Opprykk fra OBOS-ligaen til Eliteserien!


Fusjonen mellom Brabank og Easybank er en realitet 1. oktober 2019, og banken blir den 3. største nisjebanken i Norge, etter Bank Norwegian og Komplett Bank.

Easybank og Brabank utfyller hverandre veldig bra:

- Easybank med forbrukslån i Norge, SMB-finansiering og fakturakjøp. Easybank ønsker å skalere opp de to siste produktene, og har lenge samarbeidet med Conta, som også er stor aksjonær.
- Brabank med forbrukslån i Norge, Sverige og Finland, BRA-card kredittkort, samt en samarbeidsavtale med Widerøe.

Pluss’er:
- samlet utlån på 7,5 milliarder(nærmere 10 milliarder i 2023).
- samme datasystem, og en meget skalerbar plattform, med enorme stordriftsfordeler.
- alt flyttes til Easybank’s lokaler i Oslo, også det meste av driften av Sverige og Finland.
- bokført egenkapital i fusjonert selskap er ca. kr 1.350’ milliarder, som tilsvarer kr 13,76/aksje.
- Easybank er overtakende selskap, og suksesshistorien deres, med fokus på kostnader og kredittkvalitet, og overskudd hvert eneste kvartal siden 2017, fortsetter.
- kostnadsbesparelser på 70-100 MNOK/år
- Det er Easybank’s organisasjonsnummer som videreføres.
- Easybank’s ledelse skal styre den nye banken.
- styret vil ledes av Svein Lindbak fra Easybank.
- Gunstig forward flow-avtale med Kredinor fra så tidlig som 2017, videreføres, og opsjon på forlengelse ut 2023, utøves.
- får over 1750 aksjonærer.
- det fusjonerte selskapet noteres på Merkur Markets fra 1. oktober.
- osv.

Minus’er: ingen?

Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
24.08.2020 kl 15:06 2072

Til sammen leverte Easybank og Brabank resultater for 2. kvartal 2020 for nesten MNOK 28 etter skatt

Brabank leverte på fredag: https://finansavisen.no/nyheter/bank/2020/08/21/7557994/snuoperasjon-for-brabank

Easybank leverte enda bedre fredagen før enda bedre resultat: https://finansavisen.no/nyheter/bank/2020/08/14/7555787/easybank-leverer-solide-tall-for-andre-kvartal

Easybank har hatt overskudd hvert eneste kvartal de siste 3 årene. Og når ledelsen i det fusjonerte selskapet, med over
kr 7 milliarder i utlån, hovedsakelig kommer fra Easybank, vil de fortsette å levere gode resultater i årene som kommer.

Fortsatt ingen kommentarer?
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
bolsa
26.08.2020 kl 16:52 1957

Kjøpte aksjer i emisjon i Easybank etter at de endret navn og konsept etter tiden som Verdibanken.Har også vært aksjonær i Brabank siden de startet opp. Ingen av aksjene er solgt. Jeg var skeptisk til fusjonen med Monobank, mens fusjon Easy/Bra er jeg veldig positiv til, spesielt ettersom Easybanks ledelse og stab blir i den nye banken. Synes de etter omstendighetene (dårlig klima for forbrukslånsbankene, ikke minst i pressen pluss viruskrise) har vist utmerket bankhåndverk.
Tror dette blir bra!
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Grylls
26.08.2020 kl 22:35 1864

Easybank ble sist omsatt for 6kr den 18/8. Mtp. kommende fusjon er Brabank for øyeblikket priset en god del høyere, og har levert skuffende dårlig over en lengre periode. Vurderes, men det vil være lavere lønnsomhet en stund etter fusjonen før det på sikt bør ta seg opp igjen til normalt Easybank-nivå.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Shifu
27.08.2020 kl 07:38 1771

Denne aksjen skal opp, jeg har ikke et snev av tvil i kroppen på at dette er en aksje som kommer til å tidoble seg.

En kurs på 0,50 er helt galskap i forhold til bokført egenkapital.

Det er svært sjeldent jeg kaster alle eggene i samme kurv, men i dette tilfellet klarer jeg ikke la være. #MillionærFørNyttår

Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
27.08.2020 kl 10:04 1693

Takk for innspill.

Hva som slår meg, er at Instabank er priset til ca. 0,8 P/B, mens Easybank er priset til ca. 0,5. Dette til tross for at Easybank har gjort det betydelig bedre hvert eneste kvartal de siste 3 årene. Insta’s notering på Merkur Markets har gitt et godt løft i aksjen, og er opp ytterligere 3,85% i dag.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Shifu
28.08.2020 kl 10:03 1595

Hei,
Dette er snakk om egenkapital. Det strides fælt om bruken av P/B og hvordan utregningen gjøres. Jeg legger ikke veldig vekt på denne faktoren.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
china
29.08.2020 kl 00:57 1510

Hva er neste trigger ? 01 oktober? Hvilket kursmål har dere?
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
dubium
29.08.2020 kl 01:24 1493

Jag undrar om någon kan förklara fusionens villkor, jag förstår inte dem riktigt. Som jag läser det ska man få 0,07 nya Easybank-aktier för varje gammal aktie man hade i BRABank till en kurs på 2 kr? Har man tusen aktier a 50 öre (500 kr) idag får man 70 nya aktier a 2 kr (140 kr) istället? Det förlorar man ju pengar på så det kan inte stämma. Så, hur blir det egentligen? Det står också att det ska genomföras i slutet på Q3 men jag har inte sett något exakt datum.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Dado83
29.08.2020 kl 08:02 1442

Håper ikke det stemmer, aksjen hadde ikke vært nå i 0,50 kr hvis det hadde vært sant. Tipper den hadde rast under 0,20kr
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
china
29.08.2020 kl 09:31 1401

Hvor er bunnen i denne aksjen?
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Dado83
29.08.2020 kl 09:52 1381

20.03.20 var den på 0,250 kr. På det høyeste i 2017 var den over 4 kr.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
china
29.08.2020 kl 10:26 1364

Spørsmålet er om vi skal ned der igjen, eller stigning mot 01 okt?
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Dado83
29.08.2020 kl 10:34 1351

Hvis det stemmer det som Dubium skriver så skal vi lengere ned enn 0,250. Det er ingen som har lyst å betale 0.250 og få tilbake 0,140. Men jeg tror det ikke kan stemme. Så håper noen flere kan bekrefte eller avkrefte dette.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare

USJONSVEDERLAG OG VILKÅR FOR UTØVELSE AV AKSJEEIERRETTIGHETER
Fusjonsvederlaget til aksjonærene i det Overdragende Selskapet består av vederlagsaksjer i det Overtakende
Selskapet som utstedes ved kapitalforhøyelsen som gjennomføres i forbindelse med fusjonen.
Bytteforholdet ved fusjonen er fastsatt til at én aksje i det Overdragende Selskapet gir rett til 0,075724 aksjer
i det Overtakende Selskapet. Bytteforholdet er fremforhandlet av Selskapenes styrer, dvs. mellom
uavhengige parter, og er således fastsatt på markedsmessige vilkår. Ved fastsettelsen av bytteforholdet har
styrene i Selskapene tatt hensyn til at det Overtakende Selskapet har en liten beholdning egne aksjer. Det
har ikke vært særlige vanskeligheter ved fastsettelsen av fusjonsvederlaget.
Som en tilrettelegging for fusjonen (vederlagsutstedelsen) vil det Overtakende Selskapet gjennomføre en
kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende verdi per aksje fra NOK 7 til NOK 2. Kapitalnedsettelsen vil
ikke innebære noen utdeling til aksjonærene. Gjennomføringen av fusjonen bygger på, og er betinget av, at
kapitalnedsettelsen er registrert gjennomført i forkant.
Ved fusjonen økes aksjekapitalen i det Overtakende Selskapet med NOK 94 794 380 ved utstedelse av
47 397 190 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.
Da fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som transaksjon settes tegningskursen til virkelig verdi av
egenkapitalen i det Overdragende Selskapet. På denne bakgrunnen er tegningskursen fastsatt til NOK 7,20
per aksje, dvs. totalt tegningsbeløp på NOK 341 259 768. Verdsettelsen og tegningskursen er fastsatt per 12.
juni 2020 av Selskapenes styrer. Differansen mellom nominell aksjekapitalforhøyelse og samlet
tegningsbeløp tilføres overkurs.
For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må eies i sameie av aksjonærene, vil antall vederlagsaksjer til den
enkelte aksjonær avrundes nedover til nærmeste antall hele aksjer. Det Overtakende Selskapet vil imidlertid
kompensere aksjonærene som får avrundet antall vederlagsaksjer gjennom overføring av egne aksjer til de
berørte aksjonærene etter fusjonen som et tilleggsvederlag. Vederlagsaksjene gir rettigheter i det
Overtakende Selskapet fra tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse av fusjonen. Det vises for øvrig til
vedlagte sakkyndige redegjørelser for fusjonsplanen utarbeidet av PwC i anledning fusjonen.
6. FORHOLDET TIL DE ANSATTE
Det Overdragende Selskapet har 51 ansatte, og det Overtakende Selskapet har 27 ansatte.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
dubium
29.08.2020 kl 11:14 1322

Okej, så har man tusen aktier a 50 öre (500 kr) idag får man 70 nya aktier a 7,20 kr (504 kr)? DET kan ju stämma.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
29.08.2020 kl 11:35 1284

Om man vurderer etter P/B eller P/E, eller andre vurderinger, er en smakssak. Men når jeg sammenligner Instabank og Easybank på bakgrunn av P/B, er jo sammenligningen uansett reell. Og jeg gjentar at det ikke «henger på greip» at Instabank skal prises høyere enn easybank, når Easybank har levert bedre resultater, hvert eneste kvartal.

Nå har Easybank gjort et genialt trekk! Bytteforholdet i fusjonen er 50/50, mens egenkapitalen til Brabank er 50% høyere enn i Easybank.

Hadde man benyttet P/E på verdsettelsen av Easybank, ville nok prisen vært 4 ganger så høy. De har levert overskudd siden 2017 på ca. MNOK 170. Brabank har vel tapt ca. MNOK 350. Skattefradraget for de fremførbare underskuddene til Brabank er nesten MNOK 100 alene! Og som også Easybank’s eksisterende aksjonærer også nyter godt av.

Fusjonen gjennomføres 1. oktober(forutsatt godkjennelse av Finanstilsynet), med Easybank’s organisasjonsnummer, i Brabank’s navn, og noteres på Oslo Børs, Merkur Markets.

Regnestykket er jo ikke så vanskelig, og jeg synes det er merkelig at noen innlegg her inne regner helt feil, da pålydende pr. aksje ikke har noen betydning.

Én aksje i Brabank gir rett til 0,075724 aksjer i Easybank. Easybank er sist omsatt på kr 9,-. Forutsatt at Easybank står i samme kurs 1. oktober, tilsvarer dette kr 0,681516 pr. aksje i Brabank.

Så hvorfor Brabank var ned i går, er vanskelig å forstå. Er det kanskje fordi noen leste noen av innleggene her? 😀
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
dubium
29.08.2020 kl 12:50 1254

Tack, vi har inte alla så lätt att förstå det där. Det är inte matematiken som är svårast för mig utan terminologin och de krångliga villkoren. Men då ser det ju bra ut, aktien borde alltså redan idag vara mer värd. Jag tror nedgången igår mest handlade om att någon skulle sälja ca. 750 000 aktier på exakt 0,51 öre klockan 14:32. Köparen och säljaren var nog överens i förväg om den transaktionen. Det drog ner kursen dit.
Redigert 20.01.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare