sin skeive gang ....

Vindkraftcowboyer reiser landet rundt for å opprette anlegg som subsidieres av husholdningene og selges til utenlandske investorer.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/03/04/195558211/du-skal-betale-for-vindkraft-vi-ikke-har-bruk-for