SHELF er en doblingskandidat

citius
SHLF 14.08.2020 kl 09:41 177502


Etter resultat og konferanse, hva ser vi??

Første halvår 2020:

Inntekter = 2,86 MRD NOK
EBITDA = 1,08 MRD NOK (38% margin !!)

2. kvartal (korona-kvartalet) kom med et meget pent overskudd !


Tilgjengelig kapital, der melder selskapet etter børs slutt torsdag

"Total likviditet for selskapet, inkludert den rullerende kredittfasiliteten, var på om lag 247,5 millioner dollar pr 30. juni 2020"


De har kontrakter for 1,6 Milliarder USD for riggene sine (ca 13,5 milliarder kroner)


De 3 store eierne eier nær 50% av aksjene i selskapet:

Total shares outstanding of 136.2 million as of June 30, 2020

- Primary insiders : 65.7 million or 48.3%

o China Merchants: 26.8 million (19.7%)
o Castle Harlan: 19.7 million (14.5%)
o Lime Rock: 17.2 million (12.6%)


De har i dag 36 rigger (Jack Ups)

HVORDAN kan et slikt selskap verdsettes til KUN ca 450 millioner kroner på Oslo børs ??

At de kom fra 60 kroner til lavt på 3-tallet nå, er helt uforståelig
MEN, det er fremtiden som gjelder, den er humpete dette året, men ser mye bedre ut i 2021
Etterspørselen etter olje har hentet seg bra inn i det siste, etter et fall på 30 millioner fat/dag i april
IEA ser for seg at i 2021 så er 25 av de 30 mill/fat/dag tilbake i forbruksmønsteret

INGEN olseselskap kan leve uten å borre, Borrre MYE
Leste at Equinor f.eks skal borre 3 000 brønner, bare for å opprettholde sin produksjon
det er nok det samme for alle andre

Borre Borre Borre

Det er det som er SHELF sin oppgave. Borre

SHELF er råbillig og har ingeting på dette kursnivået å gjøre

Redigert 21.01.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
06.01.2021 kl 11:07 4423

Med en oljepris på 54 dollar er det et stort gap i Shelf mellom markedsutsikter og aksjekurs, og denne kommer til å bli tettet i tiden fremover.

Oljeprisen har styrket seg ytterligere siden nyttår, og kommer som ett ekstra momentum til aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare

Tok 20k til på 3,60 :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare
Mikkol
06.01.2021 kl 11:14 4411

Nja ganske mye flere aksjer omsatt enn den siste mnd. Toppdagen siste mnd ble det omsatt 1,9 mil aksjer. Allerede omsatt 1,1 idag noe som tyder på større interesse i både kjøp og salg. Rekylen lar vente på seg, MEN at den kommer er det vell ingen som helst tvil om.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare

Å selge på disse nivåene er et ønske om å ikke få en feit lommebok :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
06.01.2021 kl 11:35 4448

Borr, som er i samme marked som Shelf, stiger med 15 % i dag.

Jeg tenker forholdene nå ligger godt til rette for mindre og lengre kontraktsforlengelser for Shelf, og i tillegg for nye kontrakter. For å opprettholde dagens oljeproduksjon er det mye arbeid som må gjøres. Shelf har noe ledig kapasitet, men ikke veldig mye, ref. de siste statusrapportene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
06.01.2021 kl 12:58 4329

Basert på hvordan dette selskapet har blitt drevet tidligere tror jeg selskapet og hovedeierne har en sterk strategi om å få tilbake selskapsverdien dit den var frem til slutten av 2019. Nå ligger forholdene langt bedre til rette for å gjennomføre slike strategier enn for få måneder siden. Disse ulike forholdene gjør at aksjen er veldig spennende på disse nivåene, fordi oppsiden er så stor. Opplever at selskapet har hatt og har en aksjonærvennlig politikk.

Dette kan illustreres blant annet gjennom at Shelf drev med tilbakekjøp av aksjer og påfølgende kansellering frem til januar 2020, og at selskapet har hatt sterk kontraktsdekning i lang tid. Jeg antar tilbakekjøpsprogrammet hadde som formål å få aksjen tilbake til nivåer på 40-50 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare

Volumet denne uken ligger dobbelt enn siste 3 mnd. Siste 3 mnd er d en average på 730k aksjer hver dag. Idag; 1,94m, I går 1,7m, mandag 1,8m.

Dette er klart et positivt tegn. Men, d er fortsatt lite.
Flere vil flytte penger over til olje i år, som ble tatt ut i slutten av 19 og hele 20. Når SHLF blir oppdaget, hvis ikke allerede øynet ut til d skal kjøpes av flere aktører, da vil d bli fart. Jeg selv vet om flere kolleger som gikk ut av olje og tungt inn i grønt i fjor, som har planer om å gå inn igjen i Olje i år.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
06.01.2021 kl 20:05 4049

Rekkefølgen i reprisingen av Shelf kan vel tenkes å bli om lag slik:
- Shelf inngår noen nye kontrakter og får bedre visibilitet med økte inntekter
- Shelf reetablerer kjøp av egne aksjer, og kjøper mye den første tiden mens aksjekursen er lav, noe som er svært aksjonærvennlig
- Meglere og investorer ser at Shelf har full kontroll og øker sine kursmål på selskapet vesentlig
- Aksjekursen stiger oppover mot gammelt nivå
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare

Enig i den logikken, med unntak av siste punktet.

Den største ulempen til Shelf er at de fleste riggene er veldig gamle (40+ år), og dermed har de ikke den samme langsiktige oppsiden som andre jack-up selskaper. Oppsiden vil være begrenset av at selskapet over tid vil måtte bruke kapital på vedlikehold og oppgradering gamle rigger. Og ikke minst er det en del rigger som vil måtte skrapes. Da er man plutselig i en situasjon der den samme gjelda skal betales, men med færre tilgjengelige rigger. Altså går gjeldsgraden per rigg i selskapet oppover på sikt

Hvis man antar samme flåteutnyttelse som ellers i markedet, så vil aldri prisingen av Shelf kunne nå de nivåene som selskapet hadde for noen år tilbake. Og det er ingen grunn til å tro at Shelf har noen konkurransefortrinn som tilsier at de skal klare å få flere rigger i drift enn andre riggkontraktører.

Men at det er stor oppside i Shelf bør det ikke være noen tvil om.
Redigert 21.01.2021 kl 06:45 Du må logge inn for å svare
Veim
07.01.2021 kl 13:40 3752

God analyse. Noe må det jo være siden den knappest går. 40 år gamle rigger? Wow. Hvor mange år kan en rigg vare da? Er kanskje litt jalla selskap sammenlignet med Odfjell og endel andre aktører da?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Jeg har vært en stund i aksjen og blir lenge enda. Men oppsummert hittil er den ett stort langt gjesp....🥱
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Veim
07.01.2021 kl 16:44 3591

Den er i alle fann høyere i kurs sammenlignet med april 2020. Det er da noe. Om en liten differanse. Om 1 år så er den kanskje doblet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Dette er helt riktig, d er også derfor jeg har nevnt tidligere d å sammenligne selskap som f eks Borr og SHLF blir litt tynt. Samme med ODL, ikke like bra flåte som Borr vil sitte på, men til dags mye bedre drift enn Borr. ODL er et solid selskap. Men ja - D er en vanvittig flåte forskjell, sett mot fremtid - BORR vs SHLF.
Jeg har nok et litt lavere kursmål enn flere her, etter d jeg har sett. Men oppside er d definitivt. Uten tvil.
Dette er også litt av grunnen hvorfor den er mindre attraktiv på børs. Men igjen, hvor mye snakk er d om SHLF kontra Borr? SHLF er litt i skyggen.

SHLF har gitt bra resultater, og har et overraskende(etter min mening) bra partnerskap med oljeaktører der kontrakter ikke har vært et stort problem. D er også normalt at store olje aktører favoriserer rigger dem er kjent med, men selvfølgelig, riggene blir eldre, og ikke yngre. Saudi operer slikt.
D skal nevnes SHLF har fått mye skryt for sitt nettverk og partnerskap, både i analyser og av aktører selv, noe som er bra med tanke på rigg risikoen.

Men nei Veim, SHLF er ikke jalla som i et selskap, jeg er imponert over ledelsen, men de har en flåte som består av flere utdaterte rigger. Jeg vil påstå litt frem i tid vil SHLF måtte ha en omrokkering på sine rigger for å konkurrere, og d kan bli en stor utfordring.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Mikkol
07.01.2021 kl 21:51 3300

Men mener dere nå at kursen shelf stod i pre-corona ikke kan forsvares?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
07.01.2021 kl 22:15 3268

At mange av riggene er 40 år i 2021, betyr bare at de var 39 år i 2020 og 38 år i 2019. I 2019 sto aksjekursen til SHELF i 30 kroner. Det er vel ikke egentlig så mye mer å si om dette, men det viser vel med tydelighet at investorene har priset dette selskapet høyt selv for ganske så kort tid siden selv om riggene var tilnærmet av samme alder som nå. Dette viser vel også at det ikke bør overdrives betydningen av at SHELF har mange eldre rigger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Mikkol - både og. Men nei, jeg er ikke så bear. Jeg mener d kan forsvares. Jeg synes bare d er fint vi snakker litt om risikoen rundt caset. Det kommer helt an på hvordan markedet utvikler seg, hvilke verdi skapninger SHLF klarer å danne og opprettholde innad i denne «rebooten». Alt bunner i grunn på om folk vil kjøpe aksjen. Jeg selv ser en fair value på godt over 15kr(i dagens maltrakterte marked) , men spørsmålet er nettopp denne markeds rebooten. Det vil nå bli krig om kontrakter, og hvordan vil da Big Oil tilpasse og posisjonere seg dette tiåret - Vil de nå fokusere langt frem i tid å få inn noe nytt i markedet, potensielt siste eraen av olje, eller vil de fortsette i samme løp? Eldre rigger kan påkreve ekstra kostnader for selskapet som drifter den, og økt risiko for mindre effektivitet for kontrakts aktørene. Problemet ligger ikke i eksiterende kontrakter, men når de trenger nye. Og da kommer spørsmålet - Hvor vil investorene sette pengene sine i denne sektoren, i tiden som kommer.

Kvirrevi; D stemmer. De var et år yngre i fjor, men d Tournelon henviser til er nettopp denne rebooten. Hvordan vil aktørene tilpasse seg til nok et nytt olje-run. Og hvordan vil olje investorene posisjonere seg. Noe som drar kursen. Risikoen er at d kan bli et fokus på nyere rigger nå som markedet blir hel omvendt. D er mye mulig, men jeg tror ikke dette går så mye utover SHLF grunnet nettopp SHLF’s nettverk og drift.

Jeg vil også si at SHLF har oppgradert flere av sine rigger, og per nå ser d ut til å ikke vært et problem. Ledelsen gjør en fantastisk jobb på å kutte kostnader, så om oppgraderinger blir så dyrt er ikke sikkert. Hvis Big Oil er fornøyd, ser jeg ingen grunn for at denne ikke skal nå gamle høyder.

Uansett hva som skjer, SHLF under 10kr er loppemarked.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Motvekt til risikoen;

Hadde ikke BigOil, f eks Saudi, vært fornøyde med riggene fremover, hadde SHLF blitt kuttet for lenge siden. Saudi har tapt enorme summer siden COVID, og de har både kuttet produksjon og flere selskap helt. SHLF har ikke blitt kuttet, men fått kontrakt terminering og suspensjon. Som mange andre.
D er kontrakts termineringene og suspensjonene som gjorde investorene livredde. Noe som skjedde for ethvert rigg selskap. Verden over. Kurser ble maltraktert og investorene rømte markedet.
Når dette er oppe å ruller igjen, og de selskapene som overlevde og er fortsatt in the game, da smeller d. SHLF vil være et av disse selskapene.1980 rigg eller ikke. Hvor høyt kan jeg dessverre ikke si.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Goldy
08.01.2021 kl 13:07 2857

Noen som vet om selskapet tjente penger i 2020?

Ut i fra dagens kontrakter, hvordan ser inntjenning ut for selskapet i 2021?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

For en kjedelig aksje. Alt sammen går opp men denne derimot klarer ikke å klatre oppover. Nå er til og med oljeprisen bikket 55 dollar. Til alle dere som sa 50 dollar fatet så skal denne ta fart. Hvor er dere nå? Hvis alt ligger til rette hva er det som holder denne igjen da? Finnes ikke så mye short igjen heller i denne. Det må være noe fundamentalt gærnt med denne som ikke kommer frem.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Veim
08.01.2021 kl 13:15 2898

Tålmodighet. Viktig. 4.5kr innen 2021! Mange pinlige innen aksjer, især de som leker eksperter, såklart var det ingen naturlov som sa denne skulle eksplodere om olja passerte 50. Men, vi er på samme sted som i april 2020,det er også noe å ta med seg, kunne jo vært enda lavere. Jeg stoler på karen som nevnte alle de haugamle riggene, han spår 10 kr om en er tålmodig, det tipset skal jeg følge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Hvis du seriøst forventer at kursen kun går til 4,50 i løpet av 2021 så hadde jeg funnet en annen aksje å sitte i.. Virker mer som en dårlig skjult måte å baisse på for meg. Hvor mange aksjer i denne kategorien er det som fortsatt ligger på samme kurs som i april?

Saken er at Shelf har gått under radaren for de fleste og har et enormt innhentingspotensiale i forhold til resten. Om kursen dobler seg i løpet av året så vil den fortsatt være klart mer enn 60% ned siden februar i fjor. Det til tross for at oljeprisen er på full fart opp igjen mot nivåene fra februar og man er i gang med vaksinering.

Jeg tror det er mye større sjans med en dobling innen utgangen av februar enn at kursen kun har nådd 4,50 i løpet av året. I løpet av året tror jeg helt klart vi er tilbake på 20-tallet hvis normaliseringen og gjenåpningen av verden går sin gang. Tipper vi ser 4,50 i løpet av 14 dager. Rent teknisk så ligger det også an til det,
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Veim
08.01.2021 kl 13:42 2940

Si en femmer da. Men som sagt, jeg håper på 10 kroner som en nylig argumenterte med. Er det gjenåpning nå plutselig som holder kursen nede? Tidligere var det oljepris? Stadig noe nytt? Ingen aning om hvorfor denne aksjen er i sirup, men tipper det finnes folk som vet hvorfor. Synes vi nylig fikk en god forklaring. Dobling? Håper det. Hørte nyss om dobling i september også. Nei, her må en bare sitt, forhåpentligvis løsner det, men for lengst gitt opp håp om økning i en mnd, dobling i neste, 20 til sommeren, 40 på lengre sikt. Blir bare løse tall.

Forøvrig helt absurd å lese ulike shelf tråder, kan faktisk finne eksakt samme tekst i juni 2020 som i i dag. "når vi 4 kroner?".. Ikke mange andre selskap en kan gjøre det i.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

SHELF har mer enn doblet seg allerede.

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

mer enn doblet seg fra hva? Den var gruset så det holdt. Den har bare hentet igjen en brøkdel av det tapte. Normal pris burde ligget på nærmere 10 etter forholdene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Mogwai
08.01.2021 kl 13:53 3011


Vær så snill for oss andre og selg deg ut istedenfor å komme med disse tulleinnlegga. Ingen som har fasit på NÅR aksjekursen stiger, men det jeg og sikkert en del andre aksjonærer ser er at underliggende verdier er mange ganger større enn aksjekursen. Men å snakke om 4,5 kr iløpet av året, det blir for dumt, selv for deg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Veim
08.01.2021 kl 13:57 2997

Kursen skal høyere, men markedet bestemmer eller har rett som det sies. Tålmodighet. Personlig kursmål er 10 kr som skrevet. 4.5 på fleip, men en dårlig en, for plutselig er det fasit. Men 10 kr, et håp om det. Du spådde forøvrig en tier innen nyttår 2020👍 hauss hauss
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Goldy
08.01.2021 kl 14:02 2977

Ny i aksjene og kjenner ikke selskapet godt nok menhar prøvd å lest meg opp. Ser at argumentasjonene som går igjen er at den var på 20 tallet før corona og da skal den tilbake til det ivået når ting normalisere seg igjen. Men er det den eneste arguementet?
Det som er skummelt med denne aksjen er at det har hatt en fallende trend hele veien selv før pre covid...

Er det andre trigger vi venter på kort/mellom langsikt som kan gi aksjen et løft?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Mogwai
08.01.2021 kl 14:05 2960


Legg på et par måneder ++ så er vi der. Vanskelig å spå når vi runder 10 kr, men ikke om vi gjør det. 10 kr vil skje i shlf, men må tydeligvis smøre meg med litt tålmodighet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

ja det var mange her som spådde mye rart. ingenting av det de spådde har stemt hittil. får vel følge med på denne her litt til. skjer det ikke noe innen et par uker til så er det over og ut for min del.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Om utgangspunktet er 3,55 har den doblet seg fra 1,775 og lavere.
Om aksjen er/var gruset eller ikke blir en helt annen og mer kompleks debatt.

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Veim
08.01.2021 kl 14:11 3012

Stemmer det, fra mai 2018, 70 kr så har det gått jevnt nedover, viktig å ta med seg det også. Men sette seg en personlig kurs er lurt, 10 kr på et år bør vel gå. Men 7 kr er en dobling og bra det også. Med slike mål slipper en skuffelser om en har mål på 20-50 kroner. Spiller ingen rolle hva en selv mener aksjen er verdt så lenge markedet ikke er enig. Forstår lite av Nel jeg også, men må akseptere at slik er det. Men nå har vi fått gode forklaringer de siste dagene på selskapet og prising, takknemlig for det, tidligere var det kun hauss hauss her inne. Ble som en liten menighet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Shelf har gamle rigger, men så lenge de tjener penger burde det ikke spille noen rolle. De er også i land der det blir stillt lavere krav til riggene. Riggene til Shelf er gode, men gamle og funker bare i shallow water. Kan kursen bli holdt tilbake ved at Saudi Arabia der Shelf sin virksomhet er, har kuttet produksjonen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
08.01.2021 kl 14:35 3171

Liten oppdatering fra siste Bassøe rapport:

Jackup Shelf Drilling Enterprise has moved offshore Thailand to imminently begin a new long-term drilling campaign with Chevron that will keep it busy until at least Q3 2022 with further options available thereafter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

hvorfor blir ikke slikt meldt over oslo børs. det har tikket inn flere meldinger fra selskapet mange andre steder men ingenting blir meldt over oslo børs. det er jo slike kurstriggere vi trenger for å kunne løfte kursen opp noe.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Må huske på at oljeprisen også falt i perioden før Covid 19.
I september 2018 var oljeprisen over 80$. Den gang var kursen i Shelf over 60. Oljeprisen falt gradvis ned til 50-tallet i februar 2020 mens Shelf falt fra 60-tallet til rundt 20. Nå har oljeprisen hentet seg opp igjen til det den var i februar, mens Shelf fortsatt ligger å vaker på en utbombet kurs på 3-tallet til tross for at oljen freser videre oppover. Tror ikke nødvendigvis vi skal opp igjen til 60 med det første, men 20 bør være mer enn realistisk hvis verden ikke går under. Og når trenden først er satt så har jo aksjemarkedet en tendens til å overdrive, det gjelder begge veier..

Her er det gode muligheter for en eksepsjonell avkastning innen rimelig tid!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Goldy
08.01.2021 kl 15:32 3102

Takk for svar, men er det andre fundamentale forskjeller på selskapet utover det som er nevnt?

f.eks kontrakter og antall rigger?

Hvordan er ståa i forhold til det økonomiske?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Se 'fleet status'-rapporten fra Q3 så ser du at det allerede er kjent at Enterprise er på kontrakt med Chevron til Jul -22 med opsjon.

mvh
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Noe av årsaken til fallet i dag...
Shelf Drilling mottatt varsel om tidlig terminering på to kontrakter
Riggselskapet Shelf Drilling har mottatt varsel fra en kunde om tidlig terminering av kontraktene for jackup-riggene "High Island VII" og "Compact Driller".

Sluttdato for begge kontraktene er oppdatert til august 2021 fra tidligere februar 2023 og juni 2022.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Skrik
18.01.2021 kl 09:56 2227

Er nok bedre tider i August.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Mulla3
18.01.2021 kl 10:04 2227

Dobblingskandidat??
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare